Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "316.4" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 359 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Adamus-Matuszyńska, Anna. Autor Konflikt społeczny w świetle współczesnych teorii / Anna Adamus-Matuszyńska. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
2
Bielewska, Agnieszka (1978- ). Autor Tożsamość narodowa jako tożsamość terytorialna w kontekście migracji / Agnieszka Bielewska ; Uniwersytet SWPS. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
3
Brzeziński, Michał. Autor Bezpieczeństwo jako wartość konstytucyjna / Michał Brzeziński ; Instytut Nauk Politycznych Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski. 2019 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
4
Filimowska, Anna. Autor Moja chata z kraja : studium granic funkcjonujących w opowieściach mieszkańców polskiej Orawy / Anna Filimowska, Natalia Krygowska. 2019 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
5
Grabowska-Lusińska, Izabela. Autor Otwierając głowy : migracje i kompetencje społeczne / Izabela Grabowska ; Uniwersytet SWPS. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
6
Grabowska-Powaga, Aleksandra. Autor Kapitał społeczny a gospodarowanie : aspekty teoretyczne i empiryczne / Aleksandra Grabowska-Powaga. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
7

Wybrane aspekty zmiany społecznej / redakcja Witold Jedynak, Jarosław Kinal. 2019 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
8
Korczyński, Tomasz Michał (1977- ). Autor Kiedy dom zaczyna płonąć : swój, obcy, wróg w Trzeciej Rzeszy - perspektywa konstruktywistycznej socjologii wiedzy / Tomasz Michał Korczyński. 2019 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
9

Kultury narodowe i lokalne a polityka : powiązania w różnych kontekstach / pod redakcją Joanny Kurczewskiej i Zdzisława Macha przy współpracy Marcina Ślarzyńskiego. 2019 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
10
Lesińska, Magdalena. Autor Niełatwe związki : relacje polityczne między państwem pochodzenia a diasporą : Polska i polska diaspora w okresie przełomu 1989 roku i później / Magdalena Lesińska. 2019 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
11
Rekść, Magdalena (1982- ). Autor Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku : perspektywa politologiczna / Magdalena Rekść. 2019 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
12
Stawicki, Roman. Autor Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń / Roman Stawicki. 2019 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
13
Cichocka, Marta (historia). Autor Kościół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956 / Marta Cichocka ; Uniwersytet Szczeciński. 2018 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
14

Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / opracował zespół w składzie Joanna Hausman-Czerwińska [i 11 pozostałych] ; pod kierunkiem Dominiki Rogalińskiej. 2018 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
15

Państwo solidarne / pod redakcją Anny Łabno. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
16

Ludzie w sieciach : znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki / redakcja Bogdan W. Mach i Ireneusz Sadowski. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
17

Zarządzanie, gospodarka i ekonomia a funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa / Redakcja naukowa Paweł Maciaszczyk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
18
Nowacki, Grzegorz. Autor Organizacje pozarządowe jako kapitałowe pomosty na Podlasiu / Grzegorz Nowacki, Ewa Dąbrowska-Prokopowska, Łukasz Wołyniec. 2018 BG( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
19
Sawicka, Maja. Autor Emocje w interakcjach współczesnego społeczeństwa polskiego / Maja Sawicka. 2018 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
20
Stankiewicz-Kopeć, Monika. Autor Miasto i cywilizacja w kontekście sporów modernizacyjnych w piśmiennictwie polskim lat 1800-1830 : studia / Monika Stankiewicz-Kopeć. 2018 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
21

Społeczeństwa na rozdrożach : Polska i Ukraina wobec wyzwań XXI wieku / redakcja naukowa Patrycja Bałdys, Katarzyna Piątek. 2017 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
22

Zmiana i kontrola : społeczeństwo wobec przestępczości / redakcja naukowa Konrad Buczkowski, Witold Klaus, Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska-Fajst ; Instytut Nauk Prawnych PAN. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
23

Pomiędzy mythos i logos społecznej zmiany / pod redakcją Janusza Golinowskiego, Sławomira Sadowskiego. 2017 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
24
Herer, Michał (1977- ).. Pochwała przyjaźni / Michał Herer. 2017 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
25
Kochanowski, Jerzy (1960- ).. Rewolucja międzypaździernikowa : Polska 1956-1957 / Jerzy Kochanowski. 2017 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
26
Kulas, Piotr (1978- ).. Inteligenckość zaprzƎczona : etos i tożsamość młodych inteligenckich elit / Piotr Kulas. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
27
Li, Youmei (1956- ). Autor Przemiany życia społecznego w Chinach (od 1978 roku) / Li Youmei ; tłumaczenie z języka angielskiego Lucyna Stetkiewicz, Dorota Koblańska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
28

Nowe ruchy społeczne / pod redakcją Marii Marczewskiej-Rytko, Doroty Maj. 2017 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
29

Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne / redakcja i wstęp Dariusz Rott. 2017 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
30
Stoll, Dariusz. Płynna nowoczesność a neoliberalizm : wokół myśli Zygmunta Baumana / Dariusz Stoll. 2017 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
31
Szafraniec, Krystyna. Zmiana warty : młode pokolenia a transformacje we wschodniej Europie i Azji / Krystyna Szafraniec, Jarosław Domalewski, Krzysztof Wasielewski, Paweł Szymborski, Marcin Wernerowicz. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
32

Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią : rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej / pod redakcją Patrycji Bałdys, Iwony Jakimowicz-Ostrowskiej, Janetty Charuty-Kojkoł. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
33
Barcz, Jan (1953- ).. Wobec wyzwań jutra : co myślą Polacy i jak działają? / autorzy: Jan Barcz, Irena Borowik, Piotr Chmielewski, Robert Chrabąszcz, Jerzy Cieślik, Lidia D. Czarkowska, Kazimierz W. Frieske, Jul 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
34
Domke, Radosław (1981- ).. Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku / Radosław Domke. 2016 BG( 1/ 1)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
35

Biografia i wojna : metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych : wybór tekstów / pod redakcją Renaty Dopierały i Katarzyny Waniek. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
36
Głowacka-Grajper, Małgorzata (1976- ).. Transmisja pamięci : działacze "sfery pamięci" i przekaz o Kresach Wschodnich we współczesnej Polsce / Małgorzata Głowacka-Grajper. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
37

Arabska Wiosna : kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 roku / redakcja Katarzyna Górak-Sosnowska. 2016 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
38

Transformacje : przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce / redakcja naukowa Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
39

(R)ewolucje : dyskurs o źródłach, istocie i funkcjach zmian społecznych / redakcja Teresa Gumuła, Paweł Kaptur. 2016 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
40
Jarosz, Maria (1931-2016).. Poza systemem : instytucje i społeczeństwo / Maria Jarosz, Marek W. Kozak. 2016 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
41
Kubis, Maria. Zaangażowanie obywatelskie słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku : aktywny udział w życiu politycznym a inne postawy społeczne słuchaczy : studium socjologiczne / Maria Kubis. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
42
Li, Xiaodong (1971- ).. Cywilizacja / Xiaodong Li ; [tłumaczenie z języka chińskiego Jianxin Wen i Zengbo Cui ; tłumaczenie z języka angielskiego Dorota Arendt-Mendoza]. 2016 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
43
Olejniczak, Anna (psychologia). Psychologia przyjaźni : doświadczenia kobiet i mężczyzn / Anna Olejniczak, Justyna Iskra. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
44

Wpływ społeczny : konteksty i zastosowania badawcze / pod redakcją naukową Beaty Pająk-Patkowskiej. 2016 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
45
Pawłowski, Konrad (politolog). Konflikt serbsko-albański w Kosowie w latach 1999-2014 : charakterystyka, uwarunkowania i formy konfliktu społecznego / Konrad Pawłowski. 2016 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
46

Doświadczenie pokoleniowe a perspektywa osobista / pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki, Mateusza Dąsala, Kai Marchel. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
47

Social inequality and the life course : Poland’s transformative years 1988-2013 / edited by Kazimierz M. Slomczynski and Ilona Wysmułek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
48

Dynamics of social structure : Poland’s transformative years 1988-2013 / edited by Kazimierz M. Slomczynski and Irina Tomescu-Dubrow with Danuta Życzyńska-Ciołek and Ilona Wysmułek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
49
Sztompka, Piotr (1944- ).. Kapitał społeczny : teoria przestrzeni międzyludzkiej / Piotr Sztompka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
50
Wojniak, Justyna. Obywatel w społeczeństwie sieci : warunki i narzędzia społecznej partycypacji w ponowoczesnym świecie / Joanna Wojniak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
51

Habitus facit hominem : społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej / redakcja Ewa Wółkiewicz, Monika Saczyńska, Marcin Pauk ; Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie ; 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
52

Moc sprawcza ludzi i organizacji / redakcja naukowa Lech W. Zacher. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
53

Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku : uwarunkowania, stan obecny, wyzwania dla polityki bezpieczeństwa / redakcja Radosław Zenderowski, Krzysztof Cebul, 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
54
Arcimowicz, Jolanta. Obyczajowość polska początku XXI wieku : przemiany, nowe trendy, zróżnicowania / Jolanta Arcimowicz, Mariola Bieńko, Beata Łaciak. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
55

Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej / pod redakcją Marka Barańskiego, Natalii Rudakiewicz i Macieja Guzy. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
56
Bielenin-Lenczowska, Karolina (1978- ).. Spaghetti z ajwarem : translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech / Karolina Bielenin-Lenczowska. 2015 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
57

Fundamenty dobrego społeczeństwa : wartości / pod redakcją Małgorzaty Boguni-Borowskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
58

Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej : wybrane kwestie / redakcja naukowa Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
59

Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / redakcja naukowa Łukasz Jabłoński ; [recenzent: Jan Chadam]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
60

Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim : próba bilansu / pod red. Tomasza Ambroziaka, Arkadiusza Czwołka, Szymona Gajewskiego, Magdaleny Nowak-Paralusz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
61
Gdula, Maciej (1977- ).. Uspołecznienie i kompozycja : dwie tradycje myśli społecznej a współczesne teorie krytyczne / Maciej Gdula. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
62
Golka, Marian (1948- ).. Aparycje współczesności / Marian Golka. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
63

Przemiany społeczne w Polsce i ich konsekwencje : perspektywa socjologiczna / pod redakcją Jolanty Grotowskiej-Leder i Ewy Rokickiej. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
64
Iwińska, Katarzyna. Być i działać w społeczeństwie : dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa / Katarzyna Iwińska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
65

Społeczeństwo polskie w latach 1980-1989 / pod redakcją Natalii Jarskiej i Jana Olaszka ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
66

Społeczeństwo międzywojenne : nowe spojrzenie / redaktorzy naukowi Włodzimierz Mędrzecki, Janusz Żarnowski ; [redakcja, korekta i indeks Jolanta Rudzińska]. 2015 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
67
Pinker, Steven (1954- ).. Zmierzch przemocy : lepsza strona naszej natury / Steven Pinker ; przekład Tomasz Bieroń. 2015 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
68
Pinker, Susan (1957- ).. Efekt wioski : jak kontakty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi i mądrzejszymi / Susan Pinker ; tłumaczenie z języka angielskiego Magdalena Szymczukiewicz. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
69
Sankowska, Anna (zarządzanie). Analiza zaufania w sieciach badawczo-rozwojowych / Anna Sankowska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
70
Stiglitz, Joseph E. (1943- ).. Cena nierówności : w jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości? / Joseph E. Stiglitz ; tłumaczenie Robert Mitoraj. 2015 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
71
Szczecińska-Musielak, Ewa. Przemiany przestrzeni miejskiej Belfastu : między konfliktem etnicznym a procesem pokojowym / Ewa Szczecińska-Musielak. 2015 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
72

Kształtowanie ładu demokratycznego w państwach Europy Środkowej i na Bałkanach : szanse i zagrożenia / redakcja naukowa Jacek Wojnicki ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersy 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
73
Ziółkowski, Marek (1949- ).. Teoria socjologiczna a transformacja społeczeństwa polskiego / Marek Ziółkowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
74

O kulturze protestu jako rdzeniu tradycji europejskiej / redakcja Piotr Żuk, Paweł Żuk. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
75
Burzyński, Tomasz. Between the stage and the text : agency and structure in the analysis of cultural change from the perspectives of trust and uncertainty / Tomasz Burzyński. 2014 BG( 2/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
76
Elliott, Anthony (1964- ).. Współczesna teoria społeczna : wprowadzenie / Anthony Elliott ; tł. Paweł Tomanek. 2014 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
77

Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego / pod red. Jolanty Grotowskiej-Leder. 2014 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
78
Jawor, Anna (1984- ).. Wojna kultur : czy "flaga tęczowa" wypiera "biało-czerwoną" ? / Anna Jawor. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
79

Społeczne i etyczne wymiary przemian w zmodernizowanym społeczeństwie / pod redakcją naukową Witolda Jedynaka ; [rec. Tomasz Goban-Klas]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
80
Kongres Obywatelski (8 ; 2013 ; Warszawa). Czy konflikt może być dobrem wspólnym? : [VIII Kongres Obywatelski / red. Jan Szomburg, Marcin Skrzypek]. 2014 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
81
Kongres Obywatelski (8 ; 2013 ; Warszawa). Jaka modernizacja Polski : od budowy infrastruktury do nowych postaw i zachowań? : [VIII Kongres Obywatelski] / [red. Jan Szomburg]. 2014 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
82

Obyczajowość polska początku XXI wieku - w procesie przemian / pod red. nauk. Beaty Łaciak. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
83

Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. 2014 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
84

Wieloproblemowość - wybrane aspekty ponowoczesności / pod red. Grzegorza Libora i Magdaleny Michalskiej. 2014 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
85

Między systemami : społeczeństwo Polski północno-wschodniej wobec przemian ustrojowych 1989 roku : studia i materiały / pod red. Marcina Markiewicza i Anny Pyżewskiej. 2014 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
86
Marody, Mirosława (1947- ).. Jednostka po nowoczesności : perspektywa socjologiczna / Mirosława Marody. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
87

Języki przemocy / wybór, wstęp, opracowanie Łukasz Musiał ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2014 BHU( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
88
Pilarska, Justyna. Wielowymiarowa tożsamość współczesnych Bośniaków / Justyna Pilarska. 2014 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
89
Schindler, Jacek. Kulturowe uwarunkowania procesów aktywizacyjnych / Jacek Schindler. 2014 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
90
Smolaga, Lech. Globalne i regionalne problemy współczesności / Lech Smolaga, Cezary Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
91

Czas przemian : społeczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji : praca zbiorowa / pod red. Adama Sosnowskiego ; Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. 2014 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
92

Ku dobrej starości : senior jako wyzwanie dla pracy socjalnej / pod red. Jolanty Twardowskiej-Rajewskiej, Doroty Kaźmierczak ; [aut. Marta Cichocka et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2014 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
93

Studia nad współczesnymi ruchami społecznymi / red. Andrzej Wojtaszak. 2014 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
94
Wylegała, Anna (1982- ).. Przesiedlenia a pamięć : studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich "Ziem Odzyskanych" / Anna Wylegała ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
95

Współczesne oblicza autorytaryzmu / red. nauk. Piotr Żuk. 2014 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
96
Afeltowicz, Łukasz (1982- ).. Maszyny społeczne : wszystko ujdzie, o ile działa / Łukasz Afeltowicz, Krzysztof Pietrowicz. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
97

Współczesne transformacje : kultura, polityka, gospodarka / pod red. Moniki Banaś i Joanny Dziadowiec. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
98

Konflikty i spory w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego, Adama Koseckiego, Wojciecha Polaka. 2013 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
99

Obszar byłego ZSRR : klęska demokracji czy transformacja? / pod red. Sylwestra Gardockiego. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego