Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "316.346.2" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 336 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kość-Ryżko, Katarzyna. Autor Uchodźczynie - kobiety, matki, banitki : rola kultury pochodzenia w samopostrzeganiu i akulturacji migrantek przymusowych / Katarzyna Kość-Ryżko ; Instytut Archeologii i Etnologii Polska Akade 2021 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
2

Kobieta na przestrzeni dziejów. T. 2 / redakcja Błażej Cecota, Bartosz Koblenzer, Anna Sęderecka. 2020
316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
3

Biopolityka męskości / pod redakcją Tomasza Kaliściaka i Wojciecha Śmiei ; przy współpracy Piotra Mosaka. 2020 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
4
Maj, Ewa (1957- ). Autor Dziennikarki prasy dla kobiet w Polsce 1918-1939 : portret zbiorowy na podstawie publicystycznego samoopisu / Ewa Maj. 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
5
Sobolewska-Popko, Agnieszka. Autor Orientacje życiowe współczesnych matek / Agnieszka Sobolewska-Popko. 2020 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
6

Kobieta na przestrzeni dziejów. T. 1 / redakcja Janusz Budziński, Dominika Juszczak. 2019
316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
7

Historia kobiet czy historie kobiet? / redakcja Ewa Chabros i Agnieszka Klarman. 2019 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
8
Herman, Aleksandra. Autor Kulturowa wiedza kobiet : transfer międzypokoleniowy w warunkach podwójnej marginalizacji Ukrainek z mniejszości narodowej w Polsce / Aleksandra Herman. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
9
Mazurkiewicz, Filip. Autor Siła i słabość : studium upadku męskiej hegemonii w Polsce / Filip Mazurkiewicz. 2019 BG( 2/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
10

Kobiety w polityce : studia i rozprawy / redakcja naukowa Justyna Grażyna Otto ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. 2019 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
11
Różycka, Monika. Autor Wartości kobiece w biznesie / Monika Różycka. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
12
Barska, Anna. Autor Ukryte za zasłoną w Maghrebie : kobiety w działaniu, działania kobiet / Anna Barska. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
13

Śląsk kobiet : tradycja, aktywność i ekologia / redakcja naukowa Xymena Bukowska, Katarzyna Iwińska. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
14
Grabowska, Magdalena (socjologia). Autor Zerwana genealogia : działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy / Magdalena Grabowska ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
15
Kołacz-Chmiel, Małgorzata. Autor Mulier honesta et laboriosa : kobieta w rodzinie chłopskiej późnośredniowiecznej Małopolski / Małgorzata Kołacz-Chmiel. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
16
Kończak, Joanna. Autor Kobiety : badaczki, czempionki, awanturnice / Joanna Kończak ; zilustrowała Karolina Matyjaszkowicz. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
17

Wizerunki kobiet / pod redakcją Arkadiusza Lewickiego ; współpraca Ewa Baszak, Hanna Kowalska. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
18
Ługowska, Agnieszka (filozofia). Autor Feminizm po polsku. T. 2 / Agnieszka Ługowska, Filip Pierzchalski, Karolina Golinowska, Maria Ewa Szatlach. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
19
Michna, Natalia Anna. Autor Kobiety i kultura : o doświadczeniu w filozofii feministycznej / Natalia Anna Michna. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
20
Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego (9 ; 2017 ; Wolin). Kobiety w dziejach : od archeologii do czasów średniowiecznych / redakcja Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
21
Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego (9 ; 2017 ; Wolin). Kobiety w dziejach : od nowożytności do współczesności / redakcja Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
22

W kręgu patronatu kobiecego w XVII-XVIII wieku / redakcja Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska, Agnieszka Słaby. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
23
Popiołek, Bożena (1962- ). Autor Kobiecy świat w czasach Augusta II : studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich / Bożena Popiołek. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
24

Kobiece dwudziestolecie : 1918-1939 / pod redakcją Radosława Siomy ; ze wstępem Barbary Czarneckiej. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
25
Smól, Joanna. Autor Poradnictwo w prasie kobiecej drugiej połowy XX wieku : studium genologiczne / Joanna Smól. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
26
Urbański, Jarosław (1964- ). Autor Wiecowniczki : Zofia Tułodziecka i początki radykalnego zawodowego ruchu kobiecego w Wielkopolsce / Jarosław Urbański. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
27

Kobiety w polskich służbach mundurowych : role, zadania i wyzwania / redakcja naukowa Ewelina Waśko-Owsiejczuk. 2018 BG( 2/ 1)
BWP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
28

Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021 / Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstw 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
29

Kobiety w polityce / pod redakcją Moniki Banaś. 2017 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
30

Oblicza męskości = Faces of masculinity / pod redakcją Ewy Bogdanowskiej-Jakubowskiej. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
31
Dormus, Katarzyna. Edukacja kobiet, kobiety w edukacji : szkice historyczno-pedagogiczne / Katarzyna Dormus, Anna Włoch, Justyna Wojniak. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
32
Grochalska, Monika. Kobiety w związkach intymnych : studium empiryczno-krytyczne / Monika Grochalska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
33

Udane przedsięwzięcia i chybione projekty : kobiety w życiu publicznym (1750-1989) = Erfolgreiche und gescheiterte Projekte : Frauen in der Öffentlichkeit (1750-1989) / pod redakcją Angelique 2017 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
34

W poszukiwaniu kobiecości : zbiór rozważań socjologicznych / redakcja naukowa Anna M. Kłonkowska, Agnieszka Maj. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
35

Kobiety, mężczyźni i bliskie związki / (redakcja naukowa) Eugenia Mandal. 2017 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
36

Television for women : new directions / edited by Rachel Moseley, Helen Wheatley and Helen Wood. 2017 BG( 1/ 1)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
37
Nowak, Barbara (pedagogika). Autor Pomoc kobietom z nizin społecznych na terenie Krakowa : (1918-1939) / Barbara Nowak. 2017 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
38

Kobieta niepoznana na przestrzeni dziejów / redakcja Anna Obara-Pawłowska, Anna Miączewska, Dariusz Wróbel. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
39

Kobiety w sferze publicznej : perspektywy interdyscyplinarne problemu / redakcja naukowa Magdalena Pataj. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
40
Szewczyk, Helena. Równość płci w zatrudnieniu / Helena Szewczyk. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
41
Szyszko-Trojanowska, Joanna. "Dźwigać się trzeba zawsze i walczyć ciągle" : wybór publicystyki o sprawie kobiecej z lat 1897-1930 / Joanna Szyszko-Trojanowska. 2017 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
42

W trosce o macierzyństwo / redakcja naukowa Ewa Włodarczyk. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
43
Włodarczyk, Ewa (pedagogika). Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet : obraz i instytucjonalne reakcje środowiska wielkomiejskiego / Ewa Włodarczyk. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
44
Żychlińska, Justyna. Autor Kobieta kultury łużyckiej w przestrzeni społecznej : (na przykładzie źródeł z Wielkopolski) / Justyna Żychlińska. 2017 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
45

Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX wieku / pod redakcją naukową Adriany Dawid i Joanny Lusek ; Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Uniwersytet Opolski, Towarzystwo Miłośników Historii. 2016 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
46
Duda, Maciej (1983- ).. Dogmat płci : polska wojna z gender / Maciej Duda. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
47
Goldstein, Piotr (filozofia). Wizerunek kobiety w filozofii Platona / Piotr Goldstein. 2016 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
48
Grzesiak, Emilia. Dynamika dostępu kobiet do studiów politechnicznych : teoria i praktyka społeczna / Emilia Szymczak. 2016 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
49
Jaworowicz, Magdalena. Marketing płci w komunikowaniu politycznym / Magdalena Jaworowicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
50
Kalinowska, Milena. Kobieta na łamach pisma satyryczno-humorystycznego "Mucha" w latach 1868-1914 / Milena Kalinowska ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe AT 2016 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
51

Kobieta w Galicji : nowoczesność i tradycja / redaktorzy naukowi Jolanta Kamińska-Kwak, Szczepan Kozak, Dariusz Opaliński. 2016 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
52

Obywatelki na obcasach : kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI w.). T. 2 / redakcja: Urszula Kozłowska, Tomasz Sikorski, Adam Wątor ; [recenzenci: Agnieszka Szudarek, Czesław Osękowski]. 2016 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
53

Obywatelki na obcasach : kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI w.). T. 1 / redakcja: Urszula Kozłowska, Tomasz Sikorski, Adam Wątor ; [recenzenci: Agnieszka Szudarek, Czesław Osękowski]. 2016 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
54

Drogi kobiet do polityki : (na przestrzeni XVIII-XXI wieku) / pod redakcją Teresy Kulak i Małgorzaty Dajnowicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Historycznych PAN. Komisja Historii Kobiet. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
55
Kurowska, Anna (1980- ).. Perspektywa gender w polityce społecznej / Anna Kurowska, Bartosz Pieliński, Ryszard Szarfenberg, Anna Wójtewicz. 2016 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
56

Gender : spojrzenie krytyczne / monografia wieloautorska pod redakcją naukową Jarosława Jagiełły i Dariusza Oko ; [tłumaczenia z j. angielskiego i j. niemieckiego Magdalena Czarnik, Steffen 2016 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
57

Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet / redakcja naukowa Agata Matysiak-Błaszczyk, Barbara Jankowiak. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
58
Pawlak-Hejno, Elżbieta. Bojownice czy wariatki? : obraz sufrażystek angielskich w prasie polskiej (1911-1914) / Elżbieta Pawlak-Hejno. 2016 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
59
Podgórska-Rykała, Joanna. Polityka równości płci na szczeblu samorządowym / Joanna Podgórska-Rykała. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
60

Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII-XIX wieku / redakcja Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Agnieszka Słaby ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
61
Swadźba, Urszula. Od żony górnika do naukowca : zmiana systemu wartości i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Śląska / Urszula Swadźba, Monika Żak. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
62
Wodzik, Justyna (1985- ).. Czy kobieta istnieje? : spór o pojęcie kobiecości pomiędzy esencjalizmem i antyesencjalizmem we współczesnej myśli feministycznej / Justyna Wodzik. 2016 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
63

Ideologia gender - zagrożenia. 2016 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
64

Kobiety i historia : od niewidzialności do sprawczości / redakcja Katarzyna Bałżewska, Dobrosława Korczyńska-Partyka, Alicja Wódkowska. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
65
Berlatsky, Noah. Wonder Woman : bondage and feminism in the Marston/Peter comics, 1941-1948 / Noah Berlatsky. 2015 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
66
Botz-Bornstein, Thorsten (1964- ). Autor Veils, nudity, and tattoos : the new feminine aesthetics / Thorsten Botz-Bornstein. 2015 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
67
Chełstowska, Agata. Przemoc ekonomiczna w związkach : diagnoza zjawiska i dyskusja o przeciwdziałaniu / Agata Chełstowska, Małgorzata Druciarek, Aleksandra Niżyńska ; Instytut Spraw Publicznych. 2015 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
68
Chmura-Rutkowska, Iwona. "Niegodne historii"? : o nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum / Iwona Chmura-Rutkowska, Edyta Głowacka Sobiech, Izabela S 2015 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
69
Czarnota, Wanda (1946- ).. Wybory życiowe młodych Polek : przyczynek do antropologii kobiety / Wanda Czarnota. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
70
Firlit-Fesnak, Grażyna. Bieda i płeć : sfery podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej / Grażyna Firlit-Fesnak ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
71
Gawin, Magdalena (1972- ).. Spór o równouprawnienie kobiet : (1864-1919) / Magdalena Gawin. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
72
Jarska, Natalia (1981- ).. Kobiety z marmuru : robotnice w Polsce w latach 1945-1960 / Natalia Jarska ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
73
Kimmel, Michael S. (1951- ).. Społeczeństwo genderowe / Michael Kimmel ; redakcja naukowa Anna M. Kłonkowska ; tłumaczenie Anna Czerniak i Anna M. Kłonkowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
74
Kinowska, Zofia. "Można zakasać rękawy" : aktywność obywatelska kobiet w środowisku lokalnym / Zofia Kinowska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
75
Kłonkowska, Anna M. O płci od nowa : własna tożsamość oczami osób transpłciowych / Anna M. Kłonkowska, Katarzyna Bojarska, Konrad Witek. 2015 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
76
Lis, Bartek (1980- ).. Gejowskie (nie)męskości : normy płciowe a strategie tożsamościowe gejów / Bartek Lis. 2015 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
77

Feminizm / redakcja Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj, Marcin Pomarański. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
78

Zarządzanie kompetencjami kobiet w policji / pod redakcją Izabeli Nowickiej, Dominika Hryszkiewicza. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
79
Odrowąż-Coates, Anna (1979- ).. Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet : płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji / Anna Odrowąż-Coates ; [recenzenci: Ewa Jarosz, Danuta Lalak]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
80
Paluszkiewicz-Misiaczek, Magdalena. Najeźdźcy w sukniach : awans społeczny i zmiana wiktoriańskiego wizerunku kobiety w Kanadzie na przełomie XIX i XX wieku / Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek ; [recenzenci Adam Walaszek, Anna 2015 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
81

Kobiety w sferze publicznej : teoria i praktyka / pod redakcją naukową Magdaleny Pataj. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
82
Szepelska, Alina. Przedsiębiorczość kobiet na obszarach wiejskich na przykładzie województwa podlaskiego / Alina Szepelska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
83
Urbańska, Sylwia (1977- ).. Matka Polka na odległość : z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010 / Sylwia Urbańska ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
84

Gender : spojrzenie z różnych perspektyw / redakcja Włodzimierz Wieczorek. 2015 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
85
Wolf, Alison. Faktor XX : jak pracujące kobiety tworzą nowe społeczeństwo / Alison Wolf ; przełożyła Weronika Mincer. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
86

Kobiety na stanowisku kierowniczym w sektorze publicznym : sytuacja zawodowa i rodzinna / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska ; aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
87
Bortkiewicz, Paweł (1958- ).. Historia jednego wykładu czyli Gender zdemaskowany / Paweł Bortkiewicz. 2014 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
88
Bujak, Janusz (1967- ).. "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich?" : współczesny feminizm w poszukiwaniu tożsamości kobiety / Janusz Bujak. 2014 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
89

Kobiety "na zakręcie" 1933-1989 / red. Ewa Chabros i Agnieszka Klarman. 2014 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
90

Konteksty feministyczne : gender w życiu społecznym i kulturze / pod red. Patrycji Chudzickiej-Dudzik i Elżbiety Durys ; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łó 2014 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
91

Kobieta - zdrowie - ciało : perspektywa biopsychospołeczna / pod red. Aliny Dworak, Kariny Leksy. 2014 BG( 2/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
92
Fraser, Nancy (1947- ).. Drogi feminizmu : od kapitalizmu państwowego do neoliberalnego kryzysu / Nancy Fraser ; przeł. Agnieszka Weseli ; przedm. Kinga Dunin. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
93

O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii / pod red. Małgorzaty Karwatowskiej, Roberta Litwińskiego, Adam Siwca. 2014 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
94

O płci, ciele i seksualności w języku i mediach / pod red. Małgorzaty Karwatowskiej [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
95

"Portret kobiecy" : Polki w realiach epoki. T. 3 / redakcja naukowa Jarosław Kita, Mateusz Klempert, Maria Korybut-Marciniak. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
96

"Portret kobiecy" : Polki w realiach epoki. T. 2 / redakcja naukowa Jarosław Kita, Marta Sikorska-Kowalska. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
97

"Portret kobiecy" : Polki w realiach epoki. T. 1 / redakcja naukowa Maria Korybut-Marciniak, Marta Zbrzeźniak. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
98

Kobiety w wojnach i konfliktach polityczno-społecznych na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku : wybrane zagadnienia / pod red. Teresy Kulak i Agnieszki Chlebowskiej ; Polska Akademia 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
99

Między tradycją a nowoczesnością : tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji / red. nauk. Wanda Laszczak et al. ; Uniwersytet Opolski. 2014 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego