Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "316.3" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 1750 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Banaszak, Sławomir (1973- ). Autor Menedżerowie w społeczeństwie współczesnym : studium z socjologii edukacji / Sławomir Banaszak. 2019 BG( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
2
Biegańska, Jadwiga (1981- ). Autor Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce / Jadwiga Biegańska. 2019 BG( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
3

Ali Woronowicz i Mustafa Aleksandrowicz w Egipcie : materiały źródłowe i publicystyka z lat 1934-1938 / edycja naukowa tekstów źródłowych, redakcja naukowa i opracowanie Grzegorz Czerwińs 2019 BG( 3/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
4
Domachowska, Agata Beata. Autor Proces budowania narodu czarnogórskiego w latach 1991-2018 : geneza i uwarunkowania / Agata Beata Domachowska. 2019 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
5

Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 2 / redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. 2019 BG( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
6

Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 1 / redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. 2019 BG( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
7
Herman, Aleksandra. Autor Kulturowa wiedza kobiet : transfer międzypokoleniowy w warunkach podwójnej marginalizacji Ukrainek z mniejszości narodowej w Polsce / Aleksandra Herman. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
8
Jundo-Kaliszewska, Barbara. Autor Zakładnicy historii : mniejszość polska w postradzieckiej Litwie / Barbara Jundo-Kaliszewska. 2019 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
9

Agresja w szkole / redakcja naukowa Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. 2019 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
10
Maliszewska, Anna (1983- ). Autor W stronę antropologii inkluzywnej: głęboka niepełnosprawność intelektualna a człowieczeństwo : studium z zakresu katolickiej teologii niepełnosprawności / Anna Maliszewska. 2019 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
11

Kobiety w polityce : studia i rozprawy / redakcja naukowa Justyna Grażyna Otto ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. 2019 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
12
Rogatka, Krzysztof. Autor Rewitalizacja i gentryfikacja w wymiarze społecznym / Krzysztof Rogatka. 2019 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
13
Różycka, Monika. Autor Wartości kobiece w biznesie / Monika Różycka. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
14
Rzeźnicka-Krupa, Jolanta. Autor Społeczne ontologie niepełnosprawności : ciało, tożsamość, performatywność / Jolanta Rzeźnicka-Krupa. 2019 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
15

Społeczności lokalne : teraźniejszość i przyszłość (ver. 2.0) / redakcja Piotr Siuda. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.3 Społeczeństwo jako system społeczny. Struktura społeczna. Grupy społeczne. Organizacj
16
Swadźba, Urszula. Autor Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiebiorczość, konsumpcja : świadomość ekonomiczna polskich studentów / Urszula Swadźba, Rafał Cekiera, Monika Żak. 2019 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
17
Szymanowska, Joanna (pedagogika). Autor Jakość życia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w kontekście wsparcia społecznego i kultury działań pomocowych : studium pedagogiczne / Joanna Szymanowska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
18
Winczorek, Jan. Autor Dostęp do prawa : ujęcie socjologiczne / Jan Winczorek. 2019 BG( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
19
Ziębińska, Beata. Autor Polityczne, społeczno-demograficzne i zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi : studium porównawcze wybranych państw Europy Północnej i Południowej / Beata Ziębińska. 2019 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
20
Bochorodycz, Beata. Autor Fukushima a społeczeństwo obywatelskie : japoński ruch denuklearny w perspektywie politologiczno-socjologicznej / Beata Bochorodycz. 2018 BG( 1/ 0)

316.3 Społeczeństwo jako system społeczny. Struktura społeczna. Grupy społeczne. Organizacj
21

Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych / redakcja naukowa Irena Borowik, Stella Grotowska, Piotr Stawiński. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
22
Browarek, Tomasz. Autor Uwarunkowania polityki etnicznej państwa polskiego po 1989 roku / Tomasz Browarek. 2018 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
23
Budzyńska, Ewa. Autor Międzypokoleniowe więzi w rodzinie : studium socjologiczne rodzin polskich i słowackich / Ewa Budzyńska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 2)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
24

Śląsk kobiet : tradycja, aktywność i ekologia / redakcja naukowa Xymena Bukowska, Katarzyna Iwińska. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
25
Connell, Raewyn (1944- ). Autor Teoria z globalnego Południa : w stronę ogólnoświatowej nauki o społeczeństwie / Raewyn Connell ; przełożył Paweł Tomanek. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.3 Społeczeństwo jako system społeczny. Struktura społeczna. Grupy społeczne. Organizacj
26

Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych / redakcja naukowa Agnieszka Cybal-Michalska, Bożena Kanclerz, Lucyna Myszka-Strychalska, Paulina Peret-Drążewska ; Uniwersytet im. Adama 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
27
Czapnik, Sławomir (1979- ). Autor Przestrzenie polityki w myśli teoretycznej późnego Zygmunta Baumana / Sławomir Czapnik. 2018 BG( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
28

Przestrzenny wymiar prawa / red. Michał Dudek, Piotr Eckhardt, Marcin Wróbel. 2018 BG( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
29
Fereński, Piotr Jakub. Autor Materie kultury : heteronomie życia mieszkańców współczesnych miast / Piotr Jakub Fereński. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
30
Grabowska, Magdalena (socjologia). Autor Zerwana genealogia : działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy / Magdalena Grabowska ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
31

Obce, nasze, inne. T. 1, Bliscy i dalecy sąsiedzi / redakcja naukowa Katarzyna Grysińska-Jarmuła i Teresa Maresz. 2018 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
32
Gucwa-Porębska, Katarzyna. Autor Pomoc postpenitencjarna w środowisku wolnościowym dla osób 60+ : przykłady oddziaływań / Katarzyna Gucwa-Porębska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
33

Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem : dylematy państw Europy Środkowo-Wschodniej / pod redakcją Grzegorza Habra, Olgi Krayevskiej, Bożeny Wroniszewskiej. 2018 BG( 1/ 0)

316.3 Społeczeństwo jako system społeczny. Struktura społeczna. Grupy społeczne. Organizacj
34
Halamska, Maria. Autor Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 3, Świadomościowe korelaty struktury społecznej / Maria Halamska. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
35

Wyzwania społeczeństwa informacyjnego : polskie i ukraińskie doświadczenia / redakcja Ewelina Kancik-Kołtun. 2018 BG( 1/ 0)

316.3 Społeczeństwo jako system społeczny. Struktura społeczna. Grupy społeczne. Organizacj
36

"Prywatne światy zamknięte w listach" / redakcja naukowa Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
37

Rozwój kreatywny i inteligentny centrów i przestrzeni miejskich / redakcja naukowa Andrzej Klasik. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
38
Kołacz-Chmiel, Małgorzata. Autor Mulier honesta et laboriosa : kobieta w rodzinie chłopskiej późnośredniowiecznej Małopolski / Małgorzata Kołacz-Chmiel. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
39
Kończak, Joanna. Autor Kobiety : badaczki, czempionki, awanturnice / Joanna Kończak ; zilustrowała Karolina Matyjaszkowicz. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
40
Kotkin, Joel (1952- ). Autor Powszechna historia miasta / Joel Kotkin ; przełożyła Anna Kunicka. 2018 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
41

Kultura a zdrowie i niepełnosprawność / redakcja naukowa Joanna Kowalska, Rafał Dziurla, Kamilla Bargiel-Matusiewicz. 2018 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
42
Kurnicki, Karol. Autor Ideologie w mieście : o społecznej produkcji przestrzeni / Karol Kurnicki. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
43

Młodzi : przeciw czemu się buntują? : czego pragną? : co budują? / redakcja naukowa Łukasz Kwadrans, Ewa Sowa-Behtane, Bogdan Stańkowski. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
44
Lachowski, Stanisław. Autor Aktywność ekonomiczna młodzieży w Polsce : studium psychospołeczne młodzieży w wieku 14-15 lat / Stanisław Lachowski, Bogusława Lachowska. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
45

Wizerunki kobiet / pod redakcją Arkadiusza Lewickiego ; współpraca Ewa Baszak, Hanna Kowalska. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
46
Ługowska, Agnieszka (filozofia). Autor Feminizm po polsku. T. 2 / Agnieszka Ługowska, Filip Pierzchalski, Karolina Golinowska, Maria Ewa Szatlach. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
47

Obce, nasze, inne. T. 2, Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze / redakcja naukowa Teresa Maresz i Katarzyna Grysińska-Jarmuła. 2018 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
48
Mazurkiewicz, Piotr (1960- ). Autor Totalitaryzm w epoce postmodernizmu : raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu / Zespół Badawczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: kierownik zespołu Piot 2018 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
49
Michna, Natalia Anna. Autor Kobiety i kultura : o doświadczeniu w filozofii feministycznej / Natalia Anna Michna. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
50
Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego (9 ; 2017 ; Wolin). Kobiety w dziejach : od archeologii do czasów średniowiecznych / redakcja Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
51
Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego (9 ; 2017 ; Wolin). Kobiety w dziejach : od nowożytności do współczesności / redakcja Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
52
Mincewicz, Michał (1955- ). Autor Orla : historie prawdziwe. Cz. 1, Odchodzący świat profesji i pasji mieszkańców Orli i okolic / autor tekstu Michał Mincewicz ; tłumaczenie jęz. białoruski Maria Tomczuk, tłumaczenie jęz 2018 BG( 1/ 0)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
53

Socjologia ekonomiczna : przewodnik / pod redakcją Witolda Morawskiego. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
54
Motyka, Marek A. (socjologia). Autor Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii : skala i przyczyny zjawiska wśród młodzieży województwa podkarpackiego / Marek A. Motyka. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
55

Wyzwania starzejącego się społeczeństwa : Polska dziś i jutro / redakcja naukowa Marek Okólski ; Uniwersytet Warszawski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
56

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 5, W trosce o dobrostan człowieka / pod redakcją Katarzyny Parys, Małgorzaty Trojańskie 2018 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
57

Z Bajramem! : tatarskie tradycje świąteczne / zespół redakcyjny Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Anna Mucharska, Lilla Świerblewska ; tekst Barbara Pawlic-Miśkiewicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
58
Połeć, Marta. Autor Artyści uliczni polskich miast / Marta Połeć. 2018 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
59

W kręgu patronatu kobiecego w XVII-XVIII wieku / redakcja Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska, Agnieszka Słaby. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
60
Popiołek, Bożena (1962- ). Autor Kobiecy świat w czasach Augusta II : studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich / Bożena Popiołek. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
61

Wykluczenie : wymiar jednostkowy i społeczny : profilaktyka i wsparcie / redakcja naukowa Joanna Rajewska de Mezer. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
62

Kobiece dwudziestolecie : 1918-1939 / pod redakcją Radosława Siomy ; ze wstępem Barbary Czarneckiej. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
63
Smól, Joanna. Autor Poradnictwo w prasie kobiecej drugiej połowy XX wieku : studium genologiczne / Joanna Smól. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
64
Stawicki, Roman. Autor Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako nowy problem społeczny / Roman Stawicki. 2018 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
65

W starzejącej się Europie... : konteksty sąsiedztwa i dialogu we współczesnym świecie / redakcja naukowa Agnieszka Stopińska-Pająk, Zdzisława Dacko-Pikiewicz. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
66

Jakość życia w mieście : poglądy interdyscyplinarne / redakcja naukowa Jacek Szołtysek. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
67
Tomczyk, Łukasz. Autor Wolontariusze i seniorzy w programie Polski Cyfrowej Równych Szans : o siłach społecznych w procesie minimalizacji wykluczenia cyfrowego w Polsce / Łukasz Tomczyk. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
68

Kobiety w polskich służbach mundurowych : role, zadania i wyzwania / redakcja naukowa Ewelina Waśko-Owsiejczuk. 2018 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
69
Wesołowska, Monika. Autor Wsie zanikające w Polsce : stan, zmiany, modele rozwoju / Monika Wesołowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
70

Polska wieś 2018 : raport o stanie wsi / pod redakcją naukową Jerzego Wilkina i Iwony Nurzyńskiej. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
71

Jest człowiek z niepełnosprawnością : pola refleksji / redakcja naukowa Beata Antoszewska, Iwona Myśliwczyk. 2017 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
72
Baka, Łukasz. Zachowania kontrproduktywne w pracy : dlaczego pracownicy szkodzą organizacji? / Łukasz Baka. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

316.334.22 Socjologia pracy. Socjologia zawodu
73

Kobiety w polityce / pod redakcją Moniki Banaś. 2017 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
74
Bański, Jerzy (1960- ).. Rozwój obszarów wiejskich : wybrane zagadnienia / Jerzy Bański. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
75

Rewitalizacja : podejście partycypacyjne / redakcja Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
76

Oblicza męskości = Faces of masculinity / pod redakcją Ewy Bogdanowskiej-Jakubowskiej. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
77
Bukraba-Rylska, Izabella (1953- ).. Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi / Izabella Bukraba-Rylska, Maria Wieruszewska, Konrad Burdyka. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
78

Społeczne innowacje zdrowotne w polityce władz lokalnych : obraz obywatelskiej odpowiedzialności / redakcja naukowa Leszek Buliński. 2017 BG( 1/ 0)

316.334:61 Socjologia medycyny
79
Cieszkowski, Marek (1962- ). Autor Wczesny sowiecki język niemiecki : (na podstawie prasy, wydawnictw książkowych i materiałów propagandowych wydawanych w Związku Sowieckim) / Marek Cieszkowski. 2017 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
80
Długosz, Piotr. Strategie życiowe młodzieży na pograniczu polsko-ukraińskim / Piotr Długosz. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
81
Dormus, Katarzyna. Edukacja kobiet, kobiety w edukacji : szkice historyczno-pedagogiczne / Katarzyna Dormus, Anna Włoch, Justyna Wojniak. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
82

Architektura w mieście, architektura dla miasta : społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815-1914 / redakcja naukowa Mikołaj Getka-Kenig, Aleksander 2017 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
83
Gmitrowicz, Agnieszka Justyna (1953- ).. Ryzyko samobójstwa u młodzieży : diagnoza, terapia, profilaktyka / Agnieszka Gmitrowicz, Marta Makara-Studzińska, Anita Młodożeniec. 2017 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
84
Gołembowska, Monika. Adolescencja a zachowania ryzykowne / Monika Gołembowska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
85
Grochalska, Monika. Kobiety w związkach intymnych : studium empiryczno-krytyczne / Monika Grochalska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
86
Grzebyk-Dulak, Iwona. Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej : studium teoretyczno-empiryczne / Iwona Grzebyk-Dulak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
87
Halamska, Maria. Autor Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 2, Przestrzenne zróżnicowanie struktury społecznej / Maria Halamska, Radosław Hoffmann, Monika Stanny. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
88
Hensel, Przemysław. Legitymizacja badań organizacji / Przemysław Hensel. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
89
Kaganiec-Kamieńska, Anna (1974- ).. Język a tożsamość : język hiszpański w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach / Anna Kaganiec-Kamieńska. 2017 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
90
Kijek, Kamil (1981- ).. Dzieci modernizmu : świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej / Kamil Kijek. 2017 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
91

Moda i styl życia / redakcja naukowa Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
92
Kmiecik, Zbigniew R. Losy wariata i głupka w państwie i społeczeństwie / Zbigniew R. Kmiecik. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
93

Praca w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne / redakcja naukowa Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka, Adam Mrozowicki. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
94
Koźmiński, Andrzej Krzysztof (1941- ).. Rozwój teorii organizacji : od systemu do sieci / Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak. 2017 BG( 1/ 0)

316.3 Społeczeństwo jako system społeczny. Struktura społeczna. Grupy społeczne. Organizacj
95

Udane przedsięwzięcia i chybione projekty : kobiety w życiu publicznym (1750-1989) = Erfolgreiche und gescheiterte Projekte : Frauen in der Öffentlichkeit (1750-1989) / pod redakcją Angelique 2017 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
96
Lewowicki, Tadeusz (1942- ). Autor Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży - studium z pogranicza polsko-czeskiego. T. 3, Spostrzeganie wyznaczników tożsamości i postaw wobec Innych / Tadeusz Lewowicki, Barbara Chojnacka-Syn 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
97
Madurowicz, Mikołaj. Ciągłość miasta : prolegomena / Mikołaj Madurowicz. 2017 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
98

W poszukiwaniu kobiecości : zbiór rozważań socjologicznych / redakcja naukowa Anna M. Kłonkowska, Agnieszka Maj. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
99
Malarewicz, Agnieszka. Wsparcie prawne osób starszych / Agnieszka Malarewicz-Jakubów. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego