Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "27-9" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 122 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Duda, Paweł (historyk). Autor Krzyż i karabela : polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623-1635 / Paweł Duda. 2019 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
2
Gregorowicz, Dorota (1989- ). Autor Tiara w grze o koronę : Stolica Apostolska wobec wolnych elekcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVI wieku / Dorota Gregorowicz ; Polska Akademia Umiejętności. 2019 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
3
Wróbel, Marta (1984- ). Autor Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym 1519-2019 / tekst Marta Wróbel, opracowanie graficzne Wiesław Wróbel. 2019 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
4
Doroszkiewicz, Warsonofiusz (1956- ). Autor Dziedzictwo Bizantyńskie / Biskup Warsonofiusz (Doroszkiewicz). 2018 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
5
Litwin, Henryk (1959- ). Autor Chwała Północy : Rzeczpospolita w polityce Stolicy Apostolskiej : 1598 - 1648 / Henryk Litwin. 2018 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
6
Gędek, Marek (1965-2018).. Kościół i chrześcijaństwo na ziemiach polskich : atlas historyczny / Marek Gędek. 2017 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
7

Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy : sacrum-profanum : prace ofiarowane księdzu prof. dr hab. Józefowi Mareckiemu / redakcja Lucyna Rotter, Andrzej Giza. 2017 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
8

Ecclesia et bellum : Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich : studia / pod redakcją Radosława Koteckiego i Jacka Maciejewskiego. 2016 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
9
Krasny, Piotr (1966- ).. Figury obecności i nieobecności : wprowadzenie do francuskiej dysputy o świętych obrazach i o roli sztuki w życiu kościoła w epoce nowożytnej / Piotr Krasny. 2016 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
10
Królikowski, Janusz (1962- ).. My, chrześcijanie, i islam / Janusz Królikowski. 2016 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
11
Małkiewicz, Andrzej (1950- ).. Chrześcijanie i muzułmanie w rozwoju dziejowym / Andrzej Małkiewicz. 2016 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
12
Starowieyski, Marek (1937- ).. Sobory niepodzielonego Kościoła / Marek Starowieyski. 2016 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
13
Kołbuk, Anna. Życie codzienne na probostwie unickim na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku / Anna Kołbuk, Witold Kołbuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych 2015 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
14
Morris, Colin (1928- ).. Monarchia papieska : dzieje Kościoła zachodniego w latach 1050-1250 / Colin Morris ; przekład z języka angielskiego Arkadiusz Bugaj. 2015 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
15
Ciołka, Dariusz (1966- ).. Latynizacja Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej po synodzie zamojskim / Dariusz Ciołka. 2014 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
16
Daniel-Rops, Henri (1901-1965).. Kościół wczesnego średniowiecza / Daniel-Rops. 2014 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
17

Relacje "ad limina apostolorum" z diecezji wrocławskiej z lat 1589-1943 : edycja tekstów źródłowych / wyd. Jan Kopiec ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2014 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
18

Ecclesia semper reformanda : kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła / red. Tomasz Gałuszka, Tomasz Graff, Grzegorz Ryś. 2013 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
19
Głąb-Sołtysiak, Anna. Sodalicje mariańskie w diecezji śląskiej (katowickiej) w latach 1925-1939 / Anna Głąb-Sołtysiak. 2013 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
20
Nieścior, Leon (1962- ).. Mowa misyjna Jezusa w interpretacji patrystycznej / Leon Nieścior. 2013 BG( 1/ 0)

27-9’’01/07’’ Ojcowie Kościoła. Okres patrystyczny. Patrologia
21
Orczyk, Adam (1964- ).. Pedagogia wzoru jako model formacji duchownych w Kościele starożytnym / Adam Orczyk. 2013 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
22

Jubileusz 200-lecia lokalii w Ligocie Turawskiej 1813-2013 / red. Sławomir Pawiński. 2013 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
23
Romaniuk, Zbigniew (1963- ).. Z dziejów parafii rzymskokatolickiej w Brańsku / Zbigniew Romaniuk. 2012 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
24
Hart, David Bentley. Chrześcijańska rewolucja a złudzenia ateizmu / David Bentley Hart ; przekł. Aleksander Gomola. 2011 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
25
Kłaczkow, Jarosław (1972- ).. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945-1975 / Jarosław Kłaczkow. 2010 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
26
Pelikan, Jaroslav Jan (1923-2006).. Doktryna chrześcijańska a kultura nowożytna (od 1700) / Jaroslav Pelikan ; przekł. Marek Król. 2010 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
27
Pelikan, Jaroslav Jan (1923-2006).. Reformacja Kościoła i dogmatów (1300-1700) / Jaroslav Pelikan ; przekł. Marek Król. 2010 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
28
Szewczyk, Przemysław Marek. Człowieczeństwo logosu według Atanazego Wielkiego / Przemysław Marek Szewczyk. 2010 BG( 1/ 0)

27-9’’01/07’’ Ojcowie Kościoła. Okres patrystyczny. Patrologia
29
Wojciechowska, Beata (1963- ).. Ekskomunika w Polsce średniowiecznej : normy i funkcjonowanie / Beata Wojciechowska. 2010 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
30
Abraham, Władysław (1860-1941).. Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII / Władysław Abraham. 2009 BG( 2/ 0)

27-9 Historia Kościoła
31
Chadwick, Henry (1920-2008).. Historia rozłamu Kościoła Wschodniego i Zachodniego : od czasów apostolskich do soboru florenckiego / Henry Chadwick ; przekł. Paweł Sajdek. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
32
Fonnesberg-Schmidt, Iben. Papieże i krucjaty bałtyckie 1147-1254 / Iben Fonnesberg-Schmidt ; przeł. Bogusław Solecki. 2009 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
33
Ożóg, Monika (1977- ).. Kościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw / Monika Ożóg. 2009 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
34
Sajdak, Jan (1882-1967).. Pod urokiem literatury patrystycznej i bizantyńskiej / Jan Sajdak ; wstęp i dobór tekstów Ignacy Lewandowski ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 2009 BG( 1/ 0)

27-9’’01/07’’ Ojcowie Kościoła. Okres patrystyczny. Patrologia
35
Wilken, Robert Louis (1936- ).. Duch myśli wczesnochrześcijańskiej : w poszukiwaniu oblicza Boga / Robert Luis Wilken ; przekł. Dagmara Waszkiewicz. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
36
Bedouelle, Guy (1940-2012).. Wielka ilustrowana historia Kościoła : ludzie, tematy, obrazy / Guy Bedouelle ; przekł. Jolanta Sosnowska ; współpr. Anna Garycka, rozdz. 12 Jacek Urban. 2008 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
37

Kościół w stanie wojennym : wybór dokumentów z Archiwum Akt Nowych / [wybór dok. i oprac. red. Tadeusz Krawczak, Cyprian Wilanowski]. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
38

Wiara i kultura : śmiały eksperyment Pana Boga / praca zbiorowa pod red. Józefa Kulisza. 2008 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
39
Le Goff, Jacques (1924-2014).. Bóg średniowiecza : rozmowy z Jean-Luc Pouthierem / Jacques Le Goff ; przeł. Krzysztof Kocjan. 2008 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
40
Pelikan, Jaroslav Jan (1923-2006).. Powstanie wspólnej tradycji (100-600) / Jaroslav Pelikan ; przekł. Marta Höffner. 2008 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
41
Apophthegmata Patrum (pol. ; wybór) Mądrość pustyni / [wybór i tł.] Thomas Merton ; tł. Andrzej Wojtasik. 2007 BG( 1/ 0)

27-9’’01/07’’ Ojcowie Kościoła. Okres patrystyczny. Patrologia
42
Tertullianus, Quintus Septimus Florens (około 160-około 240). Wybór pism. 3 / Tertulian ; przekł. Danuta Sutryk [et al.] ; wstęp Tadeusz Kołosowski ; przekł. przygot. do dr. Tadeusz Kołosowski, Iwona Salamonowicz-Górska ; indeksy Tadeusz Kołosowski. 2007 BG( 1/ 0)

27-9’’01/07’’ Ojcowie Kościoła. Okres patrystyczny. Patrologia
43

Kościół opolski w PRL: wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2007 / red. Marcin Worbs. 2007 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
44
Juodaitis, Justinas. Praeities šešėliai : atsiminimai / Justinas Juodaitis ; Lietuvių katalikų mokslo akademija. 2006 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
45
Spiteris, Yannis (1940- ).. Kabasilas, Palamas - ostatni ojcowie Kościoła / Yannis Spiteris ; przekł. Bogusław Widła. 2006 BG( 1/ 0)

27-9’’01/07’’ Ojcowie Kościoła. Okres patrystyczny. Patrologia
46
Wipszycka, Ewa (1933- ).. Kościół w świecie późnego antyku / Ewa Wipszycka. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
47
Žemaitis, Kęstutis (1960- ).. Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija / Kęstutis Žemaitis. 2006 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
48
Fitych, Tadeusz (1948- ).. Struktura i funkcjonowanie nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego (1622-1627) / Tadeusz Fitych. 2005 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
49
Gil, Andrzej (1963- ).. Chełmska diecezja unicka 1596-1810 : dzieje i organizacja / Andrzej Gil. 2005 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
50
Korczyński, Kasjan (1725-1784).. Katedra kijowska / Kasjan Korczyński. 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
51
Siemieniewski, Andrzej Henryk (1957- ).. Dary duchowe w dawnych wiekach Kościoła / Andrzej Siemieniewski. 2005 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
52
Szafrański, Tadeusz (1931-2014).. Historia Kościoła w Polsce / Tadeusz Szafrański. 2005 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
53
Główka, Dariusz. Majątek osobisty duchowieństwa katolickiego w Koronie w XVII i XVIII wieku / Dariusz Główka ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

27-9 Historia Kościoła
54
Gnilka, Joachim (1928-2018). Pierwsi chrześcijanie : źródła i początki Kościoła / Joachim Gnilka ; przeł. Wiesław Szymona. 2004 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
55
Kowalczuk, Zygmunt (1963- ).. Zarys historii Kościołów chrześcijańskich : nie tylko dla studentów / Zygmunt Kowalczuk. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
56
Cairns, Earle Edwin (1910- ).. Z chrześcijaństwem przez wieki : historia Kościoła Powszechnego / Earle E. Cairns ; [przekł. popr. i zred. Ryszard Słapik]. 2003 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
57

Katoličeskaja Cerkov’ nakanune revoljucii 1917 goda : sbornik dokumentov / sost. i otv. red. Marian Radvan. 2003 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
58
Dobosz, Józef (1959- ).. Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku / Józef Dobosz. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
59

Religie, edukacja, kultura : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi / pod red. Mariana Surdackiego. 2002 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

27-9 Historia Kościoła
60
Borkowska, Małgorzata (1939- ).. Twarze Ojców Pustyni / Małgorzata Borkowska ; [oprac. graf. Olgierd Chmielewski]. 2001 BG( 1/ 0)

27-9’’01/07’’ Ojcowie Kościoła. Okres patrystyczny. Patrologia
61
Bryja, Jan (1952-). Powszechne przeznaczenie dóbr w nauce Ojców i pisarzy kościelnych IV i V wieku / Jan Bryja. 2001 BG( 1/ 0)

27-9’’01/07’’ Ojcowie Kościoła. Okres patrystyczny. Patrologia
62

Milenijny kościół wrocławski : wczoraj i jutro : praca zbiorowa / pod red. Ignacego Deca. 2001 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
63
Krochmal, Anna (1965- ).. Konflikt czy współpraca? : relacje między duchowieństwem łacińskim i grekokatolickim w diecezji przemyskiej w latach 1918-1939 / Anna Krochmal. 2001 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
64

Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska / pod red. Krystyna Matwijowskiego ; [Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Do 2001 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
65
Cyryl Jerozolimski (święty ; około 313-386). Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne / Cyryl Jerozolimski ; tł. Wojciech Kania, opatrzył wstępem Jacek Bojarski ; oprac. Mateusz Bogucki. 2000 BG( 1/ 0)

27-9’’01/07’’ Ojcowie Kościoła. Okres patrystyczny. Patrologia
66

W 1000-lecie powstania biskupstwa w Kołobrzegu : praca zbiorowa / pod red. Ignacego Jeża. 2000 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
67

Kardynał Melchior von Diepenbrock 1798-1853 : odnowiciel życia religijnego na Śląsku / red. nauk. Michał Kaczmarek, Antoni Kiełbasa, Józef Swastek. 2000 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
68

Milenium Kościoła na Śląsku : materiały sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w dniu 31 maja 2000 roku / re 2000 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
69
Krzyżanowski, Lech (1964- ).. Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922 - 1930 / Lech Krzyżanowski. 2000 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
70

Źródła do dziejów rozgraniczenia diecezji łacińskich w Cesarstwie Rosyjskim w połowie XIX wieku. T. 1 cz. 1, Diecezja kamieniecka, diecezja łucko-żytomierska / wstęp i oprac. Jan Skarbek 2000 BG( 2/ 0)

27-9 Historia Kościoła
71
Wołosiuk, Leszek (1951- ).. A Kościół trwa : rozmowy z kardynałem Gulbinowiczem / Leszek Wołosiuk. 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
72
Żurek, Antoni (1953- ).. Pierwsze wieki Kościoła / Antoni Żurek. 2000 BG( 2/ 0)

27-9 Historia Kościoła
73

Kościół krakowski w tysiącleciu. 2000 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
74

Z dziejów chrześcijaństwa w Augustowie : praca zbiorowa / pod red. Jacka Wojciecha Czartoszewskiego i Józefa Marcelego Dołęgi. 1999 BG( 2/ 0)

27-9 Historia Kościoła
75

Człowiek i kościół w dziejach : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Kazimierzowi Doli z okazji 65. rocznicy urodzin / red. Jan Kopiec, Norbert Widok. 1999 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
76
Kowalczyk, Tomasz (1965- ).. Kościół katolicki na Łużycach Górnych w latach 1919-1990 / Tomasz Kowalczyk. 1999 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
77
Radzimiński, Andrzej (1958- ).. Biskupstwa państwa krzyżackiego w Prusach XIII-XV wieku : z dziejów organizacji kościelnej i duchowieństwa / Andrzej Radzimiński. 1999 BG( 2/ 0)

27-9 Historia Kościoła
78
Rzemieniuk, Florentyna (1929- ).. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego : (neounia) / Florentyna Rzemieniuk. 1999 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
79
Śrutwa, Jan (1940- ).. Studia z dziejów Kościoła w starożytności / Jan Śrutwa ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii]. 1999 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
80

Średniowieczny Kościół polski : z dziejów duszpasterstwa i organizacji kościelnej / pod red. Marka Tomasza Zahajkiewicza, Stanisława Tylusa ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teolog 1999 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
81

Metropolia Warszawska a narodziny II Rzeczypospolitej : antologia tekstów historycznych i literackich w 80-tą rocznicę odzyskania niepodległości / wybór i oprac. Marian Marek Drozdowski. 1998 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
82
Michalski, Ryszard (1937- ).. Polskie duchowieństwo katolickie pod panowaniem pruskim wobec sprawy narodowej w latach 1870-1920 / Ryszard Michalski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 1998 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
83
Minois, Georges (1946- ).. Kościół i wojna : od czasów Biblii do ery atomowej / Georges Minois ; przeł. Adam Szymanowski. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
84

Katolicyzm w Rosji i prawosławie w Polsce (XI-XX w) = Katolicizm v Rossii i pravoslavie v Pol’še (XI-XX vv) / [kom. red. Juliusz Bardach et al.] ; Polsko-Rosyjska Komisja Historyczna Polskiej Ak 1997 BG( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
85
Louth, Andrew. Początki mistyki chrześcijańskiej : (od Platona do Pseudo-Dionizego Areopagity) / Andrew Louth ; przeł. Henryk Bednarek. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
86
Balthasar, Hans Urs von (1905-1988).. Teologia dziejów : zarys / Hans Urs von Balthasar ; przekł. Juliusz Zychowicz ; wstęp Andrzej Zuberbier. 1996 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
87

Sto punktów zapalnych w historii Kościoła / [współprac. Emmanuel Baratte et al.] ; przeł. Tadeusz Szafrański. 1995 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
88
Buczek, Karol (1902-1983).. Pierwsze biskupstwa polskie / Karol Buczek. 1995 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
89
Łodyński, Marian (1884-1972).. Uzależnienie Polski od papiestwa a kanonizacja św. Stanisława / Marian Witold Łodyński ; [tł. z jęz. łac. Rafał Górski]. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
90
Żywczyński, Mieczysław (1901-1978).. Kościół i rewolucja francuska / Mieczysław Żywczyński. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
91
Wipszycka, Ewa (1933- ).. Kościół w świecie późnego antyku / Ewa Wipszycka. 1994 BG( 4/ 2)
BHU( 2/ 0)

27-9 Historia Kościoła
92
Bartnik, Czesław Stanisław (1929- ).. Najnowsze dzieje Kościoła w Polsce w refleksji teologicznej / Czesław Stanisław Bartnik. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
93
Litak, Stanisław (1932-2010).. Kościół łaciński w Polsce około 1772 roku : mapa - komentarz - indeks / Stanisław Litak ; oprac. kartograficzne Zofia Żuchowska. 1991 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

27-9 Historia Kościoła
94
Altaner, Berthold (1885-1964).. Patrologia : życie, pisma i nauka Ojców Kościoła / Berthold Altaner, Alfred Stuiber ; przeł. Paweł Pachciarek. 1990 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-9’’01/07’’ Ojcowie Kościoła. Okres patrystyczny. Patrologia
95
Evagrius Scholasticus (około 532-około 594).. Historia Kościoła / Ewagriusz Scholastyk ; z jęz. grec. przeł. Stefan Kazikowski ; wstępem opatrzyła Ewa Wipszycka. 1990 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
96

Kościół św. Andrzeja Boboli w Londynie : (przewodnik, historia, informacje) / [red. Ryszard Juszczak]. 1990 BG( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
97
Kelly, J. N. D. (1909-1997).. Początki doktryny chrześcijańskiej / John N. D. Kelly ; przeł. Julia Mrukówna ; przekł. przejrzał i termin. ustalił Emil Stanula. 1988 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

27-9’’01/07’’ Ojcowie Kościoła. Okres patrystyczny. Patrologia
98
Knowles, David (1896-1974).. Historia Kościoła. 2, 600-1500 / M. David Knowles, Dimitri Obolensky ; przeł. Ryszard Turzyński. 1988 BG( 6/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła
99
Verbraken, Pierre Patrick (1926-1992).. Narodziny i wzrost Kościoła ; od czasów apostolskich do VIII w. / Pierre Patrick Verbraken ; przeł. Katarzyna Dembińska]. 1988 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-9 Historia Kościoła

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego