Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "311" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 283 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Aczel, Amir D. (1950-2015). Autor Statystyka w zarządzaniu / Amir D. Aczel, Jayavel Sounderpandian ; redakcja naukowa przekładu Bartosz Witkowski ; przekład: Katarzyna Bech, Michał Bernardelli, Anna Decewicz, Łukasz Goczek, M 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
2
Tickoo, Sham. Autor Pixologic ZBrush 2018 : A Comprehenive Guide / CADCIM Technologies ; contributing author Sham Tickoo. 2018 BIO( 1/ 1)


3

Statystyka a Data Science / redakcja naukowa Grażyna Trzpiot. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
4
Dryden, Ian L. Statistical shape analysis / I. L. Dryden and K. V. Mardia. 2016 BIO( 1/ 1)


5
Hyk, Wojciech. Analiza statystyczna w laboratorium / Wojciech Hyk, Zbigniew Stojek. 2016 BG( 1/ 0)
BIC( 2/ 1)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
6

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych / [redakcja naukowa Jacek Jakubowski, Janusz Wątroba]. 2016 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
7

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych. 5 / [redakcja naukowa: Jacek Jakubowski]. 2016 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
8
Korner-Nievergelt, Fränzi (1972- ).. Bayesian data analysis in ecology using linear models with R, BUGS and Stan / Fränzi Korner-Nievergelt, Tobias Roth, Stefanie von Felten, Jérôme Guélat, Bettina Almasi, Pius Korner-Nievergelt. 2016 BIO( 1/ 1)


9
Mazerski, Jan (1950- ).. Chemometria praktyczna : zinterpretuj wyniki swoich pomiarów / Jan Mazerski. 2016 BIC( 1/ 0)


10
Miller, James N. (1943- ).. Statystyka i chemometria w chemii analitycznej / James Miller, Jane Miller ; przekład Jan Mazerski. 2016 BG( 1/ 0)
BIC( 2/ 1)


11
Stanisz, Andrzej. Modele regresji logistycznej : zastosowania w medycynie, naukach przyrodniczych i społecznych / Andrzej Stanisz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 2)
BIM( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
12
Bąk, Iwona (statystyka). Statystyka opisowa : przykłady i zadania / Iwona Bąk, Iwona Markowicz, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
13

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych oraz doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych / [redakcja naukowa Jacek Jakubowski]. 2015 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
14
Malinowski, Andrzej. Statystyka w administracji / Andrzej Malinowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
15
Żądło, Tomasz. Statystyka małych obszarów w badaniach ekonomicznych : podejście modelowe i mieszane / Tomasz Żądło. 2015 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
16
Balcerowicz-Szkutnik, Maria. Statystyka opisowa dla ekonomistów : przykłady i zadania / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Elżbieta Sojka, Włodzimierz Szkutnik. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
17

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych / [redakcja naukowa Jacek Jakubowski ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie]. 2014 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
18

Statystyka przestrzenna : metody analiz struktur przestrzennych / red. nauk. Jadwiga Suchecka ; aut. Renata Jaworska [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
19
Kończak, Grzegorz. Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych / Grzegorz Kończak, Grażyna Trzpiot. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
20

Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - diagnoza społeczna 2013 : raport tematyczny / red. Irena E. Kotowska ; [aut. raportu Piotr Białowolski et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
21
Łomnicki, Adam (1935- ).. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników / Adam Łomnicki. 2014 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


22
Meissner, Włodzimierz. Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu metody statystyczne w biologii / Włodzimierz Meissner. 2014 BIO( 1/ 0)


23
Ojrzyńska, Anna. XLStat w analizie danych / red. nauk. Grażyna Trzpiot ; [aut. rozdz. Anna Ojrzyńska, Grażyna Trzpiot, Dominik Krężołek]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
24

Statystyka społeczna / red. nauk. Tomasz Panek. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
25

RExcel w analizie danych : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Trzpiot ; [aut. rozdz. Anna Ojrzyńska et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
26
Zięba, Andrzej (1947- ). Autor Analiza danych w naukach ścisłych i technice / Andrzej Zięba. 2014 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)


27

Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym. 2014 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
28

Statystyka w badaniach biomedycznych. 2014 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
29

Zaawansowane metody analiz statystycznych / red. nauk. Ewa Frątczak. 2013 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
30
Kowalczyk, Barbara (ekonomia). Zagadnienia estymacji złożonej w badaniach reprezentacyjnych opartych na próbach rotacyjnych / Barbara Kowalczyk. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
31

Ludność : stan i struktura demograficzno-społeczna : Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 / [oprac. publ. pod kier. Lucyny Nowak ; aut. oprac. Lucyna Nowak et al.] ; Główny Urz 2013 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
32
Panek, Tomasz (1953- ).. Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej : teoria i zastosowania / Tomasz Panek, Jan Zwierzchowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
33
Ptak-Chmielewska, Aneta. Uogólnione modele liniowe / Aneta Ptak-Chmielewska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
34
Regel, Wiesława. Podstawy statystyki w Excelu / Wiesława Regel. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
35

Analiza wielokryterialna : wybrane zagadnienia / pod red. Tadeusza Trzaskalika. 2013 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
36
Wieczorek, Maria (statystyka). Statystyka. Lubię to! : zbiór zadań / Maria Wieczorek. 2013 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
37
Zięba, Andrzej (1947- ). Autor Analiza danych w naukach ścisłych i technice / Andrzej Zięba. 2013 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)
BII( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


38

Analiza danych w programie STATISTICA. 2013 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
39

Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych. 2013 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
40

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych. 2013 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
41

Diagnoza społeczna 2011 : warunki i jakość życia Polaków : raport / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [aut. raportu: Dominik Batorski [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
42
Gamrot, Wojciech. Elementy wnioskowania statystycznego z wykorzystaniem pakietu SAS w przykładach / Wojciech Gamrot. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
43
Grzenda, Wioletta. Wstęp do statystyki bayesowskiej / Wioletta Grzenda. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIM( 2/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
44

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych. 4 / [red. nauk. Jacek Jakubowski, Janusz Wątroba]. 2012 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
45

Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - diagnoza społeczna 2011 : raport tematyczny / red. Irena E. Kotowska ; [aut. raportu: Anita Abramowska-Kmon et al.]. 2012 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
46
Rabiej, Małgorzata. Statystyka z programem Statistica / Małgorzata Rabiej. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
47
Watała, Cezary (1959- ).. Biostatystyka [Dokument elektroniczny] : wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych / Cezary Watała. 2012 BIC( 1/ 0)


48
Wędrowska, Ewa. Miary entropii i dywergencji w analizie struktur / Ewa Wędrowska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
49

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych. 2012 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
50

Predykcja w biznesie. 2012 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
51

Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym. 2012 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
52

Analiza danych w programie Statistica : przegląd. 2012 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
53
Aczel, Amir D. (1950-2015).. Statystyka w zarządzaniu : pełny wykład / Amir D. Aczel ; przekł.: Zbigniew Czerwiński, Wojciech Latusek. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
54
Bielecka, Anna (statystyka). Statystyka dla menedżerów : teoria i praktyka / Anna Bielecka. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
55

Statystyka : zbiór zadań / red. nauk. Helena Kassyk-Rokicka. 2011 BG( 3/ 1)
BWEiZ( 2/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
56
Kassyk-Rokicka, Helena (1939- ).. Mierniki statystyczne / Helena Kassyk-Rokicka. 2011 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)
WIL( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
57

Sel’skoe hozâjstvo Respubliki Belarus’ = Agriculture of the Republic of Belarus : statističeskij sbornik = statistical book / [predssedatel’ redakcionnoj kollegii I. A. Kostevič]. 2011 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
58
Kot, Stanisław Maciej. Statystyka / Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej Sokołowski. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIM2( 1/ 0)


59
Kožuh, Boris. Statystyka dla pedagogów / Boris Kožuh ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
60

Naselenie Respubliki Belarus’ = Population of the Republic of Belarus : statisticeskij sbornik / [predsedatel’ redakcionnoj kollegii E. I. Kuharevič]. 2011 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
61
Lissowski, Grzegorz. Podstawy statystyki dla socjologów. T. 3 , Wnioskowanie statystyczne / Grzegorz Lissowski, Jacek Haman, Mikołaj Jasiński. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
62
Lissowski, Grzegorz. Podstawy statystyki dla socjologów. T. 2, Zależności statystyczne / Grzegorz Lissowski, Jacek Haman, Mikołaj Jasiński. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
63
Lissowski, Grzegorz. Podstawy statystyki dla socjologów. T. 1, Opis statystyczny / Grzegorz Lissowski, Jacek Haman, Mikołaj Jasiński. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
64
Ostasiewicz, Walenty (1942- ).. Badania statystyczne / Walenty Ostasiewicz. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
65
Pułaska-Turyna, Beata. Statystyka dla ekonomistów / Beata Pułaska-Turyna. 2011 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
66
Wasilewska, Ewa (ekonomia). Statystyka opisowa od podstaw : podręcznik z zadaniami / Ewa Wasilewska. 2011 BG( 1/ 0)
WIL( 3/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
67
Wieczorkowska-Wierzbińska, Grażyna (1955- ).. Statystyka : od teorii do praktyki / Grażyna Wieczorkowska, Jerzy Wierzbiński. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
68

Recepta na statystykę, czyli Analiza danych w badaniach medycznych. 2011 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
69

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych. 2011 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
70
Bąk, Krystyna Regina. Statystyka wspomagana Excelem 2007 / pod red. Krystyny Reginy Bąk ; aut. Krystyna R. Bąk, Paweł Najechalski, Małgorzata Łukasik. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
71
Białek, Jacek (ekonomia). Statystyka dla studentów : z programem STAT_STUD 1.0 / Jacek Białek, Adam Depta. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
72

Survey sampling methods in economic and social research / ed. by Janusz Wywiał, Wojciech Gamrot. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
73
Górniak, Jarosław. Pierwsze kroki w analizie danych : SPSS for Windows / Jarosław Górniak, Janusz Wachnicki. 2010 BWEiZ( 1/ 1)
BIO( 1/ 0)


74
Hryniewicka, Agnieszka. Pomoc społeczna w liczbach 2009 / Agnieszka Hryniewicka ; analiza statystyczna danych: Jan Herbst. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
75
Hryniewicka, Agnieszka. Pomoc społeczna w liczbach 2008 / Agnieszka Hryniewicka, Jan Herbst. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
76
Jadwiszczak, Piotr (biologia). Zrozumieć statystykę / Piotr Jadwiszczak. 2010 BIO( 25/ 3)


77
Łomnicki, Adam (1935- ).. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników / Adam Łomnicki. 2010 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 1)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
78
Mańkowska, Maria (1945- ).. Wprowadzenie do psychometrii / Maria Mańkowska ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Pracownia Psychometryczna]. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
79
Podgórski, Jarosław. Statystyka dla studiów licencjackich / Jarosław Podgórski. 2010 BWEiZ( 3/ 0)
WIL( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)


80
Rogowski, Józef (1953- ).. Testy z wnioskowania statystycznego / Józef Rogowski, Ewa Roszkowska. 2010 BG( 10/ 0)
BWEiZ( 26/ 2)
WHS( 1/ 0)
WIL( 10/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
81
Rozwałka, Zygmunt. Leśna statystyka 1997-2007 / [aut.: Zygmunt Rozwałka ; zdjęcia: Grzegorz i Tomasz Kłosowscy]. 2010 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
82
Sobczyk, Mieczysław (1945- ).. Statystyka opisowa / Mieczysław Sobczyk. 2010 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 3/ 2)
WIL( 3/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
83
Szymczak, Wiesław. Podstawy statystyki dla psychologów : podręcznik akademicki / Wiesław Szymczak. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
84
Wywiał, Janusz. Wprowadzenie do metody reprezentacyjnej / Janusz L. Wywiał. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
85

Medycyna i analiza danych : [materiały z seminarium org. przez StatSoft Polska w październiku 2010 r w Warszawie]. 2010 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
86

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych. 2010 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
87

Analiza danych w programie Statistica - przegląd. 2010 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
88

Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku. 2010 BG( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
89

Skoring w zarządzaniu ryzykiem. 2010 BG( 2/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
90

Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
91
Borowski, Stanisław (1921-1977).. Aspekty metodologiczne badań statystyczno-demograficznych / Stanisław Borowski ; wstęp i dobór tekstów Iwona Roeske-Słomka ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Ekonomiczn 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
92
Ferguson, George Andrew (1914- ).. Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice / George A. Ferguson, Yoshio Takane ; [przeł. Michał Zagrodzki]. 2009 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
93
Jóźwiak, Janina (1948-2016).. Statystyka od podstaw / Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski. 2009 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)
BII( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
94
King, Bruce M. Statystyka dla psychologów i pedagogów / Bruce M. King. Edward W. Minium ; przeł. Marzenna Zakrzewska ; red. nauk. wyd. pol. Jerzy Brzeziński. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
95
Koronacki, Jacek (1945- ).. Statystyka : dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych / Jacek Koronacki, Jan Mielniczuk. 2009 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


96
Łazowska, Bożena. Bibliografia ważniejszych prac o historii i działalności Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1918-2008 / oprac. Bożena Łazowska ; Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefena Szulca. 2009 BG( 2/ 0)

311:016 Statystyka - bibliografie
97
Luszniewicz, Andrzej (1930- ).. Indeksy statystyczne / Andrzej Luszniewicz ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
98
Malinowski, Andrzej. Podstawy statystyki z elementami demografii / Andrzej Malinowski. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
99
Mazerski, Jan (1950- ).. Chemometria praktyczna : zinterpretuj wyniki swoich pomiarów / Jan Mazerski. 2009 BG( 2/ 0)
BIC( 2/ 0)

54 CHEMIA

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego