Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "27-75/-76" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 48 z 48 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Mironowicz, Marcin. Autor Szkoła bractwa cerkiewnego w Wilnie w XVI-XVIII w. / Marcin Mironowicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
2

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie / redakcja naukowa Magdalena Butkiewicz, Jakub Slawik, Jarosław A. Sobkowiak. 2017 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
3
Zbarachewicz, Beata. Autor Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999) / Beata Zbarachewicz. 2017 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
4
Krahel, Tadeusz (1937- ).. Przez więzienia i obozy do kapłaństwa : wojenne losy alumnów Seminarium Duchownego w Wilnie / Tadeusz Krahel. 2015 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
5

Historia Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie / [redakcja Witalij Sidorko, Walery Bykowski]. 2015 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
6

W małej salce... katechizacja na Białostocczyźnie w okresie PRL / red. Adam Szot. 2014 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
7
Czekalski, Ryszard (1962- ).. Communication catechesis model / Ryszard Czekalski. 2013 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
8
Grudziński, Andrzej (1976- ).. Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkół katolickich archidiecezji krakowskiej w latach 1945-1956 / Andrzej Grudziński. 2013 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
9
Macek, Wiesław Marian (1949- ).. Ewangelizacja Japonii / Wiesław M. Macek. 2013 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
10

Nowa ewangelizacja - ożywienie wiary / [red. Andrzej Tomko, Grzegorz Sokołowski ; aut. Stanisław Gądecki et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
11
Zając, Marian (1959- ).. Ewaluacja w nauczaniu religii / Marian Zając ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. 2013 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
12
Doktór, Jan (1952- ).. Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648-1792 / Jan Doktór. 2012 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
13

"Examina novitiorum" (Egzaminy nowicjuszów) jezuitów z Braniewa z lat 1569-1574 / wstęp i oprac. Justyna Łukaszewska-Haberkowa. 2012 BG( 1/ 1)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
14

Podstawa programowa i program nauczania religii prawosławnej / [oprac. zespół pod kier. Jerzego (Pańkowskiego) ; red. Jarosław Charkiewicz] ; Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. 2012 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
15
Różański, Jarosław (1961- ).. Polskie misjonarki i misjonarze w Afryce / Jarosław Różański. 2012 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
16
Włosiński, Marian (1945-2016).. Pedagogiczno-katechetyczna siła nadziei = Pedagogicko-katechetická sila nádeje = La forza pedagogico-catechetica della speranza / Marian Włosiński. 2012 BG( 2/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
17
Łysy, Hubert (1957- ).. Liturgiczne i pozaliturgiczne przepowiadanie do dzieci w Kościele w Polsce po Soborze Watykańskiem II : teoria i praktyka / Hubert Łysy. 2011 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
18
Radzimiński, Andrzej (1958- ).. Chrystianizacja i ewangelizacja Prusów : historia i źródła / Andrzej Radzimiński. 2011 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
19
Molendowski, Leszek (1984- ).. Dzieje ojców jezuitów i szkolnictwa jezuickiego w Gdyni / Leszek Molendowski. 2009 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
20
Topij-Stempińska, Beata. Działalność edukacyjna Krucjaty Eucharystycznej w Polsce międzywojennej / Beata Topij-Stempińska. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
21
Marek, Zbigniew (1947- ).. Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej / Zbigniew Marek. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
22
Walewander, Edward (1947- ).. Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej : 1918-1939 / Edward Walewander. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
23
Ausz, Mariusz. Szkoły pijarskie na lubelszczyźnie w wiekach XVII-XIX / Mariusz Ausz. 2006 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
24
Grabczak, Paweł. Seminaria duchowne łucko-żytomierskiej diecezji w latach 1798-1842 / Paweł Grabczak. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
25
Matus, Irena (1959- ).. Szkolnictwo cerkiewno-parafialne w powiecie bielskim w latach 1884-1914 na tle sytuacji oświatowej w diecezji grodzieńskiej : z dziejów oświaty ludu białoruskiego na Podlasiu / Irena Matus. 2006 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
26

Misja w Polsce jako problem międzykościelny / pod red. Tadeusza J. Zielińskiego. 2006 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
27
Chachaj, Jacek (1969- ).. Łacińskie szkoły parafialne na terenie metropolii lwowskiej w epoce nowożytnej / Jacek Chachaj. 2005 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
28
Pawlak, Marian (1935-2016).. Szkoły parafialne na Kujawach w epoce staropolskiej / Marian Pawlak. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
29
Zdanek, Maciej (1975- ).. Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu / Maciej Zdanek. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
30
Dzwonkowski, Roman (1930- ).. Mniejszości narodowe a ewangelizacja : Białoruś - Ukraina / Roman Dzwonkowski. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
31
Bednarski, Stanisław (1896-1942).. Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce : studjum z dziejów kultury i szkolnictwa polskiego / Stanisław Bednarski. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
32
Chachaj, Jacek (1969- ).. Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku / Jacek Chachaj. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
33
Lisiak, Bogdan (1958- ).. Nauczanie matematyki w polskich szkołach jezuickich od XVI do XVIII wieku : studia i materiały / Bogdan Lisiak. 2003 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
34
Piechnik, Ludwik (1920-2006).. Powstanie i rozwój jezuickiej "Ratio studiorum" (1548-1599) / Ludwik Piechnik. 2003 BG( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
35

Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej / pod red. naukową Antoniego Mironowicza, Urszuli Pawluczuk, Piotra Chomika. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
36
Maj, Adam (ksiądz). Szkolnictwo katolickie w III RP : 1989-2001) : status i rozwój w okresie przemian oświatowych / Adam Maj. 2002 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
37
Olbrycht, Katarzyna (1949- ).. Zarys systemu wychowania Urszuli Ledóchowskiej - założycielki Urszulanek SJK / Katarzyna Olbrycht. 2002 BG( 2/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
38
Rogozińska, Anna (1961- ).. Szkoły sióstr urszulanek w Tarnowie w latach 1877-1953 / Anna Rogozińska. 2002 BG( 2/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
39
Szylar, Anna (1961- ).. Działalność oświatowa benedyktynek sandomierskich w latach 1616-1865 / Anna Szylar. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
40
Krukowski, Jan (1940- ).. Szkolnictwo parafialne Krakowa w XVII wieku / Jan Krukowski. 2001 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
41
Piechnik, Ludwik (1920-2006).. Seminaria diecezjalne w Polsce prowadzone przez jezuitów od XVI do XVIII wieku / Ludwik Piechnik. 2001 BG( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
42

Prawosławne Seminarium Duchowne - 50 lat. 2001 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
43
Gromada, Barbara (1961- ).. Szkoły Sióstr Nazaretanek w okresie Polski Ludowej / Barbara Gromada. 2000 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
44
Matus, Irena (1959- ).. W Puchłach, Stawku, Trześciance : z dziejów oświaty ludu białoruskiego na Podlasiu / Irena Matus. 2000 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)
WHS( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
45

Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku 1945-1995 : księga jubileuszowa / red. Stanisław Hołodok. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
46
Darowski, Roman (1935-2017).. Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku / Roman Darowski. 1994 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
47
Kubik, Władysław (1931- ).. Zarys dydaktyki katechetycznej / Władysław Kubik. 1990 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
48
Szołdrski, Władysław (1884-1971).. Dzieje misyj katolickich w zarysie / Władysław Szołdrski. 1927 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego