Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "316.347" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 214 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Ali Woronowicz i Mustafa Aleksandrowicz w Egipcie : materiały źródłowe i publicystyka z lat 1934-1938 / edycja naukowa tekstów źródłowych, redakcja naukowa i opracowanie Grzegorz Czerwińs 2019 BG( 3/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
2
Jundo-Kaliszewska, Barbara. Autor Zakładnicy historii : mniejszość polska w postradzieckiej Litwie / Barbara Jundo-Kaliszewska. 2019 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
3

Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych / redakcja naukowa Irena Borowik, Stella Grotowska, Piotr Stawiński. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
4
Browarek, Tomasz. Autor Uwarunkowania polityki etnicznej państwa polskiego po 1989 roku / Tomasz Browarek. 2018 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
5

Obce, nasze, inne. T. 1, Bliscy i dalecy sąsiedzi / redakcja naukowa Katarzyna Grysińska-Jarmuła i Teresa Maresz. 2018 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
6

Obce, nasze, inne. T. 2, Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze / redakcja naukowa Teresa Maresz i Katarzyna Grysińska-Jarmuła. 2018 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
7

Z Bajramem! : tatarskie tradycje świąteczne / zespół redakcyjny Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Anna Mucharska, Lilla Świerblewska ; tekst Barbara Pawlic-Miśkiewicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
8
Stawicki, Roman. Autor Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako nowy problem społeczny / Roman Stawicki. 2018 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
9
Cieszkowski, Marek (1962- ). Autor Wczesny sowiecki język niemiecki : (na podstawie prasy, wydawnictw książkowych i materiałów propagandowych wydawanych w Związku Sowieckim) / Marek Cieszkowski. 2017 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
10
Mędelska, Jolanta (1953- ). Autor Losy Niemców rosyjskich i stan ich języka (do 1941 roku). Cz. 2, Losy Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku / Jolanta Mędelska, Marek Cieszkowski, Michał Sobczak. 2017 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
11
Mędelska, Jolanta (1953- ). Autor Losy Niemców rosyjskich i stan ich języka (do 1941 roku). Cz. 1, Zbiorowość niemiecka na ziemi rosyjskiej (od zarania do początków XX wieku) / Jolanta Mędelska, Marek Cieszkowski, Maria Jan 2017 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
12
Pawlic-Miśkiewicz, Barbara. Autor Redaktor Niech raj świetlisty będzie : [rytuały przejścia Tatarów polskich] : pogrzeb / zespół redakcyjny Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Anna Mucharska, Lilla Świerblewska ; tekst Barbara Pawlic-Miśk 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
13
Radłowska, Karolina. Autor Tatarzy polscy : ciągłość i zmiana / Karolina Radłowska. 2017 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
14
Switat, Mustafa. Społeczność arabska w Polsce : stara i nowa diaspora / Mustafa Switat. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
15
Węgrzyn, Grzegorz (polityka społeczna). Tożsamość ekonomiczna Górnoślązaków / Grzegorz Węgrzyn. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.347
16
Bajda, Piotr (1970- ).. Polityka etniczna Słowacji / Piotr Bajda, Radosław Zenderowski. 2016 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
17
Dębicki, Marcin (1976- ).. Postawy wobec Litwy i Litwinów na przykładzie wrocławian / Marcin Dębicki, Julita Makaro. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
18
Kościelniak, Krzysztof (1965- ).. Muzułmanie polscy : religia i kultura / Krzysztof Kościelniak. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
19

#EngagEUkraine : zaangażowanie społeczne Ukraińców w Polsce i w Niemczech / pod redakcją Agnieszki Łady, Katrin Böttger ; Instytut Spraw Publicznych. 2016 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
20
Lemańczyk, Magdalena. Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim / Magdalena Lemańczyk ; posłowiem opatrzył Piotr Madajczyk. 2016 BG( 2/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
21

The interdisciplinary contexts of reintegration and readaptation in the era of migration - an intercultural perspective / edited by Urszula Markowska-Manista. 2016 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
22

Tatarskie love story : rytuały przejścia Tatarów polskich : ślub / [zespół redakcyjny Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Anna Mucharska, Lilla Świerblewska ; opracowanie tekstu Barbara Pawlic-Miś 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
23

W pułapce wielokulturowości / redakcja Anna Siewierska-Chmaj. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
24
Sobecki, Mirosław (1960- ).. Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej : studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego / Mirosław Sobecki. 2016 BG( 2/ 0)
BPP( 10/ 5)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
25
Trosiak, Cezary. Górny Śląsk : między regionalizmem, autonomią, separatyzmem / Cezary Trosiak. 2016 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
26
Witkowski, Maciej (1978- ).. Polityka i antropologia : praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce / Maciej Witkowski. 2016 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
27

Ormianie polscy : kultura i dziedzictwo : studia i materiały źródłowe zebrane dla uczczenia jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich / pod redakcją Andrzeja 2016 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
28
Ackermann, Ines Katharina. Granice języka : samookreślenia Polaków na Białorusi i Litwie / Ines Katharina Ackermann. 2015 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
29
Browarek, Tomasz. Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945-1989 / Tomasz Browarek. 2015 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
30

Wietnamczycy u siebie i na emigracji : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Damiana Cichego SVD. 2015 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
31

Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej 1919-2014 / pod redakcją Ireny Kossowskiej. 2015 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
32
Krywult-Albańska, Małgorzata. Imigranci polscy w Kanadzie : socjologiczna analiza procesów adaptacji / Małgorzata Krywult-Albańska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
33
Kurasz, Irena. Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku : studium socjologiczne / Irena Kurasz. 2015 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
34

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku / redakcja naukowa Sławomir Łodziński, Katarzyna Warmińska, Grzegorz Gudaszewski ; [rec 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
35
Monolatìj, Ìvan (1976- ).. Metropolia versus peripheria : studia nad etno- i geopolityką dawnych Kresów Wschodnich I Rzeczypospolitej na przełomie XIX i XX wieku / Iwan Monolatii. 2015 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
36
Nowicka-Rusek, Ewa. Regionalizm czy nowa etniczność? : wieś podhalańska w XXI wieku / Ewa Nowicka, Anna Wrona ; [recenzje Dariusz Niedźwiedzki]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
37
Schabieńska, Ida (1988- ).. Wychowanie i kształcenie w muzułmańsko-chrześcijańskich rodzinach Tatarów polskich / Ida Schabieńska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
38
Wasyl, Franciszek. Ormianie w przedautonomicznej Galicji : studium demograficzno-historyczne / Franciszek Wasyl. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
39

Polacy i ich "sąsiedzi" / pod red. Andrzeja Bonusiaka, Grzegorza Krzysztofa Krzeszowskiego, Jolanty Ślęzak. 2014 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
40
Dolińska-Rydzek, Magda. Rosjanie w Izraelu : problem zaprogramowania kulturowego repatriantów z ZSRR i Federacji Rosyjskiej / Magda Dolińska-Rydzek. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
41

Romowie w Europie : tożsamość i współczesne wyzwania / red. nauk. Janusz Faryś, Piotr J. Krzyżanowski, Beata A. Orłowska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorz 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
42

Dom otwarty/dom zamknięty? : lekcje pogranicza : Europa Środkowo-Wschodnia (XX/XXI w.) / red. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
43
Jędrzejczyk-Kuliniak, Katarzyna. Tatariada / Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak, Barbara Pawlic-Miśkiewicz ; il. Aleksandra Omelak. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
44
Kołaczek, Małgorzata. Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska : Polska, Słowacja, Węgry / Małgorzata Kołaczek. 2014 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
45

Ormianie / pod red. Beaty Machul-Telus ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
46
Mappes-Niediek, Norbert (1953- ).. Biedni Romowie, źli Cyganie : stereotypy i rzeczywistość / Norbert Mappes-Niediek ; tł. Urszula Poprawska ; [red. przekł. Jacek St. Buras]. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
47

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie : aspekty polityczne i społeczne / red. nauk. Andrzej Sakson. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
48
Sobecka, Anna (1948- ).. Kalejdoskop : spotkania z mniejszościami narodowymi / Anna Sobecka. 2014 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
49
Urban, Janina. Mniejszości narodowe krajów Grupy Wyszehradzkiej w procesach integracyjnych Europy - tożsamość młodzieży mniejszości autochtonicznych / Janina Urban. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
50
Borowik, Irena (1956- ).. Jak w witrażach : tożsamość a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na Krymie / Irena Borowik. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
51
Gmerek, Tomasz. Edukacja i tożsamość etniczna mniejszości w obszarach podbiegunowych : (studium socjopedagogiczne) / Tomasz Gmerek. 2013 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
52

Włochy wielokulturowe : regionalizmy, mniejszości, migracje / pod redakcją Karoliny Golemo. 2013 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
53

Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze = Tatary Velikogo knâžestva Litovskogo v istorii, âzyke i kul’ture = The Tatars of the Grand Duchy of Lithuania in history 2013 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
54
Łyszczarz, Michał. Młode pokolenie polskich Tatarów : studium przemian generacyjnych młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej / Michał Łyszczarz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
55

Łemkowie / pod red. Beaty Machul-Telus ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
56
Mikołajczak, Stanisław. Polacy na Białorusi w latach 1987-2008 : funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej w systemie politycznym / Stanisław Mikołajczak ; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Wydział Studiów Spo 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
57

Litwini / pod red. Lecha M. Nijakowskiego ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)
WHS( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
58

Mała Azja w Polsce : plany i strategie imigrantów z Azji i Bliskiego Wschodu / [pod red. Anny Piłat, Justyny Segeš Frelak, Kingi Wysieńskiej] ; Instytut Spraw Publicznych. 2013 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
59
Reczyńska, Anna (1955- ).. Braterstwo a bagaż narodowy : relacje etniczne w Kościele katolickim na ziemiach kanadyjskich do I wojny światowej / Anna Reczyńska. 2013 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
60
Szczepański, Andrzej (1982- ).. Aktywność społeczno-polityczna mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim po 1989 roku / Andrzej Szczepański. 2013 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
61
Szymańska-Matusiewicz, Grażyna (1982- ).. Co się dzieje z tradycyjną rodziną wietnamską ? : antropologiczne studium Wietnamczyków z Hanoi i z Warszawy / Grażyna Szymańska-Matusiewicz. 2013 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
62

PL: tożsamość wyobrażona / pod red. Joanny Tokarskiej-Bakir ; [aut. Łukasz Baksik et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
63

Kwestie spisowe a tożsamość etniczno-kulturowa autochtonicznych mniejszości na pograniczach / pod red. Siergieja Jackiewicza. 2012 BG( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
64
Doliński, Wojciech (1975- ).. Nowe ślady stare drogi : Europa w pamiętnikach Polaków / Wojciech Doliński. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
65

Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne : dyskusje i interpretacje / red. nauk. Maciej Gdula, Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Renata Włoch. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
66

Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych / pod red. Jacka Kurczewskiego i Aleksandry Herman. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
67
Jaworska, Dorota. Tożsamość narodowa na pograniczu : poczucie tożsamości narodowej w narracjach uczniów, rodziców i nauczycieli polskich szkół na Litwie / Dorota Jaworska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
68

Problemy etniczne współczesnej Europy / pod red. Ewy Nowickiej i Michała Kowalskiego. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
69

Mniejszości regionu pogranicza polsko-niemieckiego : separacja - adaptacja - integracja - asymilacja / red. nauk. Beata A. Orłowska, Krzysztof Wasilewski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 2012 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
70
Sulkowski, Mariusz (polityka społeczna). Pół wieku diaspory tureckiej w Niemczech : społeczność turecka w Republice Federalnej Niemiec : procesy migracji i integracji po 1961 roku / Mariusz Sulkowski. 2012 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
71

Zapomniani sąsiedzi : studia o Romach w Polsce i w Europie / pod red. Piotra Borka. 2011 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
72
Godlewska-Goska, Marta. Życie w dwóch światach : tożsamość współczesnych Romów / Marta Godlewska-Goska, Justyna Kopańska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
73
Nieczuja-Ostrowski, Paweł (1975- ).. Ormianie w Polsce : przeszłość i teraźniejszość / Paweł Nieczuja-Ostrowski. 2011 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
74
Rykała, Andrzej. Mniejszości religijne w Polsce : geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne / Andrzej Rykała. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
75
Sakson, Andrzej (1952- ).. Od Kłajpedy do Olsztyna : współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury / Andrzej Sakson. 2011 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
76
Stasiewicz-Bieńkowska, Agnieszka. Kształtowanie tożsamości etnicznej dzieci imigrantów szwedzkich w USA według Augustana Book Concern (1889-1962) / Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska. 2011 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
77
Szymańska-Zybertowicz, Katarzyna (1971- ).. Nieobecne wyzwanie? : integracja jako zadanie polityki społecznej wobec cudzoziemców w Polsce po roku 1989 / Katarzyna Szymańska-Zybertowicz. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
78

Romowie 2011 : życie na pograniczu / red. nauk. Barbara Weigl, Małgorzata Różycka. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
79

Problematyka narodowościowa i religijna w XX wieku : wybrane aspekty / red. nauk. Krzysztof Żarna. 2011 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
80
Abkowicz, Mariola. Karaj jołłary = Karaimskie drogi : Karaimi w dawnej fotografii / Mariola Abkowicz i Anna Sulimowicz. 2010 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
81

"Duża i mała ojczyzna" w świadomości historycznej, źródłach i edukacji / pod red. Bogumiły Burdy i Małgorzaty Szymczak. 2010 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
82

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej : wybrane elementy polityki państwa / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
83
Gauß, Karl-Markus (1954- ).. Mieszkańcy Roany odchodzą pogodnie : wyprawy do Asyryjczyków, Cymbrów i Karaimów / Karl-Markus Gauß, przeł. Sława Lisiecka. 2010 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
84
Gawin, Tadeusz (1951- ).. Polskie odrodzenie na Białorusi 1988-2005 / Tadeusz Gawin. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
85
Januszewska, Edyta. Dziecko czeczeńskie w Polsce : między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa / Edyta Januszewska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
86

Wojna z "reżimem Łukaszenki" / [red. Lech Z. Niekrasz]. 2010 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
87
Nikitorowicz, Jerzy (1951- ).. Grupy etniczne w wielokulturowym świecie / Jerzy Nikitorowicz. 2010 BG( 3/ 1)
BPP( 3/ 1)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
88
Siewierski, Jacenty. Idea wielokulturowości : tradycja Rzeczypospolitej i doświadczenia obecne / Jacenty Siewierski 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
89

Białorusini / pod red. Teresy Zaniewskiej ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 2010 BG( 2/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
90

Konferencja: Mniejszość żydowska w Polsce : mity i rzeczywistość 20 maja 2010 r. / [Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych ; red. merytor. Piotr Zieliński]. 2010 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
91

Autochtoniczne mniejszości na pograniczach a ich stosunki z odseparowanym etnosem macierzystym / pod red. Siergieja Jackiewicza. 2009 BG( 3/ 0)
WHS( 3/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
92

"Obcy" w przestrzeni kulturowej współczesnej Europy / red. nauk. Dorota Angutek przy współpr. Magdy Pokrzyńskiej. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
93
Appadurai, Arjun (1949- ).. Strach przed mniejszościami : esej o geografii gniewu / Arjun Appandurai ; tł. Marta Bucholc. 2009 BG( 3/ 0)
BPP( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
94

Situation of Roma minority in Czech, Poland and Slovakia / ed. by Jaroslav Balvín and Łukasz Kwadrans ; [transl. Agnieszka Chmielewska, Henryk Luchowski]. 2009 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
95
Domagała, Bożena (1954- ).. Ukraińcy na Warmii i Mazurach : studium procesów asymilacji / Bożena Domagała. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
96

Polska mniejszość narodowa na Białorusi 1988-2009 : ocena minionego dwudziestolecia / pod red. Zdzisława J. Winnickiego i Tadeusza Gawina. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
97

Mniejszość polska na Ukrainie, mniejszość ukraińska w Polsce po 1989 roku / red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Michał Gołoś. 2009 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
98
Horska, Natalia (1980- ).. Aktywność narodowa mniejszości rosyjskiej na Ukrainie (1991-2004) / Natalia Horska. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
99

Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce : mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy / red. Aleksandra Jasińska-Kania, Sławomir Łodziński. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego