Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "304" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 190 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

"Kariera w optyce prywatności" / redakcja naukowa Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak. 2020 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
2

Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac. 2020 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
3
Adamczyk, Sławomir. Autor Ku kulturze dialogu : geneza i dzień dzisiejszy dialogu społecznego w Polsce / Sławomir Adamczyk, Jan Czarzasty, Juliusz Gardawski, Piotr Grzebyk, Barbara Surdykowska, Mateusz Szymański ; reda 2019 BG( 2/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
4

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 6 / pod redakcją naukową Pawła Graty. 2019 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
5
Woźniak, Zbigniew (1947- ). Autor Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka : przesłanki, cele, narzędzia, praca socjalna / Zbigniew Woźniak. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
6

Stulecie polskiej polityki społecznej : 1918-2018 / redakcja Elżbieta Bojanowska, Mirosław Grewiński, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska ; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ; N 2018 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
7

Pozytywizmy u progu XX wieku : antologia publicystyki społeczno-kulturalnej i filozoficznej / wstęp Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj ; wybór i opracowanie Marta Barańska, Maciej Gloger, Tomasz S 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
8

"Stąd konserwatyzm jest pozytywizmem" : myśl społeczno-polityczna młodych konserwatystów warszawskich i ich adherentów 1876-1918 : antologia publicystyki / wstęp, wybór i opracowanie Macie 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
9
Golinowska, Stanisława. Autor Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku / Stanisława Golinowska. 2018 BG( 2/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
10
Grata, Paweł. Autor Czas przełomu : polska polityka społeczna w latach 1944-1950 / Paweł Grata. 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
11
Janusz, Marcin. Autor Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji poziomu życia / Marcin Janusz. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
12
Kuc, Bolesław Rafał. Autor Zarys metodologii nauk o bezpieczeństwie / Bolesław Rafał Kuc, Zbigniew Ścibiorek. 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
13
Kułakowska, Małgorzata (politologia). Autor W poszukiwaniu spójności wspólnotowej : polityka rządu brytyjskiego w latach 2001-2010 / Małgorzata Kułakowska. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
14

Azja : kultura, społeczeństwo i edukacja / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Ksenia Kakareko. 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
15

Studia nad historią społeczną ziem polskich 1914-1918 / redaktor naukowy Włodzimierz Mędrzecki. 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
16
Piwowarski, Juliusz (1954- ). Autor Nauki o bezpieczeństwie : między kulturą bezpieczeństwa a studiami bezpieczeństwa / Juliusz Piwowarski. 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
17

W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie / redakcja naukowa Juliusz Piwowarski, Janusz Gierszewski. 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
18

Społeczeństwo polskie dziś : samoświadomość, uznanie, edukacja / pod redakcją Magdaleny Saganiak, Mateusza Wernera, Magdaleny Woźniewskiej-Działak i Łukasza Kucharczyka. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
19

Studia i materiały do dziejów społecznych Polski 1914-1918 / redaktor naukowa Katarzyna Sierakowska. 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
20

Local environments and global problems / edited by Magdalena Wędzińska ; tłumaczenie artykułów Katarzyna Nowak. 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
21
Auleytner, Julian Marian (1948- ). Autor Finansowanie polityki społecznej / Julian Auleytner. 2017 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
22

Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna / redakcja naukowa Agnieszka Fihel. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
23

Problemy polityczne i społeczne współczesnej Azji / redakcja naukowa Sylwester Gardocki. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
24

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 5 / pod redakcją naukową Pawła Graty. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
25
Karwacki, Arkadiusz (1977- ). Autor Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji : w stronę modelu empowerment? / Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza, Barbara Gąciarz, Tomasz Kaźmierczak, Bohdan Skrzypczak. 2017 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
26
Małecka-Łyszczek, Magdalena (1976- ).. Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej : aspekty administracyjnoprawne / Magdalena Małecka-Łyszczek. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
27

Japońskie realia : polityka i gospodarka / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Bodio. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
28

Pogranicze cywilizacji : współczesne wyzwania Azji Centralnej i Kaukazu / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Zbigniew Girzyński. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
29

Azjatyckie pogranicza kultury i polityki / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Ksenia Kakareko. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
30

Perspektywy rozwoju polskiej polityki społecznej - doświadczenia i wyzwania / redakcja naukowa Barbara Szatur-Jaworska ; Instytut Polityki Społecznej. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Mię 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
31

W kręgu dwóch kultur : społeczeństwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu / pod redakcją Szczepana Wierzchosławskiego, Anety Niewęgłowskiej, Tomasza Krzemińskiego ; IH PAN. 2017 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
32
Bołdyrew, Aneta. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864-1914 / Aneta Bołdyrew. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
33
Daniłowska, Sylwia. Duńskie państwo dobrobytu a koncepcja flexicurity / Sylwia Daniłowska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Instytut Polityki Społecznej. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
34

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 4 / pod redakcją naukową Pawła Graty. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
35

Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym / pod redakcją Magdaleny Gurdek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
36

Instrumenty polityki społecznej / redakcja naukowa Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski ; [recenzent Krzysztof Witkowski]. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
37

Administracja a strategie i polityki publiczne / redakcja naukowa Agata Jurkowska-Gomułka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
38

Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej / redakcja naukowa Hanna Karaszewska, Ewelina Silecka-Marek. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
39
King, Charles (1967- ).. O północy w Pera Palace : narodziny współczesnego Stambułu / Charles King ; przełożył Justyn Hunia. 2016 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
40
Kościołek, Andrzej. Lokalne problemy społeczne : potrzeby, możliwości, starania / Andrzej Kościołek. 2016 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
41
Majer, Piotr (1950- ).. Bezpieczeństwo społeczne : ewolucja, instytucje, zagrożenia / Piotr Majer, Andrzej Urbanek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
42
Marchaj, Roman. Samorządowe konsultacje społeczne / Roman Marchaj. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
43

W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej / redakcja naukowa Barbara Rysz-Kowalczyk, Barbara Szatur-Jaworska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
44
Sanandaji, Nima (1981- ).. Mit Skandynawii, czyli Porażka polityki trzeciej drogi / Nima Sanandaji ; tł. Paweł Nowakowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
45
Skrabacz, Aleksandra. Bezpieczeństwo społeczne w demokratycznym państwie : perspektywa personalna i strukturalna / Aleksandra Skrabacz, Krzysztof Loranty ; [recenzenci Krzysztof Drabik, Andrzej Pieczywok] ; Akademia 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
46

Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju : aktywna polityka społeczna, ekonomia, bezpieczeństwo społeczne w przestrzeni europejskiej. T. 1 / pod redakcją Elżbiety Trafiałek. 2016 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
47
Trafiałek, Elżbieta (1951- ).. Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku : między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing / Elzbieta Trafiałek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
48
Wenclik, Małgorzata. Prawne i pozaprawne uwarunkowania konsultacji społecznych / Małgorzata Wenclik. 2016 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
49
Zapędowska-Kling, Kaja. Polityka społeczna wobec starzenia się ludności w USA i w Szwecji : wnioski dla Polski / Kaja Zapędowska-Kling. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
50
Anioł, Włodzimierz (1955- ).. Nowa opiekuńczość? : zmieniająca się tożsamość polityki społecznej / Włodzimierz Anioł, Rafał Bakalarczyk, Krzysztof Frysztacki, Krzysztof Piątek. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
51

Wybrane problemy i wyzwania społeczne : filozofia, psychologia, socjologia, demografia, ekonomia społeczna / pod redakcją Jakuba Bartoszewskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. 2015 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
52
Bronicki, Karol Oskar. Granice morskie Chin / Karol Oskar Bronicki. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
53

Kwestia społeczna u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz / redakcja naukowa: Ewa Giermanowska, Mariola Racław, Marek Rymsza. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
54

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 3 / pod redakcją naukową Pawła Graty. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
55
Hessler, Peter (1969- ).. Dziwne kamienie : opowieści ze Wschodu i z Zachodu / Peter Hessler ; przełożył Robert Pucek. 2015 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
56

Kampanie społeczne jako forma socjotechniki / redakcja naukowa Piotr Pawełczyk. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
57
Pluskota, Anna. Inkluzja czy iluzja? : praktyki całożyciowego uczenia się w modelach interwencji społecznych / Anna Pluskota ; [recenzent Mieczysław Malewski]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
58

Modernizacja, polskość, trwanie : społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku / pod redakcją Szczepana Wierzchosławskiego. 2015 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
59
Woch, Marek. Ochrona zdrowia w Polsce z punktu widzenia filozoficznoprawnego / Marek Woch. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
60
Baer, Monika (1971- ).. Między nauką a aktywizmem : o polityczności, płci i antropologii / Monika Baer. 2014 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
61
Bogacz-Wojtanowska, Ewa. Sukces i trwałość ekonomii społecznej w warunkach polskich / Ewa Bogacz-Wojtanowska, Izabela Przybysz, Małgorzata Lendzion ; [Instytut Spraw Publicznych]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
62

Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej / red. nauk. Maciej Boryń, Bartosz Duraj, Sylwia Mrozowska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
63
Danecka, Marta (1971- ).. Partycypacja wykluczonych : wyzwanie dla polityki społecznej / Marta Danecka ; Instytut Studiów Politycznych PAN. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
64
Frątczak-Müller, Joanna. Rodzina, potrzeby, polityka społeczna / Joanna Frątczak-Müller. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
65
Gąsior-Niemiec, Anna. Polityka młodzieżowa : wymiar krajowy i europejski / Anna Gąsior-Niemiec, Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba. 2014 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
66

Historia społeczna - kultura - spółdzielczość : studia i szkice dedykowane prof. dr hab. Zofii Chyrze-Rolicz / redakcja naukowa Janusz Gmitruk, Grażyna Korneć, Piotr Matusak. 2014 BG( 2/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
67

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 2 / pod red. nauk. Pawła Graty. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
68
Karwat, Mirosław (1953- ).. Podstawy socjotechniki : dla politologów, polityków i nie tylko / Mirosław Karwat. 2014 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
69

Irańskie drogi do nowoczesności : projekty, idee, manifesty / pod red. Anny Krasnowolskiej, Renaty Rusek-Kowalskiej, Marcina Rzepki. 2014 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
70

Bałkany na Ukrainie : Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Lipińskiego ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wars 2014 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
71
Łukasiewicz, Dariusz (1961- ).. "Zło niechrześcijańskie i nieludzkie" : historia dzieciobójstwa i inne studia z dziejów codzienności / Dariusz Łukasiewicz. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
72

Wybrane zagadnienia z pomocy i integracji społecznej / red. nauk.: Józefa Matejek, Norbert G. Pikuła. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
73
Randers, Jørgen (1945- ).. Rok 2052 : globalna prognoza na następne czterdzieści lat : raport dla Klubu Rzymskiego dla upamiętnienia 40. rocznicy Granic Wzrostu / Jorgen Randers ; przekł. Justyna Karwacka ; red. nauk. i 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
74
Szatur-Jaworska, Barbara (1955- ).. Diagnozowanie w polityce społecznej : metody i problemy / Barbara Szatur-Jaworska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
75

Polska - Europa : wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012 / pod red. Pawła B. Sztabińskiego i Franicszka Sztabińskiego. 2014 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
76

Myśleć o społeczeństwie : teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu / redakcja naukowa Marek Walancik, Blahoslav Kraus ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 2014 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
77

(Nie) warto się różnić? : dylematy i wyzwania metodologiczne edukacji antydyskryminacyjnej : notatki z pracy trenerskiej / pod red. Mai Branki, Dominiki Cieślikowskiej i Jagody Latkowskiej ; 2013 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
78

Sąsiedztwa III RP : Czechy : zagadnienia społeczne / pod red. Marcina Dębickiego i Julity Makaro. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
79

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku / pod red. nauk. Pawła Graty. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
80
Grata, Paweł. Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej : uwarunkowania, instytucje, działania / Paweł Grata. 2013 BG( 1/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
81

Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w kontekście europeizacji zjawisk społecznych / Tomasz Holecki (red. nauk.). 2013 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
82

Czynniki zmian zjawisk regionalnych = Factors of changes of regional events / red. nauk. Vojtech Jurčák, Paweł Dziekański. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
83
Kalinowska-Nawrotek, Barbara. Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet / Baha Kalinowska-Sufinowicz ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
84

Wymiary polityki społecznej / pod red. Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego ; aut. poszczególnych rozdz. Krystyna Gilga [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
85

Medinat Israel : państwo i tożsamość / pod red. Joanny Krauze i Konrada Zielińskiego. 2013 BG( 2/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
86
Kulesza, Ewa (1951- ).. Lokalna polityka społeczna / Ewa Kulesza. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
87

Nowocześni i postępowi? : cywilizacyjny wymiar Skandynawii z polskiej perspektywy / red. nauk. Kazimierz Musiał, Maja Chacińska. 2013 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
88
Peng, Sen. Reformując Chiny : główne wydarzenia (1992-2004) / Sen Peng, Li Chen ; [tł. z jęz. ang. Marek Ciecierski]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
89
Rymsza, Marek (1966- ).. Aktywizacja w polityce społecznej : w stronę rekonstrukcji europejskich Welfare States? / Marek Rymsza. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
90
Supińska, Jolanta (1944- ).. Debaty o polityce społecznej / Jolanta Supińska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Społecznych. Instytut Polityki Społecznej. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
91
Chan, Chak Kwan. Polityka społeczna w Chinach : rozwój a dobrostan / Chak Kwan Chan, King Lun Ngok, David Phillips ; przekł. Justyna Karwacka, Natalia Bradbury. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
92
Damon, Julien. Wykluczenie / Julien Damon ; przeł. Agnieszka Karpowicz. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
93

Kontrowersje dyskursywne : między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną / red. Arkadiusz Jabłoński, Jan Szymczyk, Mariusz Zemło. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
94

W stronę aktywnych służb społecznych / [pod red. Tomasza Kaźmierczaka, Marka Rymszy]. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
95
Krzywdzińska, Agata. Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w polskich tygodnikach opinii po 1991 roku / Agata Krzywdzińska. 2012 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
96
Piątek, Krzysztof (1952- ).. Oblicza polityki społecznej : w kierunku autonomizacji polityki socjalnej / Krzysztof Piątek. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
97

Kapitał społeczny w rozwoju regionu / red. nauk Eulalia Skawińska ; aut. Eulalia Skawińska [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
98
Auleytner, Julian Marian (1948- ).. Polityka społeczna w Polsce i w świecie / Julian Auleytner. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
99
Balicki, Jakub (1986- ).. Iwiesz24 : znani z mediów o mediach i nie tylko / Jakub Balicki, Marta Sobocińska. 2011 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego