Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "316.77" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 642 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bartosik-Purgat, Małgorzata. Autor Nowe media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym / Małgorzata Bartosik-Purgat. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
2
Forum Etyki Słowa (2018 ; Bydgoszcz). Aksjologiczne aspekty komunikacji : materiały z Forum Etyki Słowa / pod redakcją Iwony Benenowskiej, Elżbiety Laskowskiej, Beaty Morzyńskiej-Wrzosek. 2019 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
3

Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie. T. 3 / redakcja Marcin Grygiel, Marta Rzepecka = Specialist communication in education, translation and linguistics. Vol. 2019 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
4
Hajduk, Grzegorz. Autor Zarządzanie komunikacją marketingową : integracja, nowe media, outsourcing / Grzegorz Hajduk. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
5
Jemielniak, Dariusz. Autor Socjologia internetu / Dariusz Jemielniak. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
6
Juza, Marta. Autor Między wolnością a nadzorem : internet w zmieniającym się społeczeństwie / Marta Juza. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
7
Kamińska-Chełminiak, Kamila. Autor Cenzura w Polsce, 1944-1960: organizacja, kadry, metody pracy / Kamila Kamińska-Chełminiak ; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Uniwersytet Warszawski. 2019 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
8

Medialne obrazy świata. T. 2, Polityka i bezpieczeństwo w relacjach medialnych / redakcja naukowa: Rafał Klepka, Jakub Idzik. 2019 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
9

Świat (po)cyfrowej rewolucji : w kręgu analiz socjologicznych / redakcja naukowa Agata Kotowska. 2019 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
10

Logistyka i administrowanie w mediach : zarządzanie Big Data / redaktor naukowy Agata Opolska-Bielańska ; Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii. Uniwersytet Warszawski. 2019 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
11
Pabian, Arnold. Autor Wielokulturowość w szkolnictwie wyższym : zarządzanie i komunikacja z cudzoziemcami z perspektywy różnic kulturowych : monografia / Arnold Pabian, Barbara Pabian. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
12
Tomczyk, Łukasz. Autor Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży w perspektywie pedagogiki mediów / Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała. 2019 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
13
Walecka-Rynduch, Agnieszka. Autor MediaEgo w MediaPolis : w stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego / Agnieszka Walecka-Rynduch. 2019 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
14
Wilczyńska, Weronika (1948- ). Autor Komunikacja interkulturowa : wprowadzenie / Weronika Wilczyńska, Maciej Mackiewicz, Jarosław Krajka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
15
Adamik-Szysiak, Małgorzata. Autor Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznościowych / Małgorzata Adamik-Szysiak. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
16
Anuszewska, Izabella. Autor Sondaże - zwierciadło społeczeństwa : rytuały komunikacyjne a kreowanie wiedzy wspólnej / Izabella Anuszewska. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
17

Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka / pod redakcją Emilii Bańczyk, Natalii Moćko. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
18

Metodologie i praktyki badawcze / pod redakcją Igora Borkowskiego. 2018 BG( 2/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
19
Chacińska, Maja (1971-). Autor W służbie ludu i inżynierii społecznej : media publiczne w Danii, Norwegii i Szwecji w perspektywie historycznej i kulturowej / Maja Chacińska. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
20
Dzierżyńska-Mielczarek, Jolanta. Autor Rynek mediów w Polsce : zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych / Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
21

Postprawda : spojrzenie krytyczne / redakcja naukowa Tomasz W. Grabowski, Mirosław Lakomy, Konrad Oświecimski, Aleksandra Pohl. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
22

Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy / redakcja naukowa Tomasz W. Grabowski, Mirosław Lakomy, Konrad Oświecimski. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
23

Postprawda jako zagrożenie dla dyskursu publicznego / redakcja naukowa Tomasz W. Grabowski, Mirosław Lakomy, Konrad Oświecimski. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
24

Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie = Specialist communication in education, translation and linguistics. T. 2 / redakcja Marcin Grygiel, Marta Rzepecka, Edyta 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
25
Jaskiernia, Alicja. Autor Monitoring wolności mediów w Europie / Alicja Jaskiernia ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
26
Kalisiak-Mędelska, Magdalena. Autor Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym : między Matrixem a Realem / Magdalena Kalisiak-Mędelska, Paweł A. Nowak, Piotr Król. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
27

Druki ulotne w procesie komunikacji społecznej w XIX wieku (do 1918 roku) / redakcja naukowa Małgorzata Karpińska. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
28

Medialne obrazy świata : wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach / redakcja Rafał Klepka. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
29
Kogut-Jaworska, Magdalena. Autor Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym : wybrane aspekty zarządzania i finansowania / Magdalena Kogut-Jaworska, Agnieszka Smalec. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
30

Rynki medialne wybranych państw Europy Zachodniej : regulacje, struktura, przemiany / redakcja Katarzyna Konarska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
31

Z teorii i praktyki komunikacji społecznej : stan i rozwój badań w Polsce / pod redakcją Katarzyny Konarskiej, Arkadiusza Lewickiego, Pawła Urbaniaka ; Polskie Towarzystwo Komunikacji Społec 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
32

Oblicza komunikacji : polityka, instytucje publiczne, biznes / redakcja naukowa Aneta Bąk-Szołucha, Łukasz Kubisz-Muła. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
33
Matuszewski, Paweł. Autor Cyberplemiona : analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej / Paweł Matuszewki. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
34
Mazurek, Kamil Łukasz. Autor Facebook : od portalu społecznościowego do narzędzia polityki / Kamil Mazurek. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
35

Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 1, Problemy teoretyczno-praktyczne / pod redakcją Stanisława Michalczyka i Katarzyny Brzozy. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
36
Ogonowska, Agnieszka. Autor Psychologia mediów i komunikowania : wprowadzenie / Agnieszka Ogonowska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
37
Ożóg, Maciej. Autor Życie w krzemowej klatce : sztuka nowych mediów jako krytyczna analiza praktyk cyfrowego nadzoru / Maciej Ożóg. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
38

Język a media : wzory komunikacji we współczesnych mediach / redakcja naukowa Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
39

Język a media : wzory języka we współczesnych mediach / redakcja naukowa Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
40
Skulska, Joanna K. Autor Analiza komunikacji politycznej a teoria Douglasa N. Waltona / Joanna K. Skulska. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
41
Ślósarz, Anna (nauki filologiczne). Autor Interpretanty lektur produkty medialnego przemysłu : multimedialne moduły tematyczne jako dydaktyczny instrument / Anna Ślósarz. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
42
Stasiuk-Krajewska, Karina. Autor Media i dziennikarstwo : struktury dyskursu i hegemonia / Karina Stasiuk-Krajewska. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
43
Tenerowicz, Krzysztof (1980- ). Autor Media publiczne w Polsce : finansowanie i perspektywy ekonomiczne / Krzysztof Tenerowicz. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
44
Widera, Zbigniew. Autor Media w komunikacji marketingowej organizacji usług publicznych / Zbigniew Widera. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
45

Multimodalność komunikacji / pod redakcją Justyny Winiarskiej, Anety Załazińskiej. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
46

Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy / redakcja naukowa Lech W. Zacher. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
47
Zawojski, Piotr (1963- ). Autor Cyberkultura : syntopia sztuki, nauki i technologii / Piotr Zawojski. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
48

Nauki o mediach i komunikacji społecznej : krystalizacja dyscypliny w Polsce : tradycje, nurty, problemy, rezultaty / redakcja naukowa Andrzej Adamski, Sławomir Gawroński, Marcin Szewczyk. 2017 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
49
Albińska, Karolina. Poranna audycja radiowa jako hybryda megagatunkowa : (na podstawie wybranych programów z polskich i brytyjskich rozgłośni radiowych) / Karolina Albińska. 2017 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
50

Kody i strategie w komunikacji / pod redakcją Igora Borkowskiego. 2017 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
51

Obywatel w Internecie / redakcja naukowa Magdalena Butkiewicz, Paweł Piotr Płatek. 2017 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
52

Analiza dyskursu publicznego : przegląd metod i perspektyw badawczych / redakcja Marek Czyżewski, Michał Otrocki, Tomasz Piekot, Jerzy Stachowiak. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
53

Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem / pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej i Waldemara Sobery. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
54
Flores, Suzana E. Sfejsowani / Suzana E. Flores ; [przekład Katarzyna Mojkowska]. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
55

Memy czyli Życie społeczne w czasach kultury obrazu / redakcja naukowa Tomasz Gackowski, Karolina Brylska, Mateusz Patera. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
56

Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie / redakcja Marcin Grygiel and Marta Rzepecka. 2017 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
57
Hendrykowski, Marek (1948- ).. News : antropologia, (po)etyka, kultura / Marek Hendrykowski. 2017 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
58
Hudzik, Jan Paweł (1960- ).. Wykłady z filozofii mediów : podstawy nauk o komunikowaniu / Jan Paweł Hudzik. 2017 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
59

Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej / redakcja naukowa Agnieszka Iwanicka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2017 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
60

Pluralizm mediów, pluralizm w mediach / pod redakcją naukową Alicji Jaskierni i Katarzyny Gajlewicz-Korab. 2017 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
61

Motyw wojny w kulturze i sztuce wizualnej : praca zbiorowa / pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Joanny Szczutkowskiej. 2017 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
62
Marcyński, Krzysztof (1965- ).. Kompetencja komunikacyjna : studium medioznawcze / Krzysztof Marcyński. 2017 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
63
Nowina-Konopka, Maria. Autor Infomorfoza : zarządzanie informacją w nowych mediach / Maria Nowina Konopka. 2017 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
64

Pogranicze w mediach : media na pograniczu / pod redakcją naukową Pauliny Olechowskiej i Ewy Pajewskiej. 2017 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
65
Orhan, Ebru. Tureckie media za rządów Recepa Tayyipa Erdoğana (2003-2014) / Ebru Orhan. 2017 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
66
Orzeł, Barbara. Autor Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe / Barbara Orzeł. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
67
Sawicka, Zofia (arabistyka). Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu : na przykładzie Arabskiej Wiosny / Zofia Sawicka. 2017 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
68
Seklecka, Aleksandra. Rytuały medialne w komunikowaniu masowym : przypadek polskich telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty TVN i Wiadomości TVP / Aleksandra Seklecka. 2017 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
69
Surma, Jerzy. Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo / Jerzy Surma. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
70
Wawrzak-Chodaczek, Mirosława (1954- ).. Komunikacja interpersonalna i masowa : wybrane teorie i praktyki / Mirosława Wawrzak-Chodaczek. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
71

Zmysły w komunikacji : mowa i jej uwarunkowania / redakcja naukowa: Justyna Wojciechowska, Beata Kazek. 2017 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
72
Aleksandrowicz, Tomasz Romuald. Podstawy walki informacyjnej / Tomasz R. Aleksandrowicz. 2016 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
73
Bartosik-Purgat, Małgorzata. Media społecznościowe na rynku międzynarodowym : perspektywa indywidualnych użytkowników / Małgorzata Bartosik-Purgat. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
74

Człowiek, media, środowisko naturalne, ekologiczny wymiar komunikacji / redakcja naukowa Ilona Biernacka-Ligięza, Kamil Fil. 2016 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
75

Media, władza, komunikacja / pod redakcją Igora Borkowskiego. 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
76
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata. Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej / Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Aleksander S. Marcinkowski, Agata Motyl-Adamczyk. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
77

Dziecko w mediach / redakcja naukowa Magdalena Butkiewicz, Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński. 2016 BG( 1/ 0)

http://bg.uwb.edu.pl/multimedia/K-238-2016/img668.jpg
78
Frankowiak, Anita Monika (1969- ).. Oblicza tożsamości europejskiej na łamach polskich tygodników opinii w latach 2004-2015 / Anita Monika Frankowiak. 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
79
Gędek, Marek (1965-2018). Autor Wstęp do badań nad polskim systemem medialnym / Marek Gędek. 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
80

Badanie i projektowanie komunikacji. 5 / pod redakcją Michała Grecha, Annette Siemes i Mariusza Wszołka. 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
81

Współczesne media : media informacyjne. T. 1 / pod redakcją Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury. 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
82

Współczesne media : media informacyjne. T. 2 / pod redakcją Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury. 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
83
Jacuński, Michał. Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce : perspektywa aktorów politycznych / Michał Jacuński. 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
84

Informacja - dobro publiczne czy prywatne? / pod redakcją naukową Adama Czerwińskiego, Anny Jańdziak i Marcina Krzesaja ; Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej, Zakład Ekonomiki Informac 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
85
Jarząbek, Krystyna. Słownik mowy ciała Polaków / Krystyna Jarząbek. 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
86

Publiczność mediów w epoce cyfrowej / redakcja naukowa Alicja Jaskiernia, Katarzyna Gajlewicz-Korab ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
87

Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych / pod redakcją Alicji Jaskierni i Katarzyny Gajlewicz-Korab ; [recenzenci Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Jerzy Olędzki 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
88
Jaworowicz, Piotr. Wideokomunikowanie polityczne w internecie : youtube i polskie partie polityczne w latach 2011-2014 / Piotr Jaworowicz. 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
89
Juul, Jesper (1970- ).. Sztuka przegrywania : esej o bólu, jaki wywołują gry wideo / [Jesper Juul] ; tłumaczenie Paweł Schreiber i Michał Tabaczyński ; wprowadzenie Michał Tabaczyński. 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
90

Zmysły w komunikacji : wszystkie zmysły prowadzą do mózgu / redakcja naukowa Beata Kazek, Justyna Wojciechowska. 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
91
Kreft, Jan. Koniec dziennikarstwa, jakie znamy : agregacja w mediach / Jan Kreft. 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
92

Przyszłość dziennikarstwa radiowego / pod redakcją Bogusława Nierenberga, Jana Kani, Jana Krefta. 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
93
Łuczaj, Kamil (1987- ).. Współczesna polska reklama prasowa : co mówią reklamy, ich twórcy i odbiorcy? / Kamil Łuczaj. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
94
Łuczak, Mikołaj Jacek. Przestrzenie komunikacji społecznej / Mikołaj Jacek Łuczak ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
95
Madryas-Kowalska, Weronika. Hipertekstualny model public relations we współczesnej organizacji / Weronika Madryas. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
96
Malinowski Rubio, Maria Paula. Komunikacja międzykulturowa w praktyce translatorskiej : perspektywa socjologiczna / Maria Paula Malinowski Rubio ; [tłumaczenie tekstów hiszpańskich wykonała Justyna Domagalska]. 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
97
Marak, Katarzyna (filologia). Aspekty funkcjonowania gier cyfrowych we współczesnej kulturze : studia przypadków / Katarzyna Marak i Miłosz Markocki. 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
98

Systemy medialne państw Unii Europejskiej : kraje pierwszej piętnastki / redakcja naukowa Aleksandra Matykiewicz-Włodarska, Monika Ślufińska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
99
Nacher, Anna (1971- ).. Media lokacyjne : ukryte życie obrazów / Anna Nacher. 2016 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->