Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "32*091*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 41 z 41 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Nauki o polityce 2.0. : kontrowersje i konfrontacje / redakcja naukowa Stanisław Sulowski ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. 2018 BG( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
2

System rządów w Polsce : (tradycje i współczesność) / redakcja naukowa: Konstanty Adam Wojtaszczyk, Ewa Maria Marciniak, Wojciech Jakubowski ; autorzy: Stanisław Filipowicz, Marek Jabłonow 2017 BG( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
3

W kręgu iluzji i realiów : oblicza polskiej myśli politycznej w XX i XXI wieku : studia i szkice / pod redakcją Grzegorza Radomskiego, Michała Strzeleckiego i Patryka Tomaszewskiego. 2016 BG( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
4

O jedność Europy : antologia polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej / wstęp Łukasz Machaj, Marek Maciejewski ; wybór i oprac. tekstów Sławomir Łukasiewicz. 2015 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)
CDE( 2/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
5

Genealogia współczesności : historia idei w Polsce, 1815-1939 / wstęp Timothy Snyder ; redakcja naukowa Bartłomiej Błesznowski, Marcin Król i Adam Puchejda. 2015 BG( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
6
Biliński, Leon (1846-1923).. O socjalizmie, stańczykach i polityce narodowej : wybór pism / Leon Biliński ; wyboru dokonał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Dariusz Grzybek. 2014 BG( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
7
Nowak-Jeziorański, Jan (1913-2005).. Listy 1959-2003 / Jan Nowak-Jeziorański, Zbigniew Brzeziński ; wybór, wstęp, oprac. Dobrosława Platt. 2014 BG( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
8
Łuszczyński, Artur. Myśl polityczno-prawna Tomasza G. Masaryka jako rodzaj mitu państwotwórczego / Artur Łuszczyński. 2013 BG( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
9

Historia idei politycznych : wybór tekstów / wybór i oprac. Stanisław Filipowicz [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
10
Ludwikowski, Rett Ryszard (1943- ).. Historia polskiej myśli politycznej / Rett R Ludwikowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
11
Pietrzyk-Reeves, Dorota (1975- ).. Ład rzeczypospolitej : Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska / Dorota Pietrzyk-Reeves. 2012 BG( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
12
Voegelin, Eric (1901-1985).. Od Oświecenia do rewolucji / Eric Voegelin ; przeł. Łukasz Pawłowski ; wstęp Paweł Śpiewak. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
13

Religia, polityka, naród : studia nad współczesną myślą polityczną / pod redakcją Rafała Łętochy. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
14
Mielczarski, Cyprian. Sofiści i polityka : antyczne źródła liberalizmu europejskiego / Cyprian Mielczarski. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
15

Na szlakach niepodległej : polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939 / pod red. Macieja Marszała i Mirosława Sadowskiego. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
16

Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski ; [aut. Janusz Adamowski et al.] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Na 2007 BG( 2/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
17
Skarzyński, Ryszard (1956- ).. Od liberalizmu do totalitaryzmu : z dziejów myśli politycznej XX w. T. 2 / Ryszard Skarzyński. 2002 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
18
Bończa-Tomaszewski, Nikodem (1974- ).. Demokratyczna geneza nacjonalizmu : intelektualne korzenie ruchu narodowo-demokratycznego / Nikodem Bończa-Tomaszewski. 2001 BG( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
19
Filipowicz, Stanisław (1952- ).. Historia myśli polityczno-prawnej / Stanisław Filipowicz. 2001 BG( 2/ 1)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
20

Państwo a społeczeństwo : wizje wspólnot niemieckich od oświecenia do okresu restauracji / wybór i oprac. Tadeusz Namowicz. 2001 BG( 1/ 1)

32(091) Historia nauk politycznych
21
Popiel, Paweł (1807-1892).. Choroba wieku : wybór pism / Paweł Popiel ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Jacek Kloczkowski. 2001 BG( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
22
Sarnowski, Stefan (1939-2014).. Filozofia a polityka / Stefan Sarnowski. 2001 BG( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
23
Żmuda, Marek. Wolność - władza - samorząd : zarys myśli politycznej Francisa Liebera / Marek Żmuda. 2001 BG( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
24
Arendt, Hannah (1906-1975).. Kondycja ludzka / Hannah Arendt ; przeł. Anna Łagodzka. 2000 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
25
Frelek, Ryszard (1929-2007).. Najkrótsza historia dyplomacji / Ryszard Frelek. 2000 BG( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
26
Maj, Ewa (1957- ).. Związek Ludowo-Narodowy 1919-1928 : studium z dziejów myśli politycznej / Ewa Maj. 2000 BG( 1/ 1)

32(091) Historia nauk politycznych
27

Sejm czeski od czasów najdawniejszych do 1913 roku : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mariana J. Ptaka ; Uniwersytet Opolski. Instytut Historii. Katedra Historii Parlamentaryzmu. 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
28
Riklin, Alois (1935- ).. Niccolò Machiavellego nauka o rządzeniu / Alois Riklin ; tł. Henryk Olszewski. 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
29
Tarnowski, Stanisław (1837-1917).. Pisarze polityczni XVI wieku / Stanisław Tarnowski ; wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Szlachta. 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
30

Federalizm : teorie i koncepcje / pod red. Wiesława Bokajły. 1998 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
31
Skarzyński, Ryszard (1956- ).. Od liberalizmu do totalitaryzmu : z dziejów myśli politycznej XX w. T. 1 / Ryszard Skarzyński. 1998 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
32

Naród, państwo, władza : wybór tekstów z historii polskiej myśli politycznej dla studiujących prawo, nauki polityczne i historię / [redakcja naukowa Antoni Dudek, Bogdan Szlachta ; opracow 1996 BG( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
33
Orzechowski, Marian (1931-2020).. Polityka, władza, panowanie w teorii Maxa Webera / Marian Orzechowski. 1984 BG( 6/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
34
Ehrlich, Stanisław (1907-1997).. Oblicza pluralizmów / Stanisław Ehrlich. 1980 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
35

Na warsztatach historyków polskiej myśli politycznej / [red. Jan St. Miś]. 1980 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
36

Idee i koncepcje narodu w polskiej myśli politycznej czasów porozbiorowych / pod red. Janusza Goćkowskiego i Andrzeja Walickiego. 1977 BG( 4/ 1)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
37
Staszic, Stanisław (1755-1826). Autor Być narodowi użytecznym / Stanisław Staszic ; wyboru dokonał i wstępem poprzedził Bogdan Suchodolski. 1976 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
38
Jerzy z Tyczyna (około 1510-1591). Georgii Ticinii ad Martinum Cromerum epistulae (a. 1554-1585) / e libris manu scriptis collegit ed. Georgius Axer ; Academia Scientiarum Polona. Institutum Studiis Classicis Promovendis. 1975 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
39
Seidler, Grzegorz Leopold (1913-2004).. Myśl polityczna czasów nowożytnych / Grzegorz Leopold Seidler. 1972 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
40
Seidler, Grzegorz Leopold (1913-2004).. Myśl polityczna średniowiecza / Grzegorz Leopold Seidler. 1961 BG( 4/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych
41
Lepszy, Kazimierz (1904-1964).. Andrzej Frycz Modrzewski / Kazimierz Lepszy. 1954 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

32(091) Historia nauk politycznych

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego