Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "32.019.5" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 111 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Patocka-Sigłowy, Urszula. Autor Komunikowanie polityczne w Rosji : specyfika dyskursu prezydenckiego / Urszula Patocka-Sigłowy. 2019
32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
2
Stankiewicz, Jarosław (nauki historyczne). Autor "Belaruskaâ gazèta" i jej miejsce w polityce propagandowej niemieckich władz okupacyjnych na Białorusi (1941-1944) / Jarosław Stankiewicz. 2019 BG( 2/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
3
Butkiewicz, Magdalena (1986- ). Autor Od Stalina do Putina : media w procesie umacniania kultu jednostki / Magdalena Butkiewicz, Piotr Łuczuk. 2018 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
4
Jakubowska, Urszula Teresa. Autor O naturze preferencji politycznych : perspektywa psychologiczna / Urszula Jakubowska. 2018 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
5
Antczak, Anna. Kultowa propaganda : rosyjski dyskurs komunikowania politycznego w przekazie telewizyjnym stacji "Pierwyj kanał" / Anna Antczak, Irina Plashkina. 2017 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
6
Szalkiewicz, Wojciech Krzysztof (1965- ).. Inżynierowie społeczni i technologie zdobywania władzy : studia nad manipulacją i propagandą / Wojciech Krzysztof Szalkiewicz, Marek Sokołowski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
7
Zajdowski, Karol. Autor Marketing produktu politycznego : analiza porównawcza / Karol Zajdowski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
8

Polityka w mediach / redakcja naukowa Magdalena Butkiewicz, Grzegorz Łęcicki, Paweł Płatek. 2016 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
9

Obrazy Rosji i Rosjan w mediach / pod redakcją Iwony Hofman i Justyny Maguś. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
10
Kuś, Rafał (1978- ). Autor Retoryka polityczna Richarda Nixona / Rafał Kuś. 2016 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
11
Rajczyk, Robert. Nowoczesne wojny informacyjne / Robert Rajczyk. 2016 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
12
Chłopek, Maciej. "Zdumiewający świat" : ZSRR i ludzie radzieccy w propagandzie Polski Ludowej lat 1944-1956 / Maciej Chłopek. 2015 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
13
Grabarczuk, Andrzej. Celebrytyzacja polityki w Stanach Zjednoczonych / Andrzej Grabarczuk. 2015 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
14
Minkina, Mirosław. Kłamstwo i podstęp we współczesnym świecie / Mirosław Minkina, Beata Gałek. 2015 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
15
Pietruszewska-Kobiela, Grażyna. Polityczność mediów / Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Adam Regiewicz, Grażyna Stachyra, Artur Żywiołek. 2015 BG( 2/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
16

Media i polityka : relacje i współzależności / pod red. nauk. Małgorzaty Adamik-Szysiak. 2014 BG( 2/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
17
Guzik, Aldona. W służbie społeczeństwa czy władzy ? : upowszechnianie wyników sondaży opinii publicznej a koncepcje dyskursu politycznego / Aldona Guzik. 2014 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
18

Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu / pod red. Marka Jezińskiego. 2014 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
19
Lakomy, Mirosław. Polityka 2.0 : aktorzy polityczni w świecie nowych technologii / Mirosław Lakomy, Leszek Porębski, Natalia Szybut. 2014 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
20

Komunikowanie polityczne : podmioty, wartości, kanały przekazu : studia, szkice, komunikaty naukowe / red. nauk. Ewa Maj. 2014 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
21
Mazur, Marek. Polityka z twarzą : personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993-2011 / Marek Mazur. 2014 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
22
Napiórkowski, Marcin (1985- ).. Władza wyobraźni : kto wymyśla, co zdarzyło się wczoraj? / Marcin Napiórkowski. 2014 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
23
Nowak-Teter, Ewa. Ustanawianie agendy politycznej przez media : efekt newsa w Polsce / Ewa Nowak. 2014 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
24

Marketing polityczny w gorsecie mediów / red. nauk. Robert Wiszniowski, Agnieszka Kasińska-Metryka. 2014 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
25
Wolniewicz, Marcin. Moskwa ante portas : Rosja w polskiej propagandzie powstańczej 1863-1864 / Marcin Wolniewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla. 2014 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
26

Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations / pod red. nauk. Małgorzaty Adamik-Szysiak i Wojciecha Magusia. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
27
Burno-Kaliszuk, Karolina. Blog jako nowa forma komunikowania politycznego : na przykładzie blogów polityków Platformy Obywatelskiej (2004-2010) / Karolina Burno. 2013 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
28
Czajowski, Andrzej. Decydowanie w polityce / Andrzej Czajowski. 2013 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
29

Lokalne komunikowanie polityczne / red. nauk. Wojciech Furman, Paweł Kuca. 2013 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
30
Gackowski, Tomasz. Władza na dywaniku : jak polskie media rozliczają polityków? : nowy model komunikacji politycznej / Tomasz Gackowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. 2013 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
31
Gilley, Jerry W. Menedżer jako polityk / Jerry W. Gilley ; przeł. Krzysztof Masłowski. 2013 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
32

Kryzys marketingu politycznego : XXV lat Wydziału Nauk Społecznych UWr, XX lat Wydziału Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach / red. nauk. Agnieszka Kasińska-Metryka, Robert Wiszniowski. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
33
Lakomy, Mirosław. Demokracja 2.0 : interakcja polityczna w nowych mediach / Mirosław Lakomy. 2013 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
34

Demokracja elektroniczna : kontrowersje i dylematy / red. Maria Marczewska-Rytko. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
35
Nieć, Mateusz (1957- ).. Komunikowanie polityczne w nowoczesnym państwie / Mateusz Nieć. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
36
Piontek, Dorota. Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach / Dorota Piontek, Bartosz Hordecki, Szymon Ossowski. 2013 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
37
Redzik, Cezary. Wojna ze światowym terroryzmem jako produkt medialno-marketingowy / Cezary Redzik. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
38
Tarmas, Katarzyna. Łzy czyste, rzęsiste : płacz polskich polityków / Katarzyna Tarmas. 2013 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
39
Zieliński, Jarosław (1971-2012).. Marketing polityczny w Internecie / Jarosław Zieliński. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
40
Madajczyk, Piotr (1959- ).. Cień roku ’68 / Piotr Madajczyk. 2012 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
41
Matkowska, Ewa. Propaganda w NRD : media i literatura / Ewa Matkowska. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
42
Peszyński, Wojciech (1981- ).. Walka na spoty po polsku : przypadek kampanii parlamentarnych z lat 2001-2007 / Wojciech Peszyński. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
43

Marketing polityczny : doświadczenia polskie / red. nauk. Robert Wiszniowski, Agnieszka Kasińska-Metryka. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
44

Marketing polityczny : teoria i praktyka / pod redakcją Iwony Hofman. 2011 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
45

Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku do początku XXI stulecia : myśl polityczna, media, opinia publiczna / red. nauk. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna. 2011 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
46
Myers, Brian Reynolds (1963- ).. Najczystsza rasa : propaganda Korei Północnej / B. R. Myers ; tł. Bartosz Hlebowicz. 2011 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
47
Podobas, Izabela. Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych / Izabela Podobas. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
48
Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka. Marketing polityczny w regionie / Agnieszka Szczudlińska-Kanoś. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
49
Zaręba, Agnieszka (politologia). Wizerunek polityka w III RP : kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne / Agnieszka Magdalena Zaręba. 2011 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
50
Drelich, Sławomir (1981- ).. Populistów ethos zmanipulowany / Sławomir Drelich. 2010 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
51
Jaśniok, Michał. Marketing polityczny w środowisku wirtualnym / Michał Jaśniok. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
52

Polityczne aspekty nowych mediów / pod red. Marka Jezińskiego, Aleksandry Sekleckiej, Wojciecha Peszyńskiego. 2010 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
53
Maj, Ewa (1957- ).. Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918-1939 / Ewa Maj. 2010 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
54
Olaszek, Jan (1985- ).. "Nieliczni ekstremiści" : podziemna Solidarność w propagandzie stanu wojennego / Jan Olaszek. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
55

Media a rok 1989 : obraz przemian i nowe zjawiska na rynku / red nauk. Łukasz Szurmiński ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. 2010 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
56
Szymanowski, Maciej (1966- ).. Wartości narodowe w komunistycznej propagandzie Czechosłowacji, Polski i Węgier w prasie lat 1948-1953 / Maciej Szymanowski. 2010 BG( 3/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
57
Żurawski, Jakub (1980- ).. Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych / Jakub Żurawski. 2010 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
58
Burdziej, Stanisław (1979- ).. Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych : studium socjologiczne retoryki religijnej Billa Clintona i George’a W. Busha / Stanisław Burdziej. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
59
Dobek-Ostrowska, Bogusława (1955- ).. Porozumienie czy konflikt? : politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym / Bogusława Dobek-Ostrowska. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
60

Marketing polityczny w teorii i praktyce / pod redakcją Andrzeja W. Jabłońskiego i Leszka Sobkowiaka. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
61

Mediatyzacja kampanii politycznych / pod red. Mariusza Kolczyńskiego, Marka Mazura i Stanisława Michalczyka. 2009 BG( 2/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
62
Kolczyński, Mariusz. Autor Broń masowego wrażenia : kampania wyborcza 2007 r. w Polsce / Mariusz Kolczyński, Marek Mazur. 2009 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
63
Mazur, Mariusz (1972- ).. O człowieku tendencyjnym... : obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944-1956 / Mariusz Mazur. 2009 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
64
Olczyk, Tomasz (1977- ).. Politrozrywka i popperswazja : reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku / Tomasz Olczyk ; [przedmowa Wojciech Józef Burszta]. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
65

Media a komunikowanie polityczne / red. nauk. Marek Sokołowski. 2009 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
66
Wierzbicki, Piotr (1935- ).. Struktura kłamstwa / Piotr Wierzbicki. 2009 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
67
Jarecka, Urszula. Propaganda wizualna słusznej wojny : media wizualne XX wieku wobec konfliktów zbrojnych / Urszula Jarecka. 2008 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
68

Seksualność człowieka i obyczaje a polityka / pod red. Marii Szyszkowskiej ; [rys. Jan Stępień]. 2008 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
69
Szurmiński, Łukasz (1975- ).. Mechanizmy propagandy : wizerunek konfliktu kosowskiego w publicystyce / Łukasz Szurmiński ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
70
Bralczyk, Jerzy (1947- ).. O języku propagandy i polityki / Jerzy Bralczyk. 2007 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
71

Studia nad komunikowaniem politycznym / pod red. Janiny Fras. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
72
Hofman, Iwona. Polityka, media, społeczeństwo : studia i szkice / Iwona Hofman. 2007 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
73
Jabłoński, Wojciech. Kreowanie informacji : media relations / Wojciech Jabłoński. 2007 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
74
Mazur, Marek. Marketing polityczny : studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce / Marek Mazur. 2007 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
75
Okorokov, Aleksandr Vasil’evič (1958- ).. Osobyj front : nemeckaâ propaganda na vostočnom fronte v gody vtoroj mirovoj vojny / A. Okorokov. 2007 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
76

Marketing polityczny - szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji? : praca zbiorowa / pod red. Piotra Pawełczyka. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
77

Negocjowana demokracja, czyli Europejskie governance po polsku / pod. red. Kazimiery Wódz. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
78
Cwalina, Wojciech (1971- ).. Marketing polityczny : perspektywa psychologiczna / Wojciech Cwalina, Andrzej Falkowski. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
79
Karwat, Mirosław (1953- ).. O demagogii / Mirosław Karwat. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
80
Król, Eugeniusz Cezary. Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945 / Eugeniusz Cezary Król. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
81
Schulz, Winfried (1938- ).. Komunikacja polityczna : koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce / Winfried Schulz ; przekł. Artur Kożuch. 2006 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
82
Kula, Henryk. Propaganda współczesna : istota - właściwości / Henryk Mieczysław Kula. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
83
Szalkiewicz, Wojciech Krzysztof (1965- ).. Sztuka wojny politycznej : kampania roku 2005 - praktyka, Sun Tzu - teoria / Wojciech Krzysztof Szalkiewicz ; [Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińsk 2005 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
84
Goban-Klas, Tomasz (1942- ).. Niepokorna orkiestra medialna : dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce po 1944 roku / Tomasz Goban-Klas ; tł. z ang. Anna Minczewska-Przeczek ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu 2004 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
85
Jeziński, Marek. Marketing polityczny a procesy akulturacyjne : przypadek III Rzeczpospolitej / Marek Jeziński. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
86
Mazur, Mariusz (1972- ).. Propagandowy obraz świata : polityczne kampanie prasowe w PRL, 1956-1980 : model analityczno-koncepcyjny / Mariusz Mazur. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
87
Pratkanis, Anthony R. (1957- ).. Wiek propagandy : używanie i nadużywanie perswazji na co dzień / Anthony Pratkanis, Elliot Aronson ; [przetł. Józef Radzicki, Marcin Szuster]. 2003 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
88
Wyciszkiewicz, Ernest (1977- ).. Współczesna Rosja wobec Zachodu / Ernest Wyciszkiewicz ; Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
89

Kulturowe instrumentarium panowania / pod red. Ryszarda Paradowskiego i Pawła Załęckiego. 2002 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
90

PRL atakuje Radio "Wolna Europa" : teksty, rysunki i karykatury z prasy, radia, telewizji i wydawnictw książkowych / wybór i wstęp Alina Grabowska. 2002 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
91

Polskie spory polityczne XX wieku / pod red. Jana Waskana. 2002 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
92
Kamiński, Artur (politologia). Wrocławskie targi i wystawy w systemie propagandy hitlerowskiej w latach 1933-1944 / Artur Kamiński. 2001 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
93
Cwalina, Wojciech (1971- ).. Telewizyjna reklama polityczna : emocje i poznanie w kształtowaniu preferencji wyborczych / Wojciech Cwalina. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
94
Dobek-Ostrowska, Bogusława (1955- ).. Teoria i praktyka propagandy / Bogusława Dobek-Ostrowska, Janina Fras, Beata Ociepka. 1999 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
95
Skotnicka-Illasiewicz, Elżbieta (1940- ).. Powrót czy droga w nieznane? : europejskie dylematy Polaków / Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz ; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Kultury. 1997 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
96

Polacy ’81 : postrzeganie kryzysu i konfliktu : praca zbiorowa / pod redakcją Władysława Adamskiego ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. 1996 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
97
Borucka, Jolanta. Polityka skuteczna : marketingowa analiza sukcesu wyborczego / Jolanta Borucka, Dariusz Skrzypiński. 1995 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
98

Postrzeganie Europy / pod red. Józefa Niżnika. 1991 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
99

Inteligencja wobec nowych problemów socjalizmu : spotkanie Michaiła Gorbaczowa z przedstawicielami polskiej inteligencji / [tekst Bogdan Suchodolski et al.] ; Narodowa Rada Kultury. 1988 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego