Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "32" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 4316 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Absi, Jamil (1975- ). Autor Cyberbezpieczeństwo we współczesnych konfliktach na Bliskim Wschodzie / Jamil Absi. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
2

Polska i Ukraina : problemy i perspektywy = Polʹša ì Ukraïna : problemi ta perspektivi = Poland and Ukraine : problems and prospects / redakcja Michał Apollo, Mgdalena Krupska-Klimczak. 2019 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
3
Bokszczanin-Gołaś, Izolda. Autor Hybrydyzacja demokracji lokalnej w państwach Europy Południowej (Francja, Hiszpania, Włochy) / Izolda Bokszczanin ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynaro 2019 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
4

Nowe perspektywy badawcze w transnarodowej historii komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej / redakcja naukowa Krzysztof Brzechczyn ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeci 2019 BG( 1/ 0)

321.64 Ustroje autokratyczne czasów nowożytnych. Totalitaryzm. Faszyzm. Komunizm
5
Chodak, Paweł. Autor Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa / Paweł Chodak. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
6

Państwo Islamskie (ISIS) : historia powstania i taktyka działania / pod redakcją Krzysztofa Danielewicza. 2019 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
7
Dawidczyk, Andrzej. Autor Metody techniki narzędzia nauk o bezpieczeństwie / Andrzej Dawidczyk, Justyna Jurczak, Piotr Łuka. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
8

Totalitaryzm : materiały z konferencji zorganizowanej przez Amerykańską Akademię Sztuk i Nauk w marcu 1953 roku / red. Carl J. Friedrich ; tłumaczenie Sebastian Szymański. 2019 BG( 2/ 0)

321.64 Ustroje autokratyczne czasów nowożytnych. Totalitaryzm. Faszyzm. Komunizm
9
Gierszewski, Janusz. Autor Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka / Janusz Gierszewski, Andrzej Pieczywok. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
10
Grzebyk, Piotr. Autor Od rządów siły do rządów prawa : polski model prawa do strajku na tle standardów unijnego i międzynarodowego prawa pracy / Piotr Grzebyk. 2019 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
11
Gut, Jerzy (1960- ). Autor Siły Specjalne wybranych państw : Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Federacja Rosyjska / Jerzy Gut. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
12

Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918-2018 / pod redakcją Edwarda Haliżaka, Teresy Łoś-Nowak, Anny Potyrały, Joanny Starzyk-Sulejewskiej. 2019 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
13
Hańderek, Marek. Autor Unia 1940-1948 : dzieje zapomnianego ruchu ideowego / Marek Hańderek ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
14
Kindziuk, Milena (1970- ). Autor Historyczne i polityczne aspekty komunikacji społecznej prymasa Józefa Glempa w okresie przełomu w Polsce w latach 1981-1992 / Milena Kindziuk ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Z 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
15
Koksanowicz, Grzegorz (1972- ). Autor Kluby poselskie w strukturze i pracach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej / Grzegorz Koksanowicz. 2019 BG( 1/ 0)

328 PARLAMENTY. PRZEDSTAWICIELSTWA NARODOWE. RZĄDY. Większości i mniejszości parlamentarne.
16

Wybrane systemy współpracy międzynarodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa / redakcja naukowa Tomasz Kownacki ; Instytut Nauk Politycznych Wydział Nauk Politycznych i Stud 2019 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
17
Krawcewicz, Arkadiusz. Autor Polityka wschodnia w koncepcjach partii politycznych w III Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane aspekty: bezpieczeństwo, demokracja, polska mniejszość narodowa i prawa człowieka / Arkadiusz Kra 2019 BG( 1/ 0)

329(438) Partie i ruchy polityczne w Polsce
18
Kulska, Joanna. Autor Między sacrum i profanum : rola czynnika religijnego w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu pokoju / Joanna Kulska. 2019 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
19
Kumelska, Magdalena. Autor Globalne implikacje polityki zagranicznej George’a W. Busha / Magdalena Kumelska. 2019 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
20
Kwiecień, Roman. Autor Od "wojny sprawiedliwej" do "wojny z terroryzmem" : siła zbrojna i reglamentacja jej używania (ius contra bellum) w świetle prawa międzynarodowego / Roman Kwiecień. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
21
Łatka, Rafał (1985- ). Autor Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989 / Rafał Łatka ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Naro 2019 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
22
Lisiecki, Marcin. Autor Komunikacja międzykulturowa w polityce : relacje między Stanami Zjednoczonymi a Japonią w latach 1932-1952 / Marcin Lisiecki. 2019 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
23

Niemiecki "Zły sąsiad" z perspektywy historycznej : relacje niemiecko-rosyjskie a Polska 1914-1941, wydanie drugie / Grzegorz Łukomski. Zły sąsiad : Niemcy 1932-1939 w oświetleniu polskiego 2019 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
24
Machul-Telus, Beata. Autor Rola Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w kształtowaniu polskiej polityki narodowościowej w latach 1989-2007 / Beata Machul-Telus ; Kancelaria Sejmu. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
25
Mazur, Przemysław (1979- ). Autor Współczesna idea narodowa Łemków / Przemysław Mazur. 2019 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
26
Michalczak, Tomasz. Autor Europa w obliczu islamskiego terroryzmu : dlaczego dochodzi do ataków terrorystycznych i jak im przeciwdziałać / Tomasz Michalczak. 2019 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
27
Miś, Lucjan. Autor Problemy społeczne Grupy Wyszehradzkiej / Lucjan Miś. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
28
Mizerska-Wrotkowska, Małgorzata. Autor Polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1788-1986 : od marginalizacji do integracji / Małgorzata Mizerska-Wrotkowska ; Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowy 2019 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
29
Piątek, Jarosław (1961- ). Autor Nie : państwo, wojna, bezpieczeństwo / Jarosław Piątek. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
30
Plohìj, Sergìj Mikolajovič (1957- ). Autor Kwestia rosyjska : jak budowano naród i imperium / Serhii Plokhy ; przekład Łukasz Witczak. 2019 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
31
Ryniejska-Kiełdanowicz, Marta. Autor Dyplomacja publiczna Unii Europejskiej / Marta Ryniejska-Kiełdanowicz. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
32
Spalińska, Aleksandra. Autor Polityka i władza : między archetypem polis a uniwersum Nowego Średniowiecza / Aleksandra Spalińska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. 2019
32 NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA
33
Stankiewicz, Jarosław (nauki historyczne). Autor "Belaruskaâ gazèta" i jej miejsce w polityce propagandowej niemieckich władz okupacyjnych na Białorusi (1941-1944) / Jarosław Stankiewicz. 2019 BG( 2/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
34
Walczak, Henryk (1963- ). Autor Wizyty szefów państw w ramach wzajemnych stosunków Polski i Rumunii w dwudziestoleciu międzywojennym / Henryk Walczak. 2019 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
35
Wywiał, Przemysław. Autor Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w budowie nowoczesnej obrony terytorialnej Polski / Przemysław Wywiał. 2019 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
36
Zwoliński, Andrzej (1957- ). Autor Patriotyzm a nacjonalizm, miłość a ideologia / Andrzej Zwoliński. 2019 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
37

Rosja, UE i przestrzeń poradziecka - problemy sąsiedztwa / pod red. Tomasza Ambroziaka, Arkadiusza Czwołka, Szymona Gajewskiego, Magdaleny Nowak-Paralusz. 2018 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
38

Oblicza bezpieczeństwa we współczesnym świecie / redakcja naukowa Katarzyna Amrozy, Natalia Gburzyńska. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
39
Bajda, Piotr (1970- ). Autor Małe państwo europejskie na arenie międzynarodowej : polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016 / Piotr Bajda. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
40
Banasik, Mirosław. Autor Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego / Mirosław Banasik. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
41

Przyjaciel = Drug : Polska, Rosja i Europa Zachodnia : zagadnienia polityczne w XVIII-XX wieku : tom ku pamięci wielkiego przyjaciela Polski Borysa Pawłowicza Zaostrowcewa / pod redakcją Włady 2018 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
42
Bayer, Jerzy (1952- ). Autor Korea Północna - atomowe mocarstwo : chronologia wydarzeń 1945-2017 / Jerzy Bayer, Waldemar J. Dziak. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
43

Studia nad wojnami w Indochinach. T. 4 / pod redakcją naukową Przemysława Benkena. 2018 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
44

Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa: Robert Białoskórski, Piotr Górny ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humani 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
45
Błaszczyk, Cezary (1988- ). Autor Amerykańska myśl wolnościowa : od liberalizmu do libertarianizmu / Cezary Błaszczyk ; Kancelaria Sejmu. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

321 FORMY ORGANIZACJI POLITYCZNEJ. PAŃSTWO JAKO WŁADZA POLITYCZNA. Ustrój państwowy. Ogólna
46
Borovik, Andrej Vladimirovič (1983- ). Autor Corruption crimes in Ukraine : special types of dismissal : monograph / A. V. Borovyk ; Ministry of Education and Science of Ukraine, Lesya Ukrainka East European National University. 2018 BG( 1/ 0)

328 PARLAMENTY. PRZEDSTAWICIELSTWA NARODOWE. RZĄDY. Większości i mniejszości parlamentarne.
47

Granice teorii polityki : świat zachodni w stanie zagrożenia / redakcja naukowa Waldemar Bulira. 2018 BG( 1/ 0)

321.7 Demokracja. Demokracja parlamentarna. Demokracja socjalistyczna
48
Butkiewicz, Magdalena (1986- ). Autor Od Stalina do Putina : media w procesie umacniania kultu jednostki / Magdalena Butkiewicz, Piotr Łuczuk. 2018 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
49
Butler, Judith P. (1956- ). Autor Psychiczne życie władzy : teorie ujarzmienia / Judith Butler ; przełożył Tomasz Kaszubski. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32-027.21 Teoria polityki
50
Butrym, Marek. Autor Młodzi wyborcy : wybory parlamentarne 2011 i 2015 : badania studentów z Lublina i Olsztyna / Marek Butrym. 2018 BG( 1/ 0)

323(438) POLITYKA WEWNĘTRZNA- Polska
51
Chłopecki, Tomasz. Autor Myśl polityczna i prawna obozu rządzącego w Polsce w latach 1935-1939 : państwo - prawo - gospodarka / Tomasz Chłopecki. 2018 BG( 1/ 0)

32-027.21 Teoria polityki
52
Chwedoruk, Rafał (1969- ). Autor Polityka historyczna / Rafał Chwedoruk. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

32 NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA
53

Bezpieczeństwo a wyzwania współczesności / redakcja naukowa Grzegorz Ciechanowski, Michał Romańczuk, Jan Pilżys. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
54
Cieślik, Agnieszka (1964- ). Autor Czerwona Pomoc w Polsce 1924-1938 : przybudówka - przykrywka - przyczółek / Agnieszka J. Cieślikowa. 2018 BG( 1/ 0)

321.64 Ustroje autokratyczne czasów nowożytnych. Totalitaryzm. Faszyzm. Komunizm
55

Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku / redakcja naukowa Henryk Ćwięk i Malwina Siewier, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
56
Czaputowicz, Jacek (1956- ). Autor Teorie integracji europejskiej / Jacek Czaputowicz. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
CDE( 1/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
57

Współczesny ład międzynarodowy : dynamika przemian / redakcja naukowa Michał Dahl, Paweł Hanczewski, Magdalena Lewicka. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
58
Daszyńska, Jolanta. Autor Kryzysy i kompromisy w Stanach Zjednoczonych Ameryki czasów Ojców Założycieli / Jolanta A. Daszyńska. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
59
Diallo, Boubacar Sidi. Autor Afrykański regionalny system bezpieczeństwa zbiorowego w świetle prawa międzynarodowego / Boubacar Sidi Diallo. 2018 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
60
Domeracki, Krzysztof. Autor Hezbollah i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe / Krzysztof Domeracki. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
61
Drab, Lech. Autor Dyplomacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa RP / Lech Drab. 2018 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
62
El Ghamari, Magdalena. Autor Cool Jihad / Magdalena El Ghamari. 2018 BG( 1/ 0)

323.28 Prześladowania polityczne. Terroryzm. Zabójstwa polityczne
63
Fijałkowski, Łukasz. Autor Dylematy bezpieczeństwa militarnego państw azjatyckich : wewnętrzne uwarunkowania sekurytyzacji / Łukasz Fijałkowski, Jarosław Jarząbek. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
64

Międzynarodowe stosunki polityczne / pod redakcją Łukasza Fijałkowskiego, Renaty Kunert-Milcarz. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
65

Gra o świat : w stronę nowej Jałty? / pod redakcją naukową Józefa M. Fiszera. 2018 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
66

Zagadnienia polityki wewnętrznej / pod redakcją Katarzyny Gelles. 2018 BG( 1/ 0)

323 POLITYKA WEWNĘTRZNA
67
Głuszko, Marek. Autor Polacy w Lipawie : historia znana, nieznana, zapomniana = Poļi Liepājā : zināmā, nezināmā, aismirstā vēsture / Marek Głuszko = Mareks Gluško ; tłumaczenie = tulkojums latviešu valodā 2018 BG( 1/ 1)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
68

Meandry współczesnego bezpieczeństwa : między regionalizacją a globalizacją / pod redakcją Artura Gruszczaka. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
69
Grzebyk, Patrycja. Autor Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego / Patrycja Grzebyk. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
70
Guzek, Marian (1933- ). Autor Świat Zachodu po nieudanym wejściu w erę postindustrialną / Marian Guzek. 2018 BG( 2/ 0)

32 NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA
71

Badanie polityki zagranicznej państwa / pod redakcją Edwarda Haliżaka. 2018 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
72
Hebda, Wiktor. Autor Serbsko-chorwackie stosunki polityczne na przełomie XX i XXI wieku / Wiktor Hebda. 2018 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
73
Hoffmann, Tomasz. Autor Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce / Tomasz Hoffmann. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
74
Jakubowska, Urszula Teresa. Autor O naturze preferencji politycznych : perspektywa psychologiczna / Urszula Jakubowska. 2018 BG( 1/ 0)

32.019.5 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. M
75
Juchnowski, Rafał. Autor Miejsce geopolityki w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku / Rafał Juchnowski. 2018 BG( 1/ 0)

32-027.21 Teoria polityki
76

W kręgu nauki o bezpieczeństwie / redakcja naukowa Marcin Jurgilewicz, Stanisław Sulowski. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
77
Kacperski, Kamil. Autor Koncepcje systemu wyborczego do Sejmu na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1917-1918 / Kamil Kacperski. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

324 Wybory. Referendum. Plebiscyt
78

Doświadczenie dwóch totalitaryzmów: interpretacje / redakcja: Paweł Kaczorowski, Marek Kornat, Joanna Lubecka, Piotr Madajczyk. 2018 BG( 1/ 0)

321.64 Ustroje autokratyczne czasów nowożytnych. Totalitaryzm. Faszyzm. Komunizm
79
Kalita, Cezary (1967- ). Autor Wspólnota versus społeczeństwo : spór na temat istoty i funkcji wspólnoty oraz społeczeństwa z perspektywy filozofii społecznej / Cezary Kalita ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w S 2018 BG( 1/ 0)

321 FORMY ORGANIZACJI POLITYCZNEJ. PAŃSTWO JAKO WŁADZA POLITYCZNA. Ustrój państwowy. Ogólna
80

Wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego / redakcja naukowa Malina Kaszuba, Rusłan Puzikow, Jacek Zieliński. 2018 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
81
Kisztelińska-Węgrzyńska, Agnieszka (1975- ). Autor Bruno Kreisky : polityka zagraniczna i dyplomacja wobec PRL (1959-1983) / Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska. 2018 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
82
Kitler, Waldemar (1957- ). Autor Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe / Waldemar Kitler. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
83
Kłusak, Miron (1937- ). Autor Europa 2018 : wobec wyzwań i zagrożeń / Miron Kłusak. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

321 FORMY ORGANIZACJI POLITYCZNEJ. PAŃSTWO JAKO WŁADZA POLITYCZNA. Ustrój państwowy. Ogólna
84
Kopczyński, Mariusz (1971- ). Autor Niemiecki antysemityzm od utopii do "nauki" : u źródeł ksenofobii nowoczesnej / Mariusz Kopczyński. 2018 BG( 1/ 0)

323.12 Ruchy przeciwko określonym rasom i narodowościom. Rasizm. Ksenofobia. Antysemityzm
85
Kopyś, Tadeusz (1967- ). Autor Polityka zagraniczna Węgier w latach 1867-1945 / Tadeusz Kopyś. 2018 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
86
Kornat, Marek (1971- ). Autor 550 years of Polish parliamentarism / Marek Kornat, Wacław Uruszczak ; translation Katarzyna Bartuzi (chapters), Jerzy Adamko (capitons). 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

328 PARLAMENTY. PRZEDSTAWICIELSTWA NARODOWE. RZĄDY. Większości i mniejszości parlamentarne.
87
Kornat, Marek (1971- ). Autor 550 lat parlamentaryzmu Rzeczypospolitej / Marek Kornat, Wacław Uruszczak. 2018 BG( 1/ 0)

321(438) Formy organizacji politycznej w Polsce. Państwo jako władza polityczna. Ustrój pańs
88
Kościelniak, Marcin. Autor Egoiści : trzecia droga w kulturze polskiej lat 80. / Marcin Kościelniak. 2018 BG( 1/ 0)

322 PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ. Rozdział Kościoła od państwa. Konkordat. Polityka wyznaniowa. Kle
89
Kośmider, Tomasz (1967- ). Autor Bezpieczeństwo państwa polskiego : rozważania w kontekście historycznych doświadczeń / Tomasz Kośmider. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
90
Kotowska, Agata. Autor Stosunki polsko-ukraińskie w polskim dyskursie prasowym (1991-2008) / Agata Kotowska. 2018 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
91
Krawcewicz, Arkadiusz. Autor Polityka wschodnia w koncepcjach partii politycznych w III Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane aspekty: stosunki międzynarodowe, polityka historyczna, gospodarka i integracja europejska / Arkadiu 2018 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
92
Kubaczyk, Tadeusz. Autor Mniejszości narodowe i etniczne w polityce bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa bałtyckie / Tadeusz Kubaczyk, Sławomir Piotrowski, Marek Żyła ; Akademi 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
93

Stosunki NATO - Federacja Rosyjska w świetle dokumentów / wstęp, wybór, tłumaczenie i opracowanie naukowe Robert Kupiecki, Marek Menkiszak ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 2018 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
94

Organizacje międzynarodowe : rola, znaczenie, funkcjonowanie / redakcja naukowa Aleksandra Kusztykiewicz, Marta Miedzińska ; Instytut Europeistyki. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzyn 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
95

Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
96

Eigen-Sinn : życie codzienne, podmiotowość i sprawowanie władzy w XX wieku / wybór, wstęp, opracowanie Thomas Lindenberger i Alf Lüdtke ; redakcja naukowa Kornelia Kończal ; przekład Anto 2018 BG( 1/ 0)

323.14/.17 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm. Mniejszości narodow
97

Polacy na Litwie : przeszłość i teraźniejszość / redakcja naukowa Wojciech Lis. 2018 BG( 1/ 0)

327(438) Polityka zagraniczna Polski. Stosunki polityczne z innymi państwami.
98

Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa / pod redakcją Jana Maciejewskiego, Moniki Zawartki i Sławomira Fiodorów. 2018 BG( 1/ 0)

327.5 Napięcia i konflikty międzynarodowe. Zimna wojna. Bezpieczeństwo międzynarodowe
99
Maj, Przemysław. Autor Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce / Przemysław Maj. 2018 BG( 1/ 0)

32-027.21 Teoria polityki

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego