Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "321.7"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 164 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bokszczanin-Gołaś, Izolda. Autor Hybrydyzacja demokracji lokalnej w państwach Europy Południowej (Francja, Hiszpania, Włochy) / Izolda Bokszczanin ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynaro 2019 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
2
Presiowski, Idzi (1803-1853). Autor Krótka wiadomość o sejmach i sejmikach przedsejmowych w dawnej Polsce / Idzi Presiowski ; uzupełnił, wstępem opatrzył i wydał Włodzimierz Kaczorowski ; Uniwersytet Opolski. 2019 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
3

Demokracja konstytucyjna w Polsce / redakcja naukowa Tomasz Słomka ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. 2019 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
4

Granice teorii polityki : świat zachodni w stanie zagrożenia / redakcja naukowa Waldemar Bulira. 2018 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
5
Kubas, Sebastian (1977- ). Autor Proces demokratyzacji i jego determinanty : analiza na przykładzie Republiki Czeskiej i Węgier (1990-2016) / Sebastian Kubas. 2018 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
6

Demokracja : istota, idee, cele i ich realizacja / redakcja naukowa: Jadwiga Nadolska, Konstanty A. Wojtaszczyk, Łukasz Zamęcki ; Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Mi 2018 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
7

Demokracja w Polsce po 2015 roku / redakcja naukowa Danuta Plecka. 2018 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
8
Jastrzębski, Bronisław (1927- ).. Funkcjonowanie państwa prawa we współczesnej Rzeczypospolitej Polskiej : tekst interdyscyplinarny / Bronisław Jastrzębski. 2017 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
9

Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / redakcja naukowa Jerzy Kornaś, Łukasz Danel. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
10
Magris, Claudio (1939- ).. O demokracji, pamięci i Europie Środkowej / Claudio Magris ; wybór i przekład Joanna Ugniewska. 2016 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
11
Matyja, Mirosław. Dysfunkcjonalność szwajcarskiej demokracji bezpośredniej / Mirosław Matyja. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
12
Rakusa-Suszczewski, Mikołaj (1971- ).. Cień radykalizmu : pojęcie radykalizmu w świetle teorii ruchów społecznych / Mikołaj Rakusa-Suszczewski ; Uniwersytet Warszawski. Centrum Europejskie. 2016 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
13
Słomczyński, Kazimierz Maciej (1943- ).. Democratic values and protest behavior : harmonization of data from international survey projects / Kazimierz M. Słomczyński, Irina Tomescu-Dubrow, J. Craig Jenkins with Marta Kołczyńska, Prze 2016 BG( 2/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
14

Ukraina po (Euro)majdanie : od autorytaryzmu do protodemokracji / redakcja naukowa Andrzej Stelmach, Liana Hurska-Kowalczyk. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
15

Antynomie i paradoksy współczesnej demokracji / redakcja naukowa Marcin Tobiasz ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
16
Bankowicz, Marek (1960- ).. Demokracja według T. G. Masaryka / Marek Bankowicz. 2015 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
17

Solidarność a demokracja : 25 lat transformacji postkomunistycznej / pod red. Tomasza Ambroziaka, Arkadiusza Czwołka, Szymona Gajewskiego, Magdaleny Nowak-Paralusz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
18
Dybel, Paweł (1951- ).. Dylematy demokracji : kontekst polski / Paweł Dybel. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
19
Glajcar, Rafał. Demokratyczny reżim polityczny : relacje między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej / Rafał Glajcar. 2015 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
20
Koczanowicz, Leszek (1954- ).. Polityka dialogu : demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna / Leszek Koczanowicz ; przekład Katarzyna Liszka. 2015 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
21
Król, Marcin (1944-2020).. Pora na demokrację / Marcin Król. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
22

European judicial systems as a challenge for democracy / edited by Elżbieta Kużelewska, Dariusz Kloza, Izabela Kraśnicka, Franciszek Strzyczkowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
23
Migalski, Marek (1969- ).. Koniec demokracji / Marek Migalski ; [tłumaczenie Wojciech Kozłowski]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
24

Kryzys liberalnej demokracji w Europie i próby jego zażegnania / redakcja naukowa Szymon Ossowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
25

Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne / redakcja naukowa Justyna Grażyna Otto ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
26
Stasi, Daniele. Demokracja inkluzywna a neoliberalizm : rozważania o przyszłości Europy / Daniele Stasi, Diego Fusaro. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
27
Talmon, Jacob Leib (1916-1980).. Źródła demokracji totalitarnej / Jacob L. Talmon ; przekład Andrzej Ehrlich. 2015 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
28

Demokracja i rola obywatela : o napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi / pod red. Mariusza Baranowskiego. 2014 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
29
Danel, Łukasz. Izba Lordów w parlamentaryzmie brytyjskim / Łukasz Danel. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
30

Demokracja w obliczach kryzysu / red. Izabela Kapsa, Waldemar Rogowski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
31
Sroka, Anna (politologia). Rozliczalność w badaniach jakości demokracji (na przykładzie Polski i Hiszpanii) / Anna M. Sroka ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszaws 2014 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
32
Szerer, Mieczysław (1884-1981).. Śmiertelni bogowie : rzecz o demokracji i o dyktaturze / Mieczysław Szerer ; wprow. i red. nauk. Adam Puchejda. 2014 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
33

Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego : wydarzenia na kijowskim Euromajdanie = Aktivìzacìâ gromadâns’kogo suspìl’stva v Ukraïnì : podìï na Evromajdanì v Kievì / red. Andrzej Wojtas 2014 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
34
Krʺstev, Ivan (1965- ).. Demokracja nieufnych : eseje polityczne / Iwan Krastew ; przeł. Michał Sutowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
35
Lewandowska-Malec, Izabela. Demokracje polskie : tradycje, współczesność, oczekiwania / Izabela Lewandowska-Malec. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
36

Demokracja w obliczu nowych mediów : elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci - teoria, doświadczenia, perspektywy / red. nauk. Magdalena Musiał-Karg. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
37

Zielona Księga wsparcia partycypacji publicznej w Polsce : propozycje wypracowane przez Partnerstwo realizujące projekt "Decydujmy razem" / oprac. Ewa Bogacz-Wojtanowska ; współpr. Anna Olech 2013 BG( 2/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
38

Partycypacja publiczna w praktyce : dwa modele zwiększania uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji / pod red. Anny Olech ; Instytut Spraw Publicznych. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
39
Sharp, Gene (1928-2018). Autor Od dyktatury do demokracji : drogi do wolności / Gene Sharp ; przekład Agata Karolak ; redakcja polskiego wydania Mariusz Maszkiewicz. 2013 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 1)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
40

Przemiany demokratyczne w Polsce / pod red. nauk. Andrzeja Stelmacha. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
41
Trzciński, Krzysztof (1970- ).. Demokratyzacja w Afryce Subsaharyjskiej : perspektywa zachodnioafrykańskiej myśli politycznej / Krzysztof Trzciński ; Uniwersytet Warszawski. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)
CDE( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
42
Urban, Maria. Demokratyczna osobowość : model i jego urzeczywistnienie w warunkach polskiej demokracji / Maria Urban ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Wars 2013 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
43
Węglarz, Barbara (politologia). Ewolucja lokalnej demokracji bezpośredniej w Polsce po 1989 roku / Barbara Węglarz. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
44
Ziętara, Wojciech (politologia). Towarzystwo Fabiańskie w latach 1884-1939 / Wojciech Ziętara. 2013 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
45
Haddad, Mary Alice. Building democracy in Japan / Mary Alice Haddad ; Wesleyan University, Middletown, Connecticut. 2012 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
46
Karsten, Frank. Mity i grzechy demokracji : zamiast prowadzić nas do solidarności społecznej, prosperity i wolności, demokracja doprowadza do konfliktów społecznych, nieokiełznanych wydatków rządowych or 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
47
Kobayashi, Yoshiaki (1954- ).. Malfunctioning democracy in Japan : quantitative analysis in a civil society / Yoshiaki Kobayashi. 2012 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
48

Jakość naszej demokracji : społeczno-kulturowe podstawy polskiego życia publicznego / red. nauk. Bogdan W. Mach. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
49
Nowotarski, Bartłomiej. Jak budować a jak burzyć demokracje : studia nad konsolidacją nowych demokracji w XX i XXI wieku / Bartłomiej Nowotarski. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
50

Współczesna socjaldemokracja europejska na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Edwarda Olszewskiego i Wojciecha Ziętary. 2012 BG( 2/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
51
Starzewski, Maciej (1891-1944).. Demokracja i totalizm : wybór pism / Maciej Starzewski ; wstępem opatrzył Bogdan Szlachta. 2012 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
52

Na gruzach imperium : demokratyczna modernizacja w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej / pod. red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Macieja Potza, Michała Słowikowskiego ; Uniwersyte 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
53

Między aprobatą a odrzuceniem : demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku / pod red. Michała Strzeleckiego. 2012 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
54
Zieliński, Zygmunt (1931- ).. Demokracja totalitarna / Zygmunt Zieliński. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
55

Europa XX wieku między totalitaryzmem, autorytaryzmem a demokracją / pod red. Arkadiusza Adamczyka, Pauliny Binieckiej i Katarzyny Kaźmierczak. 2011 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
56

Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP / pod red. Bożeny Dziemidok-Olszewskiej i Tomasza Bichty. 2011 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
57

Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku : uwarunkowania kulturowo-medialne / red.: Janusz Golinowski, Filip Pierzchalski. 2011 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
58
Koczanowicz, Leszek (1954- ).. Współczesna filozofia społeczna : rozmowy i eseje o społeczeństwie obywatelskim i etyce demokracji / Leszek Koczanowicz, Rafał Włodarczyk. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
59
Koczanowicz, Leszek (1954- ).. Lęk nowoczesny : eseje o demokracji i jej adwersarzach / Leszek Koczanowicz. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
60

Doświadczenia transformacji politycznej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Marka Barańskiego, Sebastiana Kubasa i Marianny Zięby. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
61
Kubas, Sebastian (1977- ).. Konsolidacja demokracji w systemie politycznym : przykład powojennej Japonii (1945-2010) / Sebastian Kubas ; Uniwersytet Śląski. Katowice. 2011 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
62
Olbromski, Cezary Józef. Demokracja w okowach totarientalności : współczesne ograniczenia implementacji zasad demokratycznych / Cezary J. Olbromski. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
63

Dylematy współczesnej demokracji / pod red. Sylwestra Wróbla ; [aut. Monika Augustyniak et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
64

Transformacje demokracji : doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy / red. nauk. Lech W. Zacher. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
65
Bobako, Monika. Demokracja wobec różnicy : multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania / Monika Bobako. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
66
Cyryl (patriarcha Moskwy i Wszechrusi ; 1946- ).. Wolność i odpowiedzialność : w poszukiwaniu harmonii / Patriarcha Cyryl ; przetł. Henryk Paprocki. 2010 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
67
Daszyńska, Jolanta. Narodziny tradycji : symbole amerykańskiej demokracji / Jolanta A. Daszyńska. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
68

Współczesne oblicza demokracji / pod red. nauk. Doroty Gizickiej. 2010 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
69
Held, David (1951- ).. Modele demokracji / David Held ; przekł. Wojciech Nowicki. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
WHS( 1/ 1)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
70

Demokracja i rządy prawa / red. nauk. Josè Maria Maravall, Adam Przeworski ; tł. Paweł Kazimierczak, Jan Winczorek. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
71

Demokracja bezpośrednia : wymiar globalny i lokalny / red.: Maria Marczewska-Rytko, Andrzej K. Piasecki. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
72

Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
73
Nowak, Andrzej (1960- ).. Od Polski do post-polityki : intelektualna historia zapaści Rzeczpospolitej / Andrzej Nowak. 2010 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
74

Populizm w Europie : defekt i przejaw demokracji? / redakcja naukowa: Jean-Michel De Waele i Anna Pacześniak. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
75
Rachwał, Marcin (1978- ).. Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Marcin Rachwał. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
76
Stankiewicz, Władysław Józef (1922-2006).. Demokracja w teorii i praktyce / Władysław J. Stankiewicz ; przeł. Marta Hudak. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
77
Turyk, Wojciech (1965- ).. Jak ugotować polski bigos : refleksje Polaka ukształtowanego w USA / W. Turyk. 2010 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
78
Zwoliński, Andrzej (1957- ).. Dylematy demokracji / Andrzej Zwoliński. 2010 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
79
Beck, Ulrich (1944-2015). Autor Europa kosmopolityczna : społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności / Ulrich Beck, Edgar Grande ; przełożył Aleksander Ochocki. 2009 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
80

Closer to citizens : wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej / red. nauk. Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka. 2009 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
81
Grabowska, Sabina (1973- ).. Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich / Sabina Grabowska. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
82

Krytycy demokracji / pod red. Cezarego Kality i Adama Wielomskiego. 2009 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
83

Demokracja w Polsce 2007-2009 / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Jacka Kucharczyka ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Obywatel i Prawo]. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
84

Kultura demokracji / pod red. Katarzyny Liszki i Rafała Włodarczyka. 2009 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
85
Maj, Przemysław. Internet i demokracja : ewolucja systemu politycznego / Przemysław Maj. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
86
Niesyty, Edward (1946- ).. Jacques Maritain’s personalist concept of democratic society / Edward Niesyty. 2009 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
87

Pokój i demokracja / pod red. Marii Szyszkowskiej ; [rys. Jan Stępień]. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
88

Demokracja w XXI wieku / pod red. Marii Szyszkowskiej. 2009 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
89

Demokracje zachodnioeuropejskie : analiza porównawcza / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta ; [aut. Robert Alberski et al.]. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
90

Demokratyczna tożsamość polityczna : Niemcy, Polska, Francja / pod red. Gesine Schwan [et al.] ; przeł. Bogdan Baran, Jan Okuniewski. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
91

Demokracja w dobie globalizacji. T. 2, Aspekty teoretyczne / pod red. Małgorzaty Domagały i Jana Iwanka. 2008 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
92

Co warto, co należy zmienić? : poprawa jakości demokracji w Polsce / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej ; Instytut Spraw Publicznych. 2008 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
93
Kuehnelt-Leddihn, Erik von (1909-1999).. Demokracja - opium dla ludu? / Erik von Kuehnelt-Leddihn ; przeł. Małgorzata Gawlik. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
94
Nieciuński, Witold (1915-2009).. Uwagi o ustroju sprawiedliwych nierówności / Witold Nieciuński. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 3/ 1)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
95
Rose-Ackerman, Susan. Od wyborów do demokracji : budowa państwa odpowiedzialnego przed społeczeństwem w Polsce i na Węgrzech / Susan Rose-Ackerman ; przeł. Jerzy S. Kugler ; [indeks oprac. Jerzy S. Kugler]. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
96

Strukturalne podstawy demokracji : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rycharda. 2008 BG( 1/ 1)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
97
Saward, Michael (1960- ).. Demokracja / Michael Saward ; przeł. Aleksandra Burek. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
98
Sowa, Jan (1976- ).. Ciesz się, późny wnuku! : kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna / Jan Sowa. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
99
Stawrowski, Zbigniew (1958- ).. Niemoralna demokracja / Zbigniew Stawrowski. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego