Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "27-74" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 65 z 65 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Góralski, Wojciech (1939- ). Autor Rozeznanie oceniające co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich oraz jego poważny brak (kan. 1095, n. 2 KPK) : doktryna i orzecznictwo / Wojciech Góralski. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
2

Obowiązki i prawa wiernych w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego / redakcja: Marek Saj. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
3
Uruszczak, Wacław (1946- ).. Opera historico-iuridica selecta : prawo kanoniczne, nauka prawa, prawo wyznaniowe / Wacław Uruszczak ; [kolegium redakcyjne Krzysztof Fokt i 13 pozostałych]. 2017 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
4

Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym / pod redakcją ks. Wojciecha Góralskiego. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
5
Imielska, Barbara (1985- ).. Umarłych pogrzebać : zagadnienie pochówku dzieci poronionych lub martwo urodzonych w prawie kanonicznym oraz ustawodawstwie polskim / Barbara Imielska. 2014 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
6
Kaleta, Paweł (1977- ).. Kościelne prawo majątkowe / Paweł Kaleta. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
7

Sovereign family / [ed. in chief Andrzej Pastwa]. 2014 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
8

Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo : Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej / Red.: Mirosław Sitarz 2014 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
9

Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim / red. Sławoj Leszek Głódź, Józef Krukowski, Mirosław Sitarz ; [aut. Francesco Coccopalmerio et al.] ; Stowarzyszenie Kanonistów Polskich. 2013 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
10
Hołubowicz, Rafał Jan (1978- ).. "Matrimonium non existens" oraz unieważnienie małżeństwa w polskim prawie rodzinnym w świetle przyczyn stwierdzenia nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego /  2013 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
11
Kiwior, Wiesław (1957- ).. Czynności poprzedzające otwarcie dochodzenia w sprawie wyznawcy / Wiesław Kazimierz Kiwior. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
12
Lempa, Florian (1951- ).. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki w Kościele katolickim / Florian Lempa. 2013 BG( 4/ 0)
BWP( 6/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
13

Marriage covenant - paradigm of encounter of the "de matrimonio" thought of the East and West / [ed. in chief Andrzej Pastwa]. 2013 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
14

Miłość i odpowiedzialność - wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa / pod red. Andrzeja Pastwy, Moniki Gwóźdź. 2013 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
15
Plisiecki, Marek. Osoba prawna w prawie wewnętrznym kościołów o regulacji ustawowej / Marek Plisiecki. 2013 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
16
Stawniak, Henryk (1952- ).. Inkardynacja w misji Kościoła w porządku prawnym Kościoła łacińskiego / Henryk Stawniak. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
17
Wielec, Marcin (1977- ).. Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym / Marcin Wielec. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
18
Krukowski, Józef (1936- ).. Prawo administracyjne w Kościele / Józef Krukowski. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
19

Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej : aktualny stan prawny / red.: Wiesław Bar, Lidia Fiejdasz ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa Kanonicznego i Administracji. Inst 2010 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
20
Dębiński, Antoni (1953- ).. Church and roman law / Antoni Dębiński ; [eng. transl. Konrad Szulga]. 2010 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
21
Góralski, Wojciech (1939- ).. Dobro małżonków a istotne obowiązki małżeńskie : istotne obowiązki małżeńskie wynikające ze skierowania małżeństwa ku dobru małżonków i ich ochrona prawna w świetle orzecznictwa 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
22
Świto, Lucjan (1969- ).. Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce / Lucjan Świto. 2010 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
23

Ars boni et aequi : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin / red. Józef Wroceński, Helena Pietrzak. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
24
Bendza, Włodzimierz. Regulacja kościelnych spraw majątkowych na przykładzie Kościoła prawosławnego w Polsce / Włodzimierz Bendza. 2009 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
25

Kanony Ojców Greckich (tekst grecki i polski), Atanazego i Hipolita (tekst arabski i polski) / przekł. Stanisław Kalinkowski (tekst gr.), Janusz Szymańczyk (tekst arab.), Marta Mucha (konsult. 2009 BG( 2/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
26

Finis legis Christus : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. T. 2 / red. Józef Wroceński, Jan Krajczyński. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
27

Finis legis Christus : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. T. 1 / red. Józef Wroceński, Jan Krajczyński. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
28
Sobański, Remigiusz (1930-2010).. Metodologia prawa kanonicznego / Remigiusz Sobański. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
29
Sobański, Remigiusz (1930-2010).. Szkoły kanonistyczne / Remigiusz Sobański. 2009 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
30
Dni Kanonistów (1 ; 2007 ; Lublin). Zagadnienia kościelnego prawa majątkowego i procesowego : [Dni Kanonistów, Lublin 27. II - 1. III. 2007 r.] / red. Elżbieta Szczot, Sylwia Białek ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
31
Dzierżon, Ginter (1959- ).. Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotyczących przeszkody różności religii w kanonicznym porządku prawnym / Ginter Dzierżon. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
32
Greszata-Telusiewicz, Marta (1973- ).. Iudicium cum principiis : kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa / Marta Greszata. 2008 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
33
Leszczyński, Grzegorz (1961- ).. Kościelna procedura administracyjna w kodeksie prawa kanonicznego Jana Pawła II / Grzegorz Leszczyński. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
34

Matrimonium spes mundi : małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym : księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi / pod red. Tadeusza Płoskieg 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
35
Syryjczyk, Jerzy (1950-2009).. Sankcje w Kościele : część ogólna, komentarz / Jerzy Syryjczyk. 2008 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
36
Góralski, Wojciech (1939- ).. Studia nad małżeństwem i rodziną / Wojciech Góralski. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
37
Wenz, Wiesław (1957- ).. Urząd obrońcy węzła i procesowe decyzje sędziego na etapie wyrokowania : zagadnienia wybrane z procesu o nieważność małżeństwa / Wiesław Wenz, Paweł Wróblewski ; Papieski Wydział Te 2007 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
38
Góralski, Wojciech (1939- ).. Kościelne prawo małżeńskie / Wojciech Góralski. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
39
Sobański, Remigiusz (1930-2010).. Ksiądz rektor Remigiusz Sobański : uczony, nauczyciel, sędzia / red. Wojciech Góralski. 2005 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
40

Ecclesia et status : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego / red. Antoni Dębiński, Krzysztof Orzeszyna, Mirosław Sitarz. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
41

Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum : księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin / red. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
42
Świaczny, Seweryn. Autor Nierozerwalność małżeństwa a rozwiązanie małżeństwa naturalnego w prawie kanonicznym / Sewerym Świaczny. 2004 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
43
Syryjczyk, Jerzy Waldemar (1950-). Kanoniczne prawo karne : część szczególna / Jerzy Syryjczyk. 2003 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
44
Dzierżon, Ginter (1959- ).. Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna / Ginter Dzierżon. 2002 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
45
Viladrich, Pedro Juan (1944- ).. Konsens małżeński : sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa : (kanony 1095-1107 Kodeksu Prawa Kanonicznego) / Pedro-Juan Viladr 2002 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
46
Gajda, Ewa (1966- ).. Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w prawie kanonicznym = Admissibility of marriage between Catholics and Orthodox Christians in Canon Law / Ewa Gajda. 2001 BG( 2/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
47
Góralski, Wojciech (1939- ).. Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego : kan. 1095, nn. 1-3 KPK / Wojciech Góralski, Ginter Dzierżon. 2001 BG( 2/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
48
Kiwior, Wiesław (1957- ).. Przedmiot "restitutio in integrum" w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz w orzecznictwie Trybunałów Apostolskich w latach 1984-1995 / Wiesław Kazimierz Kiwior. 2001 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
49
Sobański, Remigiusz (1930-2010).. Nauki podstawowe prawa kanonicznego. 2, Teologia prawa kościelnego / Remigiusz Sobański. 2001 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
50
Sobański, Remigiusz (1930-2010).. Nauki podstawowe prawa kanonicznego. 1, Teoria prawa kanonicznego / Remigiusz Sobański. 2001 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
51

Plenitudo legis dilectio : księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65 rocznicy urodzin / pod red. Antoniego Dębińskiego i Elżbiety Szczot. 2000 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
52
Góralski, Wojciech (1939- ).. Kanoniczne prawo małżeńskie / Wojciech Góralski. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
53

Valeat aequitas : księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu / red. nauk. Maksymilian Pazdan. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
54
Szczot, Elżbieta. Prawo wiernego do Eucharystii według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku / Elżbieta Szczot. 2000 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
55
Sztychmiler, Ryszard (1948- ).. Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka / Ryszard Sztychmiler. 2000 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
56
Kochel, Jan (1963- ).. Katecheza ewangelizacyjna w nauczaniu pastoralnym Carlo Maria kard. Martiniego / Jan Kochel. 1999 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
57
Pastwa, Andrzej (1960- ).. Prawne znaczenie miłości małżeńskiej / Andrzej Pastwa. 1999 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
58
Panagiotis I, Boumis. Kanonické právo pravoslávnej cirkvi / Panagiotis, I, Boumis ; z gréčtiny preložil odb. as. Georgios Pan Kountouris. 1997 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
59
Sztafrowski, Edward (1929-1992).. Podręcznik prawa kanonicznego. 4 / Edward Sztafrowski. 1986 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
60
Sztafrowski, Edward (1929-1992).. Podręcznik prawa kanonicznego. 3 / Edward Sztafrowski. 1986 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
61
Sztafrowski, Edward (1929-1992).. Podręcznik prawa kanonicznego. 1 / Edward Sztafrowski. 1985 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
62
Sztafrowski, Edward (1929-1992).. Podręcznik prawa kanonicznego. 2 / Edward Sztafrowski. 1985 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
63
Sztafrowski, Edward (1929-1992).. Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej : podręcznik dla duchowieństwa. T. 2 / Edward Sztafrowski. 1979 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
64
Sztafrowski, Edward (1929-1992).. Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej : podręcznik dla duchowieństwa. T. 1 / Edward Sztafrowski. 1976 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
65
Biskupski, Stefan (1895-1973).. Prawo małżeńskie kościoła rzymskokatolickiego. [1] / Stefan Biskupski. 1956 BG( 1/ 1)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego