Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "3-027.21:172:272"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 60 z 60 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Carbajo Núñez, Martín (1958- ). Autor Wolna i braterska ekonomia : perspektywa franciszkańska / Martín Carbajo Núñez OFM ; przekład z języka angielskiego na język polski Katarzyna Parzych-Blakiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
2
Kosche, Magdalena M. Autor Życie w społeczeństwie sieci : teoria Manuela Castellsa a katolicka nauka społeczna / Magdalena M. Kosche. 2018 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
3
Mazurkiewicz, Piotr (1960- ). Autor Polityka wyznaniowa : perspektywa Unii Europejskiej / Piotr Mazurkiewicz, Robert T. Ptaszek, Łukasz Młyńczyk ; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi. Instytut Politologii 2018 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
4
Kowalczyk, Stanisław (1932- ).. Elementy społecznej nauki Kościoła / Stanisław Kowalczyk. 2017 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
5
Mazurkiewicz, Piotr (1960- ).. Europa jako kinder niespodzianka / Piotr Mazurkiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
6
Łętocha, Rafał (1973- ).. Ekonomia współdziałania : katolicka nauka społeczna wobec wyzwań globalnego kapitalizmu / Rafał Łętocha. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
7

De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II : the Pope against social exclusion / edited by Krzysztof Pilarczyk ; in cooperation with Grzegorz Sokołowski ; translated by Jan Maciej Głogo 2015 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
8
Łużyński, Wiesław (1967- ).. Globalna kwestia społeczna : wybrane zagadnienia z perspektywy nauczania społecznego Kościoła / Wiesław Łużyński. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
9

Wiara, nadzieja i miłość : księga jubileuszowa ks. profesora Edwarda Jarmocha w 60. rocznicę urodzin i 35. rocznicę pracy duszpasterskiej i naukowej. T. 2 / red. nauk. Ryszard Rosa, Tamara Z 2013 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
10

Wiara, nadzieja i miłość : księga jubileuszowa ks. profesora Edwarda Jarmocha w 60. rocznicę urodzin i 35. rocznicę pracy duszpasterskiej i naukowej. T. 1 / red. nauk. Ryszard Rosa, Tamara Z 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
11
Wyszyński, Stefan (1901-1981).. W obronie człowieczeństwa wolnego : przemówienia do prawników i do lekarzy / Stefan Wyszyński ; słowo wstępne Józef Glemp ; red. Andrzej F. Dziuba ; [Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad O 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
12

Etyczny wymiar polityki : rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej : publikacja zawiera zapis wystąpień z konferencji w Krakowie 9-10 września 2011 r. / [red. Rafał Budn 2012 BG( 2/ 0)
CDE( 2/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
13
Władek, Zbigniew. Własność prywatna w doktrynie społecznej Kościoła katolickiego XX wieku / Zbigniew Władek. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
14
Nakielski, Tomasz (1972- ).. Co to jest katolicka nauka społeczna? / Tomasz Nakielski. 2011 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
15

Kościół a polityka : wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2011 / red. Marcin Worbs. 2011 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
16
Bertone, Tarcisio (1934- ).. Demokracja a Kościół : wykład wygłoszony z okazji nadania tytułu goktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 11 lutego 2010 roku / Tarcisio Bertone. 2010 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
17
Chojnacki, Grzegorz (1967- ).. Od społeczeństwa "widzów" do społeczeństwa obywateli : chrześcijańskie podstawy budowania społeczeństwa obywatelskiego / Grzegorz Chojnacki. 2010 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
18

Społeczeństwo, gospodarka, ekologia : perspektywa encykliki społecznej "Caritas in veritate" / red. nauk. Stanisław Fel, Maciej Hułas, Stephan Georg Raabe ; Katolicki Uniwersytet Lublelski Ja 2010 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
19
Gargasewicz, Jan (1960- ).. Katolicka nauka społeczna jako fundament kościelnej Caritas z uwzglednieniem Caritas Diecezji Świdnickiej / Jan Gargasewicz. 2010 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
20

O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego / pod red. nauk. Lidii Marszałek i Adama Solaka ; [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydzi 2010 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
21
Nagórny, Janusz (1950-2006).. Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym / Janusz Nagórny ; red.: Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko, Wojciech Rzepa ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Teologii Moralnej. 2010 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
22
Irek, Waldemar (1957-2012).. Praca - zawód i powołanie / Waldemar Irek ; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. 2009 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
23
Łużyński, Wiesław (1967- ).. Struktury pośrednie pomiędzy jednostką ludzką a państwem w nauczaniu społecznym Kościoła / Wiesław Łużyński. 2008 BG( 2/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
24
Piluś, Henryk (1935- ).. Własność i zasady w katolickiej myśli społecznej / Henryk Piluś. 2008 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
25
Pruskus, Valdas. Socialinė katalikybė Lietuvoje : laiko iššūkiai ir atsako trajektorijos (XIX a. antroji pusė - XX a. pradžia) : monografija / Valdas Pruskus ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2008 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
26
Dzielski, Mirosław (1941-1989).. Bóg, wolność, własność / Mirosław Dzielski ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Miłowit Kuniński ; posł. Tadeusz Syryjczyk. 2007 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
27
Mycek, Stanisław (1974- ).. Prozopoiczna dynamika odpowiedzialności / Stanisław Mycek. 2007 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
28
Czakon, Tomasz. Wolność i dobro : problem wolności w katolickiej filozofii społecznej w Polsce po 1989 roku / Tomasz Czakon. 2005 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
29
Dębowski, Jan (1937- ).. Obraz świata w społecznym nauczaniu Kościoła katolickiego / Jan Dębowski. 2005 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
30
Paczos, Krzysztof (1963- ).. Czekając, aż przyjdzie : radykalizm chrześcijański w epoce postindustrialnej / Krzysztof Paczos. 2005 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
31
Skorowski, Henryk (1950- ).. Problematyka praw człowieka / Henryk Skorowski. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
32
Macała, Jarosław (1964- ).. Polska katolicka w myśli politycznej II RP / Jarosław Macała. 2004 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
33
Nęcek, Robert (1969- ).. Państwo w nauczaniu społecznym prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego : studium teologicznomoralne / Robert Nęcki. 2004 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
34
Juros, Helmut (1933- ).. Europejskie dylematy i paradygmaty / Helmut Juros. 2003 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
35

Świadkowie Świadka / red. Alfred Marek Wierzbicki, Cezary Ritter, Jarosław Merecki ; Instytut Jana Pawła II KUL. 2003 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
36
Habowski, Mirosław. Nauka społeczna Kościoła w świetle prasy katolickiej w Polsce (1989-1995) : wybrane problemy / Mirosław Habowski. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
37
Janik, Stanisław (1909-2006).. Kwestia chłopska w świetle nauczania społecznego Kościoła / Stanisław Janik ; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
38
Sadowski, Mirosław (1964- ).. Państwo w doktrynie papieża Leona XIII / Mirosław Sadowski. 2002 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
39
Cichosz, Wojciech (1968- ).. Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji / Wojciech Cichosz. 2001 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
40

Społeczeństwo pluralistyczne - wyzwanie dla Kościoła i teologii : z naukowej współpracy Wydziałów Teologicznych Uniwersytetów Moguncji i Opola = Pluralistische Gesellschaft - Herausforder 2001 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
41
Koperek, Jerzy. Nowe demokracje i spór o naturę społeczeństwa obywatelskiego / Jerzy Koperek. 2001 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
42
Skawińska, Mirosława. Rodzina w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego : (1878-1968) / Mirosława Skawińska. 2001 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
43
Sorge, Bartolomeo (1929- ).. Wykłady z katolickiej nauki społecznej : od Ewangelii do cywilizacji miłości / Bartolomeo Sorge ; przekł. Małgorzata Zaręba. 2001 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
44

U progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa : wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2001 roku / red. Marcin Worbs. 2001 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
45

Program społeczny : wybór tekstów Magisterium Kościoła / Papieska Rada "Iustitia et Pax" ; przedm. François-Xavier Nguyen Van Thun ; red. Robert A. Sirico, Maciej Zięba. 2000 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
46
Possenti, Vittorio (1938- ).. Katolicka nauka społeczna wobec dziedzictwa oświecenia / Vittorio Possenti ; przekł. Łukasz Skuza, Stanisław Pyszka, Tadeusz Żeleźnik. 2000 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
47

Europa 2001 : zaproszenie do odpowiedzialności / red. Andrzej Kobyliński, Henryk Seweryniak. 1999 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
48
Messori, Vittorio (1941- ).. Przemyśleć historię : katolicka interpretacja ludzkiego losu. T. 2 / Vittorio Messori ; przekł., przypisy, indeksy Janina Dembska. 1999 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
49
Messori, Vittorio (1941- ).. Przemyśleć historię : katolicka interpretacja ludzkiego losu. T. 1 / Vittorio Messori ; przedm. Giacomo Biffi ; przekł., przypisy, indeksy Janina Dembska. 1998 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
50
Bąk, Tadeusz Władysław (1960- ).. Katolicka nauka społeczna i jej interpretacja w Polsce w latach 1958-1989 / Tadeusz Władysław Bąk ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 1997 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
51
Juros, Helmut (1933- ).. Kościół - kultura - Europa : katolicka nauka społeczna wobec współczesności / Helmut Juros ; przedm. Aniela Dylus. 1997 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
52
Michalak, Andrzej (1962- ).. Własność a etyka akumulacji kapitału we współczesnej katolickiej doktrynie społecznej / Andrzej Michalak. 1997 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
53
Bieś, Andrzej Paweł (1968- ). Autor Recepcja społecznego nauczania papieża Leona XIII w publikacjach jezuitów galicyjskich 1884-1914 / Andrzej Paweł Bieś. 1996 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
54
Matejski, Piotr (1967-2019). Liberalizm i socjalizm w świetle społecznego nauczania Kościoła / Piotr Matejski ; [Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie]. 1996 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
55
Boryszewski, Paweł. Duszpasterstwa Ludzi Pracy w latach 1973-1990 : studium socjologiczne / Paweł Boryszewski. 1995 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
56
Strzeszewski, Czesław (1903-1999).. Katolicka nauka społeczna / Czesław Strzeszewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
57
Ockenfels, Wolfgang (1947- ).. Zarys katolickiej nauki społecznej : wprowadzenie / Wolfgang Ockenfels ; [przekł. z niem. Aniela Dylus]. 1993 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
58

Kościół i społeczności : rewolucje, demokracje, totalitaryzmy : studia z dziejów XIX i XX wieku / pod red. Jana Walkusza ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. 1993 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
59
Majka, Józef (1918-1993).. Jaka Polska ? : węzłowe problemy katolickiej nauki społecznej / Józef Majka. 1991 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
60
Hermanowicz, Ryszard. Chrześcijański ruch zawodowy w Polsce : 1918-1939 / Ryszard Hermanowicz. 1973 BG( 1/ 0)

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego