Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "32*03*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 31 z 31 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Leksykon wiedzy politologicznej / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka. 2018 BG( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
2

Leksykon polskich partii politycznych / redakcja naukowa Rafał Glajcar, Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik. 2017 BG( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
3

Leksykon bezpieczeństwo : wybrane pojęcia / pod redakcją Pawła Chodaka. 2015 BG( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
4
Król, Marcin (1944-2020).. Słownik demokracji samorządowej / Marcin Król. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
5

Leksykon pojęć politycznych / red. nauk. Mirosław Karwat, Jacek Ziółkowski ; [aut.: Monika Bahyrycz et al.] ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Nauk Politycznych. Uniwersy 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
6
Sokala, Andrzej (1955- ).. Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych / Andrzej Sokala, Bartłomiej Michalak, Piotr Uziębło. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
7

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego / [poprz. wyd. oprac. pod kier. Bolesława Balcerowicza ; red. Wojciech Łepkowski] ; Akademia Obrony Narodowej. 2012 BG( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
8

Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego : 100 podstawowych pojęć / red.: Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło. 2011 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
9
Sutor, Julian. Leksykon dyplomatyczny / Julian Sutor. 2010 BG( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
10

Encyklopedia polityczna. T. 2, Myśl polityczna starożytności : od najdawniejszych czasów do narodzenia Chrystusa / red. nauk. Jacek Bartyzel. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
11
Sykulski, Leszek. Geopolityka : słownik terminologiczny / Leszek Sykulski. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
12
Bartyzel, Jacek (1956- ).. Encyklopedia polityczna. T. 1, Myśl polityczna: główne pojęcia, doktryny i formy ustroju / Jacek Bartyzel, Bogdan Szlachta, Adam Wielomski. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
13

Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych / [red. nauk. Czesław Mojsiewicz ; aut. Jolanta Bryła et al.]. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
14

Mały słownik politologii / pod red. Stefana Opary i zespołu. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
15
Domański, Piotr (pedagog). Słownik organizacyjno-konferencyjny polsko-angielski / Piotr Domański. 2006 BG( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
16

Encyklopedia wiedzy politycznej / pod red. Marka Chmaja, Joanny Marszałek-Kawy, Wojciecha Sokoła. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
17

Leksykon politologii : wraz z Aneksem o: reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda He 2004 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
18

Słownik myśli społeczno-politycznej / Jacek Derek [et al.]. 2004 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
19

Język - polityka - społeczeństwo : słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej / zespół red.: Stanisław Dubisz, Józef Porayski-Pomsta, Elżbieta Sęk 2004 BG( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
20
Domański, Piotr (pedagog). Słownik organizacyjno-konferencyjny angielsko-polski / Piotr Domański. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
21
Muszyński, Jerzy (1930- ).. Leksykon marketingu politycznego / Jerzy Muszyński. 2001 BG( 2/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
22
Chmielewska-Gorczyca, Ewa. Polityka : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca ; Biblioteka Sejmowa. 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
23
Mojsiewicz, Czesław (1925-2009).. Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych / Czesław Mojsiewicz. 1999 BG( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
24
Malmon, Teresa. Mały słownik polityki / Teresa Malmon, Teresa Opoka. 1998 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
25

Słownik historii doktryn politycznych. T. 1- / red. nauk. Michał Jaskólski ; aut. t.: Włodzimierz Bernacki [et al.]. 1997 BG( 11/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 6/ 0)
WHS( 6/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
26

Mały leksykon politologiczny / pod red. Marka Chmaja i Wojciecha Sokoła. 1996 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
27

Słownik wiedzy o sejmie / [aut.] Bogusław Banaszak [et al. ; red. nauk. Artur Preisner]. 1995 BG( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
28
Karolczak, Krzysztof (1960- ). Autor Encyklopedia terroryzmu / Krzysztof Karolczak. 1995 BG( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
29
Król, Marcin (1944-2020).. Słownik demokracji / Marcin Król. 1994 BG( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
30

Dictionnaire des oeuvres politiques / [red.] Francois Chatelet, Olivier Duhamel, Évelyne Pisier. 1986 BG( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie
31
Osmańczyk, Edmund Jan (1913-1989).. Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ / Edmund Jan Osmańczyk. 1974 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

32(03) Nauki polityczne - słowniki i encyklopedie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego