Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "27-788/-789" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 202 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Szpak, Jacek. Autor Polska prowincja paulinów od XVII wieku do 1864 roku : dzieje gospodarcze: klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie / Jacek Szpak. 2020 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
2

Dziedzictwo klasztoru Augustianów-eremitów z Książa Wielkiego : dokumenty z lat 1783-1900 / zebrała i opracowała Agnieszka Fluda-Krokos. 2019 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
3
Lec, Zdzisław (1951- ). Autor Biogramy jezuitów działających na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim w XVI-XVIII wieku. T. 2, (M-Z) / Zdzisław Lec, Ludwik Grzebień. 2019 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
4
Maziarz, Antoni (1972- ). Autor O. Klemens Dąbrowski (1875-1953) : pierwszy polski benedyktyn doby pokasacyjnej / Antoni Maziarz. 2019 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
5
Jewdokimow, Marcin. Autor Klasztor w perspektywie socjologicznej : w poszukiwaniu nowego ujęcia / Marcin Jewdokimow. 2018 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
6
Jurek, Tomasz (1962- ). Autor Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich / Tomasz Jurek. 2018 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
7
Lec, Zdzisław (1951- ). Autor Biogramy jezuitów działających na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim w XVI-XVIII wieku. T. 1, (A-Ł) / Zdzisław Lec, Ludwik Grzebień. 2018 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
8
Lorek, Wojciech (historia). Autor Poczet wielkich mistrzów krzyżackich w Malborku : 1309-1457 / Wojciech Lorek, Norbert Delestowicz, Robert T. Tomczak ; pod redakcją Norberta Delestowicza. 2018 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
9
Mironowicz, Antoni (1959- ). Autor Pod opieką św. Antoniego Pieczerskiego / Antoni Mironowicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
10

Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych / redakcja: Stanisław Nabywaniec, Sławomir Zabraniak, Beata Lorens. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
11

Archidiecezja Poznańska : dawniej i dziś : 1050 lat pierwszego biskupstwa w Polsce / koncepcja publikacji, wybór materiału ikonograficznego oraz opieka redakcyjna Jerzy Stranz i Grażyna Pisko 2018 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
12
Maj, Elżbieta A. Omne Datum Optimum : złota bulla zakonu templariuszy (1139) / Elżbieta A. Maj. 2017 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
13
Mironowicz, Marcin. Dzieje ośrodków monastycznych na Wołyniu do końca XVI wieku / Marcin Mironowicz. 2017 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
14

Monastycyzm XV-XVIII wieku : tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu / redakcja naukowa Michał T. Gronowski OSB, Piotr Urbański. 2016 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
15
King, Edwin James (1877-1952). Szpitalnicy w Ziemi Świętej / Edwin J. King ; tłumaczenie Konrad Ziółkowski. 2016 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
16
Kołtan, Edyta. Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Polsce i w Niemczech w latach 1945-1970 / Edyta Kołtan. 2016 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
17
Nicolle, David (1944- ).. Rycerz zakonu szpitalników. (1), 1100-1306 / David Nicolle ; ilustracje Christa Hook ; tłumaczyła Katarzyna Mróz-Mazur. 2016 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
18
Paŭloŭskaâ, Ganna Gehryhaŭna. Grodzieńskie kroniki klasztorne XVII i XVIII wieku : formy gatunkowe i aspekty komunikacyjne / Hanna Paulouskaya ; Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. 2016 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
19
Szot, Adam (1967- ).. Słonimska 8 : Dom pachnący chlebem : dzieje Zgromadzenia Braci Sług Maryi Niepokalanej w Białymstoku / Adam Szot. 2016 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
20
Zieliński, Andrzej (1939- ; dziennikarz). Miecz i habit : z dziejów zakonów rycerskich na ziemiach polskich / Andrzej Zieliński. 2016 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
21

Dzieje opactwa supraskiego / redakcja Radosław Dobrowolski, Mariusz Zemło. 2015 BG( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
22
Domżał, Zbigniew. Imię róży inaczej... : ze studiów nad skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile do początków XVI wieku / Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski. 2015 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
23
Pietrzykowski, Jan (1954- ).. Towarzystwo Salezjańskie w Polsce w warunkach okupacji 1939-1945 / Jan Pietrzykowski SDB ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
24
Dola, Kazimierz (1934- ).. Magdalenki w Nysie 1716-1810 / Kazimierz Dola. 2014 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
25
Galar, Anna. W europejskiej wspólnocie cysterskiej : udział cystersów z historycznych ziem polskich w Kapitułach Generalnych w Cîteaux (XII-XVIII w.) / Anna Galar ; redaktorzy tomu Marcin Starzyński, Mac 2014 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
26

Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku / pod red. Jolanty Gwioździk, Rafała Witkowskiego, Andrzeja Marka Wyrwy. 2014 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
27
Lorens, Beata (1972- ).. Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743-1780 / Beata Lorens. 2014 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
28
Łukaszewska-Haberkowa, Justyna. Wpływ pierwszego pokolenia polskich jezuitów na życie kulturalne i religijne Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1608 / Justyna Łukaszewska-Haberkowa. 2014 BG( 1/ 1)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
29
Wieczorek, Agnieszka. Misje ludowe Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na terenie Rzeczypospolitej od połowy XVII do początku XIX wieku / Agnieszka Wieczorek. 2014 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
30
Bolczyk, Roman. Templariusze fenomenem z mroków średniowiecza / Roman Bolczyk. 2013 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
31

Zarys historii monasteru św. Onufrego w Jabłecznej : (opracowany na podstawie pracy doktorskiej ks. protoprezbitera Serafina Żeleźniakowicza) / [red. Jarosław Charkiewicz ; koncepcja, wybór 2013 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
32
Chomik, Piotr. Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku / Piotr Chomik. 2013 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 1)
WHS( 2/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
33
Ciesielski, Augustyn (1909-1968).. Dziedzictwo Cystersów : prace wybrane / Augustyn Ciesielski, red. t. Marcin Starzyński, Maciej Zdanek ; Opactwo Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile. 2013 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
34
Cieślak, Stanisław (1960- ).. Działalność społeczno-kulturalna jezuitów galicyjskich w stowarzyszeniach katolickich 1856-1914 / Stanisław Cieślak. 2013 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
35

Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Romana Czai i Andrzeja Radzimińskiego ; oprac. Marian Arszyński [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
36
Darowski, Roman (1935-2017).. Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku : próba syntezy : słownik pisarzy i wykładowców : antologia tekstów / Roman Darowski. 2013 BG( 2/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
37
Konior, Jan (1961- ).. Historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych w XVII w. : (na przykładzie misji jezuickich) = The history of polish-chinese cultural contacts in XVII century : (jesuit missions examples)/ Jan 2013 BG( 2/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
38
Łukaszewska-Haberkowa, Justyna. Pierwsze pokolenie polskich jezuitów w świetle biografii i egzaminów / Justyna Łukaszewska-Haberkowa. 2013 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
39
Lâŭšuk, Uladzìmìr Âŭgenʹevìč. Jezuici w Grodnie 1622-1700 : ludzie i dzieje kolegium = Iezuity v Grodno v 1622-1700 : lûdi i istoriâ kollegiuma / Włodzimierz Lawszuk. 2013 BG( 2/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
40

Klasztor dominikański w Toruniu : w 750. rocznicę fundacji / pod red. Piotra Olińskiego, Waldemara Rozynkowskiego, Juliusza Raczkowskiego. 2013 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
41

Edukacja w szkołach urszulańskich (XVII-XX wiek) / red. Urszula Borkowska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
42
Daniluk, Mirosław (1936-2020 ). Sigla : zbiór skrótów nazw instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz innych instytucji z nimi związanych / Mirosław Daniluk. 2012 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
43
Dola, Kazimierz (1934- ).. Kapucyni w Nysie 1658-1810 / Kazimierz Dola. 2012 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
44
Giemza, Bogdan (1957- ).. Apostolski wymiar życia konsekrowanego w nauczaniu Jana Pawła II : studium teologicznopastoralne / Bogdan Giemza. 2012 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
45
Karczewski, Dariusz (1965- ).. Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów w średniowieczu : powstanie - rozwój - organizacja wewnętrzna / Dariusz Karczewski. 2012 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
46
Kochanowicz, Jerzy (1964- ).. Początki piśmiennictwa jezuickiego w Polsce : studium z historii kultury / Jerzy Kochanowicz. 2012 BG( 2/ 1)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
47

Inwentarz Archiwum Konwentu Bonifratrów w Cieszynie / oprac. Maksymilian Kuśka, Józef Marecki. 2012 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
48

Księga kasowa konwentu bonifratrów w Cieszynie z lat 1833-1844 / oprac. Maksymilian Kuśka, Józef Marecki ; transliteracja i tł. Jakub Grudniewski, Barbara Kalinowska-Wójcik. 2012 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
49

Żeńskie zgromadzenia zakonne w Europie Środkowo-Wschodniej wobec totalitaryzmu komunistycznego = Female congregations in East-Central Europe during communist and Nazi totalitarianism / pod red. 2012 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
50
Jan Klimak (święty ; około 579-około 649).. Drabina raju / św. Jan Klimak ; przekł. z jęz. grec. i koment. Waldemar Polanowski ; oprac. i red. nauk. Ewa Osek ; [przedm. Marek Starowieyski]. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
51
Kalinowska, Barbara. Bernardyni w Ostrołęce : 1664-1864 / Barbara Kalinowska. 2011 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
52

Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości : materiały z sympozjum, Centrum Resurrectionis, Kraków, 15 marca 2011 r. / red. Wojciech Misztal, Wojciech Mleczko. 2011 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
53
Brandes, Jörg-Dieter. Korsarze Chrystusa : joannici - władcy Morza Śródziemnego / Jörg-Dieter Brandes ; [przekł. Monika Dobija]. 2010 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
54
Burzyński, Edmund. Zakon rycerski templariuszy na ziemiach Polski piastowskiej i na Pomorzu Zachodnim / Edmund Burzyński. 2010 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
55
Ekkehard IV (około 980-około 1060). Przypadki klasztoru Świętego Galla / Ekkehard IV z Sankt Gallen ; tł., wstęp i oprac. Michał Tomaszek. 2010 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
56

Sanctimoniales : zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej : (do przełomu XVIII i XIX wieku) / red.: Andrzej Radzimiński, Dariusz Karczewski, Zbigniew Zyglewski. 2010 BG( 2/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
57
Komarynska, Helena (1977- ).. Szpital Bonifratrów w Krakowie w XVII-XVIII wieku / Helena Komarynska. 2010 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
58

Módl się i pracuj - cystersi kształtują siebie i świat : materiały z sympozjum, Opactwo Ojców Cystersów, Kraków-Mogiła, 5 grudnia 2009 r. / red. Wojciech Misztal, Bartłomiej Rodziewicz. 2010 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
59
Mruk, Wojciech. Franciszkanie i Ziemia Święta w XIII wieku : (do roku 1291) / Wojciech Mruk. 2010 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
60
Bartkowiak, Edyta. Formacje zakonne wobec problemu dzieci pozbawionych opieki w Polsce w latach 1918-1939 / Edyta Bartkowiak. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
61
Bazyli (metropolita Warszawy i całej Polski ; 1914-1998).. Monastycyzm bizantyński od IX do połowy XV wieku / Bazyli Doroszkiewicz. 2009 BG( 4/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
62

Tajna misja jezuitów na Podlasiu (1878-1904) : columbae simplicitate et serpenti prudentia : wybór dokumentów z archiwów zakonnych Krakowa, Rzymu i Warszawy / oprac. i wstępem opatrzył Rober 2009 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
63
Dola, Kazimierz (1934- ).. Dominikanie w Nysie 1749-1810 : przyczynek do historii zakonu i miasta / Kazimierz Dola. 2009 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
64

Veritati serviens : księga pamiątkowa Ojcu Profesorowi Januszowi Zbudniewkowi zp / [komitet red. Jan Dzięgielewski et al.]. 2009 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
65
Grychowski, Michał. Zakony w Polsce / Michał Grychowski, Józef Marecki. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
66
Grzebień, Ludwik (1939-2020).. Podstawowa bibliografia do dziejów Towarzystwa Jezusowego w Polsce. T. 2 / oprac. Ludwik Grzebień. 2009 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
67
Harmless, William (1953- ).. Chrześcijanie pustyni : wprowadzenie do literatury wczesnego monastycyzmu / William Harmless ; przekł. Marta Höffner. 2009 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
68
Łuszczak, Grzegorz. Naukowe i duszpasterskie drogi polskich jezuitów w Rzymie / Grzegorz Łuszczak. 2009 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
69

Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej / red. Anna Markiewicz i Marek Miławicki. 2009 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
70
Matwiejuk, Kazimierz (1945- ).. Życie liturgiczne w klasztorach cysterskich przed Soborem Watykańskim II / Kazimierz Matwiejuk. 2009 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
71
Maziarz, Antoni (1972- ).. Śląskie Samarytanki : opieka zdrowotna rodzimych żeńskich zgromadzeń zakonnych na Śląsku w latach 1842-1914 / Antoni Maziarz ; Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego. 2009 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
72
Mazurek, Marianna Honorata (1934-2003).. Powstanie i rozwój ukrytych zgromadzeń bł. Honorata Koźmińskiego w latach 1874-1908 / Marianna Honorata Mazurek ; oprac. i przygot. do druku Halina Irena Szumił. 2009 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
73
Nicholson, Helen (1960- ).. Rycerze Boga : Zakon Templariuszy i Saraceni / Helen Nicholson, David Nicolle ; przeł. Kinga Grodner. 2009 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
74
Rusztyn, Zofia (1943- ).. Kongregation der Töchter der göttlichen Liebe 1868-1919 : struktur und territoriale Entwicklung / Kunegunda Zofia Rusztyn ; [deut. übers. Elżbieta Krukowska]. 2009 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
75

Szpital i kościół św. Jakuba : 600 lat fundacji gildii szyprów w Gdańsku / red. Adam Sroka. 2009 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
76
Szylar, Anna (1961- ).. Kronika bernardynek lubelskich 1618-1885 / Anna Szylar. 2009 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
77
Timkovič, Jozafát V. (1964- ).. Dejiny baziliánskeho monastyra v Krásnobrode od 9. stročia po súčasnost’ / Jozafát Vladimír Timkovič. 2009 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
78
Wałkówski, Andrzej (1959- ).. Skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do końca XIII wieku / Andrzej Wałkówski. 2009 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
79

Cystersi w Rudach : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 5 i 6 czerwca 2009 r. w Opolu i Rudach przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego i diecezję gliwicką z okaz 2009 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
80
Wrzesiński, Szymon (1976- ).. Templariusze w Polsce / Szymon Wrzesiński. 2009 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
81
Železnâkovič, Serafim (1913-2004).. Âbločinskij monastyr’ v mežvoennyj, voennyj i poslevoennyj periody do naših dnej 1918-1962 / Serafim Železnâkovič. 2009 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
82

Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : władza i społeczeństwo / Marian Biskup [et al.]. 2008 BG( 2/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
83
Demkowicz, Agata. Poezja białoruskich jezuitów po utracie niepodległości / Agata Demkowicz. 2008 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
84
Domżał, Zbigniew. Trzynastowieczne skryptorium dokumentowe w Eldenie / Zbigniew Domżał. 2008 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
85

Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje / sud. Liudas Jovaiša. 2008 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
86

Zakony rzymskokatolickie na Mazowszu : (z uwzględnieniem Kurpiowszczyzny) : materiały z sesji naukowej " Zakony męskie na Północnym Mazowszu do 1864 roku" / [red. Barbara Kalinowska]. 2008 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
87
Kiciński, Jacek (1968- ).. Powołanie - konsekracja - misja : personalistyczny aspekt teologii życia konsekrowanego we współczesnym Magisterium Kościoła / Jacek Kiciński ; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 2008 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
88
Kłoczowski, Jerzy (1924-2017).. Polska prowincja dominikańska w średniowieczu i Rzeczypospolitej Obojga (Wielu) Narodów / Jerzy Kłoczowski. 2008 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
89

Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie / pod red. Erwina Matei, Anny Pobóg-Lenartowicz, Marii Rowińskiej-Szczepaniak ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 2008 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
90
Morajko, Krzysztof. Początki fundacji klasztoru Cystersów w Szczyrzycu / Krzysztof Morajko. 2008 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
91

Pranciškonai Lietuvoje : provincijos veikla XVII-XIX a. / sudaryt. Mindaugas Paknys. 2008 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
92

Kapucyni w Zakroczymiu : 250 lat obecności / red. Tomasz Płonka. 2008 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
93

Johannes Nucius : epoka, duchowość, życie i twórczość : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej z okazji 450-lecia urodzin Johannesa Nuciusa, opata cysterskiego w Jemielnicy, kompoz 2008 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
94
Szewczul, Bożena. Działalność zakonodawcza błogosławionego Honorata Koźmińskiego a nowe instytuty w Kościele katolickim : studium prawno-historyczne / Bożena Szewczul. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
95
Wiśniewski, Wojciech (1933- ).. Psy Pana Boga = Los perros de Dios / Wojciech Wiśniewski. 2008 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
96

Jėzuitai Lietuvoje ir pasaulyje: XX a. patirtis : straipsnių rinkinys / [iš vokiečių kalbos vertė Gediminas Žukas]. 2008 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
97
Borawski, Stanisław (1948- ).. Reguła zakonu świętej Klary / Stanisław Borawski. 2007 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
98
Bykowska, Beata (pedagogika). Klasztor Cysterek opactwa St. Marienthal ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945-1997 / Beata Bykowska. 2007 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
99
Czacka, Róża (1876-1961).. Dyrektorium / Matka Elżbieta Czacka ; oprac. Magdalena Banaszek, Maria Prussak ; współpr. Katarzyna Michalak. 2007 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego