Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "316.334:61" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 35 z 35 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Społeczne innowacje zdrowotne w polityce władz lokalnych : obraz obywatelskiej odpowiedzialności / redakcja naukowa Leszek Buliński. 2017 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
2

Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie / redakcja naukowa Michał Nowakowski, Włodzimierz Piątkowski. 2017 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
3
Sygit, Marian (1948- ).. Zdrowie publiczne / Marian Sygit. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
4
Wojtczak, Andrzej. Autor Zdrowie publiczne : najważniejsze zagadnienia dla studiujących i zainteresowanych nauką o zdrowiu / Andrzej Wojtczak. 2017 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
5

Zagrożenia zdrowia publicznego. Cz. 3, Naukowe podstawy promocji zdrowia / redakcja naukowa Jacek Michalak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
6

Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza : nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju / redakcja naukowa Antonina Ostrowska i Michał Skrzypek. 2015 BG( 2/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
7

Etnografie biomedycyny / red. nauk. Magdalena Radkowska-Walkowicz, Hubert Wierciński. 2014 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
8
Miller, Adam (socjologia). Szpital psychiatryczny jako instytucja totalna : socjologiczne studium przypadku / Adam Miller. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
9

Zdrowie i choroba w badaniach socjologicznych prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 1995-2013 / red. nauk. Włodzimierz Piątkowski ; Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 2013 BG( 2/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
10

Biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne interpretacje / red. nauk. Małgorzata Synowiec-Piłat, Alicja Łaska-Formejster ; Instytut Socjologii. 2013 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
11

Specialist lifesaving : selected issues / ed. by Iwona Tabaczek-Bejster. 2013 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
12

Od socjologii medycyny do socjologii żywienia / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
13

Selected clinical problems of medical emergency / ed. by Bogumił Lewandowski. 2012 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
14
Bruhn, John G. (1934- ).. Efekt grupy : spójność społeczna i jej konsekwencje dla zdrowia / John Bruhn ; przekł. Anna Plisiecka. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
15

Transplantacje : spór o dar / pod red. Barbary Chyrowicz. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
16

Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i socjologiczne funkcjonowania wybranych systemów ochrony zdrowia / pod red. Teresy Mróz. 2011 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
17
Skrzypek, Michał (socjolog). Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej : ujęcia teoretyczne, ich ewolucja i recepcja / Michał Skrzypek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. 2011 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
18
Litwiejko, Alicja. Podstawy zdrowia publicznego w aspekcie prawno-społecznym / Alicja Litwiejko. 2010 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
19

Socjologia z medycyną : w kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej / pod red. Włodzimierza Piątkowskiego. 2010 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
20
Kozera, Andrzej (1953- ).. Zawody medyczne w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym / Andrzej Kozera. 2009 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
21

Socjologia medycyny : podejmowane problemy, kategorie analizy / pod red. Antoniny Ostrowskiej. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
22
Seredyńska, Danuta. Orientacje zdrowotne dorosłych / Danuta Seredyńska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
23
Syrek, Ewa. Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
24

Świadoma zgoda na udział w eksperymencie medycznym : poradnik dla badacza / oprac. Marek Czarkowski, Joanna Różyńska. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
25

Socjologia i antropologia medycyny w działaniu / red. nauk. Włodzimierz Piątkowski i Bożena Płonka-Syroka. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
26
Cymerman, Iwona. Doświadczanie jakości życia po przeszczepie : perspektywa fenomenologiczno-hermeneutyczna / Iwona Cymerman. 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
27

Pokusy piękna i urody : rynek chirurgii plastycznej w oglądzie socjologicznym / red. nauk. Beata Pawlica, Marek S. Szczepański, Agnieszka Zarębska-Mazan ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk S 2007 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
28

Życie i zdrowie człowieka w tradycji i kulturze polskiej : materiały konferencji "Problematyka życia i zdrowia w tradycji i kulturze polskiej" Warszawa, 16 października 2003 / pod red. ks. Wo 2004 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
29

Zdrowie, choroba, społeczeństwo : studia z socjologii medycyny / red. Włodzimierz Piątkowski. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
30

Sytuacja zdrowotna ludności Polski / pod red. Bogdana Wojtyniaka i Pawła Goryńskiego. 2003 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
31

Zdrowie i choroba : wybrane problemy socjologii medycyny / pod red. Jarosława Barańskiego, Włodzimierza Piątkowskiego. 2002 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
32

W stronę socjologii zdrowia / red. Włodzimierz Piątkowski i Anna Titkow. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
33
Ziółkowska, Beata (1967- ).. Ekspresja syndromu gotowości anorektycznej u dziewcząt w stadium adolescencji / Beata Ziółkowska. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
34

Szkice z socjologii medycyny : praca zbiorowa / pod red. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej, Mirony Ogryzko-Wiewiórowskiej, Włodzimierza Piątkowskiego. 1998 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
35
Petrinovich, Lewis F. (1930- ).. Living and dying well / Lewis Petrinovich. 1998 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego