Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "316.334.22" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 47 z 47 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Tłumacz oczami społeczeństwa / redakcja Katarzyna Liber- Kwiecińska. 2020 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
2
Swadźba, Urszula. Autor Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja : świadomość ekonomiczna polskich studentów / Urszula Swadźba, Rafał Cekiera, Monika Żak. 2019 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
3
Mincewicz, Michał (1955- ). Autor Orla : historie prawdziwe. Cz. 1, Odchodzący świat profesji i pasji mieszkańców Orli i okolic / autor tekstu Michał Mincewicz ; tłumaczenie jęz. białoruski Maria Tomczuk, tłumaczenie jęz 2018 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
4
Baka, Łukasz. Zachowania kontrproduktywne w pracy : dlaczego pracownicy szkodzą organizacji? / Łukasz Baka. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
5
Szarecki, Artur. Kapitalizm somatyczny : ciało i władza w kulturze korporacyjnej / Artur Szarecki. 2017 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
6
Klimkowska, Katarzyna. Kształtowanie kompetencji świadczenia usług tłumaczeniowych z perspektywy przyszłych tłumaczy / Katarzyna Klimkowska, Konrad Klimkowski. 2015 BHU( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
7
Stochmal, Małgorzata. Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa : studium socjologiczne / Małgorzata Stochmal. 2015 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
8

Czy praca szkodzi? : wyniki badań nad kwestionariuszem nadmiernego obciążania się pracą / Władysław J. Paluchowski [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
9
Potasińska, Anna. Bezrobocie z perspektywy socjologicznej : skrypt dla studentów / Anna Potasińska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
10

Teraźniejszość i przyszłość grup dyspozycyjnych / pod red. Jana Maciejewskiego i Ireny Wolskiej-Zogaty. 2013 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
11
Goś-Wójcicka, Karolina. Kobiety pracujące w domu o sobie : analiza wywiadów pogłębionych na temat nieodpłatnej pracy domowej / Karolina Goś-Wójcicka ; współpr.: Aleksandra Świątkiewicz, Marta Zięba. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
12
Hułas, Maciej (1972- ).. Ujarzmiony kapitał : praca - kapitał według Oswalda von Nell-Breuninga / Maciej Hułas ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
13
Juchnicka, Marta. Aktywizacja zawodowa osób po 50. roku życia : dobre praktyki z Włoch. T. 2 / Marta Juchnicka, Michał Skarzyński. 2011 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
14

Aktywność zawodowa osób powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim / [red. nauk. Łukasz Kutyło ; zespół aut. Michał Jabłoński et al.] ; Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
15

Aktywizacja zawodowa osób po 50. roku życia : dobre praktyki z Włoch. T. 1 / Cecylia Sadowska-Snarska (red.) ; Anna Augustyn, Elwira Skibicka-Sokołowska. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
16

Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej osób pracujących po 50. roku życia / pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; autorzy: Marta Juchnicka, Magdalena Klimczuk, Maciej Mu 2011 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
17

20 lat transformacji w aspekcie regionalnym : Śląsk : refleksje socjologów / pod red. Urszuli Swadźby. 2011 BG( 2/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
18

W kręgu wychowania i pracy / pod red. naukową Lidii Marszałek i Adama Solaka. 2010 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
19
Biernacka, Maja. Człowiek korporacji : od normatywizmu do afirmacji własnego Ja / Maja Biernacka. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
20

Rola kobiet w innowacyjnych przedsiębiorstwach na przykładzie podmiotów z regionu Warmii i Mazur / Małgorzata Juchniewicz (red.), Katarzyna Chrobocińska, Kamil Decyk. 2009 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
21
Domański, Henryk (1952- ).. Sociological tools measuring occupations : new classification and scales / Henryk Domański, Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński ; transl. by Jerzyna Słomczyńska. 2009 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
22

Polacy pracujący a kryzys fordyzmu / pod red. Juliusza Gardawskiego. 2009 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
23
Wiatrowski, Zygmunt (1928- ).. Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej / Zygmunt Wiatrowski. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
24
Chomczyński, Piotr (socjologia). Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej : proces stawania się ofiarą / Piotr Chomczyński. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
25
Domański, Henryk (1952- ).. Nowa klasyfikacja i skale zawodów : socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce / Henryk Domański, Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
26
Marek-Zborowska, Barbara. Struktura i wartości przedsiębiorców Rzeszowa : studium powstawania nowej klasy / Barbara Marek-Zborowska. 2007 BG( 2/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
27
Błaszczyk, Wanda. Oblicza jakości życia : człowiek w sytuacji pracy / Wanda Błaszczyk, Katarzyna Januszkiewicz, Janusz Śmigielski. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
28
Nawrocki, Tomasz. Trwanie i zmiana lokalnej społeczności górniczej na Górnym Śląsku : na przykładzie Murcek / Tomasz Nawrocki. 2006 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
29

Przywiązanie i przekraczanie : płeć w studiach empirycznych / pod red. Joanny Ostrouch. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
30

Edukacja całożyciowa - kompetencje cywilizacyjne a regionalny rynek pracy / red. Bożena Pactwa, Paulina Rojek-Adamek ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. 2006 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
31
Jezior, Jagoda. Wartość pracy : studium socjologiczne na podstawie badań w regionie środkowowschodniej Polski / Jagoda Jezior. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
32
Łojko, Elżbieta. Role i zadania prawników w zmieniającym się społeczeństwie : raport z badań / Elżbieta Łojko ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
33
Dróżka, Wanda (1953- ).. Nauczyciel, autobiografia, pokolenia : studia pedeutologiczne i pamiętnikoznawcze / Wanda Dróżka. 2002 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
34
Kamińska-Berezowska, Sławomira. Socjolog w zakładzie pracy - nowe wyzwania i perspektywy : skrypt dla studentów zorientowanych na praktykę wykonywania zawodu w aspekcie wyzwań współczesnego marketingu i zarządzania person 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
35

Buddenbrookowie czy piraci : polscy przedsiębiorcy okresu głębokich przemian / red. Grażyna Skąpska. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
36
Marczuk, Stanisław. Orientacje wartościujące nauczycieli w III Rzeczypospolitej : studium z socjologii edukacji / Stanisław Marczuk. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
37
Swadźba, Urszula. Śląski etos pracy : studium socjologiczne / Urszula Swadźba. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
38
Górska, Lucyna (pedagogika). Wizje zawodu nauczyciela w Polsce u progu trzeciego tysiąclecia / Lucyna Górska. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
39
Komar, Witold ( -2011).. Współczesność i nauczyciel - perspektywy edukacji bez dogmatów? : którędy do wykształcenia światłych oraz niezależnie myślących ludzi-nauczycieli : blokady i szanse? / Witold Komar. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
40
Kwiecińska, Roma. Rozum czy serce? : postawy wobec zawodu nauczycielskiego studentów uczelni pedagogicznej / Roma Kwiecińska. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 1)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
41
Rakowski, Witold (1936- ).. Nauczyciele szkół podstawowych i średnich : rodzina - praca - warunki życia / Witold Rakowski. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
42
Rubacha, Krzysztof (1965- ).. Pełnienie roli nauczyciela a realizacja zadań rozwojowych w okresie wczesnej dorosłości / Krzysztof Rubacha. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
43
Baran, Józef (1931- ).. W poszukiwaniu źródeł dobrej roboty : studium socjologiczne o jakości pracy / Józef Baran. 1999 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
44
Gramlewicz, Barbara. Socjologiczno - pedagogiczne aspekty wykonywania zawodu pielęgniarki / Barbara Gramlewicz. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
45
Przedpelski, Mieczysław (1918-2001).. Rola pracy w rozwoju społeczno-gospodarczym / Mieczysław Przedpełski ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu]. 1999 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
46
Janicka, Krystyna. Autor Sytuacja pracy a struktura społeczna : w poszukiwaniu nowego wymiaru pozycji społeczno-zawodowej / Krystyna Janicka. 1997 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
47
Klepajczuk, Bolesław ( -2011).. Etos pracy w przededniu transformacji systemu społecznego / Bolesław Klepajczuk. 1995 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:



Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego