Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "316.34" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 1013 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Ali Woronowicz i Mustafa Aleksandrowicz w Egipcie : materiały źródłowe i publicystyka z lat 1934-1938 / edycja naukowa tekstów źródłowych, redakcja naukowa i opracowanie Grzegorz Czerwińs 2019 BG( 3/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
2
Herman, Aleksandra. Autor Kulturowa wiedza kobiet : transfer międzypokoleniowy w warunkach podwójnej marginalizacji Ukrainek z mniejszości narodowej w Polsce / Aleksandra Herman. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
3
Jundo-Kaliszewska, Barbara. Autor Zakładnicy historii : mniejszość polska w postradzieckiej Litwie / Barbara Jundo-Kaliszewska. 2019 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
4

Agresja w szkole / redakcja naukowa Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. 2019 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
5
Maliszewska, Anna (1983- ). Autor W stronę antropologii inkluzywnej: głęboka niepełnosprawność intelektualna a człowieczeństwo : studium z zakresu katolickiej teologii niepełnosprawności / Anna Maliszewska. 2019 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
6

Kobiety w polityce : studia i rozprawy / redakcja naukowa Justyna Grażyna Otto ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. 2019 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
7
Różycka, Monika. Autor Wartości kobiece w biznesie / Monika Różycka. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
8
Rzeźnicka-Krupa, Jolanta. Autor Społeczne ontologie niepełnosprawności : ciało, tożsamość, performatywność / Jolanta Rzeźnicka-Krupa. 2019 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
9
Szymanowska, Joanna (pedagogika). Autor Jakość życia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w kontekście wsparcia społecznego i kultury działań pomocowych : studium pedagogiczne / Joanna Szymanowska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
10
Ziębińska, Beata. Autor Polityczne, społeczno-demograficzne i zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi : studium porównawcze wybranych państw Europy Północnej i Południowej / Beata Ziębińska. 2019 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
11

Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych / redakcja naukowa Irena Borowik, Stella Grotowska, Piotr Stawiński. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
12
Browarek, Tomasz. Autor Uwarunkowania polityki etnicznej państwa polskiego po 1989 roku / Tomasz Browarek. 2018 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
13
Budzyńska, Ewa. Autor Międzypokoleniowe więzi w rodzinie : studium socjologiczne rodzin polskich i słowackich / Ewa Budzyńska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 2)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
14

Śląsk kobiet : tradycja, aktywność i ekologia / redakcja naukowa Xymena Bukowska, Katarzyna Iwińska. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
15

Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych / redakcja naukowa Agnieszka Cybal-Michalska, Bożena Kanclerz, Lucyna Myszka-Strychalska, Paulina Peret-Drążewska ; Uniwersytet im. Adama 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
16
Grabowska, Magdalena (socjologia). Autor Zerwana genealogia : działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy / Magdalena Grabowska ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
17

Obce, nasze, inne. T. 1, Bliscy i dalecy sąsiedzi / redakcja naukowa Katarzyna Grysińska-Jarmuła i Teresa Maresz. 2018 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
18
Gucwa-Porębska, Katarzyna. Autor Pomoc postpenitencjarna w środowisku wolnościowym dla osób 60+ : przykłady oddziaływań / Katarzyna Gucwa-Porębska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
19

"Prywatne światy zamknięte w listach" / redakcja naukowa Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
20
Kołacz-Chmiel, Małgorzata. Autor Mulier honesta et laboriosa : kobieta w rodzinie chłopskiej późnośredniowiecznej Małopolski / Małgorzata Kołacz-Chmiel. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
21
Kończak, Joanna. Autor Kobiety : badaczki, czempionki, awanturnice / Joanna Kończak ; zilustrowała Karolina Matyjaszkowicz. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
22

Kultura a zdrowie i niepełnosprawność / redakcja naukowa Joanna Kowalska, Rafał Dziurla, Kamilla Bargiel-Matusiewicz. 2018 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
23

Młodzi : przeciw czemu się buntują? : czego pragną? : co budują? / redakcja naukowa Łukasz Kwadrans, Ewa Sowa-Behtane, Bogdan Stańkowski. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
24
Lachowski, Stanisław. Autor Aktywność ekonomiczna młodzieży w Polsce : studium psychospołeczne młodzieży w wieku 14-15 lat / Stanisław Lachowski, Bogusława Lachowska. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
25

Wizerunki kobiet / pod redakcją Arkadiusza Lewickiego ; współpraca Ewa Baszak, Hanna Kowalska. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
26
Ługowska, Agnieszka (filozofia). Autor Feminizm po polsku. T. 2 / Agnieszka Ługowska, Filip Pierzchalski, Karolina Golinowska, Maria Ewa Szatlach. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
27

Obce, nasze, inne. T. 2, Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze / redakcja naukowa Teresa Maresz i Katarzyna Grysińska-Jarmuła. 2018 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
28
Mazurkiewicz, Piotr (1960- ). Autor Totalitaryzm w epoce postmodernizmu : raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu / Zespół Badawczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: kierownik zespołu Piot 2018 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
29
Michna, Natalia Anna. Autor Kobiety i kultura : o doświadczeniu w filozofii feministycznej / Natalia Anna Michna. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
30
Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego (9 ; 2017 ; Wolin). Kobiety w dziejach : od archeologii do czasów średniowiecznych / redakcja Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
31
Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego (9 ; 2017 ; Wolin). Kobiety w dziejach : od nowożytności do współczesności / redakcja Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
32
Motyka, Marek A. (socjologia). Autor Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii : skala i przyczyny zjawiska wśród młodzieży województwa podkarpackiego / Marek A. Motyka. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
33

Wyzwania starzejącego się społeczeństwa : Polska dziś i jutro / redakcja naukowa Marek Okólski ; Uniwersytet Warszawski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
34

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 5, W trosce o dobrostan człowieka / pod redakcją Katarzyny Parys, Małgorzaty Trojańskie 2018 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
35

Z Bajramem! : tatarskie tradycje świąteczne / zespół redakcyjny Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Anna Mucharska, Lilla Świerblewska ; tekst Barbara Pawlic-Miśkiewicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
36

W kręgu patronatu kobiecego w XVII-XVIII wieku / redakcja Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska, Agnieszka Słaby. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
37
Popiołek, Bożena (1962- ). Autor Kobiecy świat w czasach Augusta II : studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich / Bożena Popiołek. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
38

Wykluczenie : wymiar jednostkowy i społeczny : profilaktyka i wsparcie / redakcja naukowa Joanna Rajewska de Mezer. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
39

Kobiece dwudziestolecie : 1918-1939 / pod redakcją Radosława Siomy ; ze wstępem Barbary Czarneckiej. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
40
Smól, Joanna. Autor Poradnictwo w prasie kobiecej drugiej połowy XX wieku : studium genologiczne / Joanna Smól. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
41
Stawicki, Roman. Autor Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako nowy problem społeczny / Roman Stawicki. 2018 BG( 1/ 1)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
42

W starzejącej się Europie... : konteksty sąsiedztwa i dialogu we współczesnym świecie / redakcja naukowa Agnieszka Stopińska-Pająk, Zdzisława Dacko-Pikiewicz. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
43
Tomczyk, Łukasz. Autor Wolontariusze i seniorzy w programie Polski Cyfrowej Równych Szans : o siłach społecznych w procesie minimalizacji wykluczenia cyfrowego w Polsce / Łukasz Tomczyk. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
44

Kobiety w polskich służbach mundurowych : role, zadania i wyzwania / redakcja naukowa Ewelina Waśko-Owsiejczuk. 2018 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
45

Jest człowiek z niepełnosprawnością : pola refleksji / redakcja naukowa Beata Antoszewska, Iwona Myśliwczyk. 2017 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
46

Kobiety w polityce / pod redakcją Moniki Banaś. 2017 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
47

Oblicza męskości = Faces of masculinity / pod redakcją Ewy Bogdanowskiej-Jakubowskiej. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
48
Cieszkowski, Marek (1962- ). Autor Wczesny sowiecki język niemiecki : (na podstawie prasy, wydawnictw książkowych i materiałów propagandowych wydawanych w Związku Sowieckim) / Marek Cieszkowski. 2017 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
49
Długosz, Piotr. Strategie życiowe młodzieży na pograniczu polsko-ukraińskim / Piotr Długosz. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
50
Dormus, Katarzyna. Edukacja kobiet, kobiety w edukacji : szkice historyczno-pedagogiczne / Katarzyna Dormus, Anna Włoch, Justyna Wojniak. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
51
Gmitrowicz, Agnieszka Justyna (1953- ).. Ryzyko samobójstwa u młodzieży : diagnoza, terapia, profilaktyka / Agnieszka Gmitrowicz, Marta Makara-Studzińska, Anita Młodożeniec. 2017 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
52
Gołembowska, Monika. Adolescencja a zachowania ryzykowne / Monika Gołembowska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
53
Grochalska, Monika. Kobiety w związkach intymnych : studium empiryczno-krytyczne / Monika Grochalska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
54
Grzebyk-Dulak, Iwona. Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej : studium teoretyczno-empiryczne / Iwona Grzebyk-Dulak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
55
Kijek, Kamil (1981- ).. Dzieci modernizmu : świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej / Kamil Kijek. 2017 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
56

Moda i styl życia / redakcja naukowa Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
57
Kmiecik, Zbigniew R. Losy wariata i głupka w państwie i społeczeństwie / Zbigniew R. Kmiecik. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
58

Udane przedsięwzięcia i chybione projekty : kobiety w życiu publicznym (1750-1989) = Erfolgreiche und gescheiterte Projekte : Frauen in der Öffentlichkeit (1750-1989) / pod redakcją Angelique 2017 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
59
Lewowicki, Tadeusz (1942- ). Autor Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży - studium z pogranicza polsko-czeskiego. T. 3, Spostrzeganie wyznaczników tożsamości i postaw wobec Innych / Tadeusz Lewowicki, Barbara Chojnacka-Syn 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
60

W poszukiwaniu kobiecości : zbiór rozważań socjologicznych / redakcja naukowa Anna M. Kłonkowska, Agnieszka Maj. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
61
Malarewicz, Agnieszka. Wsparcie prawne osób starszych / Agnieszka Malarewicz-Jakubów. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
62

Kobiety, mężczyźni i bliskie związki / (redakcja naukowa) Eugenia Mandal. 2017 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
63
Mędelska, Jolanta (1953- ). Autor Losy Niemców rosyjskich i stan ich języka (do 1941 roku). Cz. 2, Losy Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku / Jolanta Mędelska, Marek Cieszkowski, Michał Sobczak. 2017 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
64
Mędelska, Jolanta (1953- ). Autor Losy Niemców rosyjskich i stan ich języka (do 1941 roku). Cz. 1, Zbiorowość niemiecka na ziemi rosyjskiej (od zarania do początków XX wieku) / Jolanta Mędelska, Marek Cieszkowski, Maria Jan 2017 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
65

Television for women : new directions / edited by Rachel Moseley, Helen Wheatley and Helen Wood. 2017 BG( 1/ 1)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
66
Nowak, Barbara (pedagogika). Autor Pomoc kobietom z nizin społecznych na terenie Krakowa : (1918-1939) / Barbara Nowak. 2017 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
67

Kobieta niepoznana na przestrzeni dziejów / redakcja Anna Obara-Pawłowska, Anna Miączewska, Dariusz Wróbel. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
68

Kobiety w sferze publicznej : perspektywy interdyscyplinarne problemu / redakcja naukowa Magdalena Pataj. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
69
Pawlic-Miśkiewicz, Barbara. Autor Redaktor Niech raj świetlisty będzie : [rytuały przejścia Tatarów polskich] : pogrzeb / zespół redakcyjny Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Anna Mucharska, Lilla Świerblewska ; tekst Barbara Pawlic-Miśk 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
70
Radłowska, Karolina. Autor Tatarzy polscy : ciągłość i zmiana / Karolina Radłowska. 2017 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
71

Rozwarstwienie społeczne : zasoby, szanse i bariery : Polskie Badania Panelowe POLPAN 1988-2013 / pod redakcją Anny Kiersztyn, Danuty Życzyńskiej-Ciołek, Kazimierza M. Słomczyńskiego. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.34 Stratyfikacja społeczna. Uwarstwienie społeczne. Zróżnicowanie społeczne. Typy uwars
72

Od wykluczenia do wsparcia : w przestrzeni współczesnych problemów społecznych / redakcja naukowa Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak, Ewa Włodarczyk. 2017 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
73
Suchodolska, Jolanta. Poczucie jakości życia młodych dorosłych na przykładzie studenckiej społeczności akademickiej / Jolanta Suchodolska ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
74
Świderska-Włodarczyk, Urszula. Homo nobilis : wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku / Urszula Świderska-Włodarczyk. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.34 Stratyfikacja społeczna. Uwarstwienie społeczne. Zróżnicowanie społeczne. Typy uwars
75
Switat, Mustafa. Społeczność arabska w Polsce : stara i nowa diaspora / Mustafa Switat. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
76
Szewczyk, Helena. Równość płci w zatrudnieniu / Helena Szewczyk. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
77
Szyszko-Trojanowska, Joanna. "Dźwigać się trzeba zawsze i walczyć ciągle" : wybór publicystyki o sprawie kobiecej z lat 1897-1930 / Joanna Szyszko-Trojanowska. 2017 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
78
Węgrzyn, Grzegorz (polityka społeczna). Tożsamość ekonomiczna Górnoślązaków / Grzegorz Węgrzyn. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.347
79

Strukturalizacja społeczeństwa polskiego : ewolucja paradygmatu / pod redakcją Włodzimierza Wesołowskiego, Krystyny Janickiej i Kazimierza M. Słomczyńskiego ; Włodzimierz Wesołowski, Krys 2017 BG( 2/ 0)

316.34 Stratyfikacja społeczna. Uwarstwienie społeczne. Zróżnicowanie społeczne. Typy uwars
80

W trosce o macierzyństwo / redakcja naukowa Ewa Włodarczyk. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
81
Włodarczyk, Ewa (pedagogika). Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet : obraz i instytucjonalne reakcje środowiska wielkomiejskiego / Ewa Włodarczyk. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
82
Żychlińska, Justyna. Autor Kobieta kultury łużyckiej w przestrzeni społecznej : (na przykładzie źródeł z Wielkopolski) / Justyna Żychlińska. 2017 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
83
Bajda, Piotr (1970- ).. Polityka etniczna Słowacji / Piotr Bajda, Radosław Zenderowski. 2016 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
84
Bilewicz, Małgorzata. Sytuacja życiowa i funkcjonowanie w rolach społecznych młodzieży z niepełnosprawnością wzroku / Małgorzata Bilewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
85

Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX wieku / pod redakcją naukową Adriany Dawid i Joanny Lusek ; Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Uniwersytet Opolski, Towarzystwo Miłośników Historii. 2016 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
86
Dębicki, Marcin (1976- ).. Postawy wobec Litwy i Litwinów na przykładzie wrocławian / Marcin Dębicki, Julita Makaro. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
87
Dróżdż, Krzysztof (1964- ).. Etykiety współczesnych ideologii : wykluczenie społeczne / Krzysztof Dróżdż. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
88
Duda, Maciej (1983- ).. Dogmat płci : polska wojna z gender / Maciej Duda. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
89

Opieka geriatryczna w Polsce / redakcja naukowa: Andrzej M. Fal, Izabela Witczak, Ewa Kuriata-Kościelniak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
90
Goldstein, Piotr (filozofia). Wizerunek kobiety w filozofii Platona / Piotr Goldstein. 2016 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
91
Grzelak-Kostulska, Elżbieta (1970- ).. Seniorzy w Polsce w świetle procesów modernizacyjnych / Elżbieta Grzelak-Kostulska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
92
Grzesiak, Emilia. Dynamika dostępu kobiet do studiów politechnicznych : teoria i praktyka społeczna / Emilia Szymczak. 2016 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
93
Grzywa, Anna. Starość, umieranie i śmierć : jak się z tym pogodzić? / Anna Grzywa. 2016 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
94

Wybrane prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego / redakcja naukowa: Ewa M. Guzik-Makaruk, Emil W. Pływaczewski. 2016 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)
BIO( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
95

Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod redakcją: Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. 2016 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 1)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
96

Niepełnosprawność : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod redakcją Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Krzysztofa Czykiera. 2016 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
97

Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). T. 2, Aspekty społeczno-kulturowe / pod redakcją Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskie 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
98

Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). T. 1, Metodologia, demografia, instytucje opieki / pod redakcją Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyn 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
99

Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży : zbiór prac / pod redakcją naukową: Edwarda Jarmocha, Izabeli Aldony Trzpil, Andrzeja W. Świderskiego ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczn 2016 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego