Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "304" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 187 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 6 / pod redakcją naukową Pawła Graty. 2019 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
2
Woźniak, Zbigniew (1947- ). Autor Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka : przesłanki, cele, narzędzia, praca socjalna / Zbigniew Woźniak. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
3

Stulecie polskiej polityki społecznej : 1918-2018 / redakcja Elżbieta Bojanowska, Mirosław Grewiński, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska ; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ; N 2018 BG( 2/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
4

Pozytywizmy u progu XX wieku : antologia publicystyki społeczno-kulturalnej i filozoficznej / wstęp Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj ; wybór i opracowanie Marta Barańska, Maciej Gloger, Tomasz S 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
5

"Stąd konserwatyzm jest pozytywizmem" : myśl społeczno-polityczna młodych konserwatystów warszawskich i ich adherentów 1876-1918 : antologia publicystyki / wstęp, wybór i opracowanie Macie 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
6
Golinowska, Stanisława. Autor Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku / Stanisława Golinowska. 2018 BG( 2/ 1)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
7
Grata, Paweł. Autor Czas przełomu : polska polityka społeczna w latach 1944-1950 / Paweł Grata. 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
8
Janusz, Marcin. Autor Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji poziomu życia / Marcin Janusz. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
9
Kuc, Bolesław Rafał. Autor Zarys metodologii nauk o bezpieczeństwie / Bolesław Rafał Kuc, Zbigniew Ścibiorek. 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
10
Kułakowska, Małgorzata (politologia). Autor W poszukiwaniu spójności wspólnotowej : polityka rządu brytyjskiego w latach 2001-2010 / Małgorzata Kułakowska. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
11

Azja : kultura, społeczeństwo i edukacja / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Ksenia Kakareko. 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
12

Studia nad historią społeczną ziem polskich 1914-1918 / redaktor naukowy Włodzimierz Mędrzecki. 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
13
Piwowarski, Juliusz (1954- ). Autor Nauki o bezpieczeństwie : między kulturą bezpieczeństwa a studiami bezpieczeństwa / Juliusz Piwowarski. 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
14

W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie / redakcja naukowa Juliusz Piwowarski, Janusz Gierszewski. 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
15

Społeczeństwo polskie dziś : samoświadomość, uznanie, edukacja / pod redakcją Magdaleny Saganiak, Mateusza Wernera, Magdaleny Woźniewskiej-Działak i Łukasza Kucharczyka. 2018 BG( 2/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
16

Studia i materiały do dziejów społecznych Polski 1914-1918 / redaktor naukowa Katarzyna Sierakowska. 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
17

Local environments and global problems / edited by Magdalena Wędzińska ; tłumaczenie artykułów Katarzyna Nowak. 2018 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
18
Auleytner, Julian Marian (1948- ). Autor Finansowanie polityki społecznej / Julian Auleytner. 2017 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
19

Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna / redakcja naukowa Agnieszka Fihel. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
20

Problemy polityczne i społeczne współczesnej Azji / redakcja naukowa Sylwester Gardocki. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
21

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 5 / pod redakcją naukową Pawła Graty. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
22
Karwacki, Arkadiusz (1977- ). Autor Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji : w stronę modelu empowerment? / Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza, Barbara Gąciarz, Tomasz Kaźmierczak, Bohdan Skrzypczak. 2017 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
23
Małecka-Łyszczek, Magdalena (1976- ).. Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej : aspekty administracyjnoprawne / Magdalena Małecka-Łyszczek. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
24

Japońskie realia : polityka i gospodarka / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Bodio. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
25

Pogranicze cywilizacji : współczesne wyzwania Azji Centralnej i Kaukazu / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Zbigniew Girzyński. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
26

Azjatyckie pogranicza kultury i polityki / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Ksenia Kakareko. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
27

Perspektywy rozwoju polskiej polityki społecznej - doświadczenia i wyzwania / redakcja naukowa Barbara Szatur-Jaworska ; Instytut Polityki Społecznej. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Mię 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
28

W kręgu dwóch kultur : społeczeństwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu / pod redakcją Szczepana Wierzchosławskiego, Anety Niewęgłowskiej, Tomasza Krzemińskiego ; IH PAN. 2017 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
29
Bołdyrew, Aneta. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864-1914 / Aneta Bołdyrew. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
30
Daniłowska, Sylwia. Duńskie państwo dobrobytu a koncepcja flexicurity / Sylwia Daniłowska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Instytut Polityki Społecznej. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
31

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 4 / pod redakcją naukową Pawła Graty. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
32

Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym / pod redakcją Magdaleny Gurdek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
33

Instrumenty polityki społecznej / redakcja naukowa Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski ; [recenzent Krzysztof Witkowski]. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
34

Administracja a strategie i polityki publiczne / redakcja naukowa Agata Jurkowska-Gomułka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
35

Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej / redakcja naukowa Hanna Karaszewska, Ewelina Silecka-Marek. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
36
King, Charles (1967- ).. O północy w Pera Palace : narodziny współczesnego Stambułu / Charles King ; przełożył Justyn Hunia. 2016 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
37
Kościołek, Andrzej. Lokalne problemy społeczne : potrzeby, możliwości, starania / Andrzej Kościołek. 2016 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
38
Majer, Piotr (1950- ).. Bezpieczeństwo społeczne : ewolucja, instytucje, zagrożenia / Piotr Majer, Andrzej Urbanek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
39
Marchaj, Roman. Samorządowe konsultacje społeczne / Roman Marchaj. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
40

W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej / redakcja naukowa Barbara Rysz-Kowalczyk, Barbara Szatur-Jaworska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
41
Sanandaji, Nima (1981- ).. Mit Skandynawii, czyli Porażka polityki trzeciej drogi / Nima Sanandaji ; tł. Paweł Nowakowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
42
Skrabacz, Aleksandra. Bezpieczeństwo społeczne w demokratycznym państwie : perspektywa personalna i strukturalna / Aleksandra Skrabacz, Krzysztof Loranty ; [recenzenci Krzysztof Drabik, Andrzej Pieczywok] ; Akademia 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
43

Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju : aktywna polityka społeczna, ekonomia, bezpieczeństwo społeczne w przestrzeni europejskiej. T. 1 / pod redakcją Elżbiety Trafiałek. 2016 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
44
Trafiałek, Elżbieta (1951- ).. Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku : między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing / Elzbieta Trafiałek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
45
Wenclik, Małgorzata. Prawne i pozaprawne uwarunkowania konsultacji społecznych / Małgorzata Wenclik. 2016 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
46
Zapędowska-Kling, Kaja. Polityka społeczna wobec starzenia się ludności w USA i w Szwecji : wnioski dla Polski / Kaja Zapędowska-Kling. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
47
Anioł, Włodzimierz (1955- ).. Nowa opiekuńczość? : zmieniająca się tożsamość polityki społecznej / Włodzimierz Anioł, Rafał Bakalarczyk, Krzysztof Frysztacki, Krzysztof Piątek. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
48

Wybrane problemy i wyzwania społeczne : filozofia, psychologia, socjologia, demografia, ekonomia społeczna / pod redakcją Jakuba Bartoszewskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. 2015 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
49
Bronicki, Karol Oskar. Granice morskie Chin / Karol Oskar Bronicki. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
50

Kwestia społeczna u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz / redakcja naukowa: Ewa Giermanowska, Mariola Racław, Marek Rymsza. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
51

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 3 / pod redakcją naukową Pawła Graty. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
52
Hessler, Peter (1969- ).. Dziwne kamienie : opowieści ze Wschodu i z Zachodu / Peter Hessler ; przełożył Robert Pucek. 2015 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
53

Kampanie społeczne jako forma socjotechniki / redakcja naukowa Piotr Pawełczyk. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
54
Pluskota, Anna. Inkluzja czy iluzja? : praktyki całożyciowego uczenia się w modelach interwencji społecznych / Anna Pluskota ; [recenzent Mieczysław Malewski]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
55

Modernizacja, polskość, trwanie : społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku / pod redakcją Szczepana Wierzchosławskiego. 2015 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
56
Woch, Marek. Ochrona zdrowia w Polsce z punktu widzenia filozoficznoprawnego / Marek Woch. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
57
Baer, Monika (1971- ).. Między nauką a aktywizmem : o polityczności, płci i antropologii / Monika Baer. 2014 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
58
Bogacz-Wojtanowska, Ewa. Sukces i trwałość ekonomii społecznej w warunkach polskich / Ewa Bogacz-Wojtanowska, Izabela Przybysz, Małgorzata Lendzion ; [Instytut Spraw Publicznych]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
59

Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej / red. nauk. Maciej Boryń, Bartosz Duraj, Sylwia Mrozowska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
60
Danecka, Marta (1971- ).. Partycypacja wykluczonych : wyzwanie dla polityki społecznej / Marta Danecka ; Instytut Studiów Politycznych PAN. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
61
Frątczak-Müller, Joanna. Rodzina, potrzeby, polityka społeczna / Joanna Frątczak-Müller. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
62
Gąsior-Niemiec, Anna. Polityka młodzieżowa : wymiar krajowy i europejski / Anna Gąsior-Niemiec, Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba. 2014 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
63

Historia społeczna - kultura - spółdzielczość : studia i szkice dedykowane prof. dr hab. Zofii Chyrze-Rolicz / redakcja naukowa Janusz Gmitruk, Grażyna Korneć, Piotr Matusak. 2014 BG( 2/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
64

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 2 / pod red. nauk. Pawła Graty. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
65
Karwat, Mirosław (1953- ).. Podstawy socjotechniki : dla politologów, polityków i nie tylko / Mirosław Karwat. 2014 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
66

Irańskie drogi do nowoczesności : projekty, idee, manifesty / pod red. Anny Krasnowolskiej, Renaty Rusek-Kowalskiej, Marcina Rzepki. 2014 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
67

Bałkany na Ukrainie : Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Lipińskiego ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wars 2014 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
68
Łukasiewicz, Dariusz (1961- ).. "Zło niechrześcijańskie i nieludzkie" : historia dzieciobójstwa i inne studia z dziejów codzienności / Dariusz Łukasiewicz. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
69

Wybrane zagadnienia z pomocy i integracji społecznej / red. nauk.: Józefa Matejek, Norbert G. Pikuła. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
70
Randers, Jørgen (1945- ).. Rok 2052 : globalna prognoza na następne czterdzieści lat : raport dla Klubu Rzymskiego dla upamiętnienia 40. rocznicy Granic Wzrostu / Jorgen Randers ; przekł. Justyna Karwacka ; red. nauk. i 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
71
Szatur-Jaworska, Barbara. Diagnozowanie w polityce społecznej : metody i problemy / Barbara Szatur-Jaworska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
72

Polska - Europa : wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012 / pod red. Pawła B. Sztabińskiego i Franicszka Sztabińskiego. 2014 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
73

Myśleć o społeczeństwie : teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu / redakcja naukowa Marek Walancik, Blahoslav Kraus ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 2014 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
74

(Nie) warto się różnić? : dylematy i wyzwania metodologiczne edukacji antydyskryminacyjnej : notatki z pracy trenerskiej / pod red. Mai Branki, Dominiki Cieślikowskiej i Jagody Latkowskiej ; 2013 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
75

Sąsiedztwa III RP : Czechy : zagadnienia społeczne / pod red. Marcina Dębickiego i Julity Makaro. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
76

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku / pod red. nauk. Pawła Graty. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
77
Grata, Paweł. Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej : uwarunkowania, instytucje, działania / Paweł Grata. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
78

Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w kontekście europeizacji zjawisk społecznych / Tomasz Holecki (red. nauk.). 2013 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
79

Czynniki zmian zjawisk regionalnych = Factors of changes of regional events / red. nauk. Vojtech Jurčák, Paweł Dziekański. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
80
Kalinowska-Nawrotek, Barbara. Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet / Baha Kalinowska-Sufinowicz ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
81

Wymiary polityki społecznej / pod red. Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego ; aut. poszczególnych rozdz. Krystyna Gilga [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
82

Medinat Israel : państwo i tożsamość / pod red. Joanny Krauze i Konrada Zielińskiego. 2013 BG( 2/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
83
Kulesza, Ewa (1951- ).. Lokalna polityka społeczna / Ewa Kulesza. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
84

Nowocześni i postępowi? : cywilizacyjny wymiar Skandynawii z polskiej perspektywy / red. nauk. Kazimierz Musiał, Maja Chacińska. 2013 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
85
Peng, Sen. Reformując Chiny : główne wydarzenia (1992-2004) / Sen Peng, Li Chen ; [tł. z jęz. ang. Marek Ciecierski]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
86
Rymsza, Marek (1966- ).. Aktywizacja w polityce społecznej : w stronę rekonstrukcji europejskich Welfare States? / Marek Rymsza. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
87
Supińska, Jolanta (1944- ).. Debaty o polityce społecznej / Jolanta Supińska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Społecznych. Instytut Polityki Społecznej. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
88
Chan, Chak Kwan. Polityka społeczna w Chinach : rozwój a dobrostan / Chak Kwan Chan, King Lun Ngok, David Phillips ; przekł. Justyna Karwacka, Natalia Bradbury. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
89
Damon, Julien. Wykluczenie / Julien Damon ; przeł. Agnieszka Karpowicz. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
90

Kontrowersje dyskursywne : między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną / red. Arkadiusz Jabłoński, Jan Szymczyk, Mariusz Zemło. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
91

W stronę aktywnych służb społecznych / [pod red. Tomasza Kaźmierczaka, Marka Rymszy]. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
92
Krzywdzińska, Agata. Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w polskich tygodnikach opinii po 1991 roku / Agata Krzywdzińska. 2012 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
93
Piątek, Krzysztof (1952- ).. Oblicza polityki społecznej : w kierunku autonomizacji polityki socjalnej / Krzysztof Piątek. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
94

Kapitał społeczny w rozwoju regionu / red. nauk Eulalia Skawińska ; aut. Eulalia Skawińska [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
95
Auleytner, Julian Marian (1948- ).. Polityka społeczna w Polsce i w świecie / Julian Auleytner. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
96
Balicki, Jakub (1986- ).. Iwiesz24 : znani z mediów o mediach i nie tylko / Jakub Balicki, Marta Sobocińska. 2011 BG( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
97

Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu / red. Małgorzata Bonikowska, Mirosław Grewiński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. 2011 BG( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
98

Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa / pod red. Leszka Jana Bullera ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Sekcja Socjotechniki. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po
99

Europejska polityka społeczna / pod red. Renaty Gabryszak, Dariusza Magierka. 2011 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

304/308 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Socjografia. Sytuacja społeczna po

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego