Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "316.344" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 115 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Maliszewska, Anna (1983- ). Autor W stronę antropologii inkluzywnej: głęboka niepełnosprawność intelektualna a człowieczeństwo : studium z zakresu katolickiej teologii niepełnosprawności / Anna Maliszewska. 2019 BG( 2/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
2
Rzeźnicka-Krupa, Jolanta. Autor Społeczne ontologie niepełnosprawności : ciało, tożsamość, performatywność / Jolanta Rzeźnicka-Krupa. 2019 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
3
Szymanowska, Joanna (pedagogika). Autor Jakość życia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w kontekście wsparcia społecznego i kultury działań pomocowych : studium pedagogiczne / Joanna Szymanowska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
4

Kultura a zdrowie i niepełnosprawność / redakcja naukowa Joanna Kowalska, Rafał Dziurla, Kamilla Bargiel-Matusiewicz. 2018 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
5

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 5, W trosce o dobrostan człowieka / pod redakcją Katarzyny Parys, Małgorzaty Trojańskie 2018 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
6

Wykluczenie : wymiar jednostkowy i społeczny : profilaktyka i wsparcie / redakcja naukowa Joanna Rajewska de Mezer. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
7

Jest człowiek z niepełnosprawnością : pola refleksji / redakcja naukowa Beata Antoszewska, Iwona Myśliwczyk. 2017 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
8
Grzebyk-Dulak, Iwona. Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej : studium teoretyczno-empiryczne / Iwona Grzebyk-Dulak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
9
Kmiecik, Zbigniew R. Losy wariata i głupka w państwie i społeczeństwie / Zbigniew R. Kmiecik. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
10

Od wykluczenia do wsparcia : w przestrzeni współczesnych problemów społecznych / redakcja naukowa Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak, Ewa Włodarczyk. 2017 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
11
Dróżdż, Krzysztof (1964- ).. Etykiety współczesnych ideologii : wykluczenie społeczne / Krzysztof Dróżdż. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
12

Wybrane prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego / redakcja naukowa: Ewa M. Guzik-Makaruk, Emil W. Pływaczewski. 2016 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)
BIO( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
13

Niepełnosprawność : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod redakcją Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Krzysztofa Czykiera. 2016 BG( 3/ 1)
BPP( 3/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
14
Kaczmarczyk, Kamila (1988- ).. Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce / Kamila Kaczmarczyk. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
15
Kojder, Andrzej (1941-2021).. Pobocza socjologii / Andrzej Kojder. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
16

Taktyki wizualne : codzienność w sytuacji niepełnosprawności i choroby / redakcja Marcela Kościańczuk. 2016 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
17

(Nie)chciana tożsamość / redakcja naukowa Katarzyna Lewandowska, Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Cezary Lisowski, Jan Wiktor Sienkiewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
18
Piwowarczyk, Jan (1951- ).. Bieda jako wyzwanie / Jan Piwowarczyk. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
19
Skura, Monika (1977-).. Ja - inny : relacje społeczne osób z niepełnosprawnością / Monika Skura. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
20
Belzyt, Joanna (1977- ). Autor Doświadczenia niepełnosprawności w przestrzeniach spotkania / Joanna Iza Belzyt, Joanna Doroszuk, Agnieszka Woynarowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
21
Boruc, Dagmara Maria. Poziom satysfakcji z życia i poziom inteligencji emocjonalnej wśród skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych / Dagmara Maria Boruc. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
22
Dryżałowska, Grażyna. Integracja edukacyjna a integracja społeczna : satysfakcja z życia osób niedosłyszących / Grażyna Dryżałowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
23
Fajfer-Kruczek, Ilona. Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym / Ilona Fajfer-Kruczek. 2015 BG( 2/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
24
Garbat, Marcin. Historia niepełnosprawności : geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami / Marcin Garbat. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
25
Kruk, Monika A. Ograniczenia i perspektywy rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych / Monika A. Kruk, Cezary A. Kwiatkowski, Joanna Hawlena. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
26

Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności / redakcja naukowa Piotr Tomaszewski, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Ewa Pisula. 2015 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
27

Nierówności społeczne we współczesnym świecie / pod redakcją Agnieszki Wołk i Anny Potasińskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
28
Żak, Monika. Życie rodzinne w sferze zawodów wysokiego ryzyka : (na przykładzie zawodu policjanta) / Monika Żak. 2015 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
29
Banach, Iwona. Od integracji do inkluzji : o problemach integracji społecznej osób niepełnosprawnych / Iwona Banach. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
30

Osoby bezdomne : psychologiczne aspekty ich funkcjonowania / red. Małgorzata Anna Basińska. 2014 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
31
Grocki, Romuald. Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia / Romuald Grocki. 2014 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
32

Zrozumieć wykluczenie społeczne / [red. nauk. Arkadiusz Marzec, Magdalena Grochulska, Magdalena Pluskota]. 2014 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
33
Sinâvskij, Andrej Donatovič (1925-1997).. Rosyjska inteligencja / Andriej Siniawski ; przeł. Marcin Benedek ; wstęp Michał Sutowski. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
34

Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością / pod red. Edyty Widawskiej i Krzysztofa Skotnickiego ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2014 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
35
Wojtczak, Przemysław. Funkcjonowanie przesądów w środowisku przestępczym / Przemysław Wojtczak. 2014 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
36

Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości / red. nauk. Danuta Wolska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
37

Obszary wykluczenia społecznego - sfera biologiczna i środowiskowa / red. nauk. Danuta Apanel, Anetta Jaworska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
38

Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce / Konrad Buczkowski [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
39

Socio-pedagogical contexts of social marginalization / eds. Stanisława Byra, Eliza Chodkowska. 2013 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
40
Oliwa-Ciesielska, Monika. W poszukiwaniu kultury ubóstwa / Monika Oliwa-Ciesielska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
41

Moje miejsca - moja tożsamość / red. Helena Ostrowicka. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
42
Podgórska-Jachnik, Dorota. Głusi : emancypacje / Dorota Podgórska-Jachnik. 2013 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
43
Przyłuska-Fiszer, Alicja. Niepełnosprawność jako przedmiot refleksji bioetycznej / Alicja Przyłuska-Fiszer. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
44
Sakowicz, Tadeusz (1953- ).. Systemy normatywne w świadomości osób uwięzionych : studium socjopedagogiczne / Tadeusz Sakowicz ; Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
45

Technology-driven promotion for NGOs : experiences against social exclusions / ed. by Sławomir Smyczek. 2013 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
46

Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Tarkowskiej. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
47
Żuraw, Hanna. Taka zwykła codzienność : jakość życia niepełnosprawnych intelektualnie absolwentów zawodowych szkół specjalnych / Hanna Żuraw. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
48
Baczała, Ditta. Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne / Ditta Baczała. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
49
Bauman, Zygmunt (1925-2017).. Straty uboczne : nierówności społeczne w epoce globalizacji / Zygmunt Bauman ; przekł. Justyn Hunia. 2012 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
50
Cytowska, Beata (1964- ).. Trudne drogi adaptacji : wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim / Beata Cytowska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
51

Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością / red. nauk. Bożena Grochmal-Bach, Małgorzata Alberska, Anna Grzebinoga. 2012 BG( 2/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
52

Niepełnosprawność - w zwierciadle dorosłości / red. nauk. Remigiusz J. Kijak. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
53

Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim / redakcja Katarzyna Kutek-Sładek, Grzegorz Godawa, Łukasz Ryszka. 2012 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
54
Majewicz, Piotr. Psychospołeczna adaptacja osób z niepełnosprawnością ruchową w okresie dorosłości / Piotr Majewicz. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
55

Wsparcie na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością / pod red. Barbary Olszewskiej. 2012 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
56
Olszewski, Sławomir. Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością / Sławomir Olszewski, Katarzyna Parys, Małgorzata Trojańska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
57

Globalno-lokalne wyzwania uczelni wyższych związane z niepełnosprawnością / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. 2012 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
58
Stachowiak, Beata. Socjalizacja studentów do społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Litwy, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej i Ukrainy : studium porównawcze / Beata Stachowiak. 2012 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
59
Wagner, Iwona. Obiektywna i subiektywna percepcja biedy w rodzinie - diagnoza nierówności społecznych / Iwona Wagner ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2012 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
60

Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
61
Zwarthoed, Danielle. Zrozumieć biedę : John Rawls - Amartya Sen / Danielle Zwarthoed ; przeł. Agnieszka Karpowicz. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
62
Cęcelek, Grażyna. Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej / Grażyna Cęcelek. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
63

Uczelnia przyjazna niepełnosprawności : pomiędzy stereotypami a rzeczywistością funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer. 2011 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
64
Pawlica, Beata (1969- ).. Funkcjonowanie osób bezrobotnych na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego : raport z badań / Beata Pawlica. 2011 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
65
Raś, Danuta. Rodziny ubogie i przestępczość od XVI do XX wieku : warunki życia, badania psychologiczno-społeczne, dobroczynność i wychowanie młodzieży / Danuta Raś. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
66
Sdvižkov, Denis Anatol’evič (1968- ).. Epoka inteligencji : historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie / Denis Sdvižkov ; przekł. Justyna Górny ; red. nauk. Adam Kożuchowski. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
67
Skrocka, Dorota. Orientacja egzystencjalna studentów wobec problemu śmierci : studium pedagogiczne / Dorota Skrocka. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
68
Zawiślak, Aleksandra ( -2012).. Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną / Aleksandra Zawiślak. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
69
Konieczna, Ewelina J. W poszukiwaniu sensu życia : program wychowawczo-terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych ruchowo / Ewelina J. Konieczna. 2010 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
70
Sarzyńska-Mazurek, Ewa. Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych / Ewa Sarzyńska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
71

Gender i ekonomia opieki / [Janine Brodie et al.] ; red. Ewa Charkiewicz, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz 2009 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
72
Cierpiałowska, Tamara. Studenci z niepełnosprawnością : problemy funkcjonowania edukacyjnego i psychospołecznego / Tamara Cierpiałowska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
73
Jeziorski, Paweł Artur. Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych / Paweł A. Jeziorski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2009 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
74

Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie : dla terapeutów, nauczycieli, wychowawców i rodziców / pod red. Joanny Kobosko. 2009 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
75
Rzeźnicka-Krupa, Jolanta. Niepełnosprawność i świat społeczny : szkice metodologiczne / Jolanta Rzeźnicka-Krupa. 2009 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
76
Sarzyńska-Mazurek, Ewa. Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych / Ewa Sarzyńska. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
77
Wagner, Iwona. Obiektywna i subiektywna percepcja biedy w rodzinie - diagnoza nierówności społecznych / Iwona Wagner ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2009 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
78
Barnes, Colin. Niepełnosprawność / Colin Barnes, Geof Mercer ; przeł. Piotr Morawski. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
79
Chwaszcz, Joanna. Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn / Joanna Chwaszcz. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
80

Oblicza bezdomności / red. Maciej Dębski i Krzysztof Stachura. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
81

Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście / red. Maciej Dębski, Sylwiusz Retowski. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
82

Inteligencja w Polsce : specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? / pod red. Henryka Domańskiego. 2008 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
83
Filipek, Agnieszka. Poziom i charakter kultury bezpieczeństwa młodzieży akademickiej / Agnieszka Filipek ; Akademia Podlaska. 2008 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
84
Gąciarz, Barbara. Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich : uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń : raport z badań / Barbara 2008 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
85

Inteligencja, imperium i cywilizacje w XIX i XX wieku / pod red. Jana Kieniewicza ; [tł. Anna Fierla] ; Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales". Uniwersytet Warszawski. 2008 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
86
Kiersztyn, Anna. Czy bieda czyni złodzieja? : związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością / Anna Kiersztyn. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
87
Kozera, Łukasz (1979- ).. Życie w ubóstwie : zarys problemu / Łukasz Kozera. 2008 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
88
Malec, Małgorzata (1976- ).. Biograficzne uczenie się osób z nabytym stygmatem / Małgorzata Malec. 2008 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
89
Zarycki, Tomasz. Kapitał kulturowy : inteligencja w Polsce i w Rosji / Tomasz Zarycki. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
90
Nalaskowski, Filip (1980- ).. Ubóstwo a wykluczenie z kultury jako problem dla edukacji / Filip Nalaskowski. 2007 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
91
Bauman, Zygmunt (1925-2017).. Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy / Zygmunt Bauman ; przekł. Stanisław Obirek. 2006 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
92
Hasegawa, Miki. "We are not garbage!" : the homeless movement in Tokyo, 1994-2002 / Miki Hasegawa. 2006 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
93
Polok, Grzegorz (1963- ).. Najważniejsze wartości studentów pierwszego roku Akademii Ekonomicznej w Katowicach / Grzegorz Polok. 2006 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
94

Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy : postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL / red. Jarosław Neja ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Na 2005 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
95

Ocena i analiza jakości życia / pod red. Walentego Ostasiewicza ; [aut. poszcz. rozdz. Tadeusz Borys et al.]. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
96
Jarosz, Maria (1931-2016).. Samobójstwa : ucieczka przegranych / Maria Jarosz ; Instytut Studiów Politycznych PAN. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
97
Kardas, Alina. Elity władzy w Toruniu w XVII wieku : mechanizmy kształtowania się i wymiany grup rządzących / Alina Kardas ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2004 BG( 2/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
98

Człowiek niepełnosprawny : rodzina i praca / pod red. Małgorzaty Kościelskiej i Bassama Aouila. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
99
Parzęcki, Ryszard (1935- ).. Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży w stadium eksploracji : zamierzenia, wybory, realia / Ryszard Parzęcki. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego