Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "316:929"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 21 z 21 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Ossowski z perspektywy półwiecza / przygot. Antoni Sułek. 2014 BG( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
2
Bauman, Zygmunt (1925-2017).. To nie jest dziennik / Zygmunt Bauman ; przekład Maria Zawadzka. 2012 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
3

Wizjoner i realista : szkice o Ludwiku Krzywickim / red. nauk. Józefa Hrynkiewicz. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
4
Käsler, Dirk (1944- ).. Weber : życie i dzieło / Dirk Kaesler ; przeł. Sława Lisiecka ; przekł. przejrzała Wanda Lipnik. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
5

Jerzy Szacki : doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej / [red. Halina Kosienkowska]. 2009 BG( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
6
Young, Michael W. (1937- ).. Bronisław Malinowski : odyseja antropologa, 1884-1920 / Michael W. Young ; przeł. Piotr Szymor. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
7
Chałubiński, Mirosław (1949- ).. Stanisław Ossowski / Mirosław Chałubiński. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
8
Gryko, Czesław. Józef Chałasiński - człowiek i dzieło : od teorii wychowania do kulturowej wizji narodu / Czesław Gryko. 2007 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
9
Wincławski, Włodzimierz (1942- ).. Słownik biograficzny socjologii polskiej. 3, N-St / Włodzimierz Wincławski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
10
Kurski, Jarosław (1963- ).. Pokój z widokiem na historię : biografia intelektualna Raymonda Arona / Jarosław Kurski ; wstęp Aleksander Hall. 2005 BG( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
11
Hertz, Aleksander (1895-1983).. Późne listy z Ameryki : listy do Hanny Buczyńskiej-Garewicz i Jana Garewicza z lat 1976-1982 / Aleksander Hertz ; do dr. podała i wstępem opatrzyła Hanna Buczyńska-Garewicz. 2004 BG( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
12
Wincławski, Włodzimierz (1942- ).. Słownik biograficzny socjologii polskiej. 2, I-M / Włodzimierz Wincławski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
13
Ossowska, Maria (1896-1974).. Intymny portret uczonych : korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich / wybór, oprac. i wprowadzenie Elżbieta Neyman ; konsultacja Maria Ofierska. 2002 BG( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
14
Wincławski, Włodzimierz (1942- ).. Słownik biograficzny socjologii polskiej. 1, A-H / Włodzimierz Wincławski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
15
Geertz, Clifford (1926-2006).. Dzieło i życie : antropolog jako autor / Clifford Geertz ; przeł. Ewa Dżurak i Sławomir Sikora. 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
16
Abel, Theodore Fred (1896-1988). Autor O Florianie Znanieckim : wybór z dziennika / Teodor Abel ; wybrała, przełożyła, opatrzyła wstępem i przypisami Elżbieta Hałas. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
17

Kazimierz Dobrowolski - człowiek i uczony : praca zbiorowa w stulecie urodzin / pod red. Wiesława Bieńkowskiego i Władysława Kwaśniewicza. 1995 BG( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
18
Mucha, Janusz (1949- ).. Cooley / Janusz Mucha. 1992 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
19
Dobrzycka, Urszula. Abramowski / Urszula Dobrzycka. 1991 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
20

Kollektiv, ličnostʹ, obŝenie : slovarʹ socialʹno-psihologičeskih ponâtij / pod redakciej E. S. Kuzʹmina i V. E. Semenova. 1987 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
21
Dulczewski, Zygmunt (1916-2004).. Florian Znaniecki : życie i dzieło / Zygmunt Dulczewski. 1984 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316:929 Socjologia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego