Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "323.28" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 140 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Styszyński, Marcin. Autor Środki retoryczne w manifestach organizacji Al-Kaida i Państwo Islamskie / Marcin Styszyński. 2020 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
2

Państwo Islamskie (ISIS) : historia powstania i taktyka działania / pod redakcją Krzysztofa Danielewicza. 2019 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
3
Llanos-Antczak, Anna. Autor Separatyzm baskijski : historia, współczesność, perspektywy / Anna Llanos-Antczak. 2019 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
4
Michalczak, Tomasz. Autor Europa w obliczu islamskiego terroryzmu : dlaczego dochodzi do ataków terrorystycznych i jak im przeciwdziałać / Tomasz Michalczak. 2019 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
5
El Ghamari, Magdalena. Autor Cool Jihad / Magdalena El Ghamari. 2018 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
6
Stempień, Marta. Autor Państwo Islamskie : nowe oblicze terroryzmu? / Marta Sara Stempień. 2018 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
7
Zasuń, Anna. Autor Polityczny islam : między religią polityczną a instrumentalizacją religii w polityce / Anna Zasuń ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 2/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
8
Ciekanowski, Zbigniew. Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń / Zbigniew Ciekanowski, Julia Nowicka, Henryk Wyrębek ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. I 2017 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
9

Międzynarodowe oblicza terroryzmu : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją Tomasza Domańskiego. 2017 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
10
Grabowski, Tomasz W. (1986- ). Autor Terroryzm północnokaukaski : źródła, przejawy i przeciwdziałanie zjawisku / Tomasz W. Grabowski. 2017 BG( 2/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
11

O terroryzmie jako zagrożeniu dla bezpieczeństwa społecznego / redakcja naukowa: Arkadiusz Indraszczyk, Małgorzata Lipińska-Rzeszutek ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wyd 2017 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
12
Lasota, Małgorzata (wojskowość). Autor Arena samobójców : wybrane aspekty terroryzmu i terroryzmu samobójczego / Małgorzata Lasota, Bogdan Grenda ; Akademia Sztuki Wojennej. 2017 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
13

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne : świadomość społeczna i edukacja / redakcja naukowa Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. 2017 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
14
Nowicka, Aleksandra. Autor Partycypacja kobiet w wybranych organizacjach przestępczych / Aleksandra Nowicka ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
15

Szkice z polityki bezpieczeństwa i myśli politycznej / redakcja naukowa Marcin Soboń, Mirosław Habowski, Grzegorz Tokarz. 2017 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
16
Townshend, Charles. Terroryzm / Charles Townshend ; tłumaczenie Ryszard M. Machnikowski. 2017 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
17
Wejkszner, Artur (1971- ).. Globalna sieć Al-Kaidy : nowe państwo islamskie? / Artur Wejkszner. 2017 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
18
Wojciechowski, Sebastian (1972- ).. Zrozumieć współczesny terroryzm : wybrane aspekty fenomenu / Sebastian Wojciechowski, Przemysław Osiewicz. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
19
Zimny, Maciej. Terroryzm samobójczy : fakty, geneza, analiza / Maciej Zimny. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
20
Aleksandrowicz, Tomasz Romuald. Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem : terroryzm na przełomie XX i XXI wieku. Cz. 1 / [redakcja naukowa] Kuba Jałoszyński, Tomasz Aleksandrowicz, Krzysztof Wiciak ; [zespół auto 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
21
Busłowicz, Marta. Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem : instytucje państwa wobec zagożenia terroryzmem. T. 2 / redakcja naukowa Kuba Jałoszyński, Tomasz Aleksandrowicz,Krzysztof Wiciak ; [zespó 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
22
Danielewicz, Krzysztof. Terroryzm w Afryce : geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012-2014 / Krzysztof Danielewicz. 2016 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
23

Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku / pod redakcją naukową Miry Malczyńskiej-Biały, Grzegorza Pawlikowskiego, Krzysztofa Żarny. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
24

Ekstremizm muzułmański - nowe wyzwanie do dialogu? = Islamic extremism - a new challenge for dialogue? / red. Jarosław Różański OMI. 2016 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
25

Reagowanie na zamachy terrorystyczne : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Jarosław Stelmach. 2016 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
26
Wiśniewska, Małgorzata (1961- ).. Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem / Małgorzata Z. Wiśniewska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
27

Zwalczanie piractwa, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej : aspekty historyczne, prawne i praktyczne / redakcja naukowa Andrzej Aksamitowski, Marek Cupryjak ; [recenzenci Andrzej Pepłońs 2015 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
28

Współczesne wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Górka. 2015 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
29
Kosmynka, Stanisław. Święta wojna w Al-Ándalus : przeobrażenia aktywności dżihadystycznych komórek terrorystycznych w Hiszpanii w latach 1995-2012 / Stanisław Kosmynka ; [recenzenci Magdalena Śniadecka-Kotars 2015 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
30

Terroryzm wczoraj i dziś : księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas / redakcja naukowa Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
31
Nowakowska-Krystman, Aneta. Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych / Aneta Nowakowska-Krystman, Waldemar Zubrzycki, Piotr Daniluk, Ewa Mazur-Cieślik. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
32
Żuber, Marian. Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej / Marian Żuber. 2015 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
33

O kulturze strachu i przemyśle bezpieczeństwa / redakcja naukowa Piotr Żuk, Paweł Żuk. 2015 BG( 2/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
34
Borkowski, Robert (politologia). Terroryzm ponowoczesny : studium z antropologii polityki / Robert Borkowski. 2014 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
35
Chomentowski, Paweł. Polski system antyterrorystyczny : prawno-organizacyjne kierunki ewolucji / Paweł Chomentowski. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
36
Glen, Andrzej. Terroryzm lotniczy : istota zjawiska, organizacja, przeciwdziałania / Andrzej Glen ; Akademia Obrony Narodowej. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
37

Haktywizm : (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja) / red. Maria Marczewska-Rytko. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
38

Zwalczanie terroryzmu / red. nauk. Maciej Marszałek, Jerzy Tomasz Limanowski ; Akademia Obrony Narodowej. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
39
Cymerski, Jarosław (1971- ).. Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej / Jarosław Cymerski. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
40
Grabowski, Wojciech (politologia). Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie / Wojciech Grabowski. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
41
Lang, Józef. Zbrojni radykałowie islamscy z Azji Centralnej / Józef Lang. 2013 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
42
Liedel, Krzysztof (1969-2021).. Terror w Polsce - analiza wybranych przypadków / Krzysztof Liedel, Andrzej Mroczek. 2013 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
43

Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku : perspektywa politologiczna i prawna / red. nauk. Andrzej Podraza, Paweł Potakowski, Krzysztof Wiak. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
44

Terroryzm a prawa człowieka / pod red. Haliny Zięby-Załuckiej i Tomasza Bąka. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
45
Bolechów, Bartosz (1971- ).. Polityka antyterrorystyczna w świetle badań nad terroryzmem / Bartosz Bolechów. 2012 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
46
Kosmynka, Stanisław. Od Boga do terroru : rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida / Stanisław Kosmynka. 2012 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
47
Lipold, Patrycja. Zagrożenie terrorem nuklearnym w polityce zagranicznej Iranu i Korei Północnej : studium przypadku / Patrycja Lipold. 2012 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
48
Terzani, Tiziano (1938-2004).. Listy przeciwko wojnie / Tiziano Terzani ; przeł. Joanna Wachowiak-Finlaison. 2012 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
49
Zechenter, Anna (1959- ).. Kremlowskie trucizny / Anna Zechenter. 2012 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
50

Oblicza terroryzmu / pod red. Tomasza Bąka. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
51
Bartkó, Róbert. A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései / Bartkó Róbert. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
52
Birdwell, Brian. Odrodzeni przez ogień : świadectwo ocalonych z zamachu 11 września 2001 / Brian Birdwell, Mel Birdwell, Ginger Kolbaba ; [tł. Agnieszka Mazurek]. 2011 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
53

Działania nieregularne w erze globalizacji / redakcja naukowa Ryszard Jakubczak, Mirosław Minkina ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Nauk Społecznych. 2011 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
54

Zamach w Norwegii : nowy wymiar zagrożenia terroryzmem w Europie / red. nauk.: Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. 2011 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
55
Liedel, Krzysztof (1969-2021).. Oswoić strach : rozmowa o dekadzie terroryzmu / z Krzysztofem Liedelem rozmawia Dorota Kowalska. 2011 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
56
Streatfeild, Dominic. Świat po 11 września / Dominic Streatfeild ; [przekł. z jęz. ang. Małgorzata Organista-Łoś, Renata Pacewicka-Beczek, Wojciech Sikora]. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
57
Uhl-Herkoperec, Danuta. Naturalnie wolno strzelać : biografia Ulrike Meinhof : rzecz o terrorze, seksie i polityce / Danuta Uhl-Herkoperec, Przemysław Słowiński. 2011 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
58

The ethics and efficacy of the global war on terrorism : fighting terror with terror / ed. by Charles P. Webel and John A. Arnaldi. 2011 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
59
Wojciechowski, Sebastian (1972- ).. Terroryzm na początku XXI wieku : pojęcie, istota i przyczyny zjawiska / Sebastian Wojciechowski. 2011 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
60
Zdanowski, Jerzy (1949- ).. Bliski wschód 2011 : bunt czy rewolucja? / Jerzy Zdanowski. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
61
Bolechów, Bartosz (1971- ).. Terroryzm : aktorzy, statyści, widownie / Bartosz Bolechów. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
62
Bukowski, Stanisław (politologia). Terroryzm europejski : geneza i współczesne zagrożenia / Stanisław Zbigniew Bukowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2010 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
63
Gadowski, Witold (1964- ).. Tragarze śmierci / Witold Gadowski, Przemysław Wojciechowski. 2010 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
64

Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi : aspekty organizacyjne i prawne / pod red. Kuby Jałoszyńskiego. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
65

Terroryzm - dawniej i dziś / Andrzej Maryniarczyk [et al. ; komitet red.: Piotr Jaroszyński et al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
66
Liedel, Krzysztof (1969-2021).. Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem / Krzysztof Liedel. 2010 BG( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
67
Liedel, Krzysztof (1969-2021).. Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa : zarządzanie bezpieczeństwem / Krzysztof Liedel. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
68

Terroryzm w medialnym obrazie świata : terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej / pod red. Krzysztofa Liedela i Stanisława Mocka. 2010 BG( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
69
Łukaszewicz, Adrianna. Afganistan i Irak : ekonomiczny bilans wojny z terroryzmem / Adrianna Łukaszewicz ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
70
Midlarsky, Manus I. (1937- ).. Ludobójstwo w XX wieku / Manus I. Midlarsky ; tł. Bartosz Wojciechowski. 2010 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
71
Tomczak, Maria (1954- ).. Ewolucja terroryzmu : sprawcy, metody, finanse / Maria Tomczak. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
72
Zechenter, Anna (1959- ).. KGB gra w szachy / Anna Zechenter. 2010 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
73
Dietl, Wilhelm (1955- ).. Terroryzm / Wilhelm Dietl, Kai Hirschmann, Rolf Tophoven ; [red. nauk. pol. wyd. Krzysztof Liedel]. 2009 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
74
Heinsohn, Gunnar (1943- ).. Synowie i władza nad światem : terror we wzlotach i upadkach narodów / Gunnar Heinsohn ; tł. Elżbieta Kaźmierczak. 2009 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
75
Hołyst, Brunon (1930- ).. Terroryzm. T. 2 / Brunon Hołyst. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
76
Hołyst, Brunon (1930- ).. Terroryzm. T. 1 / Brunon Hołyst. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
77
Kirsch, Jonathan (1949- ).. Historia prześladowań religijnych / Jonathan Kirsch ; przeł. z ang. Lech Niedzielski. 2009 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
78

Służby graniczne w obliczu zagrożeń terrorystycznych : [wersja polsko-rosyjska] / pod red. Mikołaja Kisły, Jerzego Szafrańskeigo ; Centrum Szkolenia Straży Granicznej. 2009 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
79

Służby graniczne w obliczu zagrożeń terrorystycznych : [wersja polsko-angielska] / pod red. Mikołaja Kisły, Jerzego Szafrańskeigo ; Centrum Szkolenia Straży Granicznej. 2009 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
80
Kubiak, Krzysztof (1967- ).. Przemoc na oceanach : współczesne piractwo i terroryzm morski / Krzysztof Kubiak. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
81
Mroziewicz, Krzysztof (1945- ).. Bezczelność, bezkarność, bezsilność : terroryzmy nowej generacji / Krzysztof Mroziewicz ; [oprac. red. i nauk. Karolina Wojtasik]. 2009 BG( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
82
Weigel, George (1951- ).. Wiara, rozum i wojna z dżihadyzmem : wezwanie do działania / George Weigel ; przeł. Krzysztof Jasiński. 2009 BG( 2/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
83
Aleksandrowicz, Tomasz Romuald. Terroryzm międzynarodowy / Tomasz Aleksandrowicz. 2008 BG( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
84
Allam, Magdi (1952- ).. Kamikadze made in Europe : czy Zachodowi uda się pokonać islamskich terrorystów? / Magdi Allam ; przekł. Olga Płaszczewska. 2008 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
85
Jałoszyński, Kuba Stanisław (1960- ).. Współczesny wymiar antyterroryzmu / Kuba Jałoszyński. 2008 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
86
Levitt, Matthew (1970- ).. Hamas : polityka, dobroczynność i terroryzm w służbie dżihadu / Matthew Levitt ; przedm. Dennis Ross ; przekł. Łukasz Müller. 2008 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
87
Machowski, Andrzej. Zagrożenia bioterroryzmem : dydaktyczno-prewencyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem społecznym / Andrzej Machowski. 2008 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
88
Morillot, Juliette (1956- ).. Uchodźcy z Korei Północnej : relacje świadków / Juliette Morillot, Dorian Malovic ; przeł. Katarzyna Bartkiewicz. 2008 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
89
Rees, Phil (1959- ).. Kolacja z terrorystą : spotkania z najbardziej poszukiwanymi bojownikami na świecie / Phil Rees ; przekł. Beata Dąbrowa-Kość, Grzegorz Kość. 2008 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
90
Sageman, Marc. Sieci terroru / Marc Sageman ; przekł. Marek Król. 2008 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
91
Tyszkiewicz, Anna (ekonomia). Sankcje ekonomiczne jako instrument przeciwdziałania międzynarodowemu terroryzmowi : terroryzm jako problem globalny, teoria i praktyka sankcji ekonomicznych, specyfika kontynentu afrykańskiego 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
92
Villamarín Pulido, Luis Alberto. Sieć Al-Kaida / Luis A. Villamarín Pulido ; przekł. Danuta Zasada. 2008 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
93
Adamski, Jacek. Nowe technologie w służbie terrorystów / Jacek Adamski. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
94
Barber, Benjamin R. (1939-2017). Autor Dżihad kontra McŚwiat / Benjamin R. Barber ; przełożyła Hanna Jankowska. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
95

Terroryzm i zamachy samobójcze : muzułmański punkt widzenia / pod redakcją Ergüna Çapana ; przeł. Jarosław Sander. 2007 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
96
Elsässer, Jürgen (1957- ).. Jak dżihad przybył do Europy : wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach / Jürgen Elsässer ; przeł. Małgorzata Bochwic-Ivanovska. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
97
Krawczyk, Adam. Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych (na obszarze Izraela w II połowie XX wieku) / Adam Krawczyk. 2007 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
98
Poksiński, Jerzy ( -2000).. Represje wobec oficerów Wojska Polskiego 1949-1956 : "TUN" / Jerzy Poksiński. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
99
Szlachter, Damian. Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej : nowy impuls / Damian Szlachter. 2007 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego