Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "323" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 720 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Adorno, Theodor W. (1903-1969). Autor Nowy prawicowy radykalizm : wykład o jego kilku aspektach / Theodor W. Adorno ; posłowie Volker Weiß ; przekład Mikołaj Ratajczak. 2020 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
2

Tatarskie losy : akta z sowieckich archiwów / tłumaczenie z języka rosyjskiego, opracowanie i uzupełnienia Daniel St. Czachorowski. 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
3
Styszyński, Marcin. Autor Środki retoryczne w manifestach organizacji Al-Kaida i Państwo Islamskie / Marcin Styszyński. 2020 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
4
Zenderowski, Radosław (1974- ). Autor Etniczność i religia w Europie Środkowo-Wschodniej : ujęcie statystyczne 1989-2019 / Radosław Zenderowski, Jakub Pieńkowski. 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
5
Andrusiewicz, Andrzej (1940- ). Autor Trzeci Rzym : z dziejów rosyjskiego nacjonalizmu / Andrzej Andrusiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
6

Państwo Islamskie (ISIS) : historia powstania i taktyka działania / pod redakcją Krzysztofa Danielewicza. 2019 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
7
Giza, Andrzej. Autor Polacy z Mandżurii : dzieje polskiej kolonii w Harbinie w latach 1895-1966 / Andrzej Giza. 2019 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
8
Grzebyk, Piotr. Autor Od rządów siły do rządów prawa : polski model prawa do strajku na tle standardów unijnego i międzynarodowego prawa pracy / Piotr Grzebyk. 2019 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
9
Kłus, Artur (1985- ). Autor Premier Jan Olszewski : bohater naszych czasów / Artur Kłus. 2019 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
10
Llanos-Antczak, Anna. Autor Separatyzm baskijski : historia, współczesność, perspektywy / Anna Llanos-Antczak. 2019 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
11
Machul-Telus, Beata. Autor Rola Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w kształtowaniu polskiej polityki narodowościowej w latach 1989-2007 / Beata Machul-Telus ; Kancelaria Sejmu. 2019 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
12
Mazur, Przemysław (1979- ). Autor Współczesna idea narodowa Łemków / Przemysław Mazur. 2019 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
13
Michalczak, Tomasz. Autor Europa w obliczu islamskiego terroryzmu : dlaczego dochodzi do ataków terrorystycznych i jak im przeciwdziałać / Tomasz Michalczak. 2019 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
14
Plohìj, Sergìj Mikolajovič (1957- ). Autor Kwestia rosyjska : jak budowano naród i imperium / Serhii Plokhy ; przekład Łukasz Witczak. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
15
Przybysz, Marcin. Autor Federalizm niemiecki / Marcin Przybysz. 2019 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

323 POLITYKA WEWNĘTRZNA
16
Zwoliński, Andrzej (1957- ). Autor Patriotyzm a nacjonalizm, miłość a ideologia / Andrzej Zwoliński. 2019 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
17
Butrym, Marek. Autor Młodzi wyborcy : wybory parlamentarne 2011 i 2015 : badania studentów z Lublina i Olsztyna / Marek Butrym. 2018 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
18
El Ghamari, Magdalena. Autor Cool Jihad / Magdalena El Ghamari. 2018 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
19

Zagadnienia polityki wewnętrznej / pod redakcją Katarzyny Gelles. 2018 BG( 1/ 0)

323 POLITYKA WEWNĘTRZNA
20
Głuszko, Marek. Autor Polacy w Lipawie : historia znana, nieznana, zapomniana = Poļi Liepājā : zināmā, nezināmā, aismirstā vēsture / Marek Głuszko = Mareks Gluško ; tłumaczenie = tulkojums latviešu valodā 2018 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
21
Kopczyński, Mariusz (1971- ). Autor Niemiecki antysemityzm od utopii do "nauki" : u źródeł ksenofobii nowoczesnej / Mariusz Kopczyński. 2018 BG( 1/ 0)

323.12 Ruchy przeciwko określonym rasom i narodowościom. Rasizm. Ksenofobia. Antysemityzm
22

Eigen-Sinn : życie codzienne, podmiotowość i sprawowanie władzy w XX wieku / wybór, wstęp, opracowanie Thomas Lindenberger i Alf Lüdtke ; redakcja naukowa Kornelia Kończal ; przekład Anto 2018 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
23
Matelski, Dariusz (1963- ). Autor Niemcy w II Rzeczypospolitej (1918-1939). 2 / Dariusz Matelski. 2018 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
24
Matelski, Dariusz (1963- ). Autor Niemcy w II Rzeczypospolitej (1918-1939). 1 / Dariusz Matelski. 2018 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
25
Stempień, Marta. Autor Państwo Islamskie : nowe oblicze terroryzmu? / Marta Sara Stempień. 2018 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
26
Wierzbicki, Andrzej (politologia). Autor "Rosja dla Rosjan" : nacjonalizm rosyjski i etnopolityka / Andrzej Wierzbicki ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Instytut Nauk Politycznych. Zakład 2018 BG( 2/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
27
Zasuń, Anna. Autor Polityczny islam : między religią polityczną a instrumentalizacją religii w polityce / Anna Zasuń ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 2/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
28

Między tolerancją a niechęcią : polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości / pod redakcją naukową Anity Adamczyk, Andrzeja Saksona, Cezarego Trosiaka. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
29
Aftyka, Waldemar. Nazizm : struktura władzy / Waldemar Aftyka. 2017 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
30

Kaukaz Północny : religie, polityka, elity i bezpieczeństwo / redakcja naukowa Tadeusz Bodio ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet W 2017 BG( 1/ 0)

323 POLITYKA WEWNĘTRZNA
31
Brykczynski, Paul. Gotowi na przemoc : mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce / Paweł Brykczyński ; tłumaczenie Michał Sutowski. 2017 BG( 1/ 0)

323.12 Ruchy przeciwko określonym rasom i narodowościom. Rasizm. Ksenofobia. Antysemityzm
32
Ciekanowski, Zbigniew. Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń / Zbigniew Ciekanowski, Julia Nowicka, Henryk Wyrębek ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. I 2017 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
33
Derwich, Karol. Meksyk - między demokracją a dysfunkcyjnością / Karol Derwich. 2017 BG( 1/ 0)

323 POLITYKA WEWNĘTRZNA
34

Międzynarodowe oblicza terroryzmu : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją Tomasza Domańskiego. 2017 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
35

Pozytywizm narodowy 1886-1918 : antologia publicystyki / wstęp, wybór i opracowanie Maciej Gloger. 2017 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
36
Grabowski, Tomasz W. (1986- ). Autor Terroryzm północnokaukaski : źródła, przejawy i przeciwdziałanie zjawisku / Tomasz W. Grabowski. 2017 BG( 2/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
37

O terroryzmie jako zagrożeniu dla bezpieczeństwa społecznego / redakcja naukowa: Arkadiusz Indraszczyk, Małgorzata Lipińska-Rzeszutek ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wyd 2017 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
38
Lasota, Małgorzata (wojskowość). Autor Arena samobójców : wybrane aspekty terroryzmu i terroryzmu samobójczego / Małgorzata Lasota, Bogdan Grenda ; Akademia Sztuki Wojennej. 2017 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
39

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne : świadomość społeczna i edukacja / redakcja naukowa Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. 2017 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
40
Nowicka, Aleksandra. Autor Partycypacja kobiet w wybranych organizacjach przestępczych / Aleksandra Nowicka ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
41

Szkice z polityki bezpieczeństwa i myśli politycznej / redakcja naukowa Marcin Soboń, Mirosław Habowski, Grzegorz Tokarz. 2017 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
42

Polacy na Ukrainie : zbiór dokumentów. Cz. 3, Lata 1945-1991. pod redakcją Stanisława Stępnia ; [przekład dokumentów z języka rosyjskiego Krzysztof Kozłowski, Ludmiła Kozłowska] ; Połu 2017 BG( 1/ 0)

323.11 Ludność według narodowości. Mieszanie i segregacja ras, języków i narodowości. Roz
43
Townshend, Charles. Terroryzm / Charles Townshend ; tłumaczenie Ryszard M. Machnikowski. 2017 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
44
Wejkszner, Artur (1971- ).. Globalna sieć Al-Kaidy : nowe państwo islamskie? / Artur Wejkszner. 2017 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
45
Wojciechowski, Sebastian (1972- ).. Zrozumieć współczesny terroryzm : wybrane aspekty fenomenu / Sebastian Wojciechowski, Przemysław Osiewicz. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
46
Zimny, Maciej. Terroryzm samobójczy : fakty, geneza, analiza / Maciej Zimny. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
47
Aleksandrowicz, Tomasz Romuald. Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem : terroryzm na przełomie XX i XXI wieku. Cz. 1 / [redakcja naukowa] Kuba Jałoszyński, Tomasz Aleksandrowicz, Krzysztof Wiciak ; [zespół auto 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
48
Busłowicz, Marta. Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem : instytucje państwa wobec zagożenia terroryzmem. T. 2 / redakcja naukowa Kuba Jałoszyński, Tomasz Aleksandrowicz,Krzysztof Wiciak ; [zespó 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
49
Danielewicz, Krzysztof. Terroryzm w Afryce : geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012-2014 / Krzysztof Danielewicz. 2016 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
50
Fyderek, Łukasz (1981- ).. Autorytarne systemy polityczne świata arabskiego : adaptacja i inercja w przededniu arabskiej wiosny / Łukasz Fyderek. 2016 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
51
Lazare, Bernard (1865-1903).. Antysemityzm : historia i przyczyny / Bernard Lazare ; [tłumaczenie Miłosz Młynarz.]. 2016 BG( 1/ 0)

323.12 Ruchy przeciwko określonym rasom i narodowościom. Rasizm. Ksenofobia. Antysemityzm
52

Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku / pod redakcją naukową Miry Malczyńskiej-Biały, Grzegorza Pawlikowskiego, Krzysztofa Żarny. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
53

Niemcy / pod redakcją Lecha M. Nijakowskiego ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 2016 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

323.11 Ludność według narodowości. Mieszanie i segregacja ras, języków i narodowości. Roz
54
Potrzebowski, Stanisław (1937- ).. Słowiański ruch Zadruga / Stanisław Potrzebowski. 2016 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
55

Seminaria Lucieńskie 2006-2009 : referaty wprowadzające do debat, których pomysłodawcą i gospodarzem był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński / [redaktor prowadzący Grzegorz 2016 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
56

Ekstremizm muzułmański - nowe wyzwanie do dialogu? = Islamic extremism - a new challenge for dialogue? / red. Jarosław Różański OMI. 2016 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
57

Reagowanie na zamachy terrorystyczne : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Jarosław Stelmach. 2016 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
58

Polacy na Ukrainie : zbiór dokumentów. Cz. 3, Lata 1945-1991. pod redakcją Stanisława Stępnia ; [przekład dokumentów z języka rosyjskiego Krzysztof Kozłowski, Ludmiła Kozłowska] ; Połu 2016 BG( 1/ 0)

323.11 Ludność według narodowości. Mieszanie i segregacja ras, języków i narodowości. Roz
59

Niemiecka myśl polityczna wobec narodowego socjalizmu / redakcja naukowa Łukasz Święcicki, Adam Wielomski, Jaromir Ćwikła. 2016 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
60
Wiśniewska, Małgorzata (1961- ).. Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem / Małgorzata Z. Wiśniewska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
61
Zenderowski, Radosław (1974- ).. Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. T. 3, Jesień Narodów i jej konsekwencje / Radosław Zenderowski, Jakub Pieńkowski. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
62
Balicki, Zygmunt (1858-1916).. Państwo, naród i... polityka polska / Zygmunt Balicki ; wprowadzenie i redakcja naukowa Joanna Kurczewska. 2015 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
63
Bergmann, Olaf. Narodowa Demokracja a Żydzi 1918-1929 / Olaf Bergmann. 2015 BG( 1/ 0)

323.12 Ruchy przeciwko określonym rasom i narodowościom. Rasizm. Ksenofobia. Antysemityzm
64

Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych / redakcja naukowa Andrzej Bisztyga, Piotr B. Zientarski. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
65
Chrobaczyńska-Plucińska, Edyta. Mussolini - Hitler - Franco : ich polityka wewnętrzna i zagraniczna w świetle polskiej prasy politycznej dwudziestolecia międzywojennego / Edyta Chrobaczyńska-Plucińska. 2015 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
66

The transformation of nationalism in Central and Eastern Europe : ideas and structures / edited by Karl Cordell & Konrad Jajecznik ; University of Warsaw. Faculty of Journalism and Political Scien 2015 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
67

Zwalczanie piractwa, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej : aspekty historyczne, prawne i praktyczne / redakcja naukowa Andrzej Aksamitowski, Marek Cupryjak ; [recenzenci Andrzej Pepłońs 2015 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
68
Geremek, Bronisław (1932-2008).. Bronisław Geremek : rozmowy polskie 1988-2008 / wybór, wstęp i opracowanie Jacek Głażewski. 2015 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
69

Współczesne wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Górka. 2015 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
70
Kellogg, Michael (1972- ).. Rosyjskie źródła nazizmu / Michael Kellogg ; przekład Sławomir Kędzierski. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
71
Kosmynka, Stanisław. Święta wojna w Al-Ándalus : przeobrażenia aktywności dżihadystycznych komórek terrorystycznych w Hiszpanii w latach 1995-2012 / Stanisław Kosmynka ; [recenzenci Magdalena Śniadecka-Kotars 2015 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
72

Żydzi - problem prawdziwego Polaka : antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci / redaktor naukowy Ireneusz Krzemiński. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.12 Ruchy przeciwko określonym rasom i narodowościom. Rasizm. Ksenofobia. Antysemityzm
73
Leśniewska-Napierała, Katarzyna. Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku / Katarzyna Leśniewska-Napierała. 2015 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
74

Terroryzm wczoraj i dziś : księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas / redakcja naukowa Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
75
Michlic, Joanna B. Obcy jako zagrożenie : obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych / Joanna Beata Michlic ; przekład z języka angielskiego Anna Switzer ; [redakcja, indeks Michał Czajka]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

323.12 Ruchy przeciwko określonym rasom i narodowościom. Rasizm. Ksenofobia. Antysemityzm
76
Nowakowska-Krystman, Aneta. Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych / Aneta Nowakowska-Krystman, Waldemar Zubrzycki, Piotr Daniluk, Ewa Mazur-Cieślik. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
77
Sekerdej, Kinga. Źródła nacjonalizmu żydowskiego i arabskiego / Kinga Sekerdej. 2015 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
78
Sochacki, Szymon. Bośnia i Hercegowina 1995-2012 : studium politologiczne / Szymon Sochacki. 2015 BG( 1/ 0)

323 POLITYKA WEWNĘTRZNA
79

Polacy na Ukrainie : zbiór dokumentów. Cz. 2, Lata 1939-1945. pod redakcją Stanisława Stępnia ; [przekład dokumentów z języka rosyjskiego Krzysztof Kozłowski, Ludmiła Kozłowska] ; Połu 2015 BG( 1/ 0)

323.11 Ludność według narodowości. Mieszanie i segregacja ras, języków i narodowości. Roz
80

Polacy na Ukrainie : zbiór dokumentów. Cz. 2, Lata 1939-1945. pod redakcją Stanisława Stępnia ; [przekład dokumentów z języka rosyjskiego Krzysztof Kozłowski, Ludmiła Kozłowska] ; Połu 2015 BG( 1/ 0)

323.11 Ludność według narodowości. Mieszanie i segregacja ras, języków i narodowości. Roz
81
Wieliczka-Szarek, Joanna. III Rzesza : zbrodnia bez kary / Joanna Wieliczka-Szarkowa. 2015 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
82
Witczak, Jakub (1994- ).. Sarmacki republikanizm : między prawem a bezprawiem / Jakub Witczak. 2015 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
83
Zenderowski, Radosław (1974- ).. Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. T. 2, Od końca XVIII wieku do Jesieni Narodów / Radosław Zenderowski, Jakub Pieńkowski. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
84
Żuber, Marian. Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej / Marian Żuber. 2015 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
85

O kulturze strachu i przemyśle bezpieczeństwa / redakcja naukowa Piotr Żuk, Paweł Żuk. 2015 BG( 2/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
86

Fenomen "Solidarności" i zmiana ustroju : Polacy 1980-2011 / pod redakcją Władysława Adamskiego. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
87
Beller, Steven (1958- ).. Antysemityzm : bardzo krótkie wprowadzenie / Steven Beller ; z posł. Ireneusza Krzemińskiego ; przeł. Paweł Tomanek. 2014 BG( 1/ 0)

323.12 Ruchy przeciwko określonym rasom i narodowościom. Rasizm. Ksenofobia. Antysemityzm
88
Borkowski, Robert (politologia). Terroryzm ponowoczesny : studium z antropologii polityki / Robert Borkowski. 2014 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
89
Burakowski, Adam (1977- ).. System polityczny współczesnej Rumunii / Adam Burakowski. 2014 BG( 2/ 0)

323 POLITYKA WEWNĘTRZNA
90
Chomentowski, Paweł. Polski system antyterrorystyczny : prawno-organizacyjne kierunki ewolucji / Paweł Chomentowski. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
91
Gajdziński, Piotr (1964- ). Autor Gierek : człowiek z węgla / Piotr Gajdziński. 2014 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
92
Giedrojć, Marzenna. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu jako podmiot polityki etnicznej (1989-2011) / Marzenna Giedrojć. 2014 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
93
Glen, Andrzej. Terroryzm lotniczy : istota zjawiska, organizacja, przeciwdziałania / Andrzej Glen ; Akademia Obrony Narodowej. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
94
Gliszczyńska, Aleksandra (prawnik). Przeciwdziałanie antysemityzmowi : instrumenty prawa międzynarodowego / Aleksandra Gliszczyńska-Grabias ; słowo wstępne Mirosław Wyrzykowski. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

323.12 Ruchy przeciwko określonym rasom i narodowościom. Rasizm. Ksenofobia. Antysemityzm
95
Grott, Bogumił (1940- ).. Dylematy polskiego nacjonalizmu : powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha / Bogumił Grott. 2014 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
96
Heinemann, Isabel (1971- ).. Rasa, ziemia, niemiecka krew : Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS i nowy porządek rasowy Europy / Isabel Heinemann ; tł. Justyna Górny. 2014 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
97
Jończy, Romuald (1973- ).. Wpływ ludności pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości niemieckiej na regionalny rozwój społeczno-gospodarczy : wybrane zagadnienia (ze szczególnym uwzględnieniem województwa 2014 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
98
Kossecki, Józef (1936-2015).. Naukowe podstawy nacjokratyzmu / Józef Kossecki. 2014 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
99
Kroński, Tadeusz Juliusz (1907-1958).. Faszyzm a tradycja europejska / Tadeusz Kroński ; przedm., wybór i oprac. Andrzej Kołakowski. 2014 BG( 2/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego