Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "322" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 194 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kindziuk, Milena (1970- ). Autor Historyczne i polityczne aspekty komunikacji społecznej prymasa Józefa Glempa w okresie przełomu w Polsce w latach 1981-1992 / Milena Kindziuk ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Z 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
2
Kulska, Joanna. Autor Między sacrum i profanum : rola czynnika religijnego w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu pokoju / Joanna Kulska. 2019 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
3
Łatka, Rafał (1985- ). Autor Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989 / Rafał Łatka ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Naro 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
4

Konkordat Polski 1993 / redakcja naukowa Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, Czesław Janik, Paweł Borecki ; [autorzy] Paweł Borecki, Grzegorz Giemza, Wojciech Góralski, Czesław Janik, Przemys 2019 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
5

Relacje kościelno-państwowe na przykładzie diecezji częstochowskiej : Dokumenty (1945-1953). T. 1 / Wstęp, redakcja i opracowanie Władysław P. Wlaźlak. 2019 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
6
Kościelniak, Marcin. Autor Egoiści : trzecia droga w kulturze polskiej lat 80. / Marcin Kościelniak. 2018 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
7
Ferrara, Christopher A. (1952- ).. Wolność, bóg, który zawiódł : walka z sacrum i budowanie mitu świeckiego państwa : od Locke’a do Obamy. T. 1 / Christopher Ferrara ; przełożył Jerzy Morka. 2017 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
8
Ferrara, Christopher A. (1952- ).. Wolność, bóg, który zawiódł : walka z sacrum i budowanie mitu świeckiego państwa : od Locke’a do Obamy. T. 2 / Christopher Ferrara ; przełożył Jerzy Morka. 2017 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
9

Między męczeństwem a zdradą / pod redakcją Filipa Musiała. 2017 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
10
Turkot, Marta. Religia w nowoczesnym państwie demokratycznym - szansa czy zagrożenie? : analiza sporu liberałów i komunitarian / Marta Turkot. 2017 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
11
Witte, John (1959- ).. Reformacja praw : prawo, religia i prawa człowieka w kalwinizmie u progu nowoczesności / John Witte ; przełożył Maciej Dybowski. 2017 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
12
Jedynak, Witold. Episkopat wobec władz komunistycznych (w ostatniej dekadzie PRL) : studium socjologiczne / Witold Jedynak. 2016 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
13
Kowalczyk, Krzysztof (1971- ).. Między antyklerykalizmem a konfesjonalizacją : partie polityczne wobec Kościoła katolickiego w Polsce po 1989 roku / Krzysztof Kowalczyk. 2016 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
14
Łatka, Rafał (1985- ).. Komuniści i Kościół w Polsce "ludowej" w perspektywie centralnej i krakowskiej / Rafał Łatka. 2016 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
15
Lubecka, Małgorzata. Kościół katolicki w powiecie ostrołęckim wobec polityki państwa w latach 1944-1966 / Małgorzata Lubecka ; Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. 2016 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
16
Matwiejuk, Jarosław (1968- ).. Konstytucyjno-ustawowa pozycja związków wyznaniowych w Federacji Rosyjskiej / Jarosław Matwiejuk. 2016 BG( 3/ 0)
BWP( 7/ 1)
WHS( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
17
Wójtowicz-Wcisło, Marta (1980- ).. Dwie władze : studium z dziejów relacji państwo - Kościół w Meksyku / Marta Wójtowicz-Wcisło. 2016 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
18
Mażewski, Lech (1955- ).. Władza, własność i położenie Kościoła : z dziejów autorytaryzmu w Polsce w latach 1944/1945-1989/1990 / Lech Mażewski. 2015 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
19

Komunistyczny aparat represji wobec Polskiej Prowincji Dominikanów / pod red. Marka Miławickiego i Michała Wenklara ; Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie ; Instytut Pamięci Narodowej 2015 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
20
Napierała, Paulina. Autor In God we trust : religia w sferze publicznej USA / Paulina Napierała. 2015 BG( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
21
Ważniewski, Włodzimierz (1973- ).. Państwo laickie : polityka ograniczania bazy materialnej Kościoła katolickiego w Polsce przez władze komunistyczne w latach 1945-1970 / Włodzimierz Ważniewski ; Muzeum Historii Polskiego Ruc 2015 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
22

Religia i polityka : zarys problematyki / red. nauk. Piotr Burgoński i Michał Gierycz ; Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 2014 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
23

Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu / pod red. Wacława Uruszczaka, Katarzyny Krzysztofek, Macieja Mikuły. 2014 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
24
Marek, Łucja (1976- ).. Za Marksem bez Boga : laicyzacja życia społecznego w Polsce w latach 1945-1989 / Łucja Marek, Monika Bortlik-Dźwierzyńska. 2014 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
25
Stanuch, Zbigniew. Walka o religię : katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1961 / Zbigniew Stanuch. 2014 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
26
Zaleska, Ilona. Kościół a Narodowa Demokracja w Królestwie Polskim do wybuchu I wojny światowej / Ilona Zaleska. 2014 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
27
Augustyniak, Urszula (1950- ).. Państwo świeckie czy księże? : spór o rolę duchowieństwa katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta III Wazy : wybór tekstów / Urszula Augustyniak ; [Instytut Historyczny Uniwersy 2013 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
28
Bobulski, Stanisław (1945- ).. Klerycy - marynarze Westerplatte 1964-1966 na tle przemian Kościoła w Polsce po II wojnie światowej / Stanisław Bobulski. 2013 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
29
Borecki, Paweł (1974- ).. Prawo wyznaniowe w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Paweł Borecki. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
30
Krukowski, Józef (1936- ).. Kościelne prawo publiczne : prawo konkordatowe / Józef Krukowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
31

Stosunki państwo - kościół w Polsce 1944-2010 : studia i materiały / pod redakcją Rafała Łatki. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
32

Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych / red. Artur Mezglewski, Anna Tunia. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
33
Napierała, Paulina. Religia i polityka w USA : faith-based initiatives w okresie prezydentury G. W. Busha / Paulina Napierała. 2013 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
34

Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP) / red. Piotr Stanisz, Marta Ordon ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
35
Pomarański, Marcin Jarosław. Współczesny amerykański fundamentalizm protestancki / Marcin Pomarański. 2013 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
36
Rogowska, Barbara (1959- ).. Polityka polskich władz komunistycznych wobec Kościoła rzymskokatolickiego / Barbara I. Rogowska. 2013 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
37

Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych / pod red. Pawła Sobczyka, Krzysztofa Warchałowskiego. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
38
Tarasiński, Jarosław. Komuniści wobec Kościołów w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1949-1978 / Jarosław Tarasiński. 2013 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
39
Wielomski, Adam (1972- ).. Myśl polityczna reformacji i kontrreformacji. T. 1, Rewolucja protestancka / Adam Wielomski. 2013 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
40

Kościoły i organizacje światopoglądowe o nowej polskiej konstytucji : wybór materiałów źródłowych z lat 1988-1997 / wybór i oprac. nauk. Paweł Borecki, Czesław Janik. 2012 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
41
Butterwick-Pawlikowski, Richard (1968- ).. Polska rewolucja a Kościół katolicki : 1788-1792 / Richard Butterwick ; przekł. z jęz. ang. Marek Ugniewski. 2012 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
42

Nuncjatura apostolska w Rzeczypospolitej / red. Teresa Chynczewska-Hennel, Katarzyna Wiszowata-Walczak. 2012 BG( 2/ 0)
WHS( 3/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
43

Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektor Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945-1953 / wybór i oprac. Adam Dziurok, Józef Marecki, Filip Musia 2012 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
44
Kaliski, Bartosz (1977- ).. Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu : 1945-1980 / Bartosz Kaliski. 2012 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
45

Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych / red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Waldemar Rozynkowski. 2012 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
46
Leszczyński, Paweł A. (1975- ).. Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP / Paweł A. Leszczyński ; Państwowa Wyższ 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
47

Perspektywy pojednania polsko-rosyjskiego : wizyta patriarchy Cyryla I w Polsce / red.: Arkadiusz Meller, Joanna Rak. 2012 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
48

Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Myszor i Adam Dziurok ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiem 2012 BG( 2/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
49
Orzechowski, Stanisław Okszyc (1513-1566).. Stanisława Orzechowskiego i Franciszka Stankara pisma o państwie i religii - "Chimera" i "Reguły reformacji" / wstęp i oprac. Krzysztof Koehler ; [tł. "Canones Reformationis" Stankara i list 2012 BG( 2/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
50
Ozorowski, Mieczysław (1961- ).. Hipacego Pocieja podstawy unickiej teologii pozytywno-polemicznej / Mieczysław Ozorowski. 2012 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
51
Sowiński, Sławomir (1968- ).. Boskie, cesarskie, publiczne : debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1989-2010 / Sławomir Sowiński. 2012 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
52

Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce = Die Finanzierung der Religionsgemeinschaften in den deutschsprachigen Ländern und in Polen / ed. by Dariusz Walenc 2012 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
53
Żaryn, Jan (1958- ).. Kościół, naród, człowiek czyli Opowieść optymistyczna o Polakach w XX wieku / Jan Żaryn. 2012 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
54

Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych / red. Marek Bielecki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
55
Brzozowski, Wojciech (1981- ).. Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP / Wojciech Brzozowski. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
56
Burleigh, Michael (1955- ).. Święta racja : "świeckie religie" XX wieku : [od pierwszej wojny i dyktatur europejskich do Al-Kaidy] / Michael Burleigh ; z ang. przeł. Marcin Jatczak. 2011 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
57
D’Agostino, Francesco (1946- ).. Kościół a polityka / Francesco D’Agostino, Giulio Giorello ; przeł. Krzysztof Stopa. 2011 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
58

Profanum versus sacrum : przejawy postaw antykościelnych w Polsce na przestrzeni wieków / pod red. Aleksandra Gotowicza, Radosława Koteckiego, Jacka Maciejewskiego. 2011 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
59

Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego : komuniści przeciw religii po 1944 roku / pod red. Józefa Mareckiego. 2011 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
60

Państwo wyznaniowe : doktryna, prawo i praktyka / red. nauk. Jarosław Szymanek. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
61

Podstawy regulacji stosunków państwo-Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej = I fondamenti della regolazione delle relazioni stato-Chiesa nella Repubblica di Polonia e nell 2010 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
62
Friszke, Andrzej (1956- ).. PRL wobec Kościoła : akta Urzędu do Spraw Wyznań 1970-1978 / Andrzej Friszke. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
63

Bitwa o kościół / Piotr Kraśko [et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
64
Kriegseisen, Wojciech (1955- ).. Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem : (Rzesza Niemiecka - Niderlandy Północne - Rzeczpospolita polsko-litewska) / Wojciech Kriegseisen ; Instyt 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
65
Lesiński, Andrzej (1947- ).. Służba wojskowa kleryków w PRL (1959-1980) / Andrzej Lesiński. 2010 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
66
Olejarz, Tomasz. Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej : idee, kierunki ewolucji, instrumenty realizacji / Tomasz Olejarz. 2010 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
67

Kościół, państwo i polityka płci / [red. Adam Ostolski ; wstęp Agnieszka Rochon, Agnieszka Grzybek ; posłowie Adam Ostolski]. 2010 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
68

Kościół w obliczu totalitaryzmów : zbiór studiów dla uczczenia XXV rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, Toruń 16-17 X 2009 r. / pod red. Wojciecha Polaka [et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
69
Schilling, Heinz (1942- ).. Konfesjonalizacja : Kościół i państwo w Europie doby przednowoczesnej / Heinz Schilling ; przekł. Jerzy Kałążny ; posł. Hubert Orłowski. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
70
Streikus, Arūnas (1973- ).. Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944-1990) / Arūnas Streikus ; [przekł. Katarzyny Korzeniewskiej]. 2010 BG( 3/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
71

Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury : między bohaterstwem a agenturą : studia i materiały. T. 3 / pod red. Jana Szczepaniaka i Marka Lasoty ; Instytut Pamięci Narodowej. Ko 2010 BG( 2/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
72
Szymański, Andrzej (prawnik). Proces likwidacji działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w sferze publicznoprawnej w latach 1944-1965 : studium historyczno-prawne / Andrzej Szymański. 2010 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
73
Calvin, Jean (1509-1564).. O zwierzchności świeckiej, porządne według sznuru Pisma świętego opisanie : zaraz o pożytkach i powinnościach urzędu jej : z łacińskiego na polskie wiernie przetłumaczone : anonimowy p 2009 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
74

Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce / pod red. Adama Dziuroka ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2009 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
75

Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej : wybrane problemy / red. nauk. Elżbieta Firlit. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
76
Jusiak, Oktawian Roman (1946- ).. Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych i religijnych w Polsce : studium socjologiczne / Roman Jusiak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych 2009 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
77
Kolibski, Czesław (1948- ).. Państwo i Kościół : od I do XX wieku / Czesław Kolibski. 2009 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
78
Krasuski, Jerzy (1930-2009).. Kulturkampf : katolicyzm i liberalizm w Niemczech w XIX wieku / Jerzy Krasuski. 2009 BG( 2/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
79
Mardyła, Przemysław (1968- ).. Duszpasterstwo w czasach stalinowskich : władze komunistyczne wobec działalności duszpasterskiej Kościoła rzymskokatolickiego w archidiecezji krakowskiej w latach 1945-1956 / Przemysław Mard 2009 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
80
Marecki, Józef (1957- ).. Zakony pod presją bezpieki : aparat bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego 1944-1975 / Józef Marecki. 2009 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
81
Mirek, Agata (1970- ).. Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 1954-1956 / Agata Mirek. 2009 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
82
Skorowski, Henryk (1950- ).. Kościół a polskie spory okresu transformacji / Henryk Skorowski. 2009 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
83
Barańska, Anna (historyk). Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem : Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego : (1815-1830) / Anna Barańska. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
84

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945-1956 / pod red. Konrada Białeckiego ; [Instytut Pamięci Narodowej]. 2008 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
85
Borecki, Paweł (1974- ).. Geneza modelu stosunków państwo-kościół w konstytucji RP / Paweł Borecki. 2008 BG( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
86

Operacja "Zorza II" : Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana Pawła II w Trójmieście : (czerwiec 1987) / wybór, red. nauk. i wstęp Sławomir Cenckiewicz, Marzena 2008 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
87

Antyklerykalizm a współczesna katecheza / red. Radosław Chałupniak. 2008 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
88
Hałagida, Igor (1971- ).. "Szpieg Watykanu" : kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-1977) / Igor Hałagida ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2008 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
89
Kamuntavičienė, Vaida (1974- ).. Katalikų bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII a. antrojoje pusėje : mokslinė monografija / Vaida Kamuntavičienė. 2008 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
90

W obronie ojczyzny i Kościoła : komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich / pod red. Józefa Mareckiego i Filipa Musiała. 2008 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
91

Partia z narodem, naród z Kościołem / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. 2008 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
92
Noszczak, Bartłomiej (1976- ).. Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956 / Bartłomiej Noszczak. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
93

Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji : materiały z konferencji / red. Józef Wroceński, Helena Pietrzak ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Prawa Kanoniczneg 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
94
Rakoczy, Bartosz (1973- ).. Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Bartosz Rakoczy. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
95

Jan Paweł II w Szczecinie : meldunki operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych z 1987 roku / wstęp Zbigniew Stanuch ; wybór i oprac. Magdalena Semczyszyn, Anna Sitkowska, Zbigniew S 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
96

Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury : między bohaterstwem a agenturą : studia i materiały. T. 2 / pod red. Ryszarda Terleckiego i Jana Szczepaniaka ; Instytut Pamięci Narod 2008 BG( 4/ 0)
BWP( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
97
Terlikowski, Tomasz P. (1974- ).. Męczennicy komunizmu / Tomasz P. Terlikowski. 2008 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
98
Volokitina, Tat’âna Vladimirovna. Moskva i Vostočnaâ Evropa : vlast’ i cerkov’ v period obŝestvennyh transformacij 40-50-h godov XX veka / Tat’âna Volokitina, Galina Muraško, Al’bina Noskova ; Rossijskaâ Akademiâ Nauk. Inst 2008 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
99
Zjazd Historyków Państwa i Prawa (2006 ; Lublin). Cuius regio, eius religio? : publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006 r. 2 / red. Grzegorz Górski, Leszek Ćwikła, Marzena Lipska ; Katolicki Uniwersytet Lube 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego