Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "316.334" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 439 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Banaszak, Sławomir (1973- ). Autor Menedżerowie w społeczeństwie współczesnym : studium z socjologii edukacji / Sławomir Banaszak. 2019 BG( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
2
Biegańska, Jadwiga (1981- ). Autor Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce / Jadwiga Biegańska. 2019 BG( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
3

Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 2 / redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. 2019 BG( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
4

Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 1 / redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. 2019 BG( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
5
Rogatka, Krzysztof. Autor Rewitalizacja i gentryfikacja w wymiarze społecznym / Krzysztof Rogatka. 2019 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
6
Swadźba, Urszula. Autor Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiebiorczość, konsumpcja : świadomość ekonomiczna polskich studentów / Urszula Swadźba, Rafał Cekiera, Monika Żak. 2019 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
7
Winczorek, Jan. Autor Dostęp do prawa : ujęcie socjologiczne / Jan Winczorek. 2019 BG( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
8
Czapnik, Sławomir (1979- ). Autor Przestrzenie polityki w myśli teoretycznej późnego Zygmunta Baumana / Sławomir Czapnik. 2018 BG( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
9

Przestrzenny wymiar prawa / red. Michał Dudek, Piotr Eckhardt, Marcin Wróbel. 2018 BG( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
10
Fereński, Piotr Jakub. Autor Materie kultury : heteronomie życia mieszkańców współczesnych miast / Piotr Jakub Fereński. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
11
Halamska, Maria. Autor Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 3, Świadomościowe korelaty struktury społecznej / Maria Halamska. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
12

Rozwój kreatywny i inteligentny centrów i przestrzeni miejskich / redakcja naukowa Andrzej Klasik. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
13
Kotkin, Joel (1952- ). Autor Powszechna historia miasta / Joel Kotkin ; przełożyła Anna Kunicka. 2018 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
14
Kurnicki, Karol. Autor Ideologie w mieście : o społecznej produkcji przestrzeni / Karol Kurnicki. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
15
Mincewicz, Michał (1955- ). Autor Orla : historie prawdziwe. Cz. 1, Odchodzący świat profesji i pasji mieszkańców Orli i okolic / autor tekstu Michał Mincewicz ; tłumaczenie jęz. białoruski Maria Tomczuk, tłumaczenie jęz 2018 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
16

Socjologia ekonomiczna : przewodnik / pod redakcją Witolda Morawskiego. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
17
Połeć, Marta. Autor Artyści uliczni polskich miast / Marta Połeć. 2018 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
18

Jakość życia w mieście : poglądy interdyscyplinarne / redakcja naukowa Jacek Szołtysek. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
19
Wesołowska, Monika. Autor Wsie zanikające w Polsce : stan, zmiany, modele rozwoju / Monika Wesołowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
20

Polska wieś 2018 : raport o stanie wsi / pod redakcją naukową Jerzego Wilkina i Iwony Nurzyńskiej. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
21
Baka, Łukasz. Zachowania kontrproduktywne w pracy : dlaczego pracownicy szkodzą organizacji? / Łukasz Baka. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
22
Bański, Jerzy (1960- ).. Rozwój obszarów wiejskich : wybrane zagadnienia / Jerzy Bański. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
23

Rewitalizacja : podejście partycypacyjne / redakcja Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
24
Bukraba-Rylska, Izabella (1953- ).. Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi / Izabella Bukraba-Rylska, Maria Wieruszewska, Konrad Burdyka. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
25

Społeczne innowacje zdrowotne w polityce władz lokalnych : obraz obywatelskiej odpowiedzialności / redakcja naukowa Leszek Buliński. 2017 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
26

Architektura w mieście, architektura dla miasta : społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815-1914 / redakcja naukowa Mikołaj Getka-Kenig, Aleksander 2017 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
27
Halamska, Maria. Autor Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 2, Przestrzenne zróżnicowanie struktury społecznej / Maria Halamska, Radosław Hoffmann, Monika Stanny. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
28
Hensel, Przemysław. Legitymizacja badań organizacji / Przemysław Hensel. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
29

Praca w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne / redakcja naukowa Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka, Adam Mrozowicki. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
30
Madurowicz, Mikołaj. Ciągłość miasta : prolegomena / Mikołaj Madurowicz. 2017 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
31

Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie / redakcja naukowa Michał Nowakowski, Włodzimierz Piątkowski. 2017 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
32
Skórzyńska, Agata (1977- ). Autor Praxis i miasto : ćwiczenia z kulturowych badań angażujących / Agata Skórzyńska. 2017 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
33
Sygit, Marian (1948- ).. Zdrowie publiczne / Marian Sygit. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
34
Szalewska, Katarzyna. Urbanalia : miasto i jego teksty : humanistyczne studia miejskie / Katarzyna Szalewska. 2017 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
35
Szarecki, Artur. Kapitalizm somatyczny : ciało i władza w kulturze korporacyjnej / Artur Szarecki. 2017 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
36
Szmigiel, Katarzyna (1979- ).. Teorie współpracy terytorialnej : municipium oeconomicus versus municipium reciprocans / Katarzyna Szmigiel-Rawska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
37
Wojtczak, Andrzej. Autor Zdrowie publiczne : najważniejsze zagadnienia dla studiujących i zainteresowanych nauką o zdrowiu / Andrzej Wojtczak. 2017 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
38

Habitaty : reaktywacja małych społeczności lokalnych = Habitats : reactivation of small local societies / pod redakcją Zbigniewa Bacia. 2016 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
39

Przestrzeń publiczna i państwo dobrobytu / redakcja naukowa Mariusz Baranowski, Piotr Cichocki, Maciej Maraszkiewicz. 2016 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
40
Brańka, Patrycja (1979- ).. Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / Aleksander Noworól, Artur Hołuj (red.) ; aut.: Patrycja Brańka, Artur H 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
41

Pamięć, wybór, tożsamość : Szkice o mieście / redakcja naukowa Krzysztof Broński, Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga. 2016 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
42

Kultura wsi w egodokumentach / pod red. Huberta Czachowskiego i Violetty Wróblewskiej. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
43
Damurski, Łukasz. Re-miasto : scenariusze rozwoju urbanizacji w XXI wieku / Łukasz Damurski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
44
Halamska, Maria. Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 1, Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania / Maria Halamska, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
45

Przewodnik socjologiczny po Warszawie / redakcja Małgorzata Jacyno. 2016 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
46
Kojder, Andrzej (1941- ).. Podstawy socjologii prawa / Andrzej Kojder. 2016 BG( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
47
Kowalewski, Maciej (1977- ).. Protest miejski : przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast / Maciej Kowalewski. 2016 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
48
Koźmiński, Andrzej Krzysztof (1941- ).. Wyobraźnia ekonomiczna / Andrzej K. Koźmiński. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
49
Merrifield, Andy. Nowa kwestia miejska / Andy Merrifield ; tłumaczenie i wprowadzenie do polskiego wydania Piotr Juskowiak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
50

Zagrożenia zdrowia publicznego. Cz. 3, Naukowe podstawy promocji zdrowia / redakcja naukowa Jacek Michalak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
51
Michel, Małgorzata (1976- ).. Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej : perspektywa resocjalizacyjna / Małgorzata Michel. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
52
Palak, Mariusz. Nowe oblicza przedmieść : socjologiczne studium suburbanizacji w Polsce na przykładzie Rzeszowa / Mariusz Palak. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
53
Papp, Melinda (1972- ). Autor Shichigosan : Change and Continuity of Family Ritual in Contemporary Urban Japan / Melinda Papp. 2016 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
54
Przywojska, Justyna (1979- ).. Rewitalizacja miast : aspekt społeczny / Justyna Przywojska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
55
Scheffs, Łukasz. Kolektywizm i indywidualizm : zachowania wyborcze w Polsce w latach 2001-2011 / Łukasz Scheffs. 2016 BG( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
56
Starosta, Paweł (1951- ). Autor Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych / Paweł Starosta. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
57

Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 6 / pod redakcją Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej. 2016 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
58
Szafrańska, Ewa. Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym : geneza, rozwój, przemiany, percepcja / Ewa Szafrańska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
59
Szpak, Ewelina (1980- ).. "Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli" : społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej po 1945 r. / Ewelina Szpak. 2016 BG( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
60

Widoczne i niewidoczne : atom, łupki, wiatr w dyskursach medialnych wokół energetyki / pod redakcją Aleksandry Wagner. 2016 BG( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
61
Wantuch-Matla, Dorota. Przestrzeń publiczna 2.0 : miasto u progu XXI wieku / Dorota Wantuch-Matla. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
62

Polska wieś 2016 : raport o stanie wsi / pod redakcją naukową Jerzego Wilkina i Iwony Nurzyńskiej ; [zespół aut.: Agnieszka Baer-Nawrocka et al.] ; Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnic 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
63
Bartłomiejski, Robert. Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście / Robert Bartłomiejski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
64

Uczestnicy, konsumenci, mieszkańcy : wrocławianie i ich miasto w oglądzie socjologicznym / redakcja naukowa Mateusz Błaszczyk, Jacek Pluta. 2015 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
65

Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / redakcja naukowa Anna Harańczyk. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
66
Juskowiak, Piotr. Przestrzenie wspólnoty : filozofia wspólnotowości w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym / Piotr Juskowiak. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
67
Kalinowski, Sławomir (ekonomia). Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach / Sławomir Kalinowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
68

Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek / redakcja Marta Klekotko, Clemente J. Navarro. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
69
Klimkowska, Katarzyna. Kształtowanie kompetencji świadczenia usług tłumaczeniowych z perspektywy przyszłych tłumaczy / Katarzyna Klimkowska, Konrad Klimkowski. 2015 BHU( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
70
Kloskowska-Dudzińska, Agnieszka. System zamknięty : socjologiczna analiza procesu legislacyjnego / Agnieszka Dudzińska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
71
Majer, Andrzej. Mikropolis : socjologia miasta osobistego / Andrzej Majer. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
72
Markowski, Radosław (1957- ).. Demokracja - gospodarka - polityka : perspektywa polskiego wyborcy / Radosław Markowski, Mikołaj Cześnik, Michał Kotnarowski ; przy współpracy Pawła Grzelaka. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
73

Miasto (post)socjalistyczne : przestrzeń władzy. T. 1 / red. Kinga Nędza-Sikoniowska, Marika Pirveli ; [tłumaczenia Patrycja Drąg, Anna Pająk, Jolanta Piaseczna, Patrycja Sikora]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
74

Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza : nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju / redakcja naukowa Antonina Ostrowska i Michał Skrzypek. 2015 BG( 2/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
75

The rise of city cultures in the Central Europe / edited by Ewa Rewers. 2015 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
76
Rykała-Podgórska, Joanna. Miasto jako wielowymiarowy przedmiot badań / Joanna Podgórska-Rykała, Agnieszka Kandzia, Magdalena Mikrut-Majeranek. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
77
Smagacz-Poziemska, Marta (1975- ).. Czy miasto jest niepotrzebne? : (nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta / Marta Smagacz-Poziemska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
78
Stochmal, Małgorzata. Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa : studium socjologiczne / Małgorzata Stochmal. 2015 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
79
Zagórski, Krzysztof (1941- ).. Postawy ekonomiczne w czasach niepewności : ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014 / Krzysztof Zagórski, Andrzej K. Koźmiński, Witold Morawski, Katarzyna Piotrowska, Gavin Rae, Marta Strum 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
80
Żuk, Paweł. Kultura a polityka : socjologiczne refleksje o powstawaniu orientacji politycznych w Polsce / Paweł Żuk ; [recenzja Marek S. Szczepański]. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
81

Miasto na żądanie : aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia / pod red. Łukasza Bukowieckiego, Martyny Obarskiej, Xawerego Stańczyka. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
82
Czubala, Dionizjusz (1935- ).. Polskie legendy miejskie : studium i materiały / Dionizjusz Czubala. 2014 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
83
Flis, Jarosław (1967- ).. Złudzenia wyboru : społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i senatu / Jarosław Flis. 2014 BG( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
84
Groyecka, Dorota. Gentryfikacja Berlina : od życia na podsłuchu do kultury caffé latte / Dorota Groyecka. 2014 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
85
Karwińska, Anna. Dobrze funkcjonujące miasto : koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju / Anna Karwińska, Agnieszka Brzosko-Sermak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
86

Socjologia prawa : główne problemy i postacie / red. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
87

Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian / red. Katarzyna Kuć-Czajkowska, Monika Sidor. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
88

Miasta : społeczne aspekty funkcjonowania / red. Katarzyna Kuć-Czajkowska, Monika Sidor. 2014 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
89
Kurek, Sławomir. Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym / Sławomir Kurek, Jadwiga Gałka, Mirosław W 2014 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
90

Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej / red. nauk. Mikołaj Madurowicz. 2014 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
91
Majer, Andrzej. Odrodzenie miast / Andrzej Majer. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
92

Kryzys czy renesans wiejskiej wspólnotowości lokalnej Podlasia? / praca zbiorowa pod red. Grzegorza Nowackiego. 2014 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
93

Czy praca szkodzi? : wyniki badań nad kwestionariuszem nadmiernego obciążania się pracą / Władysław J. Paluchowski [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
94
Potasińska, Anna. Bezrobocie z perspektywy socjologicznej : skrypt dla studentów / Anna Potasińska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
95

Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich / pod red. Elżbiety Psyk-Piotrowskiej. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
96

Etnografie biomedycyny / red. nauk. Magdalena Radkowska-Walkowicz, Hubert Wierciński. 2014 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
97

Przestrzeń społeczna miast i metropolii w badaniach socjologicznych / pod red. nauk. Zbigniewa Rykla. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
98
Scheuer, Bartosz. Instytucjonalne granice rynku / Bartosz Scheuer. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
99
Sokołowska, Jolanta. Wybrane problemy pracy socjalnej w mieście / Jolanta Sokołowska, Małgorzata Szpunar, Jolanta Wojciechowska ; ze wstępem Marii Mendel. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego