Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "323.14/.17" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 164 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Andrusiewicz, Andrzej (1940- ). Autor Trzeci Rzym : z dziejów rosyjskiego nacjonalizmu / Andrzej Andrusiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
2
Machul-Telus, Beata. Autor Rola Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w kształtowaniu polskiej polityki narodowościowej w latach 1989-2007 / Beata Machul-Telus ; Kancelaria Sejmu. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
3
Mazur, Przemysław (1979- ). Autor Współczesna idea narodowa Łemków / Przemysław Mazur. 2019 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
4
Plohìj, Sergìj Mikolajovič (1957- ). Autor Kwestia rosyjska : jak budowano naród i imperium / Serhii Plokhy ; przekład Łukasz Witczak. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
5
Zwoliński, Andrzej (1957- ). Autor Patriotyzm a nacjonalizm, miłość a ideologia / Andrzej Zwoliński. 2019 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
6
Głuszko, Marek. Autor Polacy w Lipawie : historia znana, nieznana, zapomniana = Poļi Liepājā : zināmā, nezināmā, aismirstā vēsture / Marek Głuszko = Mareks Gluško ; tłumaczenie = tulkojums latviešu valodā 2018 BG( 1/ 1)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
7

Eigen-Sinn : życie codzienne, podmiotowość i sprawowanie władzy w XX wieku / wybór, wstęp, opracowanie Thomas Lindenberger i Alf Lüdtke ; redakcja naukowa Kornelia Kończal ; przekład Anto 2018 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
8
Matelski, Dariusz (1963- ). Autor Niemcy w II Rzeczypospolitej (1918-1939). 2 / Dariusz Matelski. 2018 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
9
Matelski, Dariusz (1963- ). Autor Niemcy w II Rzeczypospolitej (1918-1939). 1 / Dariusz Matelski. 2018 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
10
Wierzbicki, Andrzej (politologia). Autor "Rosja dla Rosjan" : nacjonalizm rosyjski i etnopolityka / Andrzej Wierzbicki ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Instytut Nauk Politycznych. Zakład 2018 BG( 2/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
11

Między tolerancją a niechęcią : polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości / pod redakcją naukową Anity Adamczyk, Andrzeja Saksona, Cezarego Trosiaka. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
12
Aftyka, Waldemar. Nazizm : struktura władzy / Waldemar Aftyka. 2017 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
13

Pozytywizm narodowy 1886-1918 : antologia publicystyki / wstęp, wybór i opracowanie Maciej Gloger. 2017 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
14
Fyderek, Łukasz (1981- ).. Autorytarne systemy polityczne świata arabskiego : adaptacja i inercja w przededniu arabskiej wiosny / Łukasz Fyderek. 2016 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
15
Potrzebowski, Stanisław (1937- ).. Słowiański ruch Zadruga / Stanisław Potrzebowski. 2016 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
16

Niemiecka myśl polityczna wobec narodowego socjalizmu / redakcja naukowa Łukasz Święcicki, Adam Wielomski, Jaromir Ćwikła. 2016 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
17
Zenderowski, Radosław (1974- ).. Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. T. 3, Jesień Narodów i jej konsekwencje / Radosław Zenderowski, Jakub Pieńkowski. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
18
Balicki, Zygmunt (1858-1916).. Państwo, naród i... polityka polska / Zygmunt Balicki ; wprowadzenie i redakcja naukowa Joanna Kurczewska. 2015 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
19

Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych / redakcja naukowa Andrzej Bisztyga, Piotr B. Zientarski. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
20
Chrobaczyńska-Plucińska, Edyta. Mussolini - Hitler - Franco : ich polityka wewnętrzna i zagraniczna w świetle polskiej prasy politycznej dwudziestolecia międzywojennego / Edyta Chrobaczyńska-Plucińska. 2015 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
21

The transformation of nationalism in Central and Eastern Europe : ideas and structures / edited by Karl Cordell & Konrad Jajecznik ; University of Warsaw. Faculty of Journalism and Political Scien 2015 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
22
Kellogg, Michael (1972- ).. Rosyjskie źródła nazizmu / Michael Kellogg ; przekład Sławomir Kędzierski. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
23
Leśniewska-Napierała, Katarzyna. Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku / Katarzyna Leśniewska-Napierała. 2015 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
24
Sekerdej, Kinga. Źródła nacjonalizmu żydowskiego i arabskiego / Kinga Sekerdej. 2015 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
25
Wieliczka-Szarek, Joanna. III Rzesza : zbrodnia bez kary / Joanna Wieliczka-Szarkowa. 2015 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
26
Zenderowski, Radosław (1974- ).. Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. T. 2, Od końca XVIII wieku do Jesieni Narodów / Radosław Zenderowski, Jakub Pieńkowski. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
27
Grott, Bogumił (1940- ).. Dylematy polskiego nacjonalizmu : powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha / Bogumił Grott. 2014 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
28
Heinemann, Isabel (1971- ).. Rasa, ziemia, niemiecka krew : Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS i nowy porządek rasowy Europy / Isabel Heinemann ; tł. Justyna Górny. 2014 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
29
Jończy, Romuald (1973- ).. Wpływ ludności pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości niemieckiej na regionalny rozwój społeczno-gospodarczy : wybrane zagadnienia (ze szczególnym uwzględnieniem województwa 2014 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
30
Kossecki, Józef (1936-2015).. Naukowe podstawy nacjokratyzmu / Józef Kossecki. 2014 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
31
Kroński, Tadeusz Juliusz (1907-1958).. Faszyzm a tradycja europejska / Tadeusz Kroński ; przedm., wybór i oprac. Andrzej Kołakowski. 2014 BG( 2/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
32
Riemen, Rob (1962- ).. Wieczny powrót faszyzmu / Rob Riemen ; przekł. z niderl. Alicja Oczko. oraz eseje: Jerzy Jedlicki "Pokusa mocy zbiorowej". Wiktor Jerofiejew "Trujący bukiet" ; przekł. z ros. Jacek Głażewski 2014 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
33

Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926-1939 / red. nauk. Ulrich Schmid ; [przekł. tekstów niem. Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr]. 2014 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
34

Między ideologią a socjotechniką : kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych - doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie / red. nauk. Magdalena Semczyszyn, Jar 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
35
Wysocki, Roman (historyk). W kręgu integralnego nacjonalizmu : "czynny nacjonalizm" Dmytra Doncowa na tle "myśli nowoczesnych" Romana Dmowskiego : studium porównawcze / Roman Wysocki. 2014 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
36
Zenderowski, Radosław (1974- ).. Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. T. 1, Zagadnienia teoretyczne / Radosław Zenderowski & Jakub Pieńkowski ; Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
37
Zubrzycki, Geneviève. Krzyże w Auschwitz : tożsamość narodowa, nacjonalizm i religia w postkomunistycznej Polsce / Geneviève Zubrzycki ; przeł. Paweł Tomanek. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
38
Bratkowski, Stefan (1934- ).. Kto na to przyzwolił? : szkic o odpowiedzialności za przyszła historię / Stefan Bratkowski. 2013 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
39
Burrin, Philippe (1952- ).. Faszyzm, nacjonalizm, autorytaryzm / Philippe Burrin ; przekł. Oskar Hedemann. 2013 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
40
Diec, Joachim (1963- ).. Konserwatywny nacjonalizm : studium doktryny w świetle myśli politycznej Igora Szafariewicza = Conservative nationalism : a study of the doctrine in the context of the political thought of Igor 2013 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
41
Filipiak, Leszek. Społeczno-polityczna sytuacja Łemków w III RP / Leszek Filipiak. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
42
Goldberg, Jonah Jacob (1969- ).. Lewicowy faszyzm : tajemna historia amerykańskiej lewicy od Mussoliniego do polityki zmiany / Jonah Goldberg ; wstęp Leszek Balcerowicz ; przeł. Lech Jęczmyk, Jacek Lang. 2013 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
43
Hejczyk, Anna. Sybiracy pod Kilimandżaro : Tengeru : polskie osiedle w Afryce Wschodniej we wspomnieniach jego mieszkańców / Anna Hejczyk. 2013 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
44
Kiwior-Filo, Małgorzata. Myśl polityczna włoskich liberałów wobec faszyzmu / Małgorzata Kiwior-Filo. 2013 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
45
Klimaszewski, Zbigniew Tomasz. Nacjonalizm drogą do wolności? / Zbigniew Tomasz Klimaszewski. 2013 BG( 2/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
46
Nowosielska-Sobel, Joanna. Od ziemi rodzinnej ku ojczyźnie ideologicznej : ruch ochrony stron ojczystych (Heimatschutz) ze szczególnym uwzględnieniem Śląska (1871-1933) / Joanna Nowosielska-Sobel. 2013 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
47
Sondel-Cedarmas, Joanna (1975- ).. Nacjonalizm włoski : geneza i ewolucja doktryny politycznej (1896-1923) / Joanna Sondel-Cedarmas. 2013 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
48
Szewczyk, Marcin K. Unia Europejska i Romowie : system wobec kultury etnicznej / Marcin Szewczyk. 2013 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
49
Vitkine, Antoine (1977- ).. "Mein Kampf" : biografia książki / Antoine Vitkine ; z fr. przeł. Grzegorz Przewłocki. 2013 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
50
Chapoutot, Johann (1978- ).. Wiek dyktatur : faszyzm i reżimy autorytarne w Europie Zachodniej (1919-1945) / Johann Chapoutot ; przeł. Andrzej Purchla. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
51
Courtine-Denamy, Sylvie (1947-2014).. Trzy kobiety w dobie ciemności : Edith Stein, Hannah Arendt, Simone Weil / Sylvie Courtine-Denamy ; z fr. przeł. Grzegorz Przewłocki. 2012 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
52
Gasztold-Seń, Przemysław (1985- ).. Koncesjonowany nacjonalizm : Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980-1990 / Przemysław Gosztold-Seń ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
53

Nacjonalizmy różnych narodów : perspektywa politologiczno-religioznawcza / red. Bogumił Grott, Olgierd Grott. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
54
Jaskułowski, Krzysztof. Wspólnota symboliczna : w stronę antropologii nacjonalizmu / Krzysztof Jaskułowski. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
55
Kornak, Marcin (1968-2014).. Brunatna księga 2011-2012 / Marcin Kornak ; Anna Tatar (współpr.). 2012 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
56

Karaimi / pod red. Beaty Machul-Telus ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
57
Mazur, Mariya. Polityka narodowościowa Republiki Kazachstanu (1991-2007) / Mariya Mazur. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
58
Mosdorf, Jan (1904-1943).. Wczoraj i jutro : biblia narodowego radykalizmu / Jan Mosdorf. 2012 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
59

Czesi / pod red. Lecha M. Nijakowskiego ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
60
Podjacki, Wojciech (1970- ).. Zagadnienie mniejszości słowiańskich w ideologii Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski w latach 1927-1933 / Wojciech Podjacki. 2012 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
61
Podstawski, Michał (1987- ).. Faszyzm jako uobecnienie mitu rewolucji : czyli o modernistycznych strategiach społecznej suwerenności / Michał Podstawski. 2012 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
62
Sierzputowska, Kamila. Polscy emigranci w Berlinie Zachodnim : od wprowadzenia stanu wojennego do czasu politycznego przełomu / Kamila Sierzputowska. 2012 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
63
Ther, Philipp (1967- ).. Ciemna strona państw narodowych : czystki etniczne w nowoczesnej Europie / Philipp Ther ; przekł. Tomasz Gabiś ; przedm. Włodzimierz Borodziej. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
64
Tomasiewicz, Jarosław (1962- ).. Naprawa czy zniszczenie demokracji ? : tendencje autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej 1921-1935 / Jarosław Tomasiewicz. 2012 BG( 2/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
65
Borejsza, Jerzy Wojciech (1935-2019). Stulecie zagłady / Jerzy W. Borejsza. 2011 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
66
Chrobaczyńska-Plucińska, Edyta. Duce, Führer, Caudillo : idea wodza w świetle polskiej prasy politycznej dwudziestolecia międzywojennego / Edyta Chrobaczyńska-Plucińska. 2011 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
67
Friedländer, Saul (1932- ).. Refleksy nazizmu : esej o kiczu i śmierci / Saul Friedländer ; przeł. Marcin Szuster ; wstęp Paweł Śpiewak. 2011 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
68
Hesemann, Michael (1964- ).. Religia Hitlera / Michael Hesemann ; przeł. Agnieszka Walczy. 2011 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
69
Kornak, Marcin (1968-2014).. Brunatna Księga : 2009-2010 / Marcin Kornak. 2011 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
70
Kuzborska-Pacha, Elżbieta (1983- ).. Ochrona prawna mniejszości narodowych na Litwie / Elżbieta Kuzborska. 2011 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
71
Sierpowski, Stanisław (1942- ).. Rasizm faszystowskich Włoch / Stanisław Sierpowski. 2011 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
72
Traverso, Enzo (1957- ).. Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej / Enzo Traverso ; przeł. Agata Czarnacka. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
73
Wielomski, Adam (1972- ).. Faszyzmy łacińskie : sen o rewolucji innej niż w Rosji i w Niemczech / Adam Wielomski. 2011 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
74
Andrzejczak, Michał. Faszyzm włoski i hitleryzm w publicystyce Romana Dmowskiego w latach 1922-1939 / Michał Andrzejczak. 2010 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
75
Engelgard, Jan (1957- ).. Wirus rusofobii : szkice polemiczne / Jan Engelgard. 2010 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
76
Goodrick-Clarke, Nicholas. Okultystyczne źródła nazizmu : tajemne kulty aryjskie i ich wpływ na ideologię nazistowską / Nicholas Goodrick-Clarke ; przeł. Jerzy Prokopiuk. 2010 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
77

Różne oblicza nacjonalizmów : polityka - religia - etos / pod red. Bogumiła Grotta. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
78
Hobsbawm, Eric J. (1917-2012).. Narody i nacjonalizm po 1780 roku : program, mit, rzeczywistość / Eric Hobsbawm. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
79
Kozub-Ciembroniewicz, Wiesław (1944-2015).. Doktryna i system władzy Włoch faszystowskich na tle porównawczym / Wiesław Kozub-Ciembroniewicz. 2010 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
80
Musiał, Zbigniew (1936- ).. Ksenofobia i wspólnota : przyczynek do filozofii człowieka / Zbigniew Musiał, Bogusław Wolniewicz. 2010 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
81
Ogólnopolski Kongres Politologii (1 ; 2009 ; Warszawa). Idee w procesie kształtowania współczesnej rzeczywistości polskiej : nacjonalizm / materiały pokongresowe pod red.: Ewy Maj, Magdaleny Mikołajczyk, Michała Śliwy. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
82
Podemski, Piotr (1979- ).. Giovinezza : młodzież i mit młodości w faszystowskich Włoszech / Piotr Podemski. 2010 BG( 2/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
83
Valode, Philippe (1947- ).. Hitler i tajne stowarzyszenia : od Towarzystwa Thule do "ostatecznego rozwiązania" / Philippe Valode ; przeł. Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak. 2010 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
84
Gellner, Ernest (1925-1995).. Narody i nacjonalizm / Ernest Gellner ; przeł. Teresa Hołówka ; wstęp John Breuilly ; wstęp przeł. Agnieszka Grzybek. 2009 BG( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
85
Jaskułowski, Krzysztof. Nacjonalizm bez narodów : nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych / Krzysztof Jaskułowski. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
86
Kornak, Marcin (1968-2014).. Brunatna Księga : 1987-2009 / Marcin Kornak. 2009 BG( 2/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
87
Mallmann, Klaus-Michael (1948- ).. Półksiężyc i swastyka : III Rzesza a świat arabski / Klaus-Michael Mallmann, Martin Cüppers ; przeł. Jadwiga Wolska-Stefanowicz. 2009 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
88
Marks, Stephan. Dlaczego poszli za Hitlerem? : psychologia narodowego socjalizmu w Niemczech / Stephan Marks ; tł. Agnieszka Gadzała. 2009 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
89
Pringle, Heather Anne (1952- ).. Plan rasy panów : instytut naukowy Himmlera a Holokaust / Heather Pringle ; przeł. Jacek Lang. 2009 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
90
Schneppen, Heinz (1931- ).. Odessa, tajna organizacja esesmanów / Heinz Schneppen ; przeł. z niem. Margarethe Sacher-Koczewska. 2009 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
91
Sommer, Łukasz (1974- ).. Mowa ojców potrzebna od zaraz : fińskie spory o język narodowy w pierwszej połowie XIX wieku / Łukasz Sommer. 2009 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
92
Soska, Michał (1982- ).. Za Świętą Ruś : współczesny nacjonalizm rosyjski : zarys ideologii / Michał Soska. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
93
Tyrowicz, Stanisław ( -2000).. Światło wiedzy zdeprawowanej : idee niemieckiej socjologii i filozofii (1933-1945) / Stanisław Tyrowicz. 2009 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
94
Wahl, Alfred (1938- ).. Druga historia nazizmu w federalnych Niemczech po 1945 roku / Alfred Wahl ; przekł. z jęz. fr. Bartłomiej Zdaniuk. 2009 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
95
Witkowski, Igor (1963- ).. Hitler w Argentynie i Czwarta Rzesza / Igor Witkowski. 2009 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
96
Billig, Michael (1947- ).. Banalny nacjonalizm / Michael Billig ; przeł. Maciek Sekerdej. 2008 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
97
Doncov, Dmitro Ìvanovič (1883-1973).. Nacjonalizm / Dmytro Doncow ; wstęp, tł., koment. i analiza Wiktor Poliszczuk ; przedm. Bogumił Grott. 2008 BG( 2/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
98

Kulturowe determinanty nacjonalizmu / pod. red. Marka Jezińskiego. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
99

W stronę autorytaryzmu : nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców, 1934-1939 / wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Maciej Marszał. 2008 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego