Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "27-87" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 31 z 31 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Šmahel, František (1934- ). Autor Rewolucja husycka. Tom 1, Okres wyrwany z ram / František Šmahel ; tłumaczenie Konrad Ziółkowski. 2018 BG( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
2

Jan Hus : życie, myśl, dziedzictwo / redakcja naukowa Paweł Kras, Martin Nodl. 2017 BG( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
3

Jan Hus : życie i dzieło w 600. rocznicę śmierci / pod redakcją Anny Paner i Marcina Hintza. 2016 BG( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
4
Le Roy Ladurie, Emmanuel (1929- ).. Montaillou : wioska heretyków 1294-1324 / Emmanuel Le Roy Ladurie ; przeł. Ewa Dorota Żółkiewska. 2014 BG( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
5
Bylina, Stanisław (1936-2017).. Podróż husytów do Bazylei / Stanisław Bylina. 2013 BG( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
6
Toczko, Rafał. Jak zostać heretykiem : przypadek Pelagiusza / Rafał Toczko. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
7
Optat z Mileve (święty ; około 320-około 400).. Traktat przeciw donatystom / Optat z Milewy ; przekł., wstęp i przypisy Aleksander Gołda. 2011 BG( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
8
Rudolph, Kurt (1929- ).. Gnoza : istota i historia późnoantycznej formacji religijnej / Kurt Rudolph ; przeł. Grzegorz Sowinski. 2011 BG( 2/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
9
Kołakowski, Leszek (1927-2009).. Herezja / Leszek Kołakowski. 2010 BG( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
10
Oberste, Jörg (1967- ).. Heretycy i inkwizycja w średniowieczu / Jörg Oberste ; przekład Grzegorz Rawski. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
11
Uciecha, Andrzej (1960- ).. Polemika św. Efrema z manicheizmem w "Refutationes" / Andrzej Uciecha. 2009 BG( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
12
Manteuffel, Tadeusz (1902-1970).. Narodziny herezji / Tadeusz Manteuffel. 2008 BG( 3/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
13
Bylina, Stanisław (1936-2017).. Hussitica : studia / Stanisław Bylina. 2007 BG( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
14
Hus, Jan (1371-1415).. O kościele / Jan Hus ; przekł. i koment. Krzysztof Moskal. 2007 BG( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
15
Runciman, Steven (1903-2000).. Manicheizm średniowieczny / Steven Runciman ; przeł. z ang. Jerzy Prokopiuk, Bartłomiej Zborski. 2007 BG( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
16
Tomkowski, Jan (1954- ).. Mistyka i herezja / Jan Tomkowski. 2006 BG( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
17
Skwara, Marta. Autor Życie i twórczość Jerzego Laetusa Weselskiego : przyczynek do dziejów braci czeskich na tle związków Polski i Niderlandów w XVII wieku wraz z tekstem kazania pogrzebowego / Marta i Marek S 2004 BG( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
18
Rudolph, Kurt (1929- ).. Gnoza / Kurt Rudolph ; [przekł. Grzegorz Sowinski]. 2003 BG( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
19
Lambert, Malcolm. Herezje średniowieczne : od reformy gregoriańskiej po reformację / Malcolm Lambert ; przekł. Wacław Jan Popowski. 2002 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
20
Niel, Fernand. Albigensi i katarzy / Fernand Niel ; przekł. Maria Żerańska. 2002 BG( 2/ 0)
WHS( 3/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
21
Prokopiuk, Jerzy (1931-2021).. Labirynty herezji / Jerzy Prokopiuk. 1999 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
22
Kras, Paweł. Husyci w piętnastowiecznej Polsce / Paweł Kras. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
23
Słomski, Wojciech (1969- ).. Polscy arianie / Wojciech Słomski. 1997 BG( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
24

Myśl ariańska w Polsce XVII wieku : antologia tekstów / teksty wybrał, oprac., wstępem i notami opatrzył Zbigniew Ogonowski ; [tł. Tadeusz Włodarczyk et al.]. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
25
Le Roy Ladurie, Emmanuel (1929- ).. Montaillou : wioska heretyków 1294-1324 / Emmanuel Le Roy Ladurie ; przeł. Ewa Dorota Żółkiewska. 1988 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
26
Quispel, Gilles (1916-2006).. Gnoza / Gilles Quispel ; przeł. Beata Kita. 1988 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
27
Wierusz-Kowalski, Jan (1912-2000).. Reformatorzy chrześcijaństwa / Jan Wierusz Kowalski. 1970 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
28
Maleczyńska, Ewa (1900-1972).. Ruch husycki w Czechach i w Polsce / Ewa Maleczyńska. 1959 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
29

Literatura ariańska w Polsce XVI wieku : antologia / oprac., wstępem i przypisami opatrzyli Lech Szczucki i Janusz Tazbir ; [teksty łac. przeł. Leon Joachimowicz, Irmina Lichońska, Józefat P 1959 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
30

Rękopisy Braci Czeskich / oprac. i wstępem opatrzył Jerzy Śliziński ; tł. Maria Erhardtowa ; drzeworytami zdobił Andrzej Cyrano ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; Českos 1958 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy
31

Ruch husycki w Polsce : wybór tekstów źródłowych (do r. 1454) / oprac. Roman Heck i Ewa Maleczyńska. 1953 BG( 2/ 0)
BHU( 3/ 0)

27-87 Herezje. Manicheizm. Arianizm. Husytyzm. Bracia Czescy

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego