Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "327.39*4-67*"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 252 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Wyzwania dla nowej Europy : rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej / redakcja Małgorzata Chudzio, Rafał Budnik, Michał Góra. 2020 BG( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
2
Czaputowicz, Jacek (1956- ). Autor Teorie integracji europejskiej / Jacek Czaputowicz. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
3

Z kim, którędy i dokąd? : dylematy integracyjne Polski i Unii Europejskiej / redakcja naukowa Jadwiga Nadolska, Tadeusz Wallas, Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Instytut Europeistyki. Wydział Nauk 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
4
Szczerski, Krzysztof (1973- ).. Utopia europejska : kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy / Krzysztof Szczerski ; [redakcja, dobór zdjęć Leszek Sosnowski]. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
5

Pamięć i integracja społeczna na pograniczach : przypadek pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego / pod redakcją Dariusza Niedźwiedzkiego. 2016 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
6
Sapieżko-Samordak, Joanna. Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej : koncepcja, doktryna, praktyka / Joanna Sapieżko-Samordak ; [recenzent Witold Góralski] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Poli 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
7

Nowe wyzwania integracji europejskiej / redakcja naukowa Helena Tendera-Właszczuk, Wojciech Bąba, Magdalena Zajączkowska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
8

Integracja europejska a zmiany kulturowe i społeczno-polityczne w Polsce / red. Piotr Żuk, Paweł Żuk ; [recenzja naukowa Tomasz R. Wiśniewski]. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
9
Czyż, Anna (1980- ).. Państwa Grupy Wyszehradzkiej: pomiędzy przeszłością a teraźniejszością : wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej / Anna Czyż, Sebastian Kubas. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
10

Unia Europejska - Chiny : dziś i w przyszłości / pod red. nauk. Józefa M. Fiszera. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
11
Giddens, Anthony (1938- ).. Europa : burzliwy i potężny kontynent / Anthony Giddens ; tł. Olga Siara. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
12

Wspólna dekada : Polska i Niemcy 10 lat razem w Unii Europejskiej / pod red. Agnieszki Łady ; [tł. na jęz. pol. rozdziałów aut. niem. Magdalena Szaniawska-Schwabe] ; Instytut Spraw Publiczny 2014 BG( 2/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
13
Mieńkowska-Norkiene, Renata. Koordynacja wielosektorowych projektów w przestrzeni ponadnarodowej czyli Jak państwo, organizacje społeczne i przedsiębiorcy mogą współpracować żeby skutecznie naprawiać świat / Renat 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
14
Piotrowski, Mirosław (1966- ).. Rozmawiajmy o Europie : myśląc ojczyzna : z parlamentu europejskiego / Mirosław Piotrowski ; [tł. tekstów Andrzej Nermer]. 2014 BG( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
15

Ukraina, Polska, Unia Europejska : ze studiów nad przekształceniami ustrojowymi na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Henryka Strońskiego, Janusza Gołoty, Oresta Krasiwskieg 2014 BG( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
16
Beck, Ulrich (1944-2015).. Niemiecka Europa : nowe krajobrazy władzy pod znakiem kryzysu / Ulrich Beck ; przeł. Ryszarda Formuszewicz. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
17

Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji : wymiar społeczny / redakcja Henryk Chałupczak, Marek Pietraś,Ewa Pogorzała. 2013 BG( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
18
Gawron-Tabor, Karolina. Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej w latach 1989-2009 / Karolina Gawron-Tabor. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
19

Transformacja systemowa i procesy integracji we współczesnej Europie Środkowo-Wschodniej : polsko-ukraińskie dysputy studenckie / red. Łukasz Potocki, Andrij Rybak ; Państwowa Wyższa Szkoł 2013 BG( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
20
Tosiek, Piotr. Polityka europejska Niemiec w XXI wieku w świetle liberalnej teorii międzyrządowej / Piotr Tosiek ; [tł. na jęz. ang. Agencja Tłumaczy Zawodowych Letterman]. 2013 BG( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
21
Antczak, Anna. Role międzynarodowe Unii Europejskiej : aspekty teoretyczne / Anna Antczak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 1)

327.39(4-67) Integracja europejska
22
Judt, Tony (1948-2010).. Wielkie złudzenie? : esej o Europie / Tony Judt ; przeł. Andrzej Jankowski. 2012 BG( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
23

Wkład Polaków w proces integracji europejskiej / red. Jacek Knopek i Bogusław Polak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
24
Kost, Paweł (1981- ).. Ukraina wobec Unii Europejskiej 1991-2010 / Paweł Kost. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
25
Niedźwiecki, Artur. Polska polityka zagraniczna wobec integracji europejskiej po 2004 r. / Artur Niedźwiecki. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
26
Potocki, Łukasz. Partnerstwo strategiczne Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej / Łukasz Potocki ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
27

Unia Europejska po traktacie z Lizbony : pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania / red. Piotr Tosiek. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
28

Aspekty integracyjne w Unii Europejskiej i relacje międzyregionalne / red. nauk. Jarosław Wołkonowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 3/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
29
Borowiec, Jan. Ekonomia integracji europejskiej / Jan Borowiec. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 5/ 2)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
30

Od akcesji do prezydencji : Kościół katolicki w Polsce i Unia Europejska / red. Piotr Burgoński i Sławomir Sowiński. 2011 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
31

Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej : analiza politologiczna / red. nauk. Zbigniew Czachór, Tomasz R. Szymczyński. 2011 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
32
Kurczewska, Urszula. Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej : proces konsolidacji systemu / Urszula Kurczewska. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
33
Marcinkowska, Paula. Europejska polityka sąsiedztwa : Unia Europejska i jej sąsiedzi - wzajemne relacje i wyzwania / Paula Marcinkowska. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 3/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
34
Muś, Jan. Chorwacja w Unii Europejskiej = Croatia in the European Union / Jan Muś, Marta Szpala ; [tł. Martyna Bojarska]. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
35

Skutki integracji i globalizacji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sporka ; [zespół aut.: Anna Czech et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
36
Stach, Łukasz (1978- ).. Społeczeństwa państw nowych członków Unii Europejskiej z 2004 roku wobec integracji z jej strukturami : obawy, nadzieje, oczekiwania / Łukasz Stach. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
37

Uwarunkowania i wyzwania Polskiej Prezydencji / [zespół red.: Andrzej Stępniak et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
38

Modernizacja Unii Europejskiej / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki. 2011 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
39

Modernizacja procesów integracji europejskiej / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Katedra Europeistyki. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
40

Strategie rozwoju Unii Europejskiej / red. nauk.: Janusz Adamowski, Konstanty A. Wojtaszczyk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
41

Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji : wymiar polityczny / red. Henryk Chałupczak, Marek Pietraś, Piotr Tosiek. 2010 BG( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
42

Unia Lubelska - Unia Europejska / pod red. Iwony Hofman. 2010 BG( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
43

Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
44

Polska i Europa Środkowa : demokratyzacja, konsolidacja, EUropeizacja / red. nauk. Ewa Nowak, Rafał Riedel. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
45

Polityki sektorowe Unii Europejskiej / red. nauk. Monika Poboży ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Katedra Europeistyki. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
46

Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską : (w aspekcie infrastrukturalnym : transport, energetyka, ekologia) / red. nauk. Marek Rutkowski, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
47
Stępniewski, Tomasz (1979- ).. Wymiar wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej : inkluzja bez członkostwa? = The eastern dimension of the European Union’s Neighbourhood Policy : inclusion without membership 2010 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
48

Partnerstwo Wschodnie - Polska promotorem realnej integracji / [oprac.: Mieczysława Zdanowicz, Anna Doliwa-Klepacka, Tomasz Dubowski ; tł. na jęz. ang. Ewa Katarzyna Wyszczelska-Oksień, tł. n 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
49

Partnerstwo Wschodnie : wymiary realnej integracji / red. nauk. Mieczysława Zdanowicz, Tomasz Dubowski, Agnieszka Piekutowska ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 3/ 0)
CDE( 2/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
50
Żuk, Grzegorz. Twierdza czy wspólnota? : Europa w polskim dyskursie publicznym / Grzegorz Żuk. 2010 BG( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
51

Stosunki Rosji z Unią Europejską = Otnošeniâ Rossii s Evrosoûzom / pod red. Stanisława Bielenia i Konstantina Chudolieja ; [tł. wstępu na jęz. rosyjski Józef Dobrowolski]. 2009 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
52

Podstawy europeistyki : podręcznik akademicki / red. nauk. Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak. 2009 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
53
Borkowski, Paweł Janusz (1976- ).. Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej / Paweł Janusz Borkowski. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 4/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
54

Wybrane aspekty wpływu członkostwa państw Europy Środkowo-Wschodniej na stosunki ze wschodnimi państwami ościennymi / red. Mieczysława Zdanowicz, Anna Doliwa-Klepacka. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 4/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
55

Białoruś - w stronę zjednoczonej Europy / [pod red. Mariusza Maszkiewicza ; współpr. Marta Pejda ; tł. Anna Grabarczyk et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
56
Grzelak, Agnieszka (prawnik). Unia Europejska na drodze do Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości = The European Union on the way towards the Area of Freedom, Security and Justice / Agnieszka Grzelak ; [tł. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
57
Nogal, Agnieszka (1970- ).. Ponad prawem narodowym : konstytucyjne idee Europy / Agnieszka Maria Nogal. 2009 BG( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
58

Europejska integracja monetarna od A do Z / [red. nauk. Wojciech Pacho]. 2009 BG( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
59
Wawrzyk, Piotr. Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej / Piotr Wawrzyk. 2009 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
60
Barabasz, Adam (1977- ).. Polacy i Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1915-1957 / Adam Barabasz. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
61
Domagała, Arkadiusz. Autor Integracja Polski z Unią Europejską / Arkadiusz Domagała. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
62

Perspektivy razvitiâ otnošenij meždu Rossiej i ES : pravo, politika, ènergetika : materialy meždunarodnyh konferencij, posvâŝennyh 10-letnemu ûbileû Instituta evropejskogo prava, novomu v 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
63

Vzaimodopolnâemost’ ES i ego gosudarstv-členov v oblasti vnešnij dejstvij i OVPB i ee vliânie na otnošeniâ ES i Rossijskoj Federacii : materialy meždunarodnoj konferencii, provedennoj v MGI 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
64
Gołembski, Franciszek. Kulturowe aspekty integracji europejskiej / Franciszek Gołembski. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
65

Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska / red. Tadeusz Guz, Ryszard Mazurkiewicz, Ryszard Tłuczek ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejs 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)
BPP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
66
Jóskowiak, Kazimierz. Autor Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej : polskie doświadczenia i wnioski na przyszłość / Kazimierz Jóskowiak. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
67

Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów / pod red. Urszuli Kurczewskiej ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
68

The normative environment of European integration social, political and cultural obstacles to compliance with European norms / ed. Józef Niżnik ; Graduate School for Social Research. 2008 BG( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
69

Integracja europejska w dokumentach / wybór i oprac. dokumentów Stanisław Parzymies. 2008 BG( 3/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
70

The European integration and the European East / ed. Marek Proniewski, Piotr Pysz ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
71

Bałkany Zachodnie a integracja europejska : perspektywy i implikacje / [zespół aut. Rafał Sadowski (red.) et al.] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii, Oś 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
72
Stępień-Kuczyńska, Alicja. Unia Europejska a państwa Europy Wschodniej / Alicja Stępień-Kuczyńska, Michał Słowikowski. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
73

4 lata członkostwa Polski w UE : bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych / [przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii ; zespół aut.: Jakub Wiśniewski et al.]. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
74
Barcz, Jan (1953- ).. Integracja europejska / Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda. 2007 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
75
Borzym, Andrzej (1948- ).. Polscy ojcowie Europy / Andrzej Borzym, Jeremi Sadowski. 2007 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
76

Rola Polski w polityce Unii Europejskiej wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej : praca zbiorowa / pod red. Roberta Ciborowskiego i Jerzego Grabowieckiego ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział 2007 BG( 5/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 6/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
77

50 lat i co dalej? : Europa i Unia Europejska między integracją a atomizacją... : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Czachóra. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
78

Unia Europejska - integracja, konkurencyjność, rozwój / pod red. Kazimierza A. Kłosińskiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii. Kat 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
79

Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji europejskiej / pod red. Ewy Kozerskiej i Tomasza Schefflera. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
80

Innowacyjny jednolity rynek : wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej : materiały pokonferencyjne / pod red. Leszka Kwiecińskiego. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
81
Ruszkowski, Janusz (1962- ).. Wstęp do studiów europejskich : zagadnienia teoretyczne i metodologiczne / Janusz Ruszkowski. 2007 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
82

Bezpieczni w Europie : materiały pokonferencyjne / pod red. Mieczysławy Zdanowicz. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
83

Zrastanie się Europy : wschodnie rubieże Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej Skrzypek ; współpraca Radzisława Gortat ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
84
Gromadzki, Grzegorz (1963- ).. Aktywnie i wspólnie : UE wobec Białorusi / Grzegorz Gromadzki, Luboš Veselý ; [tł. z jęz. ang. Wojciech Tworkowski] ; Fundacja im. Stefana Batorego, Association for International Affairs. 2006 BG( 3/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
85

Integracja europejska : pierwsze doświadczenia / red. naukowa Marek Hryniewicki, Adam Sadowski ; Uniwersytet w Białymstoku. 2006 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
86

Agencje Wspólnoty Europejskiej : czym są i jak działają / oprac. i tł. Elżbieta Kolasińska, Ewa Łukowicz-Oniszczuk. 2006 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
87
Kużelewska, Elżbieta. Referendum w procesie integracji europejskiej / Elżbieta Kużelewska. 2006 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
88

Europeistyka w zarysie / red. nauk. Alojzy Z. Nowak, Dariusz Milczarek ; aut. rozdz. Artur Adamczyk [et al.]. 2006 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
89

Obszary integracji Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / Elżbieta Sulima (red.) ; [Marek Proniewski et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. 2006 BG( 7/ 0)
BWEiZ( 12/ 0)
BWP( 3/ 0)
WIL( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
90

Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku / red. nauk. Mieczysław Stolarczyk. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
91

Integracja europejska : wstęp / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk. 2006 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
92

Integracja europejska : nowe bariery czy trwały kryzys? / red. nauk. Katarzyna Żukrowska ; [Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne]. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
93

What kind of Union?, What kind of future?, What kind of Europe? = Jaka Unia?, Jaka przyszłość?, Jaka Europa? : międzynarodowa konferencja organizowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowi 2006 BG( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
94

Podlasie a procesy integracji : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja F. Bociana ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. 2005 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
95
Coudenhove-Kalergi, Richard Nicolaus (1894-1972).. Pan-Europa : dedykowane młodzieży Europy / Richard N. Coudenhove-Kalergi ; z jęz. niem. przetł. Augustyn Leśnik ; przedm. Otto von Habsburg ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. 2005 BG( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
96
Doliwa-Klepacki, Zbigniew M. (1938- ).. Integracja europejska : (łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją dla Europy) / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. 2005 BG( 5/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
BWP( 5/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)
CDE( 3/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
97

Rada Europy : 800 milionów Europejczyków / [tł. i red. Izabella Głowacka]. 2005 BG( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
98
Greenwood, Justin. Reprezentacja interesów w Unii Europejskiej / Justin Greenwood ; [tł. P.U.H. "AZ"]. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
99

Will the Orange Revolution bear fruit? : EU-Ukraine relations in 2005 and the beginning of 2006 / [co-auth. Grzegorz Gromadzki et al.]. 2005 BG( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego