Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "316" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 4766 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Adamus-Matuszyńska, Anna. Autor Konflikt społeczny w świetle współczesnych teorii / Anna Adamus-Matuszyńska. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
2
Banaszak, Sławomir (1973- ). Autor Menedżerowie w społeczeństwie współczesnym : studium z socjologii edukacji / Sławomir Banaszak. 2019 BG( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
3
Bartosik-Purgat, Małgorzata. Autor Nowe media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym / Małgorzata Bartosik-Purgat. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
4
Biegańska, Jadwiga (1981- ). Autor Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce / Jadwiga Biegańska. 2019 BG( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
5
Bielewska, Agnieszka (1978- ). Autor Tożsamość narodowa jako tożsamość terytorialna w kontekście migracji / Agnieszka Bielewska ; Uniwersytet SWPS. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
6
Bierca, Marta Magdalena. Autor Nowe wzory ojcostwa w Polsce / Marta Magdalena Bierca. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
7
Brzeziński, Michał. Autor Bezpieczeństwo jako wartość konstytucyjna / Michał Brzeziński ; Instytut Nauk Politycznych Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski. 2019 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
8
Domachowska, Agata Beata. Autor Proces budowania narodu czarnogórskiego w latach 1991-2018 : geneza i uwarunkowania / Agata Beata Domachowska. 2019 BG( 1/ 0)

316.356.4 Rasy. Narody. Socjologia narodu
9
Filimowska, Anna. Autor Moja chata z kraja : studium granic funkcjonujących w opowieściach mieszkańców polskiej Orawy / Anna Filimowska, Natalia Krygowska. 2019 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
10
Gil, Dorota (1962- ). Autor Dylematy identyfikacyjne w obrębie serbsko-czarnogórskiej kulturosfery : dawne i współczesne modele (auto)refleksji / Dorota Gil. 2019 BG( 1/ 0)

316.7 Socjologia kultury. Antropologia społeczna. Cywilizacja. Kultura różnych społeczeństw
11
Grabowska-Lusińska, Izabela. Autor Otwierając głowy : migracje i kompetencje społeczne / Izabela Grabowska ; Uniwersytet SWPS. 2019 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
12
Grabowska-Powaga, Aleksandra. Autor Kapitał społeczny a gospodarowanie : aspekty teoretyczne i empiryczne / Aleksandra Grabowska-Powaga. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
13
Hajduk, Grzegorz. Autor Zarządzanie komunikacją marketingową : integracja, nowe media, outsourcing / Grzegorz Hajduk. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
14

Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 2 / redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. 2019 BG( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
15

Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 1 / redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. 2019 BG( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
16
Herman, Aleksandra. Autor Kulturowa wiedza kobiet : transfer międzypokoleniowy w warunkach podwójnej marginalizacji Ukrainek z mniejszości narodowej w Polsce / Aleksandra Herman. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
17
Jemielniak, Dariusz. Autor Socjologia internetu / Dariusz Jemielniak. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
18
Jundo-Kaliszewska, Barbara. Autor Zakładnicy historii : mniejszość polska w postradzieckiej Litwie / Barbara Jundo-Kaliszewska. 2019 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
19
Juza, Marta. Autor Między wolnością a nadzorem : internet w zmieniającym się społeczeństwie / Marta Juza. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
20
Kamińska-Chełminiak, Kamila. Autor Cenzura w Polsce, 1944-1960: organizacja, kadry, metody pracy / Kamila Kamińska-Chełminiak ; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Uniwersytet Warszawski. 2019 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
21

Medialne obrazy świata. T. 2, Polityka i bezpieczeństwo w relacjach medialnych / redakcja naukowa: Rafał Klepka, Jakub Idzik. 2019 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
22
Korczyński, Tomasz Michał (1977- ). Autor Kiedy dom zaczyna płonąć : swój, obcy, wróg w Trzeciej Rzeszy - perspektywa konstruktywistycznej socjologii wiedzy / Tomasz Michał Korczyński. 2019 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
23
Kubiszyn, Marta (1972- ). Autor Niepamięć - postpamięć - współpamięć : zagłada lubelskich Żydów jako przedmiot kultury pamięci / Marta Kubiszyn. 2019 BG( 1/ 0)

316.64/.65 Postawy społeczne. Świadomość społeczna. System przekonań. Uczucia społeczne i
24
Kwiatkowska, Anna (psychologia). Autor Wielokulturowość w ujęciu interdyscyplinarnym / Anna Kwiatkowska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.7 Socjologia kultury. Antropologia społeczna. Cywilizacja. Kultura różnych społeczeństw
25
Leŝenko, Larisa. Autor Pogranicza cywilizacji : wpływ dylematów tożsamościowych na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej / Larysa Leszczenko, Helena Giebień, Anna Ja 2019 BG( 1/ 0)

316.7 Socjologia kultury. Antropologia społeczna. Cywilizacja. Kultura różnych społeczeństw
26
Lesińska, Magdalena. Autor Niełatwe związki : relacje polityczne między państwem pochodzenia a diasporą : Polska i polska diaspora w okresie przełomu 1989 roku i później / Magdalena Lesińska. 2019 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
27

Agresja w szkole / redakcja naukowa Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. 2019 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
28

Romowie / pod redakcją Beaty Machul-Telus ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Kancelaria Sejmu. Biuro Komisji Sejmowych. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

316.7 Socjologia kultury. Antropologia społeczna. Cywilizacja. Kultura różnych społeczeństw
29
Maliszewska, Anna (1983- ). Autor W stronę antropologii inkluzywnej: głęboka niepełnosprawność intelektualna a człowieczeństwo : studium z zakresu katolickiej teologii niepełnosprawności / Anna Maliszewska. 2019 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
30

Logistyka i administrowanie w mediach : zarządzanie Big Data / redaktor naukowy Agata Opolska-Bielańska ; Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii. Uniwersytet Warszawski. 2019 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
31

Kobiety w polityce : studia i rozprawy / redakcja naukowa Justyna Grażyna Otto ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. 2019 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
32
Pabian, Arnold. Autor Wielokulturowość w szkolnictwie wyższym : zarządzanie i komunikacja z cudzoziemcami z perspektywy różnic kulturowych : monografia / Arnold Pabian, Barbara Pabian. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
33

Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 5, Człowiek jako świadek historii : studia historyczne / redakcja: Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Sła 2019 BG( 1/ 0)

316.64/.65 Postawy społeczne. Świadomość społeczna. System przekonań. Uczucia społeczne i
34
Rekść, Magdalena (1982- ). Autor Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku : perspektywa politologiczna / Magdalena Rekść. 2019 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
35
Rogatka, Krzysztof. Autor Rewitalizacja i gentryfikacja w wymiarze społecznym / Krzysztof Rogatka. 2019 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
36
Roszkowski, Wojciech (1947- ). Autor Roztrzaskane lustro : upadek cywilizacji zachodniej / Wojciech Roszkowski. 2019 BG( 1/ 1)

316.7 Socjologia kultury. Antropologia społeczna. Cywilizacja. Kultura różnych społeczeństw
37
Różycka, Monika. Autor Wartości kobiece w biznesie / Monika Różycka. 2019 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
38
Rzeźnicka-Krupa, Jolanta. Autor Społeczne ontologie niepełnosprawności : ciało, tożsamość, performatywność / Jolanta Rzeźnicka-Krupa. 2019 BG( 1/ 0)

316.344 Zróżnicowanie społeczne wg specyficznych kryteriów. Socjologia niepełnosprawnych fi
39
Sikorska, Małgorzata. Autor Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce : rekonstrukcja codzienności / Małgorzata Sikorska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
40

Społeczności lokalne : teraźniejszość i przyszłość (ver. 2.0) / redakcja Piotr Siuda. 2019 BG( 1/ 0)

316.3 Społeczeństwo jako system społeczny. Struktura społeczna. Grupy społeczne. Organizacj
41
Smolarkiewicz, Elżbieta. Autor Przemiany tożsamości : w stronę identyfikacji / Elżbieta Smolarkiewicz. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.64/.65 Postawy społeczne. Świadomość społeczna. System przekonań. Uczucia społeczne i
42
Stano, Bernadeta (1971- ). Autor Artysta w fabryce : dwa oblicza mecenatu przemysłowego w PRL / Bernadeta Stano. 2019 BG( 1/ 0)

316.7 Socjologia kultury. Antropologia społeczna. Cywilizacja. Kultura różnych społeczeństw
43
Stawicki, Roman. Autor Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń / Roman Stawicki. 2019 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
44

Doświadczanie choroby w rodzinie / redakcja naukowa Beata Szluz. 2019 BG( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
45
Wilczyńska, Weronika (1948- ). Autor Komunikacja interkulturowa : wprowadzenie / Weronika Wilczyńska, Maciej Mackiewicz, Jarosław Krajka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
46
Winczorek, Jan. Autor Dostęp do prawa : ujęcie socjologiczne / Jan Winczorek. 2019 BG( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
47
Wites, Tomasz (1977- ). Autor Patologia społeczna : perspektywa geograficzna / Tomasz Wites. 2019 BG( 1/ 0)

316.64/.65 Postawy społeczne. Świadomość społeczna. System przekonań. Uczucia społeczne i
48
Zawadzka, Katarzyna (politolog). Autor Społeczność LGBT a partie i ugrupowania polityczne w Polsce / Katarzyna Zawadzka. 2019 BG( 1/ 0)

316.83 Zachowania seksualne. Homoseksualizm. Związki homoseksualne
49
Adamik-Szysiak, Małgorzata. Autor Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznościowych / Małgorzata Adamik-Szysiak. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
50
Anuszewska, Izabella. Autor Sondaże - zwierciadło społeczeństwa : rytuały komunikacyjne a kreowanie wiedzy wspólnej / Izabella Anuszewska. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
51
Bajkowski, Tomasz. Autor U źródeł tożsamości rodzinnej : system rodzinny w percepcji młodzieży akademickiej / Tomasz Bajkowski. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.6 Psychologia społeczna. Zachowania społeczne. Aktywność i bierność w zachowaniu społ
52

Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka / pod redakcją Emilii Bańczyk, Natalii Moćko. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
53
Bochorodycz, Beata. Autor Fukushima a społeczeństwo obywatelskie : japoński ruch denuklearny w perspektywie politologiczno-socjologicznej / Beata Bochorodycz. 2018 BG( 1/ 0)

316.3 Społeczeństwo jako system społeczny. Struktura społeczna. Grupy społeczne. Organizacj
54

Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej / pod redakcją Zuzanny Bogumił i Andrzeja Szpocińskiego ; Instytut Studiów Politycznych PAN, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grz 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.64/.65 Postawy społeczne. Świadomość społeczna. System przekonań. Uczucia społeczne i
55

Metodologie i praktyki badawcze / pod redakcją Igora Borkowskiego. 2018 BG( 2/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
56

Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych / redakcja naukowa Irena Borowik, Stella Grotowska, Piotr Stawiński. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
57
Browarek, Tomasz. Autor Uwarunkowania polityki etnicznej państwa polskiego po 1989 roku / Tomasz Browarek. 2018 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
58
Budzyńska, Ewa. Autor Międzypokoleniowe więzi w rodzinie : studium socjologiczne rodzin polskich i słowackich / Ewa Budzyńska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 2)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
59

Śląsk kobiet : tradycja, aktywność i ekologia / redakcja naukowa Xymena Bukowska, Katarzyna Iwińska. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
60
Chacińska, Maja (1971-). Autor W służbie ludu i inżynierii społecznej : media publiczne w Danii, Norwegii i Szwecji w perspektywie historycznej i kulturowej / Maja Chacińska. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
61
Cichocka, Marta (historia). Autor Kościół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956 / Marta Cichocka ; Uniwersytet Szczeciński. 2018 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
62
Ciesek, Bernadetta. Autor Dyskursy dyskryminacji i tolerancji w przestrzeni publicznej współczesnej Polski (wartości, postawy, strategie) / Bernadetta Ciesek. 2018 BG( 1/ 0)

316.64/.65 Postawy społeczne. Świadomość społeczna. System przekonań. Uczucia społeczne i
63
Connell, Raewyn (1944- ). Autor Teoria z globalnego Południa : w stronę ogólnoświatowej nauki o społeczeństwie / Raewyn Connell ; przełożył Paweł Tomanek. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.3 Społeczeństwo jako system społeczny. Struktura społeczna. Grupy społeczne. Organizacj
64

Kultury obrazu - tabu - edukacja / redakcja Ilona Copik, Barbara Kita. 2018 BG( 1/ 0)

316.7 Socjologia kultury. Antropologia społeczna. Cywilizacja. Kultura różnych społeczeństw
65

Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych / redakcja naukowa Agnieszka Cybal-Michalska, Bożena Kanclerz, Lucyna Myszka-Strychalska, Paulina Peret-Drążewska ; Uniwersytet im. Adama 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
66
Cyboran, Beata. Autor Animacja w systemie zależności instytucjonalnych : uwarunkowania rozwoju animacji społeczno-kulturalnej na tle polskiej polityki kulturalnej po 1989 roku / Beata Cyboran. 2018 BG( 1/ 0)

316.7 Socjologia kultury. Antropologia społeczna. Cywilizacja. Kultura różnych społeczeństw
67

Pamięć w ujęciu lingwistycznym : zagadnienia teoretyczne i metodyczne / redakcja naukowa Waldemar Czachur ; tłumaczyła z języka niemieckiego Edyta Grotek. 2018 BG( 1/ 0)

316.64/.65 Postawy społeczne. Świadomość społeczna. System przekonań. Uczucia społeczne i
68
Czaja, Dariusz (1961- ). Autor Gramatyka bieli : antropologia doświadczeń granicznych / Dariusz Czaja. 2018 BG( 1/ 0)

316.7 Socjologia kultury. Antropologia społeczna. Cywilizacja. Kultura różnych społeczeństw
69
Czapnik, Sławomir (1979- ). Autor Przestrzenie polityki w myśli teoretycznej późnego Zygmunta Baumana / Sławomir Czapnik. 2018 BG( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
70
Dąsal, Mateusz. Autor Rytuały, obrzędy, ceremonie : antropologiczna konceptualizacja rytuału / Mateusz Dąsal. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.7 Socjologia kultury. Antropologia społeczna. Cywilizacja. Kultura różnych społeczeństw
71

Przestrzenny wymiar prawa / red. Michał Dudek, Piotr Eckhardt, Marcin Wróbel. 2018 BG( 1/ 0)

316.334 Socjologia instytucji. Socjologia stosunków politycznych i polityki. Socjologia prawa.
72
Działoszyński, Bartosz (1977- ). Autor Cywilizacja : szkice z dziejów pojęcia w XVIII i XIX wieku / Bartosz Działoszyński. 2018 BG( 1/ 0)

316.7 Socjologia kultury. Antropologia społeczna. Cywilizacja. Kultura różnych społeczeństw
73
Dzierżyńska-Mielczarek, Jolanta. Autor Rynek mediów w Polsce : zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych / Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
74
Erll, Astrid (1972- ). Autor Kultura pamięci : wprowadzenie / Astrid Erll ; przekład Agata Teperek ; posłowie i redakcja naukowa Magdalena Saryusz-Wolska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

316.64/.65 Postawy społeczne. Świadomość społeczna. System przekonań. Uczucia społeczne i
75

Kulturoznawstwo polskie : przeszłość, przestrzeń, perspektywy / Piotr Jakub Fereński, Anna Gomóła, Marta Wójcicka, Magdalena Zdrodowska. 2018 BG( 1/ 0)

316.7 Socjologia kultury. Antropologia społeczna. Cywilizacja. Kultura różnych społeczeństw
76
Fereński, Piotr Jakub. Autor Materie kultury : heteronomie życia mieszkańców współczesnych miast / Piotr Jakub Fereński. 2018 BG( 1/ 0)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
77
Grabowska, Magdalena (socjologia). Autor Zerwana genealogia : działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy / Magdalena Grabowska ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. 2018 BG( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci. Socjologia kobiet
78

Postprawda : spojrzenie krytyczne / redakcja naukowa Tomasz W. Grabowski, Mirosław Lakomy, Konrad Oświecimski, Aleksandra Pohl. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
79

Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy / redakcja naukowa Tomasz W. Grabowski, Mirosław Lakomy, Konrad Oświecimski. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
80

Postprawda jako zagrożenie dla dyskursu publicznego / redakcja naukowa Tomasz W. Grabowski, Mirosław Lakomy, Konrad Oświecimski. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
81

Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie = Specialist communication in education, translation and linguistics. T. 2 / redakcja Marcin Grygiel, Marta Rzepecka, Edyta 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
82

Obce, nasze, inne. T. 1, Bliscy i dalecy sąsiedzi / redakcja naukowa Katarzyna Grysińska-Jarmuła i Teresa Maresz. 2018 BG( 1/ 0)

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religi
83

Semiotyczne wymiary codzienności / redakcja naukowa Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.7 Socjologia kultury. Antropologia społeczna. Cywilizacja. Kultura różnych społeczeństw
84
Gucwa-Porębska, Katarzyna. Autor Pomoc postpenitencjarna w środowisku wolnościowym dla osób 60+ : przykłady oddziaływań / Katarzyna Gucwa-Porębska. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
85
Gwiazdowska-Stańczak, Sylwia. Autor Rodzina uczniów zdolnych / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Andrzej E. Sękowski. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.811/.815 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyet
86

Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem : dylematy państw Europy Środkowo-Wschodniej / pod redakcją Grzegorza Habra, Olgi Krayevskiej, Bożeny Wroniszewskiej. 2018 BG( 1/ 0)

316.3 Społeczeństwo jako system społeczny. Struktura społeczna. Grupy społeczne. Organizacj
87
Halamska, Maria. Autor Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 3, Świadomościowe korelaty struktury społecznej / Maria Halamska. 2018 BG( 1/ 0)

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjologia wsi
88

Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / opracował zespół w składzie Joanna Hausman-Czerwińska [i 11 pozostałych] ; pod kierunkiem Dominiki Rogalińskiej. 2018 BG( 1/ 0)

316.4 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Zmiana sp
89
Jabłońska, Marta R. Autor Człowiek w cyberprzestrzeni : wprowadzenie do psychologii Internetu / Marta R. Jabłońska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

316.6 Psychologia społeczna. Zachowania społeczne. Aktywność i bierność w zachowaniu społ
90
Jaskiernia, Alicja. Autor Monitoring wolności mediów w Europie / Alicja Jaskiernia ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
91
Kalisiak-Mędelska, Magdalena. Autor Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym : między Matrixem a Realem / Magdalena Kalisiak-Mędelska, Paweł A. Nowak, Piotr Król. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
92
Kamola, Mariusz. Autor Sieci społeczne i technologiczne : jak zrozumieć, jak wykorzystać / Mariusz Kamola, Piotr Arabas. 2018 BG( 1/ 0)

316.7 Socjologia kultury. Antropologia społeczna. Cywilizacja. Kultura różnych społeczeństw
93

Wyzwania społeczeństwa informacyjnego : polskie i ukraińskie doświadczenia / redakcja Ewelina Kancik-Kołtun. 2018 BG( 1/ 0)

316.3 Społeczeństwo jako system społeczny. Struktura społeczna. Grupy społeczne. Organizacj
94

Druki ulotne w procesie komunikacji społecznej w XIX wieku (do 1918 roku) / redakcja naukowa Małgorzata Karpińska. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
95

Awangarda/Underground : idee, historie, praktyki w kulturze polskiej i czeskiej / pod redakcją Agnieszki Karpowicz, Weroniki Parfianowicz, Xawerego Stańczyka. 2018 BG( 1/ 0)

316.7 Socjologia kultury. Antropologia społeczna. Cywilizacja. Kultura różnych społeczeństw
96

Nomadyzm i nomadologia : rozważania i analizy / redakcja naukowa: Aleksander Kiklewicz i Arkadiusz Dudziak. 2018 BG( 1/ 0)

316.7 Socjologia kultury. Antropologia społeczna. Cywilizacja. Kultura różnych społeczeństw
97

"Prywatne światy zamknięte w listach" / redakcja naukowa Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak. 2018 BG( 1/ 0)

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia (Socjologia dzieck
98

Rozwój kreatywny i inteligentny centrów i przestrzeni miejskich / redakcja naukowa Andrzej Klasik. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

316.334.56 Społeczności miejskie. Socjologia miasta
99

Medialne obrazy świata : wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach / redakcja Rafał Klepka. 2018 BG( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego