Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "327.5" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 409 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Absi, Jamil (1975- ). Autor Cyberbezpieczeństwo we współczesnych konfliktach na Bliskim Wschodzie / Jamil Absi. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
2
Chodak, Paweł. Autor Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa / Paweł Chodak. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
3
Dawidczyk, Andrzej. Autor Metody techniki narzędzia nauk o bezpieczeństwie / Andrzej Dawidczyk, Justyna Jurczak, Piotr Łuka. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
4
Gierszewski, Janusz. Autor Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka / Janusz Gierszewski, Andrzej Pieczywok. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
5
Gut, Jerzy (1960- ). Autor Siły Specjalne wybranych państw : Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Federacja Rosyjska / Jerzy Gut. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
6
Kwiecień, Roman. Autor Od "wojny sprawiedliwej" do "wojny z terroryzmem" : siła zbrojna i reglamentacja jej używania (ius contra bellum) w świetle prawa międzynarodowego / Roman Kwiecień. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
7
Piątek, Jarosław (1961- ). Autor Nie : państwo, wojna, bezpieczeństwo / Jarosław Piątek. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
8
Wywiał, Przemysław. Autor Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w budowie nowoczesnej obrony terytorialnej Polski / Przemysław Wywiał. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
9

Oblicza bezpieczeństwa we współczesnym świecie / redakcja naukowa Katarzyna Amrozy, Natalia Gburzyńska. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
10
Banasik, Mirosław. Autor Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego / Mirosław Banasik. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
11
Bayer, Jerzy (1952- ). Autor Korea Północna - atomowe mocarstwo : chronologia wydarzeń 1945-2017 / Jerzy Bayer, Waldemar J. Dziak. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
12

Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa: Robert Białoskórski, Piotr Górny ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humani 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
13

Bezpieczeństwo a wyzwania współczesności / redakcja naukowa Grzegorz Ciechanowski, Michał Romańczuk, Jan Pilżys. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
14

Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku / redakcja naukowa Henryk Ćwięk i Malwina Siewier, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
15

Współczesny ład międzynarodowy : dynamika przemian / redakcja naukowa Michał Dahl, Paweł Hanczewski, Magdalena Lewicka. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
16
Diallo, Boubacar Sidi. Autor Afrykański regionalny system bezpieczeństwa zbiorowego w świetle prawa międzynarodowego / Boubacar Sidi Diallo. 2018 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
17
Domeracki, Krzysztof. Autor Hezbollah i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe / Krzysztof Domeracki. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
18
Fijałkowski, Łukasz. Autor Dylematy bezpieczeństwa militarnego państw azjatyckich : wewnętrzne uwarunkowania sekurytyzacji / Łukasz Fijałkowski, Jarosław Jarząbek. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
19

Meandry współczesnego bezpieczeństwa : między regionalizacją a globalizacją / pod redakcją Artura Gruszczaka. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
20
Grzebyk, Patrycja. Autor Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego / Patrycja Grzebyk. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
21
Hoffmann, Tomasz. Autor Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce / Tomasz Hoffmann. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
22

W kręgu nauki o bezpieczeństwie / redakcja naukowa Marcin Jurgilewicz, Stanisław Sulowski. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
23
Kitler, Waldemar (1957- ). Autor Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe / Waldemar Kitler. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
24
Kośmider, Tomasz (1967- ). Autor Bezpieczeństwo państwa polskiego : rozważania w kontekście historycznych doświadczeń / Tomasz Kośmider. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
25
Kubaczyk, Tadeusz. Autor Mniejszości narodowe i etniczne w polityce bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa bałtyckie / Tadeusz Kubaczyk, Sławomir Piotrowski, Marek Żyła ; Akademi 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
26

Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
27

Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa / pod redakcją Jana Maciejewskiego, Moniki Zawartki i Sławomira Fiodorów. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
28

Problemy bezpieczeństwa : perspektywy azjatyckie / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
29

Militarne & pozamilitarne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa w XXI wieku / pod redakcją Izabeli Oleksiewicz. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
30

Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku / redakcja naukowa Bogdan Panek, Roman Stawicki. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
31
Stęplewski, Bogumił. Autor Potęga militarna państwa i jej ekonomiczne aspekty / Bogumił Stęplewski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
32

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym / redakcja naukowa: Zenon Trejnis, Lech Kościelecki ; Wojskowa Akademia 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
33

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze polityczno-militarnym i ekonomicznym / redakcja naukowa: Zenon Trejnis ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Logis 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
34
Wojcieszak, Łukasz (1979- ). Autor Europa Środkowa i Wschodnia wobec wybranych problemów bezpieczeństwa energetycznego / redakcja naukowa Łukasz Wojcieszak. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
35

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1 / redakcja naukowa Aneta Wysokińska-Senkus, Dorota Kurek ; zespół autorów: Seweryn Cichoń [i 18 pozostałych] ; Akadem 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
36

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2 / redakcja naukowa Tadeusz Zieliński, Izabela Horzela ; zespół autorów Joanna Antczak [i 27 pozostałych] ; Akademia Sz 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
37
Żyła, Marek. Autor Obwód kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej / Marek Żyła ; Akademia Sztuki Wojennej. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
38
Chojnowski, Lech. Autor Bezpieczeństwo międzynarodowe : aspekty instytucjonalne i organizacyjne / Lech Chojnowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
39

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego pod koniec drugiej dekady XXI wieku / redakcja naukowa Katarzyna Czornik, Monika Szynol. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
40
Filiu, Jean-Pierre (1961- ).. Historia Gazy / Jean-Pierre Filiu ; przełożył Mariusz Borkowski. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
41

Bliżej Azji : współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa / redakcja naukowa Łukasz Gacek, Rafał Kwieciński, Ewa Trojnar. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
42

Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczno-kulturowe : wymiar międzynarodowy / redakcja naukowa Marta Gębska ; Akademia Sztuki Wojennej. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
43

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Górka. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
44

Wojna hybrydowa na Ukrainie : wnioski i rekomendacje dla Europy i świata / redakcja naukowa Bogusław Pacek, Julia Anna Grochocka ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalski 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
45
Gryz, Jarosław. Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego / Jarosław Gryz, Aneta Nowakowska-Krystman, Łukasz Boguszewski. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
46

Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego : wybrane problemy. T. 2 / pod redakcją Tomasza Iwanka ; współpraca Agnieszka Miarka, Bartosz Midro, Marzena 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
47
Jakubczak, Ryszard (1951- ).. Powszechna obrona terytorialna w cyberobronie i agresji hybrydowej / Ryszard Jakubczak, Robert M. Martowski. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
48
Jarmoszko, Stanisław. Autor Bezpieczeństwo społeczne w sytuacjach krytycznych / Stanisław Jarmoszko, Wiesław Barszczewski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
49

Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 2 / redakcja naukowa Barbara Kaczmarczyk. 2017 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
50

Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 1 / redakcja naukowa Barbara Kaczmarczyk. 2017 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
51

Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego / redakcja naukowa Waldemar Kitler ; Akademia Szt 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
52
Klin, Tomasz. Podporządkowanie w stosunkach międzypaństwowych po zimnej wojnie / Tomasz Klin. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
53
Koziej, Stanisław (1943- ). Autor Studia o bezpieczeństwie : o bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym w latach 2010-2015 w publikacjach i analizach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. [T. 3] / Stanisław Koziej. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
54

Historia zimnej wojny. T. 1, Geneza / pod redakcją Melvyn P. Lefflerâ, Odda Arnea Westada ; [tłumaczenie Mateusz Grzywa]. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
55

Wymiary bezpieczeństwa europejskiego / pod redakcją Marka Leszczyńskiego, Magdaleny Molendowskiej, Tomasza Pawłuszko. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
56

Bezpieczeństwo w kontekście zglobalizowanego świata / redakcja naukowa Paweł Maciaszczyk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
57

Wojny Zachodu : interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie / redakcja naukowa Marek Madej. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
58

Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski. T. 5, Metamorfozy bezpieczeństwa : teraźniejszość i przeszłość / redakcja naukowa Ewa Maj, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak, Łukasz Ję 2017 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
59

Ewolucja systemów bezpieczeństwa : od Bliskiego Wschodu do Oceanii / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Tomaszewski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
60

Bliski Wschód między konfliktem a stabilizacją / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Renata Podgórzańska, Jarosław Piątek. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
61

Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa w aspekcie współczesnych zagrożeń / redakcja naukowa Grzegorz Nakielski, Krzysztof Graczyk, Tadeusz Tabaczniuk. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
62

Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym / redakcja naukowa Izabela Oleksiewicz ; [współpraca redakcyjna Piotr Cyrek]. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
63

Organizacje pozarządowe w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa / redakcja naukowa Bogusław Pacek, Tadeusz Szmidtka, Kamila Jakubczak-Krawczyńska. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
64

Konflikt hybrydowy na Ukrainie : aspekty teoretyczne i praktyczne / redakcja naukowa Bogusław Pacek, Julia Anna Grochocka ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydzi 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
65
Pappé, Ilan (1954- ).. Czystki etniczne w Palestynie / Ilan Pappé ; przełożyła Anna Sak. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
66

Administracja publiczna : bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego / redakcja naukowa Danuta Plecka, Patrycja Rutkowska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
67

Problemy bezpieczeństwa w wybranych państwach - instytucje, badania, studia / redakcja naukowa Daniel Przastek ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowy 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
68
Rydlewski, Grzegorz (1953- ).. Megasystem bezpieczeństwa narodowego w Polsce : ujęcie procesowe i funkcjonalno-decyzyjne : analiza, modele i schematy, ramy programowe i prawne, przeglądowe zestawienie bibliograficzne / Grzeg 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
69
Sadłowski, Michał Patryk. Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym : prawno-instytucjonalne aspekty funkcjonowania / Michał Patryk Sadłowski. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
70

Podsystem niemilitarny w przygotowaniach obronnych Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja naukowa Zbigniew Ścibiorek. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
71
Stańczyk, Jerzy. Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa / Jerzy Stańczyk. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
72

Aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa w percepcji młodego pokolenia / redakcja naukowa Paweł Szmitkowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodo 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
73

Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski. T. 4, Segmenty bezpieczeństwa w wiekach XX i XXI / redakcja naukowa Ewa Maj, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak, Łukasz Jędrzejski. 2017 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
74
Wasiuta, Olga. Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie / Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
75
Wiatr, Jerzy Józef (1931- ).. Tarcza i miecz : socjologiczne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego / Jerzy J. Wiatr. 2017 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
76
Zubrzycki, Waldemar. Procedury bezpieczeństwa w Unii Europejskiej / Waldemar Zubrzycki, Aleksander Babiński. 2017 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
77

Problemy bezpieczeństwa Europy i Azji / pod red. Tomasza Ambroziaka, Arkadiusza Czwołka, Szymona Gajewskiego, Magdaleny Nowak-Paralusz. 2016 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
78
Banasik, Mirosław. Planowanie strategiczne bezpieczeństwa narodowego : wybrane problemy / Mirosław Banasik. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
79

Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) / pod redakcją Radosława Bani, Roberta Czuldy i Krzysztofa Zdulskiego. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
80

Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej / redakcja naukowa: Agnieszka Bień-Kacała, Jiří Jirásek, L’ubor Cibulka, Tímea Drin 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
81

Bezpieczeństwo narodowe Polski : zagrożenia i determinanty zmian / redakcja naukowa Anna Chabasińska, Zbigniew Czachór. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
82

Bezpieczeństwo społeczne w systemie bezpieczeństwa narodowego / pod redakcją Anny Dębskiej ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Katedra Bezpieczeństwa Narodowe 2016 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
83
Groszek, Zbigniew. Gotowość państwa do obrony i ochrony / Zbigniew Groszek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
84

Zarys teorii bezpieczeństwa państwa / redakcja naukowa Jarosław Gryz ; Akademia Obrony Narodowej. 2016 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
85
Ilkowski, Filip (1976- ).. Wybrane ruchy społeczne współczesnego kryzysu : rewolucja i kontrrewolucja arabska, "Indignados, Tea Party i Occupy Wall Street", związki zawodowe / Filip Ilkowski ; Instytut Nauk Politycznych 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
86

Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego : wybrane problemy. T. 1 / pod redakcją Tomasza Iwanka ; współpraca Agnieszka Miarka, Bartosz Midro, Marzena 2016 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
87
Jamsheer, Hassan Ali (1941- ).. Wprowadzenie do konfliktu arabsko-izraelskiego / Hassan Ali Jamsheer, Magdalena Pogońska-Pol. 2016 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
88

Studia nad bezpieczeństwem : między historią a współczesnością / pod redakcją naukową Rafała Kamprowskiego. 2016 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
89

Formy ochrony bezpieczeństwa : aspekty prawne / redakcja naukowa Dorota Kamuda, Małgorzata Polinceusz. 2016 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
90
Klasa, Marek. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku : pojęcie, zakres i kwalifikacja / redakcja naukowa Wojciech Sójka, Malwina Ewa Kołodziejczak ; [autorzy: Marek Klas 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
91
Koziej, Stanisław (1943- ).. Rozważania o bezpieczeństwie : o bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010-2015 w wystąpieniach i referatach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. [T. 1] / Stanisław Koziej. 2016 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
92
Koziej, Stanisław (1943- ).. Rozmowy o bezpieczeństwie : o bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010-2015 w wywiadach i komentarzach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. [T. 2] / Stanisław Koziej. 2016 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
93

"Inteligentna obrona - Smart Defence" : strategiczne podejście do osiągania zdolności obronnych państwa i sojuszu / redakcja naukowa Marek Kubiński, Ryszard Chrobak, Dąbrówka Smolny ; Akade 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
94

Bezpieczeństwo w nowych czasach / redakcja Zbigniew Kwiasowski, Katarzyna Pabis-Cisowska, Marek Pietrzyk. 2016 BG( 2/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
95

Z zagadnień bezpieczeństwa Polski i współczesnego świata / redakcja naukowa Paweł A. Leszczyński, Anna Chabasińska ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 2016 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
96
Łuczyszyn, Andrzej. Bezpieczeństwo państwa a rozwój społeczno-gospodarczy : aspekt regionalny i lokalny / Andrzej Łuczyszyn. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
97
Majer, Piotr (1950- ).. Praca dyplomowa z bezpieczeństwa : wprowadzenie do badań / redakcja naukowa Andrzej Wawrzusiszyn ; [opracował zespół w składzie: Piotr Majer, Bogdan Chmieliński, Lech Grochowski, Paweł Lub 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
98

Polityka bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Bodio. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
99

Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne / redakcja naukowa Przemysław Osiewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego