Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "316.356.4" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 128 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Stryjek, Tomasz (1964- ). Autor Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii / Tomasz Stryjek. 2020 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
2
Domachowska, Agata Beata. Autor Proces budowania narodu czarnogórskiego w latach 1991-2018 : geneza i uwarunkowania / Agata Beata Domachowska. 2019 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
3

Współczesne problemy obszaru postradzieckiego / redakcja naukowa Aleksander Lasik, Andrzej Purat, Paweł Bielicki. 2019 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
4
Kaganiec-Kamieńska, Anna (1974- ).. Język a tożsamość : język hiszpański w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach / Anna Kaganiec-Kamieńska. 2017 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
5
Smolik, Bartosz (1968- ).. Naród we współczesnej polskiej myśli nacjonalistycznej : problematyka narodu w ujęciu głównych nurtów polskiego nacjonalizmu w latach 1989-2004 / Bartosz Smolik. 2017 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
6

Migracje a tożsamość narodowa mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na początku XX wieku / pod redakcją Doroty Michaluk ; [tłumaczenie z j. białoruskiego i z j. rosyjskiego Witalis Łuba 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
7
Pomian, Krzysztof (1934- ).. Muzea i narody w Europie Środkowej przed pierwszą wojną światową / Krzysztof Pomian ; posłowiem opatrzył Andrzej Rottermund. 2016 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
8
Chodakiewicz, Marek Jan (1962- ).. Polska dla Polaków! : kim byli i są polscy narodowcy / Marek J. Chodakiewicz, Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Wojciech J. Muszyński. 2015 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
9
Karnaukh, Alla (1985- ).. Pomiędzy ukraińskością a sowieckością : Ukraińcy, Rosjanie i Bułgarzy na Zaporożu / Alla Karnaukh. 2015 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
10
Leŝak, Oleg (1962- ).. Rosyjski etniczny obraz świata w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnym i lingwosemiotycznym / Oleg Leszczak. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
11
Ogrodzka-Mazur, Ewa. Tożsamość kulturowa, religijność i edukacja religijna postrzegana z perspektywy społeczności szkół z polskim językiem nauczania w wybranych krajach europejskich / Ewa Ogrodzka-Mazur, Urs 2014 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
12
Pierzchała, Marcin. Obywatelskość jako płaszczyzna integracji społeczności muzułmańskich ze społeczeństwem polskim : na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej / Marcin Pierzchała, Dan 2014 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
13
Wardęga, Joanna. Chiński nacjonalizm : rekonstruowanie narodu w Chińskiej Republice Ludowej / Joanna Wardęga. 2014 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
14
Budyta-Budzyńska, Małgorzata. Socjologia narodu i konfliktów etnicznych / Małgorzata Budyta-Budzyńska. 2013 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
15
Grabowska, Barbara (pedagogika). Poczucie tożsamości młodzieży uczącej się w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej - studium porównawcze / Barbara Grabowska. 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
16

Pam’ât’ i pitannâ identičnosti : Pol’ŝa. Ukraïna / za red. Tomaša Gorbovs’kogo i Pjotra Kosêvs’kogo ; [per. tekstìv ì vìstupìv z pol. Natalka Rims’ka. 2013 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
17

Pamięć i pytania o tożsamość : Polska, Ukraina / pod red. Tomasza Horbowskiego i Piotra Kosiewskiego ; Fundacja im. Stefana Batorego. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
18
Niedźwiecka-Iwańczak, Natalia. Etniczny aspekt tożsamości Łużyczan / Natalia Niedźwiecka-Iwańczak. 2013 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
19
Zdanowski, Jerzy (1949- ).. Historia społeczeństw muzułmańskiego Bliskiego Wschodu w XX wieku / Jerzy Zdanowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
20
Barszczewska, Agnieszka (1981- ).. Mołdawscy Csángó a Rusini karpaccy (1867-1947) : problemy rozwoju tożsamości zbiorowej w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku / Agnieszka Barszczewska. 2012 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
21
Białokur, Marek (1974- ).. Przerwana droga do niepodległości : stan wojenny 13 XII 1981 - 22 VII 1983 : świadomość, edukacja, kultura / Marek Białokur, Maciej Fic, Anna Gołębiowska. 2012 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
22

Pamięć utraconych ojczyzn / red. nauk. Ewa Nowicka, Aleksandra Bilewicz. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
23

20 lat rzeczywistości poradzieckiej : spojrzenie socjologiczne / Redakcja Małgorzata Głowacka-Grajper, Robert Wyszyński. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
24
Kościańczuk, Marcela. Tożsamość wspólnot mniejszościowych : kulturoznawcza analiza tożsamości członków wspólnot Żydów mesjańskich / Marcela Kościańczuk. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
25
Łuczewski, Michał (1979- ).. Odwieczny naród : Polak i katolik w Żmiącej / Michał Łuczewski ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
26

Tożsamości zbiorowe Białorusinów / red. Ryszard Radzik. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
27
Sowa, Kazimierz Zbigniew (1942- ).. Szkice o sferze publicznej i polskim społeczeństwie obywatelskim / Kazimierz Z. Sowa. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
28
Bloch, Natalia. Urodzeni uchodźcy : tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach / Natalia Bloch. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
29

Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie / pod red. Adama W. Jelonka. 2011 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
30

Naród : idee polskie : antologia / pod red. Jacka Kloczkowskiego. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
31
Kula, Marcin (1943- ).. Naród, historia i... dużo kłopotów / Marcin Kula. 2011 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
32

Wspólne czy osobne? : miejsca pamięci narodów Europy Wschodniej / [red. tomu Wojciech Śleszyński] ; Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Historii i Nauk Politycznych. Zakład Stosunków Polit 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 5/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
33
Zenderowski, Radosław (1974- ).. Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej : między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu) / Radosław Zenderowski. 2011 BG( 2/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
34
Budyta-Budzyńska, Małgorzata. Socjologia narodu i konfliktów etnicznych / Małgorzata Budyta-Budzyńska. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 1)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
35

Les besoins en information de la Polonia / [réd.: Dariusz Kuzmina, Iwona Pugacewicz ; trad.: Maria Rodowicz, en collab. avec Gérard Guillaume] ; Institut d’Information Scientifique et d’Etudes B 2010 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
36
Matywiecki, Piotr (1943- ). Dwa oddechy : szkice o tożsamości żydowskiej i chrześcijańskiej / Piotr Matywiecki. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
37

Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych / pod red. Zbigniewa Rykla. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
38
Sergeeva, Alla Vasil’evna. Kakie my, russkie? : (100 voprosov - 100 otvetov) : kniga dlâ čteniâ o russkom nacional’nom haraktere / A. V. Sergeeva. 2010 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
39
Wyszyński, Robert (1964- ).. Narodziny czy śmierć narodu : narodowotwórcze działania elit białoruskich i buriackich po upadku ZSRR / Robert Wyszyński ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
40
Zalewski, Krzysztof Marcin. Naród, religia, rasa : muzułmańskie ideologie i ruchy narodowe pogranicza w Południowo-Wschodniej Europie : przykład Sandżaka nowopazarskiego w XX wieku / Krzysztof Marcin Zalewski. 2010 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
41

Zrozumieć współczesność / pod red. Grzegorza Babińskiego i Marii Kapiszewskiej. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
42
Gorbaniuk, Oleg. Wizerunek Niemiec i Niemców wśród Polaków : perspektywa psychologiczna i marketingowa = Das Bild Deutschlands und der Deutschen unter Polen : Die psychologische und marketing Perspektive / Ole 2009 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
43

Państwo - społeczeństwo - religia we współczesnej Europie / pod red. Macieja Mroza i Tomasza Dębowskiego. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
44

Kulturowa odmienność w działaniu : kultury i narody bez państwa / pod red. Ewy Nowickiej. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
45

Pamięć zbiorowa i kulturowa : współczesna perspektywa niemiecka / pod red. Magdaleny Saryusz-Wolskiej. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
46
Smith, Anthony D. (1939-2016).. Etniczne źródła narodów / Anthony D. Smith ; przekł. Małgorzata Głowacka-Grajper. 2009 BG( 3/ 1)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
47
Smith, Anthony D. (1939-2016).. Kulturowe podstawy narodów : hierarchia, przymierze i republika / Anthony D. Smith ; przekł. Wojciech Usakiewicz. 2009 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
48

Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów / pod red. Andrzeja Szpocińskiego ; Instytut Studiów Politycznych PAN. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
49
Walicki, Andrzej (1930-2020).. Naród, nacjonalizm, patriotyzm / Andrzej Walicki ; wstęp Andrzej Mencwel. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
50
Ziółkowska, Joanna Ewa (1979- ).. Państwo narodowe w perspektywie wspólnoty europejskiej / Joanna Ewa Ziółkowska. 2009 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
51
Balicki, Zygmunt (1858-1916).. Parlamentaryzm : wybór pism / Zygmunt Balicki ; wstępem i przypisami opatrzył Piotr Koryś. 2008 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
52
Canovan, Margaret. Lud / Margaret Canovan ; przeł. Sebastian Szymański. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
53

Tożsamość, język, rodzina : z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim / red. nauk. Anna Engelking, Ewa Golachowska, Anna Zielińska ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
54

Erinnerungsorte, Mythen und Stereotypen in Europa = Miejsca pamięci, mity i stereotypy w Europie / hrsg. von Heidi Hein-Kircher, Jarosław Suchoples, Hans Henning Hahn. 2008 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
55

O kondycji Niemiec : tożsamość niemiecka w debatach intelektualistów po 1945 roku / wybór i oprac. Joanna Jabłkowska i Leszek Żyliński. 2008 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
56

Wychowanie a polityka : kultura polityczna a kształtowanie tożsamości społeczeństwa polskiego / pod red. Katarzyny Kalinowskiej. 2008 BG( 2/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
57
Kwiatkowski, Piotr Tadeusz. Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji / Piotr Tadeusz Kwiatkowski ; Instytut Studiów Politycznych PAN. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)
WHS( 1/ 1)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
58
Lewandowski, Edmund (1946- ).. Charakter narodowy Polaków i innych / Edmund Lewandowski. 2008 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
59
Lis, Tomasz (1966- ).. My, naród / Tomasz Lis. 2008 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
60

Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy : między polskością a niemieckością : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Saksona. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
61
Bauman, Zygmunt (1925-2017).. Tożsamość : rozmowy z Benedetto Vecchim / Zygmunt Bauman ; przekł. Jacek Łaszcz. 2007 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
62
Donnan, Hastings (1953- ).. Granice tożsamości, narodu, państwa / Hastings Donnan, Thomas M. Wilson ; przekł. Głowacka-Grajper Małgorzata. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
63
Herzfeld, Michael (1947- ).. Zażyłość kulturowa : poetyka społeczna w państwie narodowym / Michael Herzfeld ; przekł. Michał Buchowski. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
64
Kubiak, Hieronim (1934- ).. U progu ery postwestfalskiej : szkice z teorii narodu / Hieronim Kubiak. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
65
Kuzmickas, Bronius (1935- ).. Tautos tapatumo savimonė : lietuvių savimonės bruožai / Bronislovas Kuzmickas ; Mykolo Romerio universitetas. 2007 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
66

Zaprogramowanie kulturowe narodów Europy / pod red. Andrzeja de Lazari, Olgi Nadskakuły i Magdaleny Żakowskiej. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
67

Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomości narodowej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim / red. Wojciech Śleszyński ; Instytut Historii Uniwersytetu w Biały 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
68
Traba, Robert (1958- ).. "Wschodniopruskość" : tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec / Robert Traba. 2007 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
69
Zenderowski, Radosław (1974- ).. Nad Tatrami błyska się... : słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004) / Radosław Zenderowski. 2007 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
70
Bobrownicka, Maria (1920-2012).. Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich : uwagi o genezie i transformacjach kategorii tożsamości / Maria Bobrownicka. 2006 BG( 2/ 1)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
71
Bokszański, Zbigniew (1940- ). Autor Tożsamości zbiorowe / Zbigniew Bokszański. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
72
Bończa-Tomaszewski, Nikodem (1974- ).. Źródła narodowości : powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX i na początku XX wieku / Nikodem Bończa Tomaszewski ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
73
Żelazny, Walter. Etniczność : ład, konflikt, sprawiedliwość / Walter Żelazny. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
74
Anholt, Simon. Brand America : tajemnica megamarki : Ameryka jako marka : nauki dla Polski / Simon Anholt & Jeremy Hildreth ; [tł. Marta Hereźniak]. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
75
Haffner, Peter (1953- ).. Przypadki graniczne : Polacy i Niemcy / Peter Haffner ; przekł. Anna Jachimiak. 2005 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
76
Hannan, Kevin (1954- ).. Moja Polska : eseje o polskości = My Poland : essays on Polish identity / Kevin Hannan ; przekł. Jacek Serwański [et al.]. 2005 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
77
Kłoskowska, Antonina (1919-2001).. Kultury narodowe u korzeni / Antonina Kłoskowska. 2005 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
78

Polacy o sobie : współczesna autorefleksja - jednostka, społeczeństwo, historia : praca zbiorowa / pod red. Piotra Kowalskiego ; wstęp Janusz Tazbir ; wybór Stanisław Zagórski ; [piszą J 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
79
Zwoliński, Andrzej (1957- ).. Wprowadzenie do rozważań o narodzie / Andrzej Zwoliński. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
80
Kilias, Jarosław (1965- ).. Wspólnota abstrakcyjna, zarys socjologii narodu / Jarosław Kilias ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2004 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
81
Prokop, Jan (1931- ).. Polak, jaki jest nie(ch) każdy widzi : o rozchwianiu tożsamości na progu Europy / Jan Prokop. 2004 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
82
Bobrownicka, Maria (1920-2012).. Pogranicza w centrum Europy : Slavica / Maria Bobrownicka. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
83
Głogowska, Helena (1959- ).. Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim / Helena Głogowska. 2003 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
84
Górski, Janusz Feliks. Polskie próby korekcji wartości w okresie powojennym i dzisiaj / Janusz F. Górski. 2003 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
85
Koseła, Krzysztof (1951- ).. Polak i katolik : splątana tożsamość / Krzysztof Koseła ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
86
Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny (11 ; 2000 ; Rzeszów / Tyczyn). Los i wybór : dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa polskiego : pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Rzeszów - Tyczyn, 20-23 września 2000 r. / pod red. Andrzeja Kojdera i 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
87

Etniczność a religia / pod red. Aleksandra Posern-Zielińskiego. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
88
Radzik, Ryszard. Kim są Białorusini? / Ryszard Radzik. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
89
Radziwiłłowicz, Dariusz. Tradycja grunwaldzka w świadomości politycznej społeczeństwa polskiego w latach 1910-1945 / Dariusz Radziwiłłowicz. 2003 BG( 2/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
90
Tarasiewicz, Paweł (1968- ).. Spór o naród / Paweł Tarasiewicz. 2003 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
91

Problemy nacionalʹnogo soznaniâ polʹskogo naseleniâ na Belarusi : materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii, Grodno, 16-18 noâbrâ 2001 goda / obŝestvennoe obʹʹedinenie "Soûz polâkov 2003 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
92

Odmiany polskich tożsamości / red. nauk. Krzysztof Bondyra, Stanisław Lisiecki. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
93

Political borders and cross-border indentities at the boundaries of Europe / ed. by John Borland, Graham Day, Kazimierz Z. Sowa. 2002 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
94
Dzwonkowski, Roman (1930- ).. Świadomość narodowa młodzieży polskiego pochodzenia z byłego ZSRR studiującej w Polsce / Roman Dzwonkowski, Oleg Gorbaniuk, Julia Gorbaniuk. 2002 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
95
Orłowski, Hubert (1937- ).. Z modernizacją w tle : wokół rodowodu nowoczesnych niemieckich wyobrażeń o Polsce i Polakach / Hubert Orłowski ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 2002 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
96
Said, Edward W. (1935-2003).. Za ostatnim niebem : Palestyńczycy / Edward W. Said ; fot. Jean Mohr ; przeł. Michał Lipszyc. 2002 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
97
Wójcik, Stanisław (1949- ).. Naród polski w publicystyce PRL / Stanisław Wójcik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. 2002 BHU( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
98
Jaroszyński, Piotr (1955- ).. Kim jesteśmy / Piotr Jaroszyński. 2001 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
99
Olszewski, Wojciech (1957- ).. Patriotyzm i tolerancja : nurt humanistyczny w polskiej myśli etnologicznej do drugiej wojny światowej wobec procesów etnicznych na Kresach / Wojciech Olszewski. 2001 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego