Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "316.334.55"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 82 z 82 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Michalska, Sylwia (socjologia). Autor Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 4, Struktura społeczna a zmiany ról społecznych kobiet wiejskich / Sylwia Michalska. 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
2
Muszyńska, Jolanta. Autor Poczucie wspólnotowości i partycypacja społeczna w perspektywie pedagogicznej : casus środowisk wiejskich / Jolanta Muszyńska. 2020 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
3
Biegańska, Jadwiga (1981- ). Autor Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce / Jadwiga Biegańska. 2019 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
4

Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 2 / redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. 2019 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
5

Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 1 / redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. 2019 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
6
Rogatka, Krzysztof. Autor Rewitalizacja i gentryfikacja w wymiarze społecznym / Krzysztof Rogatka. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
7
Halamska, Maria. Autor Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 3, Świadomościowe korelaty struktury społecznej / Maria Halamska. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
8
Wesołowska, Monika. Autor Wsie zanikające w Polsce : stan, zmiany, modele rozwoju / Monika Wesołowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
9

Polska wieś 2018 : raport o stanie wsi / pod redakcją naukową Jerzego Wilkina i Iwony Nurzyńskiej. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
10
Bański, Jerzy (1960- ).. Rozwój obszarów wiejskich : wybrane zagadnienia / Jerzy Bański. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
11
Bukraba-Rylska, Izabella (1953- ).. Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi / Izabella Bukraba-Rylska, Maria Wieruszewska, Konrad Burdyka. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
12
Halamska, Maria. Autor Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 2, Przestrzenne zróżnicowanie struktury społecznej / Maria Halamska, Radosław Hoffmann, Monika Stanny. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
13

Kultura wsi w egodokumentach / pod red. Huberta Czachowskiego i Violetty Wróblewskiej. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
14
Halamska, Maria. Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 1, Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania / Maria Halamska, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
15
Szpak, Ewelina (1980- ).. "Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli" : społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej po 1945 r. / Ewelina Szpak. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
16

Polska wieś 2016 : raport o stanie wsi / pod redakcją naukową Jerzego Wilkina i Iwony Nurzyńskiej ; [zespół aut.: Agnieszka Baer-Nawrocka et al.] ; Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnic 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
17
Kalinowski, Sławomir (ekonomia). Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach / Sławomir Kalinowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
18

Kryzys czy renesans wiejskiej wspólnotowości lokalnej Podlasia? / praca zbiorowa pod red. Grzegorza Nowackiego. 2014 BG( 4/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
19

Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich / pod red. Elżbiety Psyk-Piotrowskiej. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
20

Cechy społeczno-demograficzne i aktywność ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych / aut.: Paweł Chmieliński [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwo 2013 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
21

Szczęśliwi i biedni : wieś i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych : księga jubileuszowa dla uczczenia dorobku badawczego i dydaktycznego profesora Janusza Gudowskiego / red. nau 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
22

Oblicza zmiany lokalnej : studia przypadków / pod red. Magdaleny Dudkiewicz. 2013 BG( 2/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
23
Halamska, Maria. Wiejska Polska na początku XXI wieku : rozważania o gospodarce i społeczeństwie / Maria Halamska ; EUROREG Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
24

Na wsi się dzieje... / [tekst Wacław Idziak et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
25

Niemiecka socjologia wsi pierwszej dekady XXI wieku / pod red. Elwiry Piszczek i Gerda Vonderacha ; [tł. tekstów Justyna Piszczek, Sławomir Schultis]. 2013 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
26

Rola i znaczenie Lokalnych Grup Działania w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce / red. nauk. Jacek Puchała, Magdalena Kowalska. 2013 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
27
Szpak, Ewelina (1980- ).. Mentalność ludności wiejskiej w PRL : studium zmian / Ewelina Szpak. 2013 BG( 1/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
28
Wasielewski, Krzysztof. Młodzież wiejska na uniwersytecie : droga na studia, mechanizmy alokacji, postawy wobec kształcenia / Krzysztof Wasielewski. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
29
Szmyd, Kazimierz. Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930-2010 : wybrane dziedziny tradycji, kultury i edukacji regionu krośnieńskiego / Kazimierz Szmyd. 2012 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
30
Błąd, Marta. Wielozawodowość w rodzinach rolniczych : przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju / Marta Błąd. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
31

Między interwencją a interakcją : lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich / red. nauk. Izabella Bukraba-Rylska ; zespół projektu Maria Wieruszewska, Ryszard Kamiński, Piotr Kr 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
32

Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku / red. nauk. Maria Halamska ; Uniwersytet Warszawski. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych "Euroreg". 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
33

Kapitał ludzki, kulturowy i społeczny a jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego / pod red. Wioletty Knapik, Magdaleny Kowalskiej. 2011 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
34

Obszary wiejskie w Polsce : różnorodność i procesy różnicowania / pod red. Hanny Podedwornej i Andrzeja Pilichowskiego. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
35

Nowe inspiracje socjologii wsi / red. nauk. Hanna Podedworna. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
36

Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich / red. nauk. Alina Sikorska ; aut. Paweł Chmieliński [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś 2011 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
37

The conditions of the development of human capital in agriculture and in rural areas / ed. by Alina Sikorska ; aut. Paweł Chmieliński [et al. ; transl. by Agit Tłumaczenia] ; Institute of Agric 2011 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
38

Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce : problemy i perspektywy rozwoju / pod red. nauk. Moniki Stanny i Mirosława Drygasa. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
39

Samorząd pomocniczy jako czynnik pobudzający społeczeństwo obywatelskie na wsi / pod red. Andrzeja Saksona, Patryka Węgierkiewicza. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
40

Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej / pod red. Pauliny Szmielińskiej-Pietraszek, Wioletty Szymańskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2010 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
41
Bukraba-Rylska, Izabella (1953- ).. Socjologia wsi polskiej / Izabella Bukraba-Rylska. 2008 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 1)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
42
Ciukszo, Danuta. Dziecko w teatrze życia społecznego : role społeczne dziecka wiejskiego na tle polskiej kultury ludowej / Danuta Ciukszo. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
43

Nowa Wola po prostu = Simply Nowa wola = Novaâ Volâ pa-prostu : oczami dzieci = by its childern = vačami dzâcej / pod red. Bartosza Hlebowicza ; przy współpr. Alicji Froń. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
44

Polska lokalna 2007 / red. nauk. Grzegorz Gorzelak ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
45

Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce / pod red. Jerzego Krzyszkowskiego ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdzia 2008 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
46
Leśniak-Moczuk, Krystyna. Przemiany wiejskich społeczności lokalnych w odniesieniu do miasta : studium zmiany systemowej / Krystyna Leśniak-Moczuk. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
47
Malewska-Szałygin, Anna. Wyobrażenia o państwie i władzy we wsiach nowotarskich 1999-2005 / Anna Malewska-Szałygin ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. 2008 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
48

Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce i na Słowacji / pod red. Mariana Malikowskiego i Janusza Piegzy. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
49
Borawska, Beata ( -2009).. Ja siebie nie widziałam na wsi : (o awansie edukacyjnym młodzieży wiejskiej w okresie zmiany systemowej) / Beata Borawska. 2006 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 4/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
50
Bukraba-Rylska, Izabella (1953- ).. Kultura ludowa - wieś - mieszkańcy wsi : wybór artykułów z lat 1987-2002 / Izabella Bukraba-Rylska ; wstępem opatrzyła Maria Wieruszewska ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Polska Akademia 2006 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
51
Cichocki, Dariusz. Adampol-Polonezköy : między polskością a tureckością : monografia współczesnej wsi / Dariusz Cichocki, Marzena Godzińska ; Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. 2006 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
52

Nowa socjologia wsi w Niemczech / pod red. Andrzeja Kalety i Gerda Vonderacha ; [tł. tekstów Maria Adamiak et al.]. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
53
Karwacki, Arkadiusz (1977- ).. Błędne koło : reprodukcja kultury podklasy społecznej / Arkadiusz Karwacki. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
54
Bartuszek, Joanna. Między reprezentacją a "martwym papierem" : znaczenie chłopskiej fotografii rodzinnej / Joanna Bartuszek. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
55
Bukraba-Rylska, Izabella (1953- ).. Na temat wsi i socjologii wsi : (pomiędzy dyskursem wiejsko-plebejskim a miejsko-inteligenckim) / Izabella Bukraba-Rylska. 2005 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
56
Kamiński, Bohdan. Na wsi odnowa / Bohdan Kamiński, Ryszard Kamiński, Ryszard Wilczyński. 2005 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
57

Podkarpacka bieda : przestrzenne i społeczne aspekty biedy wiejskiej na Podkarpaciu / pod red. Mariana Malikowskiego. 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
58

Wieś polska wobec wyzwań, przełomów i zagrożeń (XIX i XX wiek) : materiały konferencji naukowej, Kielce, 28 listopada 2002 r. T. 2 / pod red. Marka Przeniosło i Stanisława Wiecha. 2005 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
59

Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji / pod red. Mieczysława Adamowicza. 2004 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
60

Polska wieś w społecznej świadomości : wiedza i opinie o kulturze ludowej, rolnikach i rolnictwie / I. Bukraba-Rylska [et al.] ; pod red. nauk. Izabelli Bukraby-Rylskiej. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
61
Gorlach, Krzysztof (1954- ).. Socjologia obszarów wiejskich : problemy i perspektywy / Krzysztof Gorlach. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
62
Międzynarodowe Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (10 ; 2003 ; Lublin). Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie : X Jubileuszowe Międzynarodowe Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Lublin, 20-22 października 2003 : streszczenia r 2003 BG( 2/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
63

Socjologia wsi w Irlandii / pod red. Wojciecha Kniecia. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
64
Malewska-Szałygin, Anna. Wiedza potoczna o sprawach publicznych : rozmowy o władzy lokalnej w wybranej gminie mazurskiej w latach 1994-1995 / Anna Malewska-Szałygin. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
65
Niczyporuk, Danuta (1965- ).. Czas i przestrzeń w światopoglądzie mieszkańców wsi / Danuta Niczyporuk. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
66

Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych / pod red. Andrzeja Rosnera ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
67

Mała ojczyzna : kultura, edukacja, rozwój lokalny / red. nauk. Wiesław Theiss. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
68

Chłop, rolnik, farmer? : przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi / [red. prowadzący Xymena Dolińska]. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
69
Kocik, Lucjan (1944- ).. Między przyrodą, zagrodą i społeczeństwem : społeczno-kulturowe problemy ekologii wsi i rolnictwa / Lucjan Kocik. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
70
Krzyminiewska, Grażyna. Mentalność ekonomiczna mieszkańców wsi : studium na przykładzie wybranych kategorii społecznych / Grażyna Krzyminiewska. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
71

Ubóstwo na terenach wiejskich północnej Polski / Grzegorz Zabłocki [et al.]. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
72

Socjologia wsi w Ameryce Północnej / pod red. Krzysztofa Gorlacha ; przy współpr. Patrica H. Mooney’a i Jessa Gilberta. 1998 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
73

Socjologia wsi w Szwajcarii / pod red. Andrzeja Kalety, Christiana Giordano, Yvonne Preiswerk. 1998 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
74
Kozołub, Ludwik (1935- ).. Rodzima wieś opolska : kultura i życie społeczne : studium socjologiczno-etnologiczne / Ludwik Kozołub. 1998 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
75

Chłopi a państwo / pod red. Włodzimierza Bonusiaka. 1997 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
76

Oblicze duchowe / pod red. Czesława Kłaka. 1997 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
77
Zagórny, Stanisław. Więź rodzinna w zurbanizowanym środowisku wiejskim / Stanisław Zagórny. 1997 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
78
Gorlach, Krzysztof (1954- ).. Obronić ducha Ameryki : kwestia rolna i socjologia wsi we współczesnych Stanach Zjednoczonych / Krzysztof Gorlach. 1995 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
79
Jurek, Jarosław (1955-2016).. Struktura społeczno-ekonomiczna mieszkańców wsi w Polsce : jej zmiany, uwarunkowania i konsekwencje / Jarosław Jurek. 1995 BG( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
80

Szkoła wiejska-dziecko wiejskie : realia i perspektywy : praca zbiorowa / pod red. Stanisławy Czarneckiej i Zbigniewa Jakubowskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna. 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
81
Drozd-Piasecka, Mirosława. Ziemia w społeczności wiejskiej : studium wsi południowo - wschodniego Mazowsza (koniec XIX i XX wiek) / Mirosława Drozd - Piasecka. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta
82
Gorlach, Krzysztof (1954- ).. Socjologia polska wobec kwestii chłopskiej / Krzysztof Gorlach. 1990 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.334.55/.56 Socjologia wsi. Socjologia miasta

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego