Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "316*03*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 18 z 18 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Encyklopedia gender : płeć w kulturze / red. Monika Rudaś-Grodzka [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316(03) Socjologia - słowniki i encyklopedie
2

Modi memorandi : leksykon kultury pamięci / red. Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba ; współpr.: Joanna Kalicka ; rada nauk. Przemysław Czapliński [et al.]. 2014 BG( 1/ 1)
WHS( 2/ 0)

316(03) Socjologia - słowniki i encyklopedie
3
Konecki, Krzysztof. Słownik socjologii jakościowej / Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 3/ 0)

316(03) Socjologia - słowniki i encyklopedie
4

Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej / pod red. Alana Barnarda i Jonathana Spencera ; [przekł. Magdalena Barbaruk-Fereńska et al. ; red. nauk. Wojciech Józef Burszta]. 2008 BG( 1/ 0)

316(03) Socjologia - słowniki i encyklopedie
5

Socjologia : przewodnik encyklopedyczny / [Wyd. Aldona Mikusińska]. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316(03) Socjologia - słowniki i encyklopedie
6

Encyklopedia socjologii : indeksy / kom. red. Zbigniew Bokszański [et al.]. 2007 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316(03) Socjologia - słowniki i encyklopedie
7

Słownik socjologii i nauk społecznych / pod red. Gordona Marshalla ; red. nauk. pol. wydania Marek Tabin ; [aut. Maxine Molyneux et al. ; hasła przeł. Alina Kapciak et al. ; hasła oprac. Henr 2006 BG( 1/ 0)

316(03) Socjologia - słowniki i encyklopedie
8

Słownik terminologii medialnej / red. Walery Pisarek ; aut. Roman Bartoszcze [et al.]. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316(03) Socjologia - słowniki i encyklopedie
9

Encyklopedia socjologii : suplement / komitet redakcyjny Zbigniew Bokszański [i 10 pozostałych] ; redakcja naukowa: Hieronim Kubiak, Grzegorz Lissowski, Witold Morawski, Jerzy Szacki. 2005 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316(03) Socjologia - słowniki i encyklopedie
10
Šmid, Wacław. Psychologia i socjologia zarządzania : słownik terminów / Wacław Šmid. 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316(03) Socjologia - słowniki i encyklopedie
11

Encyklopedia socjologii. T. 4, S-Ż / komitet redakcyjny Zbigniew Bokszański [i 10 pozostałych] ; redakcja naukowa: Kazimierz W. Frieske, Hieronim Kubiak, Grzegorz Lissowski, Janusz Mucha, Jerzy 2002 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316(03) Socjologia - słowniki i encyklopedie
12

Angielsko-polski słownik terminologiczny programów rozwoju regionalnego : praca zbiorowa / [red. Joanna Żebrowska-Cielek ; aut. Urszula Golec et al.] ; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoś 2002 BG( 2/ 0)

316(03) Socjologia - słowniki i encyklopedie
13

Encyklopedia socjologii. T. 3, O-R / komitet redakcyjny Zbigniew Bokszański [i 10 pozostałych] ; redakcja naukowa: Henryk Domański, Witold Morawski, Janusz Mucha, Maria Ofierska, Jerzy Szacki, 2000 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

316(03) Socjologia - słowniki i encyklopedie
14

Encyklopedia socjologii. T. 2, K-N / komitet redakcyjny Zbigniew Bokszański [i 10 pozostałych] ; redakcja naukowa: Henryk Domański, Andrzej Kojder, Krzysztof Koseła, Kazimierz Kowalewicz, Hero 1999 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

316(03) Socjologia - słowniki i encyklopedie
15

Encyklopedia socjologii. T. 1, A-J / komitet redakcyjny Zbigniew Bokszański [i 10 pozostałych] ; redakcja naukowa: Andrzej Kojder, Krzysztof Koseła, Władysław Kwaśniewicz, Hieronim Kubiak, J 1998 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

316(03) Socjologia - słowniki i encyklopedie
16
Olechnicki, Krzysztof (1969- ).. Słownik socjologiczny / Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki. 1997 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

316(03) Socjologia - słowniki i encyklopedie
17
Boudon, Raymond (1934-2013).. Dictionnaire critique de la sociologie / Raymond Boudon, François Bourricaud. 1990 BG( 1/ 0)

316(03) Socjologia - słowniki i encyklopedie
18

Słownik wiedzy obywatelskiej / przygotowany przez zespół autorów pod kierunkiem kolegium redakcyjnego powołanego przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1970 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

316(03) Socjologia - słowniki i encyklopedie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego