Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "27-732.3/.4" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 45 z 45 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Krafl, Pavel (1971- ).. Polské provinciální synody 13.-15. století / Pavel Otmar Krafl. 2016 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
2
Kratiuk, Krystian. Synod papieża Franciszka / Krystian Kratiuk. 2016 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
3
Komarnicki, Konrad Filip (1992- ).. "Trzecie Przymierze" : obyczajowość krzyżowców a stosunki pomiędzy państwem i Kościołem w świetle postanowień synodu w Nablusie (1120) / Konrad Filip Komarnicki. 2015 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
4
Pyka, Jan (1965- ).. Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005) : geneza - przebieg - recepcja / Jan Pyka. 2015 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
5
Rutkowski, Piotr (1961- ).. Polscy biskupi jako ojcowie Soboru Watykańskiego II / Piotr Rutkowski. 2014 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
6

Studia Soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II / pod red. Michała Białkowskiego. 2013 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
7

Dokumenty synodów od 431 do 504 roku / układ i oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras. 2011 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
8

Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski) / układ i oprac.: Arkadiusz Baron, Henryk Pietras. 2011 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
9

Die rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils : Erfahrungen der polnischen Volkskirche und der Ost- und Mitteldeutschen Diasporakirche : aus der wissenschaftlichen Zusammenarbeit der Theologisch 2011 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
10

Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626-1637 / wstęp i oprac. Marzena Liedke i Piotr Guzowski. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
11

Dokumenty synodów od 381 do 431 roku / układ i oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras. 2010 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
12
Selejdak, Ryszard Adam (1958- ).. Diakonat stały w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II posoborowego urzędu nauczycielskiego Kościoła i narodowych "Rationes institutionis diaconorum permanentium" / Ryszard Selejdak. 2010 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
13
Wiltgen, Ralph Michael (1921-2007).. Ren wpada do Tybru : historia Soboru Watykańskiego II / Ralph M. Wiltgen ; przeł. Aleksandra Słowik. 2010 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
14

Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545-1563) įtaka Lietuvos kultūrai : susirinkimo idėjų suvokimas ir sklaida Vidurio Europos rytuose : mokslo straipsnių ir studijų rinkinys = The 2009 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
15
Doroszkiewicz, Warsonofiusz (1956- ).. Dialog w cieniu Chalcedonu / ks. archimandryta Warsanofiusz (Bazyli Doroszkiewicz). 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
16

Synod Pięćdziesiątnicą Kościoła : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jarosiewicza ; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. 2009 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
17
Perszon, Jan (1958- ).. Ecclesia semper reformanda? : Kolegialność Kościoła w posoborowej eklezjologii amerykańskiej / Jan Perszon. 2009 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
18
Poradowski, Michał (1913-2003).. Problemy II Soboru Watykańskiego / Michał Poradowski. 2008 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
19
Diatagai tōn hagiōn apostolōn, ī katholikī didaskalia (grec., pol.) Konstytucje apostolskie oraz Kanony Pamfilosa z apostolskiego synodu w Antiochii. Prawo kanoniczne świętych Apostołów. Kary świętych Apostołów dla upadłych. Euchologion Serapiona / przek 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
20

Dziedzictwo Soboru : wykłady otwarte w Zamiejscowym Ośrodku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Gliwicach (2005/2006-2006/2007) / red. Kazimierz Wolsza. 2007 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
21

Dokumenty synodów od 50 do 381 roku / układ i oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras. 2006 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
22

Dokumenty Soborów Powszechnych : tekst grecki, łaciński, polski. T. 1, Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II : (325-787) / układ i oprac. 2005 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
23

Dokumenty Soborów Powszechnych : tekst łaciński i polski. T. 4, (1511-1870) : Lateran V, Trydent, Watykan I / układ i oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras ; [tł. Arkadiusz Baron et al.]. 2005 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
24
Ecclesia Catholica. Archidiecezja Gnieźnieńska. Synod (3 ; 1995-2000).. III powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej z okazji Milenium jej powstania / [red. Bogdan Czyżewski]. 2005 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
25
Solarz, Franciszek (1951- ).. Sobór Watykański II a religie niechrześcijańskie : rozwój refleksji teologicznej nad stosunkiem Kościoła do religii niechrześcijańskich w dokumentach Soboru Watykańskiego II / Franciszek 2005 BG( 2/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
26

Dokumenty Soborów Powszechnych : tekst grecki, łaciński, polski. T. 2, Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne : (869-1312) / układ i oprac. 2004 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
27

Dokumenty Soborów Powszechnych : tekst łaciński, grecki, arabski, ormiański, polski. T. 3, (1414-1445) : Konstancja, Bazylea-Ferrara-Florencja-Rzym / układ i oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pi 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
28

Oddanie i wytrwałość : recepcja II polskiego synodu plenarnego / red. Wojciech Góralski, Henryk Seweryniak. 2004 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
29

Milenium synodu-zjazdu gnieźnieńskiego / red. Jerzy Kłoczowski, Czesław Pest, Wojciech Polak. 2001 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
30

Teologia w jednoczonej Europie : materiały z sympozjum organizowanego przez Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (Opole, 14-16 listopad 200 2001 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
31

Wprowadzanie soborowej odnowy liturgicznej : materiały sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Liturgiki i Hagiografii oraz Zakłady Muzyki Kościelnej i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego 1999 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
32

Akta synodów różnowierczych w Polsce. T. 4, Wielkopolska 1569-1632 / oprac. Maria Sipayłło. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
33
Prochaska, Antoni (1852-1930).. Sobór w Konstancji / Antoni Prochaska. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
34

Deâniâ Vselenskih’ Soborov’. T. 4, VI Sobor’, VII Sobor’. 1996 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
35

Dĕâniâ Vselenskih’ Soborov’. T. 3, IV Sobor’ (čast’ vtoraâ), V Sobor’. 1996 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
36

Dĕâniâ Vselenskih’ Soborov’. T. 2, IV Sobor’ (čast’ pervaâ). 1996 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
37

Dĕâniâ Vselenskih’ Soborov’. T. 1, I, II, III Sobory. 1996 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
38
Sobór Watykański (2 ; 1962-1965).. Sobór Watykański II : konstytucje, dekrety, deklaracje : tekst polski / [red. nauk. Julian Groblicki, Eugeniusz Florkowski ; wstęp Karol Wojtyła]. 1986 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
39

Akta synodów różnowierczych w Polsce. T. 3, (Małopolska 1571-1632) / oprac. Maria Sipayłło ; Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. 1983 BG( 2/ 0)
BHU( 3/ 0)
WHS( 2/ 1)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
40
Subera, Ignacy Leonard (1907-1982).. Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich / Ignacy Subera. Wybór tekstów ze zbioru Jana Wężyka z r. 1761. 1981 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
41

Akta synodów różnowierczych w Polsce. T. 2, (1560-1570) / oprac. Maria Sipayłło ; [indeksy Halina Juszczakowska ; bibliogr. Halina Michalak] ; Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. 1972 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
42

Synopsa tekstów Soboru Watykańskiego II / oprac. Tomasz Bielski. 1970 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
43

Katolicy polscy o Soborze i Synodzie : Sobór Watykański II i Synod Biskupów w świetle wypowiedzi uczestników ankiet prasy paxowskiej / oprac. Jan Wagner. 1969 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
44
Sobór Watykański (2 ; 1962-1965).. Sobór Watykański Drugi : konstytucje, dekrety, deklaracje : tekst łacińsko- polski. 1967 BG( 2/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
45

Akta synodów różnowierczych w Polsce. T. 1, (1550-1559) / oprac. Maria Sipayłło ; [indeksy Halina Juszczakowska, Halina Michalak ; bibliogr. Halina Michalak] ; Biblioteka Uniwersytecka w Wars 1966 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego