Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "272" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 712 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Wolny-Zmorzyński, Kazimierz (1957- ). Autor Biblia a korzenie reportażu : glosa do historii i teorii gatunku / Kazimierz Wolny-Zmorzyński. 2020 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
2
Beda (święty ; około 673-735). Autor Komentarz do Apokalipsy świętego Jana = Expositio Apocalypseos / Beda Czcigodny ; wstęp, przekład z języka łacińskiego i opracowanie naukowe Dariusz Sztuk. 2019 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
3
Carbajo Núñez, Martín (1958- ). Autor Siostra Matka Ziemia : franciszkańskie korzenie Laudatio Si’ / Martín Carbajo Núñez OFM ; tłumaczenie Katarzyna Parzych-Blakiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
4
Czerski, Janusz (1935- ). Autor Apokalipsa Świętego Jana : komentarz. Cz. 2, Ap 4-13 / ks. Janusz M. Czerski. 2019 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
5
Jagodzińska, Anna. Autor Kustosz pamięci : ksiądz Leon Stępniak (1913-2013) więzień Dachau i Mauthausen-Gusen / Anna Jagodzińska. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
6

Dziedzictwo Tridentinum : religia - kultura - sztuka / redakcja ks. Stanisław Nabywaniec, Beata Lorens, ks. Sławomir Zabraniak. 2019 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
7

Ormianie katolicy w Armenii i Gruzji : historia, pamięć, tożsamość / Krzysztof Stopka, Jakub Osiecki, Konrad Siekierski. 2019 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
8

Genesis : Księga Rodzaju : literatura, kultura, trwanie / redakcja naukowa Anna Szczepan-Wojnarska, Magdalena Ślusarska, Kama Pawlicka. 2019 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
9
Szwedo, Bogusław (1958- ). Autor Kapelani wojskowi na drogach ku niepodległości : sto biogramów na stulecie Biskupstwa Polowego w Polsce / Bogusław Szwedo ; słowo wstępne Józef Guzdek. 2019 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
10

Od Maximis undique pressi do Totus Tuus Poloniae populus : metropolie mohylewska i wileńska w latach 1798-1992 / redakcja Jarosław Wasilewski. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
11

Dar odzyskanej wolności : 20. rocznica wizyty Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II w Sejmie i Senacie / Kancelaria Sejmu. 2019 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
12

Acta capituli ecclesiae cathedralis Vilnensis saec. XVI-XVIII = Vilniaus katedros bažnyčios kapitulos posėdžių protokolai XVI-XVIII a. t. 1, 1502-1533 / parengė Darius Antanavičius, Dalia E 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
13
Bartnik, Czesław Stanisław (1929-2020). Autor Polska w epoce upadku kultury euroatlantyckiej / Czesław Stanisław Bartnik. 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
14
Błądek, Zenon. Autor Żyją i owocują, a były skazane na niebyt : struktury Kościoła łacińskiego na Ukrainie : trudne lata 1991-2008 / Zenon Błądek. 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
15
Czerski, Janusz (1935- ). Autor Apokalipsa Świętego Jana : wstęp i komentarz. Cz. 1, Ap 1-3 / Janusz M. Czerski. 2018 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
16
Jaskóła, Piotr (1952- ). Autor Bóg rzekł i stało się : zarys protologii / Piotr Jaskóła. 2018 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
17

Liturgy and music in the history of the Pauline Order / edited by Erwin Mateja, Remigiusz Pośpiech ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej, Klasz 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
18

Christianity in the history of Poland and the Poles 966-2016 / edited by Waldemar Paruch ; translated by Jerzy Adamko ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
19

Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków 966-2016 / redakcja naukowa Waldemar Paruch ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
20
Witecki, Stanisław. Autor Przekaz kulturowy w parafiach katolickich na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów czasów stanisławowskich / Stanisław Witecki. 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
21
Wysocki, Artur (ksiądz). Autor Dynamika zmian w parafii a jej elementy istotne : śladami pioniera socjologii parafii ks. Franciszka Mirka / Artur Wysocki. 2018 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
22
Żukowska-Gardzińska, Dominika (1978- ). Autor Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury / Dominika Żukowska-Gardzińska. 2018 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
23
Biblia. NT. Ewangelie (łac. ; Ewangeliarz Księżnej Anastazji) Ewangeliarz księżnej Anastazji / Leszek Misiarczyk. 2017 BG( 1/ 0)

27-282/-285 Teksty liturgiczne. Katechizm. Modlitewniki. Dogmatyka. Teologia systematyczna. Apol
24

Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i początkach XX wieku : (szkice historyczne, materiały, dokumenty) / do druku przygotował Wasilij Chaniewicz ; pod redakcją Wiesława Cabana, J 2017 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
25

Kościół w Polsce a sąsiedzi : prace dedykowane profesorowi Markowi Kazimierzowi Barańskiemu / redakcja naukowa Janusz Grabowski, Tadeusz Paweł Rutkowski. 2017 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
26
Królik, Ludwik (1942-1999).. Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku / Ludwik Królik ; Instytut Badań Kościelnych w Łucku. 2017 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
27

Czas próby : Kościół katolicki w okresie PRL / pod red. Wojciecha Polaka, Arkadiusza Czwołka, Sylwii Galij-Skarbińskiej. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
28
Potocki, Andrzej (1947-2018).. O Kościele także socjologicznie / Andrzej Potocki. 2017 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
29

Pierwsze wieki chrześcijaństwa w Polsce: do roku 1200 / pod redakcją Jana Tyszkiewicza i Krzysztofa Łukawskiego ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Akademickie Towarzystwo Eduk 2017 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
30
Umiński, Grzegorz. Diecezjalne WWW w Polsce a nowa ewangelizacja : poszukiwania teologiczno-medioznawcze / Grzegorz Umiński. 2017 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
31

Biblia i Koran : miejsca zbieżne / [autorzy wyboru tekstów Marianne Beerle-Moore[!], Andriej Diesnickij, Konstantin Kazienin, Tatjana Majska ; opracowanie wydania polskiego Michał Pędracki]. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
32
Czarnecki, Adam (1967- ).. Parafia Rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej w Michałowie : Jubileusz 100-lecia parafii 1916-2016 / Adam Czarnecki, Adam Szot. 2016 BG( 2/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
33
Czerski, Janusz (1935- ).. Ewangelia i Listy św. Jana : wprowadzenie literackie, historyczne i teologiczne / Janusz M. Czerski ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2016 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
34

Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej : powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego / redakcja naukowa Justyna Dąbkowska-Kujko. 2016 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
35
Domaszk, Arkadiusz. Dobra doczesne Kościoła / Arkadiusz Domaszk. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
36
Evangelistarium Plocense (łac.) Ewangelistarz Płocki z XII wieku : krytyczne wydanie tekstu łacińskiego z kodeksu "Perykopy Ewangeliczne" Archiwum Diecezji Płockiej / wstęp, odczytanie tekstu i przygotowanie edycji Leszek M 2016 BG( 1/ 0)

27-282/-285 Teksty liturgiczne. Katechizm. Modlitewniki. Dogmatyka. Teologia systematyczna. Apol
37
Gołaszewski, Łukasz. Spory o dziesięciny : świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie XVI i XVII wieku / Łukasz Gołaszewski. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 1)

272 Kościół rzymskokatolicki
38
Góra, Sylwia (politologia). Zaangażowanie Jana Pawła II w rozwiązanie konfliktu zbrojnego na Bałkanach / Sylwia Górzna. 2016 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
39
Heller, Michał (1936- ).. Wierzę, żeby rozumieć : w osobistej rozmowie o życiowych wyborach / Michał Heller ; rozmawiają Wojciech Bonowicz, Bartosz Brożek, Zbigniew Liana. 2016 BHU( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
40
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005).. Jan Paweł II wobec konfliktu zbrojnego na Bałkanach : dokumenty papieskie / wybór i wstęp Sylwia Górzna. 2016 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
41
Kaczmarek, Hieronim (1961- ).. Czechy : Kościół i państwo / Hieronim Kaczmarek OP. 2016 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
42
Kietliński, Marek (1967- ).. Święty był wśród nas. Białostocka Pielgrzymka Jana Pawła II, 05.06.1991 r. : katalog wystawy / Marek Kietliński. 2016 BG( 2/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
43
Laskowska, Małgorzata (religia). Komunikacja społeczna według Benedykta XVI / Małgorzata Laskowska, Krzysztof Marcyński SAC. 2016 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
44

Sztuka komunikacji według Franciszka : bliżej, prościej, głębiej / wybór, redakcja i opracowanie Małgorzata Laskowska, Krzysztof Marcyński SAC. 2016 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
45

Między liturgiką a performatyką. 2, Tradycje monastyczne w Europie / redakcja Erwin Mateja, Zbigniew W. Solski. 2016 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
46
Melonowska, Justyna (1976- ). Osob(n)a: kobieta a personalizm Karola Wojtyły - Jana Pawła II : doktryna i rewizja / Justyna Melonowska. 2016 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
47
Michalewski, Błażej (1972- ).. Polscy zesłańcy w obronie wiary : Kościół katolicki w sowieckim Kazachstanie w latach 1936-1990 / Błażej Michalewski. 2016 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
48

Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku / redakcja naukowa Alina Nowicka-Jeżowa. 2016 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
49

Wielkość czy autorytet? : Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas jego kanonizacji : praca zbiorowa / pod redakcją Jerzego Olędzkiego, Teresy Sasińskiej-Klas ; recenzenci naukowi 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
50

Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków 966-2016 / redakcja naukowa Waldemar Paruch ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 2016 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
51

Christianity in the history of Poland and the Poles 966-2016 / edited by Waldemar Paruch ; translated by Jerzy Adamko ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 2016 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
52
Stanford, Peter (1961- ).. Judasz : biografia kulturowa / Peter Stanford ; tłumaczenie: Barbara Gutowska-Nowak. 2016 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
53
Ŝurko, Ûrìj. Termìn zīteō v Êvangelìï vìd sv. Luki : lìngvìstično-ekzegetičnì studìï / Ûrìj Ŝurko ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2016 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
54
Szczepanowicz, Barbara (1950- ).. Muzyka i taniec w Biblii / Barbara Szczepanowicz ; [rysunki Andrzej Ciepłucha]. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
55
Szulist, Janusz (1973- ).. Teologia państwa w pismach Josepha Ratzingera (Benedykta XVI) / Janusz Szulist. 2016 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
56
Umiński, Józef (1888-1954).. Episkopat polski z pierwszej połowy XX wieku / ks. Józef Umiński ; do druku przygotowali, wstępem i przypisami opatrzyli Sylwia Grochowina i Jan Sziling. 2016 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
57
Wijaczka, Jacek (1960- ).. Kościół wobec czarów w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku (na tle europejskim) / Jacek Wijaczka. 2016 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
58
Zięba, Maciej (1954-2020).. Papieska ekonomia : Kościół, rynek, demokracja / Maciej Zięba. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
59
Beda (święty ; około 673-735).. Komentarz do Dziejów Apostolskich / Beda Czcigodny ; wprowadzenie, przekład i redakcja Dariusz Sztuk SDB. 2015 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
60

Kościół na łamach paryskiej Kultury : w latach 1946-2000 / wybór, opracowanie i posłowie Tomasz Dostatni. 2015 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
61
Gawkowska, Aneta (1972- ).. Skandal i ekstaza : Nowy Feminizm na tle koncepcji pojednania według Jana Pawła II / Aneta Gawkowska. 2015 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
62
Jasiński, Andrzej Sebastian (1953- ).. Komentarz do księgi proroka Ezechiela : rozdziały 40-48 / Andrzej S. Jasiński OFM. 2015 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
63

Kościół w Internecie - Internet w Kościele : społeczeństwo internautów a kultura globalna / redakcja Konrad Glombik, Maria Kalczyńska ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2015 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
64
Konferencja Naukowa Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów <CIHEC> (2007 ; Kościoły chrześcijańskie na Podolu / pod redakcją naukową Tadeusza M. Trajdosa ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne. 2015 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
65

Listy mistyczne o. Jana od Jezusa i Maryi : (dokument sztuki przekładowej z XVII wieku ze zbiorów rękopisów Biblioteki im. Ossolińskich we Wrocławiu) / do druku przygotowała i opracowała B 2015 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
66
Mandziuk, Józef (1941- ).. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. T. 4, Czasy najnowsze. Józef Mandziuk. 2015 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
67
Niedźwiedź, Anna. Religia przeżywana : katolicyzm i jego konteksty we współczesnej Ghanie / Anna Niedźwiedź. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
68
Nowak-Barcińska, Małgorzata Danuta. Biblia wierszem dziś : studium językowo-stylistyczne / Małgorzata Nowak. 2015 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
69

Chrześcijaństwo w epoce smartfonów / redakcja Paula Rączka, Piotr Anicet Gruszczyński ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II]. 2015 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
70
Szocik, Konrad (1985- ).. Jana Pawła II idee filozoficzne : między ortodoksją a sekularyzacją / Konrad Szocik. 2015 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
71

Scripturae sacrae propagator : księga wydana z okazji 80. rocznicy urodzin ks. profesora Janusza M. Czerskiego / redakcja Krystian Ziaja ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2015 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
72
Zieliński, Zygmunt (1931- ).. Educatrix et Advocata : miejsce Kościoła w dziejach Narodu : studia i szkice / Zygmunt Zieliński ; [recenzenci: Edward Walewander, Józef Wołczański]. 2015 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
73
Zygmunt, Alicja (1975- ). Naród w nauczaniu społecznym Jana Pawła II / Alicja Zygmunt. 2015 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
74

Kompendium teologii Jana Pawła II / [oprac. Marek Czekański]. 2014 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
75
Czerski, Janusz (1935- ).. Literatura epistolarna Nowego Testamentu. Cz. 2, Listy deuteropawłowe, List do Hebrajczyków, Listy katolickie / Janusz Maria Czerski. 2014 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
76
Doroszkiewicz, Warsonofiusz (1956- ).. Cesarz i dogmat : filiokwistyczne tendencje w Cesarstwie Karola Wielkiego w VIII-IX wieku / Warsonofiusz Doroszkiewicz. 2014 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-282/-285 Teksty liturgiczne. Katechizm. Modlitewniki. Dogmatyka. Teologia systematyczna. Apol
77
Kaźmierczak, Zbigniew (1965- ).. Alter Christus : krytyczna rekonstrukcja światopoglądu Jana Pawła II / Zbigniew Kaźmierczak. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
78

Świadek prawdy i wiary : Janowi Pawłowi II w dwudziestolecie Uniwersytetu Opolskiego / red. Erwin Mateja. 2014 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
79

Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych : katalog rękopisów supraskich / oprac. Antoni Mironowicz [et al.]. 2014 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-282/-285 Teksty liturgiczne. Katechizm. Modlitewniki. Dogmatyka. Teologia systematyczna. Apol
80
Nosowski, Zbigniew (1961- ).. Krytyczna wierność : jakiego katolicyzmu Polacy potrzebują / Zbigniew Nosowski ; słowo wstępne Grzegorz Ryś. 2014 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
81
Plichta, Paweł. Estera w kulturach : rzecz o biblijnych toposach / Paweł Plichta. 2014 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
82

Duch Kościoła, Kościół Ducha / pod red. Andrzeja Proniewskiego. 2014 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-282/-285 Teksty liturgiczne. Katechizm. Modlitewniki. Dogmatyka. Teologia systematyczna. Apol
83

Sensus catholicus : katolicy świeccy w Polsce Ludowej : postawy - aktywność - myśl : studia i szkice / red. nauk. Radosław Ptaszyński, Tomasz Sikorski. 2014 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
84

W służbie małżeństwu i rodzinie / pod red. Grzegorza Sokołowskiego ; Papieski Wydział Teologiczny. 2014 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
85
Starmach, Piotr (1980- ).. Kościół pontyfikatu Jana Pawła II wobec zjawiska sekt i nowych ruchów religijnych jako problemu duszpasterskiego / Piotr Starmach. 2014 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
86

Pedagogiczny potencjał Biblii = Pedagogický potenciál Biblie = Il potenziale pedagogico della Bibbia / pod red. Mariana Włosińskiego ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 2014 BG( 2/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
87
Wysocki, Wiesław Jan (1950- ).. Polonia Christiana : szkice z dziejów Polski chrześcijańskiej / Wiesław Jan Wysocki ; wstęp Józef Zawitkowski. 2014 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
88
Ziejka, Franciszek (1940-2020).. Jan Paweł II i polski świat akademicki / Franciszek Ziejka. 2014 BG( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
89
Ârmusìk, Èdmund Stanìslavavìč (1955- ).. Kościół katolicki na Białorusi 1939-1991 : od zniszczenia do odrodzenia / Edmund Jarmusik ; tł. Honorata Szubielska. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
90
Beda (święty ; około 673-735).. Komentarz do Listu Jakuba = In epistulam Iacobi expositio / Beda Czcigodny ; wstęp, przekł. i red. Dariusz Sztuk. 2013 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
91

Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich / pod red. Radosława Biskupa i Andrzeja Radzimińskiego. 2013 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
92

Literatura epistolarna Nowego Testamentu. Cz. 1, Listy protopawłowe / red. Janusz Maria Czerski. 2013 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
93
Jasiński, Andrzej Sebastian (1953- ).. Komentarz do księgi proroka Ezechiela : rozdziały 21-30 / Andrzej S. Jasiński. 2013 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
94
Józefczyk, Mieczysław (1928-2019).. Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku. T. 2, Źródła do dziejów XVII-wiecznej Pomezanii / Mieczysław Józefczyk. 2013 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki
95
Karczewski, Marek (1965- ).. Szatan w Apokalipsie św. Jana / Marek Karczewski. 2013 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
96
Kochel, Jan (1963- ).. Katecheza misyjna w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich : biblijno-katechetyczne studium narracyjne / Jan Kochel. 2013 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
97
Kulwicka-Kamińska, Joanna. Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej / Joanna Kulwicka-Kamińska. 2013 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
98
Łęcicki, Grzegorz (1958- ).. Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II / Grzegorz Łęcicki. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

272-732.2 Papiestwo. Encykliki. Nauczanie papieskie
99

Dialog chrześcijańsko-muzułmański : teoria, praktyka, perspektywy = Christian and muslim dialogue : theory, practice, perspectives = Hristiyan-Müslüman diyaloğu : teori, pratik, geleceğe b 2013 BG( 1/ 0)

272 Kościół rzymskokatolicki

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego