Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "2:316.7" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 102 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Małe miasta : duchowość pozakanoniczna / redakcja Mariusz Zemło. 2020 BG( 3/ 1)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
2

Małe miasta : duchowość kanoniczna / redakcja Mariusz Zemło. 2020 BG( 3/ 1)
WHS( 1/ 0)

2:316.7
3
Stachowska, Ewa (socjologia). Autor Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w perspektywie socjologii religii / Ewa Stachowska. 2019 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
4
Mariański, Janusz (1940- ). Autor Kościół katolicki w Polsce w kontekście społecznym : studium socjologiczne / Janusz Mariański. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
5
Zduniak, Agnieszka (1973- ). Autor Event w życiu społecznym i religijnym : perspektywa socjologiczna / Agnieszka Zduniak. 2018 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
6
Jasiński, Karol. Relacja między religią i sferą publiczną w filozofii społecznej i politycznej Charlesa Taylora / Karol Jasiński. 2017 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
7
Mariański, Janusz (1940- ).. Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim : studium socjologiczne / Janusz Mariański. 2017 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 1)

2:316.7 Socjologia religii
8
Mazurkiewicz, Piotr (1960- ). Autor Dwie wieże i minaret : szkice z katolickiej nauki społecznej / Piotr Mazurkiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
9
Mielicka-Pawłowska, Halina. Duchowość ponowoczesna : studium z zakresu socjologii jakościowej / Halina Mielicka-Pawłowska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
10
Pilarska, Natalia. Autor Kim jest współczesny młody katolik? : wybrane aspekty obrazu psychologicznego / Natalia Pilarska i Hanna Liberska. 2017 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
11
Puczydłowski, Miłosz Jan (1986- ).. Religia i sekularyzm : współczesny spór o sekularyzację / Miłosz Puczydłowski. 2017 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
12
Regiewicz, Adam (1972- ). Autor Religijność nowych mediów / Adam Regiewicz, Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Łukasz Sasuła. 2017 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
13

Oświeceniowe źródła idei sekularyzmu / pod redakcją Anny Tomaszewskiej i Damiana Barnata. 2017 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
14

Sacrum i profanum w kulturze / redakcja naukowa Grzegorz Grzybek, Taras Dubrovnij ; [tłumaczenie na język ukraiński Teresa Mazepa]. 2016 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
15
Mandes, Sławomir (1973- ).. Miejsce religii w społeczeństwie : w poszukiwaniu nowego programu badawczego socjologii religii / Sławomir Mandes. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
16
Mariański, Janusz (1940- ).. Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych : studium socjologiczne / Janusz Mariański. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
17

Sacrum w mieście. 2, Epoka nowożytna i czasy współczesne : wymiar religijny, kulturalny i społeczny / redakcja Danuta Quirini-Popławska, Łukasz Burkiewicz. 2016 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
18

Sacrum w mieście. 1, Średniowiecze i wczesna epoka nowożytna : wymiar religijny, kulturalny i społeczny / redakcja Danuta Quirini-Popławska, Łukasz Burkiewicz. 2016 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
19

Społeczeństwo, kultura, religia : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Stachowskiemu / pod redakcją Jerzego Kojkoła, Beaty Guzowskiej i Ryszarda Wójtowicza. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
20
Siuda-Ambroziak, Renata. Religia w Brazylii : uwarunkowania społeczno-kulturowe / Renata Siuda-Ambroziak. 2015 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
21

Wiara wobec współczesności / red. Ignacy Bokwa, Marek Jagodziński. 2014 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
22
Kozyrska, Antonina. Pluralizm wyznaniowy a integracja narodu ukraińskiego po 1991 roku / Antonina Kozyrska. 2014 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
23

Problemy dorosłych ludzi : formacja chrześcijańska dorosłych a codzienne trudności życia : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Kurzydło. 2014 BG( 2/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
24

Religijne uwarunkowania pracy socjalnej / pod red. Mirosława Patalona. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
25
Baraniecka-Olszewska, Kamila (1981- ).. Ukrzyżowani : współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce / Kamila Baraniecka-Olszewska ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
26
Dańkowski, Dariusz. Rawls on religion in public debate / Dariusz Dańkowski. 2013 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
27
Kaczmarek, Kamil (1973- ).. Mechanizmy ewolucji religii / Kamil M. Kaczmarek. 2013 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
28

Jednostka i religia w relacjach społecznych : księdzu profesorowi Józefowi Królowi in memoriam / red. Dariusz Krok, Anna Bronowicka. 2013 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
29
Mariański, Janusz (1940- ).. Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego : studium socjologiczne / Janusz Mariański. 2013 BG( 2/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
30
Mariański, Janusz (1940- ).. Sekularyzacja, desekularyzacja, nowa duchowość : studium socjologiczne / Janusz Mariański ; [wprow. Włodzimierz Pawluczuk]. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
31
Pasek, Zbigniew (1958- ).. Nowa duchowość : konteksty kulturowe / Zbigniew Pasek. 2013 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
32
Patalon, Mirosław (1966- ).. Teologiczne inspiracje w pracy socjalnej / Mirosław Patalon. 2013 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
33

Duchowość religijna jako droga wewnętrznego doskonalenia współczesnego człowieka zachodniego chrześcijaństwa : konteksty antropologiczne i socjologiczne / red. nauk. Józef Baniak. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
34

Religia i Kościół w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce : między losem a wyborem / pod red. Józefa Baniaka. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
35
Boguszewski, Rafał (1980- ).. Religijność i moralność w społeczeństwie polskim: zależność czy autonomia? : studium socjologiczne / Rafał Boguszewski. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
36

Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem : podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i Niemczech / red. nauk. Elżbieta Firlit [et al. ; tł. tekstów aut. niem. Katarz 2012 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
37

Sfery refleksji religioznawczej / pod red. Rafała Ilnickiego i Juliusza Iwanickiego. 2012 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
38
Jedynak, Witold. Lokalne społeczności parafialne w Rzeszowie : studium socjologiczno-pastoralne / Witold Jedynak. 2012 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
39
Kutyło, Łukasz. Teorie socjologiczne a religia : między sekularyzacją a desekularyzacją / Łukasz Kutyło. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
40
Niemirowski, Tomasz (1955- ).. Rozwój świadomości religijnej u młodzieży : badania empiryczne osób w wieku od 12 do 24 lat / Tomasz Niemirowski. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
41
Rydz, Elżbieta. Tendencje rozwojowe religijności młodych dorosłych / Elżbieta Rydz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Psychologii. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
42
Sobierajski, Tomasz. Racjonalność i religia : o nowym paradygmacie w socjologii religii / Tomasz Sobierajski. 2012 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
43
Tułowiecki, Dariusz (1974- ).. Bez Boga, Kościoła i zasad? : studium socjologiczne nad religijnością młodzieży / Dariusz Tułowiecki. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
44

Socjologia religii : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Adamskiego. 2011 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
45
Conference on Interfaith and Intercultural Dialogue (2011 ; Kraków). The Conference on Interfaith and Intercultural Dialogue : managing tolerance, respect and understanding in the religious communities: Polish and Indonesian experience in the face of leadership in 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
46
Głaz, Stanisław (1952- ).. Osobowościowe uwarunkowania przeżycia religijnego młodzieży studiującej / Stanisław Głaz. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
47
Lubaś, Marcin. Różnowiercy : współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi : studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej / Marcin Lubaś. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
48
Luckmann, Thomas (1927-2016).. Niewidzialna religia : problem religii w nowoczesnym społeczeństwie / Thomas Luckmann ; przeł. Lucjan Bluszcz ; [wstęp Huberta Knoblaucha przeł. Dominika Motak]. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
49
Mariański, Janusz (1940- ).. Katolicyzm polski - ciągłość i zmiana : studium socjologiczne / Janusz Mariański. 2011 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
50
Święs, Kazimierz (1959- ).. Przemiany religijności miejskiej w czasie transformacji systemowej / Kazimierz Święs. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
51
Davie, Grace. Socjologia religii / Grace Davie ; przeł. Renata Babińska. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
52

Religijność i duchowość - dawne i nowe formy / pod red. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej i Stelli Grotowskiej. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
53
Mariański, Janusz (1940- ).. Religia w społeczeństwie ponowoczesnym : studium socjologiczne / Janusz Mariański. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
54
Siuda, Piotr (1982- ).. Religia a internet : o przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni / Piotr Siuda. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
55
Świątkiewicz, Wojciech (1951- ). Między sekularyzacją i deprywatyzacją : socjologiczne refleksje wokół polskiej religijności w kontekście europejskim / Wojciech Świątkiewicz. 2010 BG( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
56
Włosiński, Marian (1945-2016).. Pedagogiczna i katechetyczna formacja człowieka = Pedagogická a katechetická formácia človeka / Marian Włosiński ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. 2010 BG( 2/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
57

Socjologia życia religijnego : tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej / red. nauk. Sławomir H. Zaręba. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
58

Dobro, piękno, rozum i wiara w kontekście nauczania Jana Pawła II / pod red. Joachima Dieca i Rafała Łętochy ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu. 2009 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
59

Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim : socjologiczne studium przypadków / red. nauk. Maria Libiszowska-Żółtkowska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
60
Lilla, Mark (1956- ).. Bezsilny Bóg : religia, polityka i nowoczesny Zachód / Mark Lilla ; przeł. Jarosław Mikos. 2009 BG( 2/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
61

Socjologia życia religijnego w Polsce / red. nauk. Sławomir H. Zaręba. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
62
Zielińska, Katarzyna (socjologia). Spory wokół teorii sekularyzacji / Katarzyna Zielińska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
63
Zwierżdżyński, Marcin K. (1982- ).. Gdzie jest religia? : pięć dychotomii Thomasa Luckmanna / Marcin K. Zwierżdżyński. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
64

Oblicza religii i religijności / pod red. Ireny Borowik, Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej, Jana Doktóra. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
65
Bowie, Fiona. Antropologia religii : wprowadzenie / Fiona Bowie ; przekł. Kamila Pawluś. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
66
Dobbelaere, Karel (1933- ).. Sekularyzacja : trzy poziomy analizy / Karel Dobbelaere ; przeł. Renata Babińska. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
67

Rola religii w edukacji międzykulturowej = The importance of religion to intercultural education = Role náboženstvi v multikulturním vzdělávání / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej, A 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
68
Sperber, Dan (1942- ).. Symbolizm na nowo przemyślany / Dan Sperber ; tł. Bogdan Baran. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
69
Hervieu-Léger, Danièle (1947- ).. Religia jako pamięć / Danièle Hervieu-Léger ; tł. Magdalena Bielawska. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
70
Kaczmarek, Kamil (1973- ).. Herbert Spencer a problemy socjologii religii / Kamil Kaczmarek. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
71

W co wierzymy? : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Pawluczuka ; wstęp Janusz Tazbir ; wybór Stanisław Zagórski. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
72

Socjologia religii : antologia tekstów / wybór i wprow. Władysław Piwowarski. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
73
Stark, Rodney (1934- ). Teoria religii / Rodney Stark, William Sims Bainbridge ; tł. Tomasz Kunz. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
74
Beckford, James A. (1942- ).. Teoria społeczna a religia / James Beckford ; tł. Magdalena Kunz, Tomasz Kunz. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
75
Kehrer, Günter (1939- ).. Wprowadzenie do socjologii religii / Günter Kehrer ; tł. Janusz Piegza. 2006 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
76
Mariański, Janusz (1940- ).. Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie / Janusz Mariański ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Socjologii Moralności. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
77
Norris, Pippa (1953- ).. Sacrum i profanum : religia i polityka na świecie / Pippa Norris, Ronald Inglehart ; tł. Renata Babińska. 2006 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
78
Troeltsch, Ernst (1865-1923).. Religia, kultura, filozofia : wybór pism / Ernst Troeltsch ; wybór, wstęp, przekł. Andrzej Przyłębski. 2006 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
79
Weber, Max (1864-1920).. Etyka gospodarcza religii światowych / Max Weber ; tł. Tadeusz Zatorski, Grzegorz Sowiński, Dominika Motak. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
80
Beyer, Peter (1949- ).. Religia i globalizacja / Peter Beyer ; tł. Tomasz Kunz. 2005 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
81
Casanova, José. Religie publiczne w nowoczesnym świecie / José Casanova ; tł. Tomasz Kunz. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
82

Fundamentalizm i kultury / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
83
Mariański, Janusz (1940- ).. Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne : studium socjologiczno-pastoralne / Janusz Mariański. 2005 BG( 2/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
84

Postawy społeczno-religijne diecezjan łomżyńskich : praca zbiorowa / pod red. Witolda Zdaniewicza, Sławomira H. Zaręby ; Ośrodek Sondaży Społecznych Opinia, ISKK SAC. 2005 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
85
Majda, Czesław. Religijność miejska / Czesław Majda. 2004 BG( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
86
Taylor, Charles (1931- ).. Oblicza religii dzisiaj / Charles Taylor ; przekł. Adam Lipszyc ; tł. przejrzał Łukasz Tischner. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
87
Borowik, Irena (1956- ).. Pluralizm religijny i moralny w Polsce : raport z badań / Irena Borowik, Tadeusz Doktór. 2001 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
88
Mikołejko, Anna. Tradycja i nowe drogi wiary : obrazy religijności polskiej w latach 1918-1939 / Anna Mikołejko. 2001 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
89
Borowik, Irena (1956- ).. Odbudowywanie pamięci : przemiany religijne w Środkowo-Wschodniej Europie po upadku komunizmu / Irena Borowik. 2000 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
90
Libiszowska-Żółtkowska, Maria (1945- ).. Wiara uczonych : esej socjologiczny mocno osadzony w empirii / Maria Libiszowska-Żółtkowska. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
91
Weber, Max (1864-1920).. Etyka gospodarcza religii światowych. T. 3, Starożytny judaizm / Max Weber ; tł. Dominika Motak. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
92
Weber, Max (1864-1920).. Etyka gospodarcza religii światowych. T. 2, Hinduizm i buddyzm / Max Weber ; tł. Grzegorz Sowinski. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
93
Weber, Max (1864-1920).. Etyka gospodarcza religii światowych. T. 1, Taoizm i konfucjanizm / Max Weber ; tł. Tadeusz Zatorski. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
94

Religia i kultura w globalizującym się świecie / pod red. Mariana Kempnego i Grażyny Woronieckiej. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
95

Socjologia religii : antologia tekstów / wybór i wprow. Władysław Piwowarski ; [aut. Robert R. Alford et al.]. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
96
Luhmann, Niklas (1927-1998).. Funkcja religii / Niklas Luhmann ; tł. Dominika Motak. 1998 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
97
Berger, Peter Ludwig (1929-2017).. Święty baldachim : elementy socjologicznej teorii religii / Peter L. Berger ; tł. Włodzimierz Kurdziel. 1997 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
98
Borowik, Irena (1956- ).. Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojennej Polsce / Irena Borowik ; Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1997 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii
99
Girard, René (1923-2015).. Sacrum i przemoc / René Girard ; przeł. Maria i Jacek Plecińscy. 1993 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

2:316.7 Socjologia religii

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego