Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "323*438*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 223 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Grzebyk, Piotr. Autor Od rządów siły do rządów prawa : polski model prawa do strajku na tle standardów unijnego i międzynarodowego prawa pracy / Piotr Grzebyk. 2019 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
2
Kłus, Artur (1985- ). Autor Premier Jan Olszewski : bohater naszych czasów / Artur Kłus. 2019 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
3
Butrym, Marek. Autor Młodzi wyborcy : wybory parlamentarne 2011 i 2015 : badania studentów z Lublina i Olsztyna / Marek Butrym. 2018 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
4

Seminaria Lucieńskie 2006-2009 : referaty wprowadzające do debat, których pomysłodawcą i gospodarzem był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński / [redaktor prowadzący Grzegorz 2016 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
5
Geremek, Bronisław (1932-2008).. Bronisław Geremek : rozmowy polskie 1988-2008 / wybór, wstęp i opracowanie Jacek Głażewski. 2015 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
6
Witczak, Jakub (1994- ).. Sarmacki republikanizm : między prawem a bezprawiem / Jakub Witczak. 2015 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
7

Fenomen "Solidarności" i zmiana ustroju : Polacy 1980-2011 / pod redakcją Władysława Adamskiego. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
8
Gajdziński, Piotr (1964- ). Autor Gierek : człowiek z węgla / Piotr Gajdziński. 2014 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
9
Giedrojć, Marzenna. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu jako podmiot polityki etnicznej (1989-2011) / Marzenna Giedrojć. 2014 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
10
Kucharski, Tomasz (nauki historyczne). Instytucja egzorbitancji w systemie prawnoustrojowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Tomasz Kucharski. 2014 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
11
Pomianowski, Jerzy (1921-2016).. Wszystkie błędy zostały już popełnione / Jerzy Pomianowski. 2014 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
12
Radziejewski, Ryszard. Ochrona infrastruktury krytycznej : teoria a praktyka / Ryszard Radziejewski. 2014 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
13
Romaniuk, Adam (1952- ).. Lekcja Modzelewskiego / Adam Romaniuk. 2014 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
14

Obszary zgody czy konfliktu? : Kresy Północno-Wschodnie II Rzeczypospolitej / pod red. Wojciecha Śleszyńskiego, Anny Włodarczyk ; Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Historii i Nauk Politycz 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
15

Polska naszych pragnień, Polska naszych możliwości : antologia "Polityki Polskiej" / wyboru dokonali Małgorzata Bartyzel i Artur Wołek. 2013 BG( 2/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
16
Dudek, Antoni (1966- ).. Historia polityczna Polski 1989-2012 / Antoni Dudek. 2013 BG( 2/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
17
Grott, Olgierd (1975- ).. Instytut Badań Spraw Narodowościowych i Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich w planowaniu polityki II Rzeczypospolitej Polskiej na Kresach Wschodnich / Olgierd Grott. 2013 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
18
Lutrzykowski, Alfred (1945- ).. System władzy publicznej Polski Ludowej : od Manifestu PKWN do Konstytucji PRL : zagadnienia ustrojowo-polityczne / Alfred Lutrzykowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
19

Dlaczego Palikot? : młodzi wyborcy Ruchu Palikota: przypadkowy czy "twardy" elektorat nowej siły na polskiej scenie politycznej / red. nauk. Radosław Marzęcki, Łukasz Stach. 2013 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
20
Musiał, Wojciech (1980- ).. Modernizacja Polski : polityki rządowe w latach 1918-2004 / Wojciech Musiał ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
21
Nalewajko, Ewa. Między populistycznym a liberalnym : style polityczne w Polsce po roku 1989 / Ewa Nalewajko ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
22
Chrzanowski, Wiesław (1923-2012).. Wystąpienia Wiesława Chrzanowskiego marszałka Sejmu RP I kadencji, 25 XI 1991 - 31 V 1993 / [oprac. red. Katarzyna Chrzanowska]. 2012 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
23
Fehler, Włodzimierz. Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski : aspekty teoretyczne i praktyczne / Włodzimierz Fehler. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
24

Instytucje : konflikty i dysfunkcje / red. Maria Jarosz. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 2)
WHS( 1/ 1)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
25
Klimaszewski, Zbigniew Tomasz. Polityka Polski wobec Polonii i Polaków za granicą po 1989 roku / Zbigniew Tomasz Klimaszewski. 2012 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
26
Kowal, Paweł (1975- ).. Między Majdanem a Smoleńskiem / Paweł Kowal ; rozmawiają Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz. 2012 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
27

Antologia współczesnej polskiej myśli politycznej / wybór, wstęp, oprac. Arkadiusz Meller, Grzegorz Radomski, Witold Wojdyło. 2012 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
28
Opalińska, Agnieszka. Lustracja w Polsce i w Niemczech / Agnieszka Opalińska ; Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
29
Wasilewski, Krzysztof (1983- ).. Inna wizja transformacji : polityka wewnętrzna i zagraniczna Polski w świetle publicystyki miesięcznika "Dziś. Przegląd Społeczny" (1990-2008) / Krzysztof Wasilewski. 2012 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
30
Winczorek, Piotr (1943-2015).. O państwie, prawie i polityce / Piotr Winczorek. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
31
Wołek, Artur. Słabe państwo / Artur Wołek. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
32
Zalewski, Jerzy. Bezpieczeństwo polityczne Drugiej Rzeczypospolitej : wybrane problemy / Jerzy Zalewski. 2012 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
33

Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku : antologia / pod red. Włodzimierza Bernackiego, Jana Maciejewskiego, Arkadego Rzegockiego. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
34
Kaczyński, Jarosław (1949- ).. Polska naszych marzeń / Jarosław Kaczyński. 2011 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
35

Polska Solidarności : kontrowersje, oblicza, interpretacje / pod red. Jacka Kloczkowskiego ; [aut. Elżbieta Ciżewska et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
36
Kucharczyk, Grzegorz (1969- ).. Polska myśl polityczna do roku 1939 / Grzegorz Kucharczyk. 2011 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
37
Turek, Andrzej (nauki wojskowe). Kształtowanie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przez dyplomację wojskową / Andrzej Turek ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 2011 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
38
Tyrchan, Mikołaj. Paryska "Kultura" wobec konfliktów politycznych w Polsce (1976-1989) / Mikołaj Tyrchan. 2011 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
39
Ziemkiewicz, Rafał Aleksander (1964- ).. Polactwo / Rafał A. Ziemkiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
40

Retoryka i polityka : dwudziestolecie polskiej transformacji / red. nauk. Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, Tomasz Tabako. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
41

Teczki Giedroycia / oprac. Iwona Hofman, Leopold Unger. 2010 BG( 2/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
42
Kuraszkiewicz, Robert (1968- ).. Polityka nowoczesnego patriotyzmu / Robert Kuraszkiewicz. 2010 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
43
Osęka, Piotr (1973- ).. Mydlenie oczu : przypadki propagandy w Polsce / Piotr Osęka. 2010 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
44
Osiecki, Jan (1977- ).. Polaków rozmowy o polityce / Jan Osiecki ; [rozmówcy: Jarosław Kaczyński et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
45
Piątkowski, Krzysztof (historyk). Myśl polityczna Jacka Kuronia (1934-2004) / Krzysztof Piątkowski. 2010 BG( 2/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
46

Ochrona infrastruktury krytycznej / pod redakcją Agaty Tyburskiej. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
47

Między zniewoleniem a wyzwoleniem 1939-1989 : praca zbiorowa / pod red. Jana Waskana. 2010 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
48
Konferencja Muzeum Historii Polski (2008 ; Warszawa). Dwudziestolecie : oblicza nowoczesności : Konferencja Muzeum Historii Polski Warszawa, 18-19 listopada 2008 r. / red. Agnieszka Przeszowska. 2009 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
49

Między I a IV Rzeczpospolitą : z dziejów lustracji na ziemiach polskich w XIX i XX wieku / pod red. Marii Korybut-Marciniak i Piotra Majera. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
50
Kucharczyk, Grzegorz (1969- ).. Polska myśl polityczna po roku 1939 / Grzegorz Kucharczyk. 2009 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
51
Łastawski, Kazimierz. Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej / Kazimierz Łastawski. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
52

Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej : ustawa z dnia 11 marca 2004 r. z komentarzem / komentarz i wy 2009 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
53
Najder, Zdzisław (1930-2021).. Obywatelskie rozmyślania : wybór tekstów / Zdzisław Najder. 2009 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
54
Siemiątkowski, Zbigniew (1957- ).. Wywiad a władza : wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL / Zbigniew Siemiątkowski ; Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
55
Sucheni-Grabowska, Anna (1920-2012).. Wolność i prawo w staropolskiej koncepcji państwa / Anna Sucheni-Grabowska. 2009 BG( 2/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
56

Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych : studia i rozprawy. 2 / praca zbiorowa pod red. Mirosława Chałubińskiego ; [współpr. Joanna Chmielewska-Gnojewska]. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
57

PRL w politycznych strukturach Układu Warszawskiego w latach 1955-1980 / wstęp oraz wybór i opracowanie dokumentów Wanda Jarząbek. 2008 BG( 1/ 1)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
58

Demokracja w Polsce po 2005 roku / pod red. Danuty Karnowskiej. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
59
Rosa, Ryszard (1941- ).. Zarys polskiej filozofii bezpieczeństwa : (na tle europejskiej myśli polemologicznej i irenologicznej) / Ryszard Rosa. 2008 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
60
Ujazdowski, Kazimierz Michał (1964- ).. Batalia o instytucje / Kazimierz Michał Ujazdowski. 2008 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
61

Stół bez kantów i inne rozmowy Biuletynu IPN z lat 2003-2005. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
62
Dudek, Antoni (1966- ).. Historia polityczna Polski : 1989-2005 / Antoni Dudek. 2007 BG( 4/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
63
Durczok, Kamil (1968- ).. Krótki kurs IV RP / Kamil Durczok, Piotr Mucharski. 2007 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
64

Scena polityczna w Polsce i na Podlasiu / pod red. J. Pawła Gieorgicy. 2007 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
65
Romanowski, Andrzej (1951- ).. Rozkosze lustracji : wybór publicystyki (1998-2007) / Andrzej Romanowski. 2007 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
66
Woleński, Jan (1940- ).. Lustracja jako zwierciadło / Jan Woleński. 2007 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
67
Jakubczak, Ryszard (1951- ).. Społeczeństwo w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku / Ryszard Jakubczak, Aleksandra Skrabacz ; Akademia Podlaska. 2006 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
68

Jaka Polska? Czyja Polska? : diagnozy i dyskusje / [pod red. Piotra Kosiewskiego]. 2006 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
69
Wapiński, Roman (1931-2008).. Polityka i politycy : o polskiej scenie politycznej XX wieku / Roman Wapiński. 2006 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
70
Wiśniewski, Wojciech (nauki ekonomiczne). Dlaczego upadł socjalizm? : od straszności do śmieszności / Wojciech Wiśniewski. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
71
Ziemkiewicz, Rafał Aleksander (1964- ). Autor Michnikowszczyzna : zapis choroby / Rafał A. Ziemkiewicz. 2006 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
72
Bil, Monika. Komisja Rywina : próba spojrzenia politologicznego / Monika Bil, Artur Błoński, Andrzej Małkiewicz. 2005 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
73
Chwalba, Andrzej (1949- ).. III Rzeczpospolita : raport specjalny / Andrzej Chwalba. 2005 BG( 2/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
74

Konserwatyzm na Podlasiu / red. nauk. Jerzy Paweł Gieorgica ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
75

Porozumienia społeczne : 1980-1981 / wybór i oprac. Janusz Gmitruk, Jan Sałkowski ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 2005 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
76
Jaszczuk, Andrzej. Ewolucja ideowa Bolesława Piaseckiego 1932-1956 / Andrzej Jaszczuk. 2005 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
77
Leszczyńska, Krystyna. Rządy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2001 : skład, organizacja i tryb funkcjonowania / Krystyna Leszczyńska. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
78
Michnik, Adam (1946- ).. Wściekłość i wstyd / Adam Michnik. 2005 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
79

Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych / pod red. Lecha M. Nijakowskiego ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
80
Pilarczyk, Piotr Miłosz. Kluby Polityczne "Ład i Wolność" : legalnie ku niepodległości 1987-1989 / Piotr Miłosz Pilarczyk. 2005 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
81
Skrzypek, Andrzej (1944- ).. Mechanizmy autonomii : stosunki polsko-radzieckie, 1956-1965 / Andrzej Skrzypek ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
82
Staniszkis, Jadwiga (1942- ).. Szanse Polski : nasze możliwości rozwoju w obecnym świecie / Jadwiga Staniszkis w rozmowie Andrzeja Zybały. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
83

Władysław Gomułka i jego epoka : praca zbiorowa / pod red. Eleonory Salwa-Syzdek i Tadeusza Kaczmarka. 2005 BG( 2/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
84
Talaga, Andrzej. Rozmowy o Polsce : między przeszłością a współczesnością / Andrzej Talaga ; [rozmówcy] Andrzej Ajnenkiel [et al.]. 2005 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
85

Polska w dobie przemian : materiały konferencji naukowej / pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
86
Łysiak, Waldemar (1944- ).. Rzeczpospolita kłamców : Salon / Waldemar Łysiak. 2004 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
87

Polska polityka wschodnia w XX wieku / studia pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Zbigniewa Karpusa ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. Zakład Historii Najnowszej i St 2004 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
88

Władza a społeczeństwo w PRL : studia historyczne / pod red. Andrzeja Friszke ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 2003 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
89
Modzelewski, Karol (1937-2019).. Życiodajny impuls chuligaństwa : notatki z lat 1993-2002 / Karol Modzelewski. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
90
Nowak-Jeziorański, Jan (1913-2005).. Polska z bliska / Jan Nowak-Jeziorański. 2003 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
91
Paczkowski, Andrzej (1938- ).. Strajki, bunty, manifestacje jako "polska droga" przez socjalizm / Andrzej Paczkowski. 2003 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
92
Szafraniec, Jan (1939- ).. Żeby sól nie zwietrzała : refleksje przed referendum / Jan Szafraniec ; Klub Parlamentarny Ligi Polskich Rodzin. 2003 BG( 2/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
93
Wojtasik, Janusz (1933- ).. Od potęgi przez upadek do odrodzenia : z dziejów politycznych i wojskowych Polski (XVI wiek - 1918 r.) / Janusz Wojtasik. 2003 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
94
Polak, Wojciech (1962- ).. Najtrudniejsze egzaminy : Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982) / Wojciech Polak. 2001 BG( 2/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
95

Das politische System Polens / Hrsg. Stanisław Sulowski, Konstanty Adam Wojtaszczyk ; [übers. aus dem Poln. von Grażyna Prawda, Grzegorz Fordon, Stefan Schmidt]. 2001 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
96
Bień, Adam (1899-1998).. Wywiady Adama Bienia / wstęp, wybór, oprac. i nota biograficzna Adam F. Baran. 2000 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
97
Czubiński, Antoni (1928-2003).. Ewolucja systemu politycznego w Polsce w latach 1914-1998. T. 1, Odbudowanie niepodległego państwa i jego rozwój do 1945 r. Antoni Czubiński. 2000 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
98
Czubiński, Antoni (1928-2003).. Ewolucja systemu politycznego w Polsce w latach 1914-1998. T. 1, Odbudowanie niepodległego państwa i jego rozwój do 1945 r. Antoni Czubiński. 2000 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
99
Kasińska-Metryka, Agnieszka (1971- ).. Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej 1989-1999 / Agnieszka Kasińska-Metryka. 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego