Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "316.346.3" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 297 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Agresja w szkole / redakcja naukowa Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. 2019 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
2
Ziębińska, Beata. Autor Polityczne, społeczno-demograficzne i zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi : studium porównawcze wybranych państw Europy Północnej i Południowej / Beata Ziębińska. 2019 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
3
Budzyńska, Ewa. Autor Międzypokoleniowe więzi w rodzinie : studium socjologiczne rodzin polskich i słowackich / Ewa Budzyńska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 2)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
4

Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych / redakcja naukowa Agnieszka Cybal-Michalska, Bożena Kanclerz, Lucyna Myszka-Strychalska, Paulina Peret-Drążewska ; Uniwersytet im. Adama 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
5
Gucwa-Porębska, Katarzyna. Autor Pomoc postpenitencjarna w środowisku wolnościowym dla osób 60+ : przykłady oddziaływań / Katarzyna Gucwa-Porębska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
6

"Prywatne światy zamknięte w listach" / redakcja naukowa Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
7

Młodzi : przeciw czemu się buntują? : czego pragną? : co budują? / redakcja naukowa Łukasz Kwadrans, Ewa Sowa-Behtane, Bogdan Stańkowski. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
8
Lachowski, Stanisław. Autor Aktywność ekonomiczna młodzieży w Polsce : studium psychospołeczne młodzieży w wieku 14-15 lat / Stanisław Lachowski, Bogusława Lachowska. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
9
Mazurkiewicz, Piotr (1960- ). Autor Totalitaryzm w epoce postmodernizmu : raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu / Zespół Badawczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: kierownik zespołu Piot 2018 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
10
Motyka, Marek A. (socjologia). Autor Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii : skala i przyczyny zjawiska wśród młodzieży województwa podkarpackiego / Marek A. Motyka. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
11

Wyzwania starzejącego się społeczeństwa : Polska dziś i jutro / redakcja naukowa Marek Okólski ; Uniwersytet Warszawski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
12

W starzejącej się Europie... : konteksty sąsiedztwa i dialogu we współczesnym świecie / redakcja naukowa Agnieszka Stopińska-Pająk, Zdzisława Dacko-Pikiewicz. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
13
Tomczyk, Łukasz. Autor Wolontariusze i seniorzy w programie Polski Cyfrowej Równych Szans : o siłach społecznych w procesie minimalizacji wykluczenia cyfrowego w Polsce / Łukasz Tomczyk. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
14
Długosz, Piotr. Strategie życiowe młodzieży na pograniczu polsko-ukraińskim / Piotr Długosz. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
15
Gmitrowicz, Agnieszka Justyna (1953- ).. Ryzyko samobójstwa u młodzieży : diagnoza, terapia, profilaktyka / Agnieszka Gmitrowicz, Marta Makara-Studzińska, Anita Młodożeniec. 2017 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
16
Gołembowska, Monika. Adolescencja a zachowania ryzykowne / Monika Gołembowska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
17
Kijek, Kamil (1981- ).. Dzieci modernizmu : świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej / Kamil Kijek. 2017 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
18

Moda i styl życia / redakcja naukowa Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
19
Lewowicki, Tadeusz (1942- ). Autor Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży - studium z pogranicza polsko-czeskiego. T. 3, Spostrzeganie wyznaczników tożsamości i postaw wobec Innych / Tadeusz Lewowicki, Barbara Chojnacka-Syn 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
20
Malarewicz, Agnieszka. Wsparcie prawne osób starszych / Agnieszka Malarewicz-Jakubów. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
21
Suchodolska, Jolanta. Poczucie jakości życia młodych dorosłych na przykładzie studenckiej społeczności akademickiej / Jolanta Suchodolska ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
22
Bilewicz, Małgorzata. Sytuacja życiowa i funkcjonowanie w rolach społecznych młodzieży z niepełnosprawnością wzroku / Małgorzata Bilewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
23

Opieka geriatryczna w Polsce / redakcja naukowa: Andrzej M. Fal, Izabela Witczak, Ewa Kuriata-Kościelniak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
24
Grzelak-Kostulska, Elżbieta (1970- ).. Seniorzy w Polsce w świetle procesów modernizacyjnych / Elżbieta Grzelak-Kostulska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
25
Grzywa, Anna. Starość, umieranie i śmierć : jak się z tym pogodzić? / Anna Grzywa. 2016 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
26

Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod redakcją: Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. 2016 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 1)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
27

Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). T. 2, Aspekty społeczno-kulturowe / pod redakcją Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskie 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
28

Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). T. 1, Metodologia, demografia, instytucje opieki / pod redakcją Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyn 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
29

Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży : zbiór prac / pod redakcją naukową: Edwarda Jarmocha, Izabeli Aldony Trzpil, Andrzeja W. Świderskiego ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczn 2016 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
30

Aktywność seniora jako wartość podmiotowa / pod redakcją naukową Mariana Kapicy i Tadeusza Olewicza ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Centrum Innowacji i Transferu Tech 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
31

"Świat dziecka" / redakcja naukowa: Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
32
Konieczna, Ewelina (1963- ).. Seniorzy i film : aktywizacja i integracja społeczna osób starszych przez uczestnictwo w kulturze filmowej / Ewelina Konieczna. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
33
Kotowski, Bartłomiej. Język, bunt, tożsamość : socjologiczno-antropologiczne studium empiryczne subkultury młodzieżowej rap / Bartłomiej Kotowski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
34

Obiektywny i subiektywny wymiar starości / pod redakcją Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
35
Lewowicki, Tadeusz (1942- ).. Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży - studium z pogranicza polsko-czeskiego. T. 2, Religia i tolerancja religijna / Tadeusz Lewowicki, Barbara Grabowska, Urszula Klajmon-Lech, Aniela Róż 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
36

Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / redakcja naukowa Jan A. Malinowski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
37
Mikołajczak-Woźniak, Małgorzata. Opresyjne zachowania uczniów wobec nauczycieli / Małgorzata Mikołajczak-Woźniak. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
38

Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków / redakcja Anna Obara-Pawłowska, Małgorzata Kołacz-Chmiel. 2016 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
39
Pańczyszyn, Kinga. Religijność jako styl życia : studium przypadku młodzieżowej wspólnoty protestanckiej / Kinga Pańczyszyn. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
40

Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa : aspekty psychologiczne / redakcja naukowa Danuta Rode ; [recenzent Mieczysław Radochoński]. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
41
Szatur-Jaworska, Barbara. Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013 / Barbara Szatur-Jaworska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Polityki Spo 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
42
Szczepkowski, Jacek (1970- ).. Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach : w poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych / Jacek Szczepkowski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
43
Adamczyk, Barbara. Dzieci ulicy w Polsce i na świecie : definicja, typologia, etiologia / Barbara Adamczyk. 2015 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
44

Młode pokolenie w świecie wielowymiarowego ryzyka / redakcja Roman Bogusław Sieroń, Marzena Banaczyk, Paweł Witek, Rafał Podleśny. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
45
Baniak, Józef (1948- ).. Religia katolicka i Kościół rzymskokatolicki w opiniach polskiej młodzieży : od akceptacji do kontestacji / Józef Baniak. 2015 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
46

Realność złego starzenia się : poza polityczną i społeczną powinnością / redakcja naukowa Leszek Buliński. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
47

Jesień życia : wybrane konteksty postrzegania i doświadczania starości oraz aktywizacji seniorów / redakcja naukowa Marzena Chrost, Andrzej Grudziński. 2015 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
48

Odkrywając współczesną młodzież : studia interdyscyplinarne / redakcja naukowa Monika I. Dąbkowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
49

Rosyjskie dzieciństwo = Russkoe detstvo / pod redakcją Katarzyny Dudy i Andrzeja Dudka. 2015 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
50
Fabiś, Artur. Ludzka starość : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej / Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior. 2015 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
51
Guzik, Aldona. Pokolenie ’89 : aksjologia i aktywność młodych Polaków / Aldona Guzik, Radosław Marzęcki, Łukasz Stach ; [recenzent: Jacek Kurzępa]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
52
Lewicka-Zelent, Agnieszka. Uwarunkowania gotowości nieletnich do zadośćuczynienia w paradygmacie sprawiedliwości naprawczej / Agnieszka Lewicka-Zelent. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
53
Łukaszewski, Bartosz. Warszawski hip-hop w kontekście środowiska rodzinnego / Bartosz Łukaszewski. 2015 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
54
Maćkowicz, Jolanta. Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej : ujęcie wiktymologiczne / Jolanta Maćkowicz ; [recenzenci Tadeusz Pilch, Adam A. Zych]. 2015 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
55
Pikuła, Norbert (1975- ).. Poczucie sensu życia osób starszych : inspiracje do edukacji w starości / Norbert G. Pikuła. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
56

Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego / pod redakcją Sylwii Słowińskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
57
Sowa-Behtane, Ewa. Wartości członków subkultur młodzieżowych / Ewa Sowa-Behtane ; [recenzenci Mirosław Józef Szymański, Kazimierz Pospiszyl]. 2015 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
58
Sowa-Behtane, Ewa. Młodzież ponowoczesna / Ewa Sowa-Behtane. 2015 BG( 2/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
59
Urbaniak, Bogusława. Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw / Bogusława Urbaniak, Alina Gładzicka-Janowska, Joanna Żyra, Lidia Kaliszczak, Agnieszka Piekutowska, Ewa Rollnik-Sadowska, Ewa Sobo 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
60
Waligóra-Huk, Anna. Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich / Anna Waligóra-Huk. 2015 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
61

Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym : od małej ojczyzny do globalnego świata / redakcja naukowa Daniel Wiśniewski. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
62

Problemy i szanse rozwoju osób starszych w społeczeństwie polskim / redakcja naukowa Magdalena Wnuk-Olenicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
63
Worach-Kardas, Halina. Starość w cyklu życia : społeczne i zdrowotne oblicza późnej dorosłości / Halina Worach-Kardas. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
64
Zalewska, Joanna Marta. Człowiek stary wobec zmiany kulturowej : perspektywa teorii praktyk społecznych / Joanna Zalewska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
65
Andrzejewska, Anna (pedagogika). Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
66
Banach, Marek (1962- ).. Alkoholizm wśród młodzieży : kompendium wiedzy dla pedagogów i pracowników socjalnych / Marek Banach, Ireneusz Kowalewski. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
67

Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych / red. nauk. Sylwester Bębas, Paweł Kowalski ; [Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Tr 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
68
Czapiński, Janusz (1951- ).. Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków : diagnoza społeczna 2013 : raport tematyczny / aut.: Janusz Czapiński, Piotr Błędowski. 2014 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
69

Oblicza jakości życia / red. nauk. Romuald Derbis, Łukasz Baka ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2014 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
70
Gapiński, Bartłomiej (1982- ).. Ludzie starzy na wsi polskiej od schyłku XIX wieku po rok 1939 / Bartłomiej Gapiński. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
71
Gaweł, Anna (pedagogika). Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły / Anna Gaweł. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
72
Hoffmann, Beata (1964- ).. Narkotyki w kulturze młodzieżowej / Beata Hoffmann. 2014 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
73

Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym : studia, badania, praktyka / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Jan A. Malinowski. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
74

Młodzi Polacy w XXI wieku / red. nauk. Sławomir Kowalski, Anna Schulz, Anna Nowacka ; Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
75

Children in the postmodern world : culture, media, social inequality / ed. Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski, Anna Basińska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2014 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
76

Młodzi emeryci w Polsce : między biernością a aktywnością / Łukasz Krzyżowski [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
77
Łączek, Tomasz. Społeczne i edukacyjne uwarunkowania sukcesu życiowego młodzieży / Tomasz Łączek. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
78

Starzenie się : problemat społeczno-socjalny i praktyka działań / pod red. Marcjanny Nóżki, Marty Smagacz-Poziemskiej. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
79
Pichalski, Ryszard (1936- ).. Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku / Ryszard Pichalski. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
80

Dzieciństwo / red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
81
Przybylski, Błażej (1985- ).. Zaangażowania polityczne młodzieży / Błażej Przybylski. 2014 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
82

Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa / pod red. Piotra Szukalskiego. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
83
Trąbka, Agnieszka. Tożsamość rekonstruowana : znaczenie migracji w biografiach third culture kids / Agnieszka Trąbka. 2014 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
84
Wójtewicz, Anna. Ciało w kulturze konsumpcji : efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie sieci szkół promujących zdrowie / Anna Wójtewicz. 2014 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
85
Wolska, Danuta. Zmiany inwolucyjne towarzyszące procesowi starzenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną / Danuta Wolska. 2014 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
86

Senior i rodzina / red. nauk.: Marek Banach, Adam Szwedzik. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
87

Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych / red. nauk. Aneta Baranowska, Elżbieta Kościńska, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. 2013 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
88

Społeczny kontekst życia w okresie senioralnym / pod red. nauk. Angeliki Barczyk-Nessel ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. 2013 BG( 2/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
89

Dzieci wojny narkotykowej : o wpływie polityki antynarkotykowej na młodych / red. Damon Barrett ; przeł. Dominka Dymińska. 2013 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
90

Zachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Danuty Boreckiej-Biernat. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
91
Charkowska-Giedrys, Katarzyna (1984- ).. Pornografia w percepcji młodzieży studenckiej : raport z badań / Katarzyna Charkowska-Giedrys. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
92

Dziecko w Oriencie / praca zbiorowa pod red. Danuty Chmielowskiej, Barbary Grabowskiej, Ewy Machut-Mendeckiej. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
93

Szkoła w perspektywie globalizacji i zagrożeń / red. nauk. Barbara Dobrowolska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
94

Edukacyjny, zarobkowy i definitywny exodus młodzieży z obszarów peryferyjnych Dolnego Śląska i jego skutki dla zrównoważonego rozwoju regionalnego : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. nauk. Mo 2013 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
95

Edukacyjny, zarobkowy i definitywny exodus młodzieży z obszarów peryferyjnych Dolnego Śląska i jego skutki dla zrównoważonego rozwoju regionalnego : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. nauk. Mo 2013 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
96
Gulczyńska, Anita. "Chłopaki z dzielnicy" : studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej / Anita Gulczyńska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
97
Jędrzejewski, Marek (1956- ).. Subkultury a samorealizacja w perspektywie edukacji i socjalizacji młodzieży / Marek Jędrzejewski. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
98
Jędrzejko, Mariusz. Młodzież w zaburzonym świecie : (etiologia i konsekwencje zjawiska - ujęcie socjopedagogiczne) : wprowadzenie do przedmiotu Patologie społeczne / Mariusz Jędrzejko. 2013 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
99
Krzyżowski, Łukasz. Polscy migranci i ich starzejący się rodzice : transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej / Łukasz Krzyżowski. 2013 BG( 1/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego