Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "271/279" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 115 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Strutyński, Maciej. Autor Myśl społeczno-polityczna Kościoła greckokatolickiego w II RP (1918-1939) / Maciej Strutyński. 2019 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
2

Reformacja protestancka 1517 roku : spory o dziedzictwo / redakcja Cezary Lipiński i Wolfgang Brylla. 2018 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
3
Bednarski, Włodzimierz. Czy Świadkowie Jehowy są kompetentni w orzekaniu o transfuzji krwi? : małe vademecum dla środowiska medycznego i krytyka nauki Towarzystwa Strażnica / Włodzimierz Bednarski. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
4
Duda, Sebastian (1975- ).. Reformacja : rewolucja Lutra / Sebastian Duda. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
5
Gleize, Jean-Michel (1966- ).. Prawdziwe oblicze Lutra / Jean-Michel Gleize ; [przekład z języka francuskiego Marcin Beściak]. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
6
Jagodzińska, Agnieszka (1977- ).. "Duszozbawcy"? : misje i literatura Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów w latach 1809-1939 / Agnieszka Jagodzińska. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
7
Kłaczkow, Jarosław (1972- ). Autor Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1918-1939 / Jarosław Kłaczkow. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
8
Kościelny, Robert (1962- ).. Dzieje reformacji w Polsce / Piotr Kościelny. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
9
Mames, Tomasz Dariusz (1980- ).. Mariawityzm na południu Polski / M. Daniel Mames. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
10

Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej / redakcja naukowa Katarzyna Meller. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
11
Pettegree, Andrew (1957- ).. Marka Luter : rok 1517, druk i początki Reformacji / Andrew Pettegree ; tłumaczenie Mikołaj Denderski. 2017 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
12
Mames, Tomasz Dariusz (1980- ).. Oświata mariawitów w latach 1906-1935 / Tomasz Dariusz Mames ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2016 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
13
Gołaszewski, Zenon (1952- ).. Bracia polscy zwani arianami / Zenon Gołaszewski. 2015 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
14
Mironczuk, Jan (1966- ).. Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie w XX wieku / Jan Mironczuk. 2015 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
15
Schramm, Gottfried (1929- ).. Szlachta polska wobec reformacji : 1548-1607 / Gottfried Schramm ; przekład Justyna Górny ; redakcja naukowa Maciej Ptaszyński. 2015 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
16
Krajewska, Hanna (1951- ).. Protestanci w Łodzi 1815-1914 : między edukacją a ewangelizacją / Hanna Krajewska ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. 2014 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
17
Pasek, Zbigniew (1958- ).. Kultura religijna protestantyzmu / Zbigniew Pasek. 2014 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
18
Wereda, Dorota. Unicka diecezja włodzimiersko-brzeska (część brzeska) w XVIII wieku / Dorota Wereda ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. 2014 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
19
Weremiejewicz, Mirosława Regina. Kościół Chrystusowy w Polsce w latach 1921-2006 / Mirosława Regina Weremiejewicz. 2014 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
20
Zieliński, Tadeusz J. (1966- ).. Protestantyzm ewangelikalny : studium specyfiki religijnej / Tadeusz J. Zieliński. 2014 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
21
Dyczewska, Agnieszka. Na tropach sensów życia : światopogląd i religia w biograficznych narracjach grekokatolików, rzymskich katolików i zielonoświątkowców / Agnieszka Dyczewska. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
22

Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Sebastian Smolarz, Sławomir Torbus, Wojciech Kowalewski. 2013 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
23
Szałajko, Aldona. Rzymskokatolicki a ewangelicki obraz Marcina Lutra : ekumeniczne znaczenie katolicko-luterańskiego dokumentu "Marcin Luter - świadek Jezusa Chrystusa" (1983) / Aldona Szałajko. 2013 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
24

Inwentarz Lwowskiej Bazyliki Metropolitalnej obrządku łacińskiego kaplic rezydencji arcybiskupów we Lwowie i Obroszynie XIX/XX wieku oraz jego losy po II wojnie światowej w Polsce / oprac. i 2013 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
25

Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI - XX w.). 2, Pod zaborami i obcym panowaniem / red. nauk. Jarosław Kłaczkow. 2012 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
26

Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI - XX w.). 1, W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów / red. nauk. Jarosław Kłaczkow. 2012 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
27

Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.). 3, W ramach Rzeczpospolitej, państw ościennych i na emigracji / red. nauk. Jarosław Kłaczkow. 2012 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
28

Bracia polscy : przewodnik Krytyki Politycznej / [red. prowadzący Jakub Majmurek]. 2012 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
29
Małłek, Janusz (1937- ).. Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI-XX w.) / Janusz Małłek. 2012 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
30
Nowicka, Urszula (1978- ).. Stwierdzenie stanu wolnego wiernych prawosławnych na forum Kościoła katolickiego / Urszula Nowicka. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
31
Dębowski, Tomasz (nauki polityczne). Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec wybranych zagadnień międzynarodowych w latach 1989-2004 / Tomasz R. Dębowski. 2011 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
32
Podzielny, Janusz. Wizja małżeństwa w świetle ewangelickiej etyki teologicznej / Janusz Podzielny. 2011 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
33
Rybak, Stanisław (1944- ).. Mariawityzm : dzieje i współczesność / Stanisław Rybak. 2011 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
34
Wąs, Gabriela. Rozmowy chrześcijańskie w nurcie reformacji : legniccy i pruscy ewangelicy wobec wczesnoreformacyjnych problemów / Gabriela Wąs. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
35

On the border of the worlds : essays about the Orthodox and Uniate Churches in Eastern Europe in the Middle Ages and the Modern Period / ed. by Andrzej Gil and Witold Bobryk ; [transl. Ewa Fiutka, 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
36
Michelini, Guido (1951- ).. Jono Berento Jß naujo pérweizdėtos ir pagérintos Giesmû Knygos : Mörlino traktato pritaikymas poezijoje / Guido Michelini. 2010 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
37

Kościół unicki w Rzeczypospolitej / red. nauk. Wojciech Walczak. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
38
Wysmułek, Jakub. Stos, od którego zgorzał cały kraj : historia rewolucji husyckiej / Jakub Wysmułek. 2010 BG( 2/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
39

Śladami unii brzeskiej / red. Radosław Dobrowolski, Mariusz Zemło. 2010 BG( 1/ 1)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
40

W nurcie myśli Jana Kalwina / red. Józef Budniak, Piotr Jaskóła, Rajmund Porada . 2009 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
41
Chmielewska, Justyna (1983- ).. Święta krew, święty czas, święci ludzie : historia i mitologia Ewangelicznych Chrześcijan Świętych Syjonistów (Muraszkowców) / Justyna Chmielewska. 2009 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
42
Dola, Kazimierz (1934- ).. Studia nad początkami reformacji protestanckiej na Śląsku / Kazimierz Dola. 2009 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
43

Kościoły, polityka, historia : ze studiów nad problemami mniejszości wyznaniowych w Polsce w XX i XXI wieku / [red. Stefan Dudra, Olgierd Kiec]. 2009 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
44

Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu / zbiór studiów pod red. Jarosława Kłaczkowa. 2009 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
45
Kolarzowski, Jerzy (1960- ).. Idea praw jednostki w pismach Braci Polskich : u narodzin nowożytnej koncepcji praw człowieka / Jerzy J. Kolarzowski. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
46
Mames, Tomasz Dariusz (1980- ).. Mysteria mysticorum : szkice z duchowości i historii mariawitów / Tomasz Dariusz Mames. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
47
McGrath, Alister E. (1953- ).. Jan Kalwin : studium kształtowania kultury Zachodu / Alister E. McGrath ; z jęz. ang. przeł. Jerzy Wolak ; wyd. pol. przedmową opatrzył Wojciech Kriegseisen ; Kościół Ewangelicko-Reformowa 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
48

Protestancka kultura słowa / pod red. Zbigniewa Paska. 2009 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
49

Zapoznane wymiary edukacji : polsko-niemieckie ekumeniczne kolokwium pedagogiczno-religijne = Verkannte Dimensionen der Bildung : polnisch-deutsches ökumenisches pädagogisch-religiöses Kolloqui 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
50
Gładkowski, Krzysztof. Kanzel / ambona : protestancka wspólnota lokalna na Górnym Śląsku / Krzysztof Gładkowski. 2008 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
51
Gudzâk, Boris (1960- ).. Kryzys i reforma : metropolia kijowska, patriarchat Konstantynopola i geneza unii brzeskiej / Borys A. Gudziak ; [tł. Halina Leskiw, Alicja Chrin]. 2008 BG( 2/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
52

Lietuvos Evangelikų Reformatų Sinodui 450 metų : mokslinų straipsnių rinkinys/ Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčia "Unitas Lithuaniae" ; [red. kol. Ingė Lukšaitė, Aldona Prašmantai 2008 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
53
Pesch, Otto Hermann (1931-2014).. Zrozumieć Lutra / Otto Hermann Pesch ; przeł. Andrzej Marniok i Krzysztof Kowalik. 2008 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
54
Wójtowicz-Huber, Bernadetta. "Ojcowie narodu" : duchowieństwo greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867-1918) / Bernadetta Wójtowicz-Huber ; pod red. Jana Koźbiała. 2008 BG( 2/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
55

Colloquium habitum Vilnae die 14 iunii, anno 1585, super articulo de Caena Domini / concinnaverunt Jolanta Gelumbeckaitė, Sigitas Narbutas. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
56

Ewangelicy na północno-wschodnim Mazowszu w XIX i XX wieku : studia i materiały / pod red. Michała Gnatowskiego. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
57
Kwiatkowska, Wiesława (1953- ).. Kancelaria Ewangelickiego Kościoła Unijnego w Prusach Zachodnich w latach 1817 - 1920 i pozostałe po niej akta / Wiesława Kwiatkowska. 2006 BG( 2/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
58
McLeod, Hugh. North European Churches from the Cold War to Globalisation / Hugh McLeod, Risto Saarinen, Aila Lauha. 2006 WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
59
Karłowicz, Dariusz (1964- ).. Sokrates i inni święci : o postawie starożytnych chrześcijan wobec rozumu i filozofii / Dariusz Karłowicz. 2005 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
60

Nordic Folk Churches : a Contemporary Church History / Björn Ryman [et al.]. 2005 WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
61
Wąs, Gabriela. Kaspar von Schwenckfeld : myśl i działalność do 1534 roku / Gabriela Wąs. 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
62
Alabrudzińska, Elżbieta. Protestantyzm w Polsce w latach 1918-1939 / Elżbieta Alabrudzińska. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
63
Kongres Kultury Chrześcijańskiej (2 ; 2004 ; Lublin). Europa wspólnych wartości : chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy : materiały II Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 24-26 wrześ 2004 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
64
Łaski, Jan (1499-1560).. Forma i całkowity porządek kościelnego posługiwania / Jan Łaski ; z jęz. łac. przeł. Tomasz Płóciennik ; [Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej]. 2004 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
65

Socjografia kościoła greckokatolickiego na bracławszczyźnie i kijowszczyźnie w 1782 roku / oprac. i wydał Marian Radwan. 2004 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
66
Jasiński, Grzegorz (1957- ).. Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914) / Grzegorz Jasiński. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
67
Otello, Ryszard (1951-1978).. Problemy narodowościowe w Kościele ewangelickim na Mazurach w latach 1918-1945 / Ryszard Otello ; [red. nauk. Grzegorz Jasiński]. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
68
Radwan, Marian (1936- ).. Kościół greckokatolicki w zaborze rosyjskim około 1803 roku / Marian Radwan. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
69
Stradomski, Jan (1974- ).. Spory o "wiarę grecką" w dawnej Rzeczypospolitej / Jan Stradomski. 2003 BG( 2/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
70

Stosunki międzywyznaniowe w Europie Środkowej i Wschodniej w XIV-XVII wieku / red. Marian Dygo, Sławomir Gawlas, Hieronim Grala ; Centrum Historii Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Historyc 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
71
Grzywacz, Małgorzata. Familia Dei : Studien zum Erscheinnungsbild der deutschen evangelischen Geistlichkeit in ihren Selbstzeugnissen und der Literatur von der Reformation bis zur Gegenwart / Małgorzata Grzywacz. 2002 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
72
Konopnicka-Szatarska, Małgorzata. Kontrreformacja w Księstwie Głogowskim : (XVI-XVIII w.) / Małgorzata Konopnicka-Szatarska. 2002 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
73
Kopczyńska-Jaworska, Bronisława (1924-2016).. Łódzcy luteranie : społeczność i jej organizacja / Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Krzysztof Woźniak ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
74
Siemieniewski, Andrzej Henryk (1957- ).. "Ochrzczeni w jednym Duchu" : perspektywy integracji mistyczyzmu pentekostalnego z duchowością katolicką / Andrzej Siemieniewski. 2002 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
75
Clemens Alexandrinus (około 150-około 215). Wypisy z Theodota / Klemens Aleksandryjski ; tł., wstęp i przypisy Piotr Siejkowski. 2001 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
76
Kogut, Mieczysław (1955-). Kościół katolicki w archiprezbiteriacie żmigrodzkim w latach 1654-1945 / Mieczysław Kogut. 2001 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
77

Jan Łaski : 1499-1560 : w pięćsetlecie urodzin : materiały konferencji zorganizowanej przez Instytut Historii PAN, Uniwersytet Warszawski oraz Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w 2001 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
78
Jaskóła, Piotr (1952- ).. Panem jest Duch : zasadnicze kierunki reformowanej pneumatologii / Piotr Jaskóła. 2000 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
79

Miejsce i rola Kościoła greckokatolickiego w Kościele powszechnym / pod red. Stanisława Stępnia ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. 2000 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
80
Alabrudzińska, Elżbieta. Kościoły ewangelickie na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej / Elżbieta Alabrudzińska. 1999 BG( 2/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
81
Book of Mormon (pol.) Księga Mormona : dzieje spisane na płytach przez Mormona w oparciu o kroniki z płyt Nefiego / przekł. z płyt na jęz. ang. Josepha Smitha. 1999 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
82
Danielewicz, Zbigniew (1964- ).. Między Kościołem a sektą / Zbigniew Danielewicz ; przedm. Jan Kracik. 1999 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
83
Kowalska, Halina (1930-2002).. Działalność reformatorska Jana Łaskiego w Polsce 1556-1560 / Halina Kowalska ; Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. 1999 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
84
Pasek, Zbigniew (1958- ).. Wyznania wiary : protestantyzm : luteranizm, kalwinizm, anabaptyzm, anglikanizm, baptyzm, metodyzm, darbyzm, campbellizm, adwentyzm, pentekostalizm / Zbigniew Pasek. 1999 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
85

Czterechsetlecie zawarcia Unii Brzeskiej 1596-1996 : materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 28-29 listopada 1996 r. / pod red. Stanisława Alexandrowicza i Tomasza Kempy ; Kur 1998 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
86

Nierzymskokatolickie kościoły i grupy wyznaniowe w Gdańsku w latach 1945-1995 oraz ich wkład w rozwój regionu gdańskiego / red. Władysław Pałubicki [et al.]. 1998 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
87
Rzemieniuk, Florentyna (1929- ).. Unici polscy, 1596-1946 / Florentyna Rzemieniuk. 1998 BG( 2/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
88

Katolickie unie kościelne w Europie Środkowej i Wschodniej - idea a rzeczywistość / pod red. Stanisława Stępnia ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. 1998 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
89

Kościoły, wspólnoty, herezje : szkice z tradycji chrześcijańskiej / pod red. Mariusza Dobkowskiego ; [aut. Stanisław Bylina et al.]. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
90

Łódź wielonarodowa i wielowyznaniowa a idea tolerancji / [kom. red. Andrzej Gałecki et al.] ; Fundacja Ekumeniczna "Tolerancja". Oddział Wojewódzki w Łodzi. 1997 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
91
Słomski, Wojciech (1969- ).. Polscy starokatolicy / Wojciech Słomski. 1997 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
92
Kriegseisen, Wojciech (1955- ).. Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696-1763) : sytuacja prawna, organizacja i stosunki międzywyznaniowe / Wojciech Kriegseisen. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
93

Rejestr warszawskiej ludności wyznania ewangelicko-augsburskiego z 1791 roku / indeks osobowy oprac. Małgorzata Kubaś ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Główne Akt Dawnych. 1996 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
94

Studia z dziejów grekokatolickiej diecezji przemyskiej / pod red. Stanisława Stępnia ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy. Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu. 1996 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
95
Jelińska, Joanna. "Sarmacki" wizerunek szlachcica-ewangelika w Postylli Krzysztofa Kraińskiego / Joanna Jelińska. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
96
Wojak, Tadeusz (1907-2000).. Zarys historii Kościoła / Tadeusz Wojak. 1995 BG( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
97
Eddy, Mary Baker (1821-1910).. Science and health : with key to the scriptures / by Mary Baker Eddy. 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
98
Jonas, Hans (1903-1993).. Religia gnozy / Hans Jonas ; przeł. Marek Klimowicz. 1994 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie
99

Unia brzeska : geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Łużnego, Franciszka Ziejki i Andrzeja Kępińskiego. 1994 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

271/279 KOŚCIOŁY I WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE. Kościoły protestanckie

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego