Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "327"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 1565 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Benyskiewicz, Krzysztof. Autor Piastowie i Rurykowice : polsko-ruskie stosunki polityczne od X do połowy XII wieku / Krzysztof Benyskiewicz. 2020 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
2
Borawski, Piotr (1951- ). Autor Wojna w Abchazji 1992-1993 : konflikt gruzińsko-abchaski : geneza - dzieje - epilog / Piotr Borawski, Tomasz Borawski. 2020 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
3

Wyzwania dla nowej Europy : rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej / redakcja Małgorzata Chudzio, Rafał Budnik, Michał Góra. 2020 BG( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
4
Dudek, Antoni (1966- ). Autor Polsko-niemiecki traktat graniczny z 1990 roku : spojrzenie po 30 latach / Antoni Dudek. 2020 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
5

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Cz. 2 / redakcja naukowa Marta Gębska, Halina Świeboda, Lech Drab. 2020 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
6

Rozpad imperiów : kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1923 / redakcja Magdalena Gibiec, Grzegorz Hryciuk, Robert Klementowski. 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
7
Kasztelan, Paweł (1966- ). Autor Polsko-moskiewskie stosunki dyplomatyczne przełomu XVI/XVII wieku / Paweł Kasztelan. 2020 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
8

Polska dyplomacja w staraniach o pokój (1918-1939) : zbiór studiów / pod redakcją Marka Kornata i Magdaleny Satory. 2020 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
9
Lewkowicz, Łukasz. Autor Federacja Rosyjska w polityce wewnętrznej i zagranicznej Republiki Słowackiej (1993-2020) / Łukasz Lewkowicz. 2020 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
10

Pamięć zbiorowa, pojednanie i stosunki międzynarodowe / redakcja naukowa Nicolas Maslowski, Andrzej Szeptycki. 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
11
Matera, Paulina (1974- ). Autor USA - Europa : historia współzależności / Paulina Matera, Rafał Matera. 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
12
Nycz, Grzegorz (1980- ). Autor Mocarstwa nuklearne rywalizujące z USA i polityki odstraszania w XXI wieku / Grzegorz Nycz. 2020 BG( 2/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
13
Parzymies, Stanisław (1938- ). Autor Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2019 / Stanisław Parzymies. 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
14

Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce / redakcja naukowa Jarosław J. Piątek, Renata Podgórzańska, Szczepan Stempiński. 2020 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
15

Najważniejsze postanowienia umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej / pod redakcją P 2020 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
16

Sojusz Północnoatlantycki w środowisku niepewności i zmiany : dwadzieścia lat członkostwa Polski / redakcja naukowa Waldemar Paruch, Marek Pietraś, Beata Surmacz. 2020 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
17

Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków : prace doktorantów historii. 4, Życie codzienne / pod redakcją Wojciecha Skóry i Agnieszki Teterycz-Puzio ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2020 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
18

Polska wobec południowych sąsiadów w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. T. 2 / pod redakcją Przemysława Waingertnera. 2020 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
19

Ład wschodnio-europejski w polskiej myśli politycznej w XX wieku. T. 1 / pod redakcją Przemysława Waingertnera. 2020 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
20
Wawryniuk, Anna (geopolityka). Autor Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej i Republiki Turcji na przełomie XX i XXI wieku / Anna Wawryniuk. 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
21
Absi, Jamil (1975- ). Autor Cyberbezpieczeństwo we współczesnych konfliktach na Bliskim Wschodzie / Jamil Absi. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
22

Polska i Ukraina : problemy i perspektywy = Polʹŝa ì Ukraïna : problemi ta perspektivi = Poland and Ukraine : problems and prospects / redakcja = redakcìâ = edited by Michał Apollo, Magdale 2019 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
23

Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej / redakcja naukowa Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
24

Historia, prawda, teraźniejszość : jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? : diagnozy, recepty, zapis debat / redakcja Damian Bębnowski ; Fundacja im. Janusza Kurt 2019 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
25
Chodak, Paweł. Autor Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa / Paweł Chodak. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
26

Od bezpieczeństwa jednostki do bezpieczeństwa międzynarodowego / redakcja naukowa: Eugeniusz Cieślak, Henryk Wyrębek. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
27

Bezpieczeństwo międzynarodowe : współczesne problemy i wyzwania / redakcja naukowa: Dominika Czapla i Marta Miedzińska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Międzynarodowych 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
28

Państwa, organizacje międzynarodowe i partnerstwa strategiczne / pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Andriya Tyushki, Agaty Domachowskiej, Karoliny Gawron-Tabor i Joanny Piechowiak-Lamparskiej. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
29

100 lat relacji dyplomatycznych między Polską a Bułgarią : aspekty polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe / redakcja naukowa Marzena Czernicka, Jacek Wojnicki ; Instytut Studiów Polit 2019 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
30
Czernicka, Marzena. Autor Polityka bezpieczeństwa współczesnej Bułgarii / Marzena Czernicka. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
31

Instrukcje i reskrypty do ambasadorów rosyjskich w Rzeczypospolitej w latach 1772-1794 / opracowanie Adam Danilczyk, Jacek Kordel, Vadzim Anipiarkou, Sławomir Łuczak ; współpraca Zofia Zieli 2019 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
32
Dawidczyk, Andrzej. Autor Bezpieczeństwo Obronność Wojskowość : problemy planowania strategicznego / Andrzej Dawidczyk. 2019 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
33
Dawidczyk, Andrzej. Autor Metody techniki narzędzia nauk o bezpieczeństwie / Andrzej Dawidczyk, Justyna Jurczak, Piotr Łuka. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
34
Dobrzelewski, Jarosław (1971- ). Autor Zarys wybranych konfliktów zbrojnych w Afryce w drugiej połowie XX w. / Jarosław Dobrzelewski. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
35
Dziak, Waldemar Janusz (1952-2019). Autor Niepodległy Kurdystan : wyzwania dla stabilizacji regionu i świata / Waldemar J. Dziak, Małgorzata Rudź. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
36
Faryś, Janusz (1939- ). Autor Między Moskwą a Berlinem : wizja polskiej polityki zagranicznej 1918-1939 / Janusz Faryś. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
37
Fiszer, Józef (1952- ). Autor Polska - Ukraina - Białoruś - Rosja : obraz politycznej dynamiki regionu / Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski, Konrad Świder. 2019 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
38
Gierszewski, Janusz. Autor Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka / Janusz Gierszewski, Andrzej Pieczywok. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
39
Gut, Jerzy (1960- ). Autor Siły Specjalne wybranych państw : Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Federacja Rosyjska / Jerzy Gut. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
40

Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918-2018 / pod redakcją Edwarda Haliżaka, Teresy Łoś-Nowak, Anny Potyrały, Joanny Starzyk-Sulejewskiej. 2019 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
41

Między Śląskiem a Wileńszczyzną / pod redakcją Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, Joanny Januszewskiej-Jurkiewicz, Ewy Żurawskiej. 2019 BG( 2/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
42

Bezpieczeństwo Polski w XXI wieku / redakcja naukowa Stanisław Jaczyński, Mariusz Kubiak ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Nauk Społecznych 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
43
Jureńczyk, Łukasz (1981- ). Autor Stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi : aspekty polityczno-wojskowe w okresie prezydentury Baracka Obamy / Łukasz Jureńczyk. 2019 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
44
Kastory, Andrzej (1939- ). Autor Syndrom Jałty : polityka mocarstw wobec polskich kryzysów w latach 1968-1981 / Andrzej Kastory. 2019 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
45

Wybrane systemy współpracy międzynarodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa / redakcja naukowa Tomasz Kownacki ; Instytut Nauk Politycznych Wydział Nauk Politycznych i Stud 2019 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
46

Studia strategiczne w kreowaniu bezpieczeństwa do końca pierwszej połowy XXI wieku / Marian Kozub, Adrian Mitręga, Anna Zagórska. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
47
Kucharczyk, Grzegorz (1969- ). Autor Wersal 1919 : nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy / Grzegorz Kucharczyk. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
48
Kumelska, Magdalena. Autor Globalne implikacje polityki zagranicznej George’a W. Busha / Magdalena Kumelska. 2019 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
49

Okiem stratega i dyplomaty : stosunki polsko-amerykańskie po 1918 roku / redakcja naukowa Robert Kupiecki. 2019 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
50
Kwiecień, Roman. Autor Od "wojny sprawiedliwej" do "wojny z terroryzmem" : siła zbrojna i reglamentacja jej używania (ius contra bellum) w świetle prawa międzynarodowego / Roman Kwiecień. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
51
Lisiecki, Marcin. Autor Komunikacja międzykulturowa w polityce : relacje między Stanami Zjednoczonymi a Japonią w latach 1932-1952 / Marcin Lisiecki. 2019 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
52

Niemiecki "Zły sąsiad" z perspektywy historycznej : relacje niemiecko-rosyjskie a Polska 1914-1941, wydanie drugie / Grzegorz Łukomski. Zły sąsiad : Niemcy 1932-1939 w oświetleniu polskiego 2019 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
53

Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa. 3, Aspekty logistyczne, techniczne i ekologiczne / redakcja naukowa Mirosław Marciniak, Jakub Adamkiewicz ; Wojskowa Akademia Techn 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
54
Mearsheimer, John J. (1947- ). Autor Tragizm polityki mocarstw / John J. Mearsheimer ; przekład Piotr Nowakowski, Jan Sadkiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
55
Miś, Lucjan. Autor Problemy społeczne Grupy Wyszehradzkiej / Lucjan Miś. 2019 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
56
Mizerska-Wrotkowska, Małgorzata. Autor Polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1788-1986 : od marginalizacji do integracji / Małgorzata Mizerska-Wrotkowska ; Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowy 2019 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
57

Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń / redakcja naukowa Dariusz Nowak, Cezary Sochala, Andrzej Warmiński ; zespół autorski Dariusz N 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
58
Oleksiewicz, Izabela. Autor Bezpieczeństwo pozamilitarne i quasi-militarne Europy Zachodniej / Izabela Oleksiewicz, Marek Górka. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
59
Pałasz-Rutkowska, Ewa (1953- ). Autor Historia stosunków polsko-japońskich. T. 2, 1945-2019 / Ewa Pałasz-Rutkowska ; suplement: Jędrzej Greń. 2019 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
60
Piątek, Jarosław (1961- ). Autor Nie : państwo, wojna, bezpieczeństwo / Jarosław Piątek. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
61
Rodzik, Marek (1989- ). Autor Polska a Wielka Brytania : od kryzysu sudeckiego do 15 marca 1939 roku / Marek Rodzik ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
62
Ryniejska-Kiełdanowicz, Marta. Autor Dyplomacja publiczna Unii Europejskiej / Marta Ryniejska-Kiełdanowicz. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
63

Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków : prace doktorantów historii. 3, Ludzie, przedmioty, interakcje / pod redakcją Wojciecha Skóry i Agnieszki Teterycz-Puzio ; Akademaia Pomorska w Słups 2019 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
64

Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa. 2, Aspekty ekonomiczno-społeczne / redakcja naukowa Konrad Stańczyk, Ryszard Chyrzyński ; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaros 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
65

Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa. 1, Aspekty geopolityczne i militarne / redakcja naukowa Zenon Trejnis, Luiza Trzcińska ; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosław 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
66
Walczak, Henryk (1963- ). Autor Wizyty szefów państw w ramach wzajemnych stosunków Polski i Rumunii w dwudziestoleciu międzywojennym / Henryk Walczak. 2019 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
67
Włodarczyk, Anna (historia). Autor Polskie koncepcje polityki zagranicznej wobec Białorusi w latach 1989-2013 / Anna Włodarczyk. 2019 BG( 3/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
68
Wódka, Jakub (1981- ). Autor Polityka zagraniczna średniej potęgi : Turcja jako studium przypadku / Jakub Wódka. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
69
Wywiał, Przemysław. Autor Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w budowie nowoczesnej obrony terytorialnej Polski / Przemysław Wywiał. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
70

Bezpieczeństwo państwa : służby specjalne : działania niekonwencjonalne / redakcja Andrzej Żebrowski, Urszula Kosielińska-Grabowska. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
71

Polska : sąsiedztwo bliższe i dalsze : różne punkty widzenia : księga jubileuszowa profesora Wojciecha Materskiego / redakcja naukowa Ryszard Żelichowski. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
72

Polska współpraca rozwojowa w państwach Partnerstwa Wschodniego. 2019 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
73

Rosja, UE i przestrzeń poradziecka - problemy sąsiedztwa / pod red. Tomasza Ambroziaka, Arkadiusza Czwołka, Szymona Gajewskiego, Magdaleny Nowak-Paralusz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
74

Oblicza bezpieczeństwa we współczesnym świecie / redakcja naukowa Katarzyna Amrozy, Natalia Gburzyńska. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
75
Bajda, Piotr (1970- ). Autor Małe państwo europejskie na arenie międzynarodowej : polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016 / Piotr Bajda. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
76
Banasik, Mirosław. Autor Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego / Mirosław Banasik. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
77

Przyjaciel = Drug : Polska, Rosja i Europa Zachodnia : zagadnienia polityczne w XVIII-XX wieku : tom ku pamięci wielkiego przyjaciela Polski Borysa Pawłowicza Zaostrowcewa / pod redakcją Włady 2018 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
78
Bayer, Jerzy (1952- ). Autor Korea Północna - atomowe mocarstwo : chronologia wydarzeń 1945-2017 / Jerzy Bayer, Waldemar J. Dziak. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
79

Studia nad wojnami w Indochinach. T. 4 / pod redakcją naukową Przemysława Benkena. 2018 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
80

Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa: Robert Białoskórski, Piotr Górny ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humani 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
81
Chojnowski, Lech. Autor Bezpieczeństwo człowieka i społeczeństw w procesie dziejowym / Lech Chojnowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2018 BG( 2/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
82

Bezpieczeństwo a wyzwania współczesności / redakcja naukowa Grzegorz Ciechanowski, Michał Romańczuk, Jan Pilżys. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
83

Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku / redakcja naukowa Henryk Ćwięk i Malwina Siewier, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
84
Czaputowicz, Jacek (1956- ). Autor Teorie integracji europejskiej / Jacek Czaputowicz. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
85
Czornik, Katarzyna. Autor Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku : przebieg - uwarunkowania - implikacje / Katarzyna Czornik, Miron Lakomy. 2018
327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
86

Współczesny ład międzynarodowy : dynamika przemian / redakcja naukowa Michał Dahl, Paweł Hanczewski, Magdalena Lewicka. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
87
Daszyńska, Jolanta. Autor Kryzysy i kompromisy w Stanach Zjednoczonych Ameryki czasów Ojców Założycieli / Jolanta A. Daszyńska. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
88
Diallo, Boubacar Sidi. Autor Afrykański regionalny system bezpieczeństwa zbiorowego w świetle prawa międzynarodowego / Boubacar Sidi Diallo. 2018 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
89
Domeracki, Krzysztof. Autor Hezbollah i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe / Krzysztof Domeracki. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
90
Drab, Lech. Autor Dyplomacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa RP / Lech Drab. 2018 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
91
Fijałkowski, Łukasz. Autor Dylematy bezpieczeństwa militarnego państw azjatyckich : wewnętrzne uwarunkowania sekurytyzacji / Łukasz Fijałkowski, Jarosław Jarząbek. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
92

Międzynarodowe stosunki polityczne / pod redakcją Łukasza Fijałkowskiego, Renaty Kunert-Milcarz. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
93

Gra o świat : w stronę nowej Jałty? / pod redakcją naukową Józefa M. Fiszera. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
94

Meandry współczesnego bezpieczeństwa : między regionalizacją a globalizacją / pod redakcją Artura Gruszczaka. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
95
Grzebyk, Patrycja. Autor Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego / Patrycja Grzebyk. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
96

Badanie polityki zagranicznej państwa / pod redakcją Edwarda Haliżaka. 2018 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
97
Hebda, Wiktor. Autor Serbsko-chorwackie stosunki polityczne na przełomie XX i XXI wieku / Wiktor Hebda. 2018 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
98
Hoffmann, Tomasz. Autor Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce / Tomasz Hoffmann. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
99

W kręgu nauki o bezpieczeństwie / redakcja naukowa Marcin Jurgilewicz, Stanisław Sulowski. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego