Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "321*438*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 68 z 68 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kornat, Marek (1971- ). Autor 550 lat parlamentaryzmu Rzeczypospolitej / Marek Kornat, Wacław Uruszczak. 2018 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
2

Polityki publiczne : wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne / redakcja naukowa Barbara Szatur-Jaworska ; Instytut Polityki Społecznej. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarod 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
3

System rządów w Polsce : (instytucje polityczne w latach 1989-2018) / redakcja naukowa Konstanty Adam Wojtaszczyk, Ewa Maria Marciniak, Wojciech Jakubowski ; autorzy Konstanty Adam Wojtaszczyk, 2018 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
4
Lewandowski, Arkadiusz (nauki o polityce). Akcja Wyborcza Solidarność : centroprawica w poszukiwaniu modelu współpracy / Arkadiusz Lewandowski. 2016 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
5

Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / redakcja naukowa Jerzy Kornaś, Łukasz Danel. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
6

Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce / pod red. nauk. Jana Garlickiego ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski,. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
7
Kamiński, Antoni Zdzisław (1942- ).. Dezercja elit : konsolidacja ustroju politycznego w pokomunistycznej Polsce / Antoni Z. Kamiński. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
8
Skiwski, Jan Emil (1894-1956).. To, o czym się nie mówi : szkice polityczne z lat 1946-1956 / Jan Emil Skiwski ; zebrał, oprac., wstępem opatrzył Maciej Urbanowski. 2014 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
9
Śliwa, Michał (1946- ).. Demokracja i parlamentaryzm w polskiej refleksji politycznej w XX wieku : studia i szkice / Michał Śliwa. 2014 BG( 2/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
10

Konserwatyzm, państwo, pokolenie : tom konferencyjny - pamięci Tomasza Merty / [aut.] Cichocki [et al. ; red. merytoryczny Marek A. Cichocki ; red. prowadzacy Jan Czerniecki]. 2013 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
11
Krzyżanowski, Lech (1964- ).. Historia ustroju i prawa w Polsce : repetytorium / Lech Krzyżanowski. 2013 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
12
Piwnicki, Grzegorz (1954- ).. Meandry kultury politycznej w Polsce od średniowiecza do II wojny światowej / Grzegorz Piwnicki. 2013 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
13
Stasiak, Arkadiusz Michał. Teoria władzy monarszej czasów stanisławowskich : studium idei / Arkadiusz Michał Stasiak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Historii. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
14
Antoszewski, Andrzej (1949- ).. System polityczny RP / Andrzej Antoszewski. 2012 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
15
Estreicher, Stanisław (1869-1939).. Konserwatyzm krakowski : wybór pism / Stanisław Estreicher; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Artur Wołek. 2012 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
16
Korobowicz, Artur (1938-2017).. Historia ustroju i prawa polskiego : (1772-1918) / Artur Korobowicz, Wojciech Witkowski. 2012 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
17

Historia ustroju i prawa polskiego : testy i kazusy / Paweł Borecki [et al.] ; pod red. Anny Rosner. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
18
Bernacki, Włodzimierz. Myśl polityczna I Rzeczpospolitej / Włodzimierz Bernacki. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
19

Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku / pod red. Arkadiusza Lewandowskiego, Arkadiusza Mellera i Witolda Wojdyły ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
20

Myśl polityczna w Polsce w XX-XXI wieku : wybrane problemy / pod red. Hanryka Cimka. 2010 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
21
Jakubowski, Wojciech Jerzy (1967- ).. Polska debata ustrojowa w latach 1917-1921 : perspektywa politologiczna / Wojciech Jakubowski, Konrad Jajecznik ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Nauk 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
22
Karabowicz, Anna. Historia ustroju Polski / Anna Karabowicz. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
23

Władza w polskiej tradycji politycznej : idee i praktyka / pod red. Jacka Kloczkowskiego ; wstęp Michał Szułdrzyński. 2010 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
24
Krzywoszyński, Przemysław. Stanisław Orzechowski - ideolog demokracji szlacheckiej / Przemysław Krzywoszyński. 2010 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
25

Legitymizacja w Polsce : nieustający kryzys w zmieniających się warunkach? : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rycharda i Henryka Domańskiego. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
26

Suwerenność państwa i jej granice / red. nauk. Sławomir Sowiński i Janusz Węgrzecki. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
27

National and European? : Polish political elite in comparative perspective / ed. by Włodzimierz Wesołowski, Kazimierz M. Słomczyński, Joshua Kjerulf Dubrow. 2010 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
28
Żebrowski, Waldemar (1952- ).. Stan i główne kierunki modyfikacji systemu politycznego Polski współczesnej / Waldemar Żebrowski. 2010 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
29
Bardach, Juliusz (1914-2010).. Historia ustroju i prawa polskiego / Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak. 2009 BG( 3/ 2)
BWP( 4/ 3)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
30
Dudek, Dariusz (1961- ).. Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja Dariusz Dudek ; [autorzy: Dariusz Dudek, Przemysław Czarnek, Marek Dobrowolski, Kamila Doktór-Bindas, Aneta Gajewska, Ilona Grądzka, Zbig 2009 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
31

Polska czyli anarchia? : polscy myśliciele o władzy politycznej : antologia tekstów / wyboru dokonał i wstępem opatrz. Jacek Kloczkowski. 2009 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
32
Gajewski, Stanisław (1940- ).. Historia ustroju Polski / Stanisław Gajewski, Katarzyna M. Nawacka. 2008 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
33

Państwo i kultura polityczna - doświadczenia polskie XX wieku : studia i rozprawy / red. nauk.: Wojciech Jakubowski, Tomasz Słomka ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydział N 2008 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
34

Oblicza polskiego systemu politycznego / pod red. Barbary Krauz-Mozer, Katarzyny Sobolewskiej-Myślik ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
35
Kuciński, Jerzy. Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Jerzy Kuciński. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
36

Historia ustroju i prawa w Polsce do 1772/1795 : wybór źródeł / [wybór i oprac.] Sławomir Godek, Magdalena Wilczek-Karczewska. 2006 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
37
Kallas, Marian (1938- ).. Historia ustroju Polski / Marian Kallas. 2006 BG( 2/ 0)
BWP( 4/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
38

Historia ustroju i prawa w Polsce, 1772/1795-1918 : wybór źródeł / [wybór i oprac.] Marian Kallas, Marek Krzymkowski. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
39
Rogowski, Stanisław (1946- ).. Historia ustroju i prawa w Polsce, 1918-1989 : wybór źródeł / Stanisław Rogowski. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
40
Kallas, Marian (1938- ).. Historia ustroju Polski X-XX w. / Marian Kallas. 2003 BG( 2/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
41
Szlachta, Bogdan (1959- ).. Z dziejów polskiego konserwatyzmu / Bogdan Szlachta. 2003 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
42
Trzeciakowski, Lech (1931-2017).. Posłowie polscy w Berlinie : 1848-1928 / Lech Trzeciakowski. 2003 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
43
Bobrzyński, Michał (1849-1935).. Michał Bobrzyński o potrzebie "silnego rządu" w Polsce / wstęp, wybór i oprac. Piotr Majewski ; [Kancelaria Sejmu]. 2001 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
44
Grabski, Stanisław (1871-1949).. O sejmie, samorządzie i zadaniach państwa / Stanisław Grabski ; wstęp, wybór i oprac. Krzysztof Kawalec. 2001 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
45
Kutrzeba, Stanisław (1876-1946).. Historia ustroju Polski w zarysie : Korona / Stanisław Kutrzeba ; posł. opatrzyła Alina Hutnikiewicz. 2001 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
46
Łaszewski, Ryszard. Historia ustroju Polski / Ryszard Łaszewski, Stanisław Salmonowicz. 2001 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
47
Bocheński, Adolf (1909-1944).. Adolf Bocheński o ustroju i racji stanu Rzeczypospolitej / wstęp, wybór i oprac. Aleksandra Kosicka-Pajewska ; [Kancelaria Sejmu]. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
48
Piotrowski, Ryszard (prawo). Polski ustrój państwowy / Ryszard Piotrowski. 2000 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
49
Olechowski, Andrzej (1947- ).. Wygrać przyszłość / Andrzej Olechowski. 1999 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
50
Janowski, Maciej (1963- ).. Polska myśl liberalna do 1918 roku / Maciej Janowski. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
51
Stelmachowski, Andrzej (1925-2009).. Kształtowanie się ustroju III Rzeczypospolitej / Andrzej Stelmachowski. 1998 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
52
Thugutt, Stanisław (1873-1941).. Stanisław Thugutt o demokracji i ustroju Polski / wstęp, wybór i oprac. Władysław Wic ; [red. nauk. Andrzej Chojnowski]. 1998 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
53
Daszyński, Ignacy (1866-1936).. Ignacy Daszyński o państwie, demokracji i parlamentaryzmie / wstęp, wybór i oprac. Michał Śliwa. 1997 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
54
Dmowski, Roman (1864-1939).. Roman Dmowski o ustroju politycznym państwa / Roman Dmowski ; wstęp, wybór i oprac. Krzysztof Kawalec. 1996 BG( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
55
Doboszyński, Adam (1904-1949).. O ustroju Polski / Adam Doboszyński ; wstęp, wybór i oprac. Bogumił Grott. 1996 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
56
Korobowicz, Artur (1938-2017).. Zarys dziejów konstytucjonalizmu polskiego / Artur Korobowicz, Ryszard Mojak, Wiesław Skrzydło ; pod red. Artura Korobowicza ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 1996 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
57
Kawalec, Krzysztof (1954- ).. Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939 : ze studiów nad dziejami polskiej myśli politycznej / Krzysztof Kawalec. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
58
Ogonowski, Zbigniew (1924-2018).. Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej / Zbigniew Ogonowski. 1992 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
59

Elity polityczne w Polsce : wydawnictwo pokonferencyjne, Kazimierz Dolny, 19-21 listopada 1992 / pod red. nauk. Krzysztofa Pałeckiego ; Zarząd Główny. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. 1992 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
60
Redelbach, Andrzej (1946-2006).. Zarys teorii państwa i prawa / Andrzej Redelbach, Sławomira Wronkowska, Zygmunt Ziembiński. 1992 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
61

Elity władzy w Polsce a struktura społeczna w latach 1944-1956 : praca zbiorowa / pod red. Przemysława Wójcika ; Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski. 1992 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
62
Michnik, Adam (1946- ).. Szanse polskiej demokracji : artykuły i eseje / Adam Michnik. 1984 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
63
Śliwa, Michał (1946- ).. Myśl polityczna Mieczysława Niedziałkowskiego (1893-1940) / Michał Śliwa. 1980 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
64
Ramotowska, Franciszka (1922-2003).. Rząd Narodowy Polski w latach 1863-1864 : (skład, organizacja, kancelaria) / Franciszka Ramotowska ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Zakład Naukowo-Badawczy Archiwistyki, Archiwum Gł 1978 BG( 5/ 0)
BHU( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
65
Ajnenkiel, Andrzej (1931-2015).. Historia ustroju Polski : (1764-1939) / Andrzej Ajnenkiel, Bogusław Leśnodorski, Władysław Rostocki. 1974 BG( 5/ 0)
BHU( 4/ 0)
BWP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
66
Ajnenkiel, Andrzej (1931-2015).. Historia ustroju Polski : (1764-1939) / Andrzej Ajnenkiel, Bogusław Leśnodorski, Władysław Rostocki ; pod red. Bogusława Leśnodorskiego. 1970 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
67

Historia państwa i prawa Polski 1918-1939. Cz. 2 / pod red. Franciszka Ryszki ; napisali Jan Jończyk [et al.]. 1968 BG( 9/ 0)
BHU( 4/ 0)
BWP( 2/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
68

Historia państwa i prawa Polski 1918-1939. Cz. 1 / pod red. Franciszka Ryszki ; napisali Andrzej Ajnenkiel [et al.]. 1962 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->