Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "316.811/.815" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 246 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bierca, Marta Magdalena. Autor Nowe wzory ojcostwa w Polsce / Marta Magdalena Bierca. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
2
Juroszek, Weronika. Autor Psychopedagogiczne uwarunkowania odroczenia decyzji o rozwodzie : porównanie małżonków rozwodzących się i zawieszających postępowanie rozwodowe / Weronika Juroszek. 2019 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
3

Zagrożenia współczesnej rodziny : teoria i eksploracje w ujęciu interdyscyplinarnym / redakcja Barbara Małgorzata Kałdon, Beata Krajewska. 2019 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
4
Sikorska, Małgorzata. Autor Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce : rekonstrukcja codzienności / Małgorzata Sikorska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
5

Doświadczanie choroby w rodzinie / redakcja naukowa Beata Szluz. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
6
Gwiazdowska-Stańczak, Sylwia. Autor Rodzina uczniów zdolnych / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Andrzej E. Sękowski. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
7
Mikołajczyk, Marta. Autor Rodziny bezdomnych matek : charakterystyka i działania pomocowe / Marta Mikołajczyk. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
8
Stankowska, Magdalena. Autor Teściowe i synowe : studium relacji / Magdalena Stankowska. 2018 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
9
Gałuszka, Damian. Gry wideo w środowisku rodzinnym : diagnoza i rekomendacje / Damian Gałuszko. 2017 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
10

Rodzinne (re)konstrukcje i transmisje w perspektywie biograficznej / redakcja naukowa Karolina Kuryś-Szyncel. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
11
Mizielińska, Joanna. Odmienne czy zwyczajne? : rodziny z wyboru w Polsce / Joanna Mizielińska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
12

Wybrane problemy współczesnej rodziny / redakcja naukowa Anna Przygoda. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
13
Racław-Markowska, Mariola. Zinstrumentalizowane rodzicielstwo : rodziny zastępcze - między usługą a odruchem serca : perspektywa socjologiczna / Mariola Racław. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
14
Bunio-Mroczek, Paulina. Wczesne rodzicielstwo - zagrożenie czy szansa? : nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy / Paulina Bunio-Mroczek. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
15

Zasoby rodziny : wychowanie, poradnictwo, praca socjalna / redakcja naukowa Eliza Czerka-Fortuna, Katarzyna Kmita-Zaniewska, Alicja Zbierzchowska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
16

Współczesne ojcostwo : konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne / redakcja naukowa Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Teresa Bogusława Chmiel. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
17
Plopa, Mieczysław (1948- ).. Więzi w małżeństwie i rodzinie : metody badań / Mieczysław Plopa. 2016 BG( 2/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
18

Obraz rodziny i szkoły w ujęciu interdyscyplinarnym / pod redakcją Olgi Zameckiej-Zalas, Izabeli Kiełtyk-Zaborowskiej ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
19

Rodzina - dobro uniwersalne : księga pamiątkowa dedykowana księdzu prof. zw. dr. hab. Władysławowi Majkowskiemu / [redakcja naukowa Urszula Bejma]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
20

Problemy współczesnej rodziny / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
21

Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła / redakcja Arkadiusz Domaszk, Marek Saj. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
22
Dzwonkowska-Godula, Krystyna. Tradycyjnie czy nowocześnie ? : wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce / Krystyna Dzwonkowska-Godula. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
23
Góralski, Wojciech (1939- ).. Rodzina suwerenna - Kościół domowy : w nurcie współczesnej myśli prawnej Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce / Wojciech Góralski, Andrzej Pastwa. 2015 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
24
Gwóźdź, Monika (1984- ).. Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych / Monika Gwóźdź. 2015 BG( 2/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
25

Niebezpieczne związki : macierzyństwo, ojcostwo i polityka / redakcja naukowa Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
26

Violence against the elderly : challenges - research - action / edited by Katarzyna Jagielska, Joanna Małgorzata Łukasik, Norbert Gerard Pikuła. 2015 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
27
Kawecki, Ireneusz. Dzieci migrantów zarobkowych : obywatele Europy czy eurosieroty? / Ireneusz Kawecki, Sławomir Trusz, Anna Kwatera, Bożena Majerek ; [recenzenci Jerzy Nikitorowicz, Tadeusz Lewowicki]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
28
Klich-Kluczewska, Barbara (1974- ).. Rodzina, tabu i komunizm w Polsce : 1956-1989 / Barbara Klich-Kluczewska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
29

Rodzina w trzecim tysiącleciu : trudności i sukcesy / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Jadwiga Stawnicka. 2015 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
30

Rodzina w ujęciu systemowym : teoria i badania / redakcja naukowa Andrzej Margasiński. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
31

Kondycja współczesnych rodzin / redakcja naukowa Wojciech Muszyński. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
32

Rodzina jako wartość : wzory - modele - redefinicje / redakcja naukowa Wojciech Muszyński. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
33

Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin / redakcja naukowa Wojciech Muszyński. 2015 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
34
Ostrouch-Kamińska, Joanna. Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów : studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami / Joanna Ostrouch-Kamińska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
35

Kobieta i mężczyzna : jedna przestrzeń - dwa światy / redakcja Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakow 2015 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
36
Schmidt, Filip (1983- ).. Para, mieszkanie, małżeństwo : dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji / Filip Schmidt ; Fundacja na rzecz Nauki Pols 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
37
Stankowska-Mazur, Izabela Zofia. Typ etyki seksualnej a jakość życia małżeńskiego w okresie średniej dorosłości / Izabela Zofia Stankowska-Mazur. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
38
Dolińska, Barbara (psychologia kliniczna). Bezdzietność : perspektywa społeczno-kulturowa / Barbara Dolińska. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
39
Gójska, Agata. Mediacje rodzinne / Agata Gójska. 2014 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
40

Rodzina - centrum świata / pod red. nauk. Urszuli Grucy-Miąsik. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
41

Familiologia XXI wieku : wyzwania i oczekiwania / red. nauk. Urszula Gruca-Miąsik. 2014 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
42

Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
43
Kwak, Anna. Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT / Anna Kwak. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
44

Problemy współczesnej rodziny : mediacje i negocjacje / [red. nauk. Arkadiusz Marzec, Magdalena Grochulska, Elena Karpuszenko]. 2014 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
45

Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce : przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia / red. nauk. Anna Matysiak. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
46
Oczkowicz, Aleksandra (1980- ).. Przemiany tradycyjnej rodziny na Górnym Śląsku / Aleksandra Oczkowicz. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
47
Prusik, Anna. Rodzina i jej alternatywne formy w poglądach młodych Polaków / Anna Prusik. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
48
Schier, Katarzyna (1958- ).. Dorosłe dzieci : psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie / Katarzyna Schier. 2014 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
49
Bakiera, Lucyna. Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych / Lucyna Bakiera. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
50

The individual model of the care over mother and child / ed. by Barbara Zych, Edyta Barnaś. 2013 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
51
Beck, Ulrich (1944-2015).. Miłość na odległość : modele życia w epoce globalnej / Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim ; tł. Michał Sutowski. 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
52
Beck, Ulrich (1944-2015).. Całkiem zwyczajny chaos miłości / Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim ; wprow. do wyd. pol. Mirosława Nowak-Dziemianowicz ; przeł. Tomasz Dominiak. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
53
Bojar, Hanna. Rodzina w małym mieście : z socjologicznych badań terenowych lokalnych społeczności obywatelskich we współczesnej Polsce / Hanna Bojar. 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
54
Farnicka, Marzanna. Między wyborem a przymusem : rodzina a sposób radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych / Marzanna Farnicka. 2013 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
55
Halicka, Małgorzata (1957- ).. Świadomość wychowawcza białostockich rodzin : raport z badań / [autorzy raportu Małgorzata Halicka, Lidia Dakowicz, Adam Skreczko]. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
56
Janiszewska, Anna (geografia). Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce : ujęcie geograficzne / Anna Janiszewska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
57

Małżeństwo, rodzina, rozwód / red. Barbara M. Kaja. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
58

Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej - ciągłość czy zmiana? / pod red. Cezarego Kukli ; Towarzystwo Miłośników Historii. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
59

Rodzina w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. T. 2 / pod red. Heleny Marzec, Katarzyny Szymczyk ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Górnoś 2013 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
60

Rodzina w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. T. 1 / pod red. Heleny Marzec, Katarzyny Szymczyk ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Górnoś 2013 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
61

W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości / red. nauk. Krzysztof Mudyń. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
62
Napora, Elżbieta. Komunikacja matek w parach z córką i synem w rodzinach o różnej strukturze / Elżbieta Napora ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2013 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
63

Wołanie o prawdziwy szacunek dla rodziny / pod red. Pauliny Pawłowskiej, Agaty Skruszewicz ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Teologiczny, Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie "Pr 2013 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
64

Diagnoza systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim : raport z badania / [zespół red. pod kier. Elżbiety Rajewskiej-Nikonowicz et al.] ; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Bia 2013 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
65

Rodzina w mediach, media w rodzinie / red. nauk. Małgorzata Sitarczyk. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
66
Suwada, Katarzyna. Miłość erotyczna w procesie cywilizacji : próba interpretacji koncepcji Norberta Eliasa / Katarzyna Suwada. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
67
Szukalski, Piotr. Małżeństwo : początek i koniec / Piotr Szukalski ; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
68
Szulich-Kałuża, Justyna. Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych / Justyna Szulich-Kałuża ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. Katedra Soc 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
69

Rodzina polska - nowe wyzwania : wybrane aspekty / red. Bogdan Więckiewicz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
70
Wolska-Długosz, Małgorzata. Oczekiwania rodziców wobec aspiracji edukacyjnych i zawodowych licealistów / Małgorzata Wolska-Długosz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
71
Zawisza-Wilk, Ewa. Solomatki : współczesne samotne macierzyństwo w lustrze net-przestrzeni / Ewa Zawisza. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
72
Forma, Paulina. Socjalizacja dziecka z rodziny wielodzietnej : studium teoretyczno-empiryczne / Paulina Forma. 2012 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
73
Gruca-Miąsik, Urszula. Moral dimension of functioning of foster families viewed from the systemic perspective (2001-2011) / Urszula Gruca-Miąsik. 2012 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
74
Kempińska, Urszula. Małżeństwa młodocianych : ciąża, ślub i co dalej...? / Urszula Kempińska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
75
Meissner, Karol (1927-2017).. Małżeństwo nie musi boleć : jak budować więzi między małżonkami / Karola Meissnera pytają Elżbieta i Jacek Kopocz. 2012 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
76

Grunt to dobra rodzina / pod red. Wiesława Pieji, Pauliny Pawłowskiej, Agaty Skruszewicz ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Teologiczny. Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie "Pro" 2012 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
77
Śnieżyński, Marian (1939- ).. Dialog w rodzinie / Marian Śnieżyński. 2012 BG( 2/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
78
Swadźba, Urszula. Wartości - pracy, rodziny i religii - ciągłość i zmiana : socjologiczne studium społeczności śląskich / Urszula Swadźba. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
79

Więzi międzypokoleniowe w rodzinie i w kulturze / pod red. Wojciecha Świątkiewicza. 2012 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
80
Trusz, Sławomir. Społeczne piętno eurosieroctwa / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
81
Wiślicz, Tomasz. Upodobanie : małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku : wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia / Tomasz Wiślicz ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuf 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
82
Zalewska, Sabina (1972- ).. Syndrom pustego gniazda : małżeństwo i rodzicielstwo po usamodzielnieniu się dzieci / Sabina Lucyna Zalewska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
83

Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Sylwester Bębas. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
84
Frączek, Zofia. Pokoleniowe przemiany społecznej świadomości wartości rodziny / Zofia Frączek. 2011 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
85

Relacje rodzinne i społeczne w kulturze środkowoeuropejskiej i chińskiej / red. Dariusz Krok, Dariusz Klejnowski-Różycki ; Instytut Konfucjusza, Opole. 2011 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
86

Relations in marriage and family : genesis, quality and development / ed. by Hanna Liberska ; [aut.: Marzanna Farnicka et al.]. 2011 BG( 2/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
87

Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 1)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
88
Lubińska-Bogacka, Magdalena. Społeczno-edukacyjne problemy rodzin bezrobotnych / Magdalena Lubińska-Bogacka. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
89

Więzi w małżeństwie i rodzinie - zaufanie, współdziałanie, zależność = Ties in marriage and family - confidence, cooperation, dependence / red. nauk. Wojciech Muszyński. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 2)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
90
Sosnowski, Tomasz. Ojciec we współczesnej rodzinie : kontekst pedagogiczny / Tomasz Sosnowski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
91
Bonisławska, Elwira Anna. Wielodzietność we współczesnych rodzinach polskich / Elwira Anna Bonisławska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
92
Conway, Jim. Dorosłe dzieci prawnie lub emocjonalnie rozwiedzionych rodziców : jak uwolnić się od bolesnej przeszłości / Jim Conway ; [przekł. Wojciech Maj]. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
93
Danilewicz, Wioletta Teresa. Rodzina ponad granicami : transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej / Wioleta Danilewicz. 2010 BG( 4/ 2)
BPP( 10/ 5)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
94
Dodziuk, Anna (1947- ).. Nasze rodzinne dobre obyczaje : o pozytywnych nawykach, rytuałach i tradycjach / Anna Dodziuk. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
95

Zagrożenia dla rodziny : Europa i Polska / pod red. Mariana Malikowskiego, Stanisława Gałkowskiego. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
96

Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
97

Pro memoria dla rodzin warszawskich / oprac. Stefan Lewandowski ; [zdj. Paweł Mazurek i Paweł Jasiński]. 2010 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
98

Wartości kulturowe w rodzinie : założenia, realia i egzemplifikacje / red. naukowa Wojciech Muszyński. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
99

Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->