Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "27-7" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 500 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Abijski, Marcin. Autor Fotograf Redaktor XXX lat Bractwa Świętych Cyryla i Metodego / fotografie = fotografii = photograps Marcin Abijski, Tomasz Grześ, Grażyna Hankiewicz (GT Motycz), Irena Łozowik, Lucyna Ruszuk, Krzysztof Sak (GT 2019 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
2

Dziedzictwo klasztoru Augustianów-eremitów z Książa Wielkiego : dokumenty z lat 1783-1900 / zebrała i opracowała Agnieszka Fluda-Krokos. 2019 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
3
Maziarz, Antoni (1972- ). Autor O. Klemens Dąbrowski (1875-1953) : pierwszy polski benedyktyn doby pokasacyjnej / Antoni Maziarz. 2019 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
4
Draus, Jan (1952- ). Autor Metropolia Lwowska Obrządku Łacińskiego i jej losy w pojałtańskiej rzeczywistości : arcybiskupi i biskupi u progu Niepodległości 1918 roku / Jan Draus. 2018 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
5
Góralski, Wojciech (1939- ). Autor Rozeznanie oceniające co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich oraz jego poważny brak (kan. 1095, n. 2 KPK) : doktryna i orzecznictwo / Wojciech Góralski. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
6

Mistrz i przyjaciel, Ojciec Profesor Leon Benigny Dyczewski OFMConv. / pod redakcją Małgorzaty Halickiej, Anny Szafranek, Lidii Dakowicz. 2018 BG( 2/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
7
Jewdokimow, Marcin. Autor Klasztor w perspektywie socjologicznej : w poszukiwaniu nowego ujęcia / Marcin Jewdokimow. 2018 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
8
Jurek, Tomasz (1962- ). Autor Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich / Tomasz Jurek. 2018 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
9
Lorek, Wojciech (historia). Autor Poczet wielkich mistrzów krzyżackich w Malborku : 1309-1457 / Wojciech Lorek, Norbert Delestowicz, Robert T. Tomczak ; pod redakcją Norberta Delestowicza. 2018 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
10
Mironowicz, Antoni (1959- ). Autor Pod opieką św. Antoniego Pieczerskiego / Antoni Mironowicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
11
Mironowicz, Marcin. Autor Szkoła bractwa cerkiewnego w Wilnie w XVI-XVIII w. / Marcin Mironowicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
12

Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych / redakcja: Stanisław Nabywaniec, Sławomir Zabraniak, Beata Lorens. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
13

Od "Vixdum Poloniae unitas" do "Totus tuus Poloniae populus" : wileńska prowincja kościelna w latach 1925-1992 : studia i materiały / pod redakcją Jarosław Wasilewskiego, Waldemara F. Wilczew 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
14

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie / redakcja naukowa Magdalena Butkiewicz, Jakub Slawik, Jarosław A. Sobkowiak. 2017 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
15
Chomik, Piotr. Autor Początki Bractwa Prawosławnego Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku (1986-1989) / Piotr Chomik. 2017 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
16
Krahel, Tadeusz (1937- ).. Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej 1939-1945 / Tadeusz Krahel. 2017 BG( 2/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
17
Maj, Elżbieta A. Omne Datum Optimum : złota bulla zakonu templariuszy (1139) / Elżbieta A. Maj. 2017 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
18
Mironowicz, Marcin. Dzieje ośrodków monastycznych na Wołyniu do końca XVI wieku / Marcin Mironowicz. 2017 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
19

Uroczystość święceń biskupich i ingres do archikatedry arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC metropolity białostockiego / [redakcja Tomasz Powichrowski ; opracowanie części historycznej: Tadeusz 2017 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
20

Obowiązki i prawa wiernych w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego / redakcja: Marek Saj. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
21

Archiwalne dziedzictwo / redakcja Adam Szot. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
22
Uruszczak, Wacław (1946- ).. Opera historico-iuridica selecta : prawo kanoniczne, nauka prawa, prawo wyznaniowe / Wacław Uruszczak ; [kolegium redakcyjne Krzysztof Fokt i 13 pozostałych]. 2017 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
23
Zbarachewicz, Beata. Autor Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999) / Beata Zbarachewicz. 2017 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
24
Delong, Marek. Konferencja Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii politycznych i społecznych w Polsce w latach 1989-2014 / Marek Delong. 2016 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
25

Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym / pod redakcją ks. Wojciecha Góralskiego. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
26

Monastycyzm XV-XVIII wieku : tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu / redakcja naukowa Michał T. Gronowski OSB, Piotr Urbański. 2016 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
27
King, Edwin James (1877-1952). Szpitalnicy w Ziemi Świętej / Edwin J. King ; tłumaczenie Konrad Ziółkowski. 2016 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
28
Krafl, Pavel (1971- ).. Polské provinciální synody 13.-15. století / Pavel Otmar Krafl. 2016 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
29
Kratiuk, Krystian. Synod papieża Franciszka / Krystian Kratiuk. 2016 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
30
Leszczyńska, Katarzyna (1977- ).. Płeć w instytucje uwikłana : reprodukowanie wzorców kobiecości i męskości przez świeckie kobiety i świeckich mężczyzn w organizacjach administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymsk 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
31
Maj, Dorota Alicja (1983- ).. Konferencja Kościołów europejskich wobec integracji europejskiej / Dorota Maj. 2016 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
32
Nicolle, David (1944- ).. Rycerz zakonu szpitalników. (1), 1100-1306 / David Nicolle ; ilustracje Christa Hook ; tłumaczyła Katarzyna Mróz-Mazur. 2016 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
33
Paŭloŭskaâ, Ganna Gehryhaŭna. Grodzieńskie kroniki klasztorne XVII i XVIII wieku : formy gatunkowe i aspekty komunikacyjne / Hanna Paulouskaya ; Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. 2016 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
34
Szot, Adam (1967- ).. Słonimska 8 : Dom pachnący chlebem : dzieje Zgromadzenia Braci Sług Maryi Niepokalanej w Białymstoku / Adam Szot. 2016 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
35
Zieliński, Andrzej (1939- ; dziennikarz). Miecz i habit : z dziejów zakonów rycerskich na ziemiach polskich / Andrzej Zieliński. 2016 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
36

Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od XIII do XVI w. / pod redakcją Radosława Biskupa i Andrzeja Radzimińskiego. 2015 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
37

Dzieje opactwa supraskiego / redakcja Radosław Dobrowolski, Mariusz Zemło. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
38
Domżał, Zbigniew. Imię róży inaczej... : ze studiów nad skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile do początków XVI wieku / Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski. 2015 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
39
Komarnicki, Konrad Filip (1992- ).. "Trzecie Przymierze" : obyczajowość krzyżowców a stosunki pomiędzy państwem i Kościołem w świetle postanowień synodu w Nablusie (1120) / Konrad Filip Komarnicki. 2015 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
40
Krahel, Tadeusz (1937- ).. Przez więzienia i obozy do kapłaństwa : wojenne losy alumnów Seminarium Duchownego w Wilnie / Tadeusz Krahel. 2015 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
41

Duchowni na plebanii i w drodze : konteksty codzienności i interpretacje historyczne / pod redakcją Krzysztofa Lewalskiego i Anny Łysiak-Łątkowskiej. 2015 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
42
Pawlikowska-Butterwick, Wioletta. Vilniaus ir Žemaičių katedrų kapitulų statutai / Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Liudas Jovaiša. 2015 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
43
Pietrzykowski, Jan (1954- ).. Towarzystwo Salezjańskie w Polsce w warunkach okupacji 1939-1945 / Jan Pietrzykowski SDB ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
44
Pyka, Jan (1965- ).. Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005) : geneza - przebieg - recepcja / Jan Pyka. 2015 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
45

Acta primae visitationis diocesis vilniensis anno domini 1522 peractae : Vilniaus Kapitulos Archyvo Liber IIb atkūrimas / suadrė, tekstus iš rankraščių parengė, mosklinį įvadą ir paaišk 2015 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
46

Historia Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie / [redakcja Witalij Sidorko, Walery Bykowski]. 2015 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
47

Abp Romuald Jałbrzykowski : w służbie Bogu, ludziom i Ojczyźnie / [redakcja : Adam Szot, Wojciech Łuniewski]. 2015 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
48

Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesiątych XX wieku / pod redakcją Konrada Białeckiego ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Z 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
49

Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII wieku) / red. Dominika Burdzy, Beata Wojciechowska. 2014 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
50
Dola, Kazimierz (1934- ).. Magdalenki w Nysie 1716-1810 / Kazimierz Dola. 2014 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
51
Galar, Anna. W europejskiej wspólnocie cysterskiej : udział cystersów z historycznych ziem polskich w Kapitułach Generalnych w Cîteaux (XII-XVIII w.) / Anna Galar ; redaktorzy tomu Marcin Starzyński, Mac 2014 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
52

Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku / pod red. Jolanty Gwioździk, Rafała Witkowskiego, Andrzeja Marka Wyrwy. 2014 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
53
Horoszko, Ewa. Generalny Dziekanat Wojska Polskiego w zasobie Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej / [aut. Ewa Horoszko, Patrycja Kaczmarska]. 2014 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
54
Imielska, Barbara (1985- ).. Umarłych pogrzebać : zagadnienie pochówku dzieci poronionych lub martwo urodzonych w prawie kanonicznym oraz ustawodawstwie polskim / Barbara Imielska. 2014 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
55
Kaleta, Paweł (1977- ).. Kościelne prawo majątkowe / Paweł Kaleta. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
56
Lorens, Beata (1972- ).. Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743-1780 / Beata Lorens. 2014 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
57
Łukaszewska-Haberkowa, Justyna. Wpływ pierwszego pokolenia polskich jezuitów na życie kulturalne i religijne Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1608 / Justyna Łukaszewska-Haberkowa. 2014 BG( 1/ 1)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
58

Sovereign family / [ed. in chief Andrzej Pastwa]. 2014 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
59
Rutkowski, Piotr (1961- ).. Polscy biskupi jako ojcowie Soboru Watykańskiego II / Piotr Rutkowski. 2014 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
60

Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo : Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej / Red.: Mirosław Sitarz 2014 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
61
Sznarbachowski, Feliks (1876-1931).. Początek i dzieje rzymsko-katolickiej diecezji łucko-żytomierskiej obecnie Łuckiej, w zarysie / Feliks Sznarbachowski. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
62

W małej salce... katechizacja na Białostocczyźnie w okresie PRL / red. Adam Szot. 2014 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
63
Wieczorek, Agnieszka. Misje ludowe Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na terenie Rzeczypospolitej od połowy XVII do początku XIX wieku / Agnieszka Wieczorek. 2014 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
64
Żuk, Stanisław (1902-1983).. "Nie umieram bohatersko, ale żyję w pracy i trudzie" : listy ks. Stanisława Żuka z lat 1944-1983 : wybór źródeł / wstęp, wybór i oprac.: Edyta Chrzanowska, Adam Szot. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
65
Baniak, Józef (1948- ).. Portret księdza w wyobrażeniach i ocenach polskiej młodzieży : studium socjologiczne / Józef Baniak. 2013 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
66

Studia Soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II / pod red. Michała Białkowskiego. 2013 BG( 1/ 0)

27-732.3/.4 Synody. Sobory
67
Bolczyk, Roman. Templariusze fenomenem z mroków średniowiecza / Roman Bolczyk. 2013 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
68

Zarys historii monasteru św. Onufrego w Jabłecznej : (opracowany na podstawie pracy doktorskiej ks. protoprezbitera Serafina Żeleźniakowicza) / [red. Jarosław Charkiewicz ; koncepcja, wybór 2013 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
69
Chomik, Piotr. Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku / Piotr Chomik. 2013 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 1)
WHS( 2/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
70
Ciesielski, Augustyn (1909-1968).. Dziedzictwo Cystersów : prace wybrane / Augustyn Ciesielski, red. t. Marcin Starzyński, Maciej Zdanek ; Opactwo Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile. 2013 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
71
Cieślak, Stanisław (1960- ).. Działalność społeczno-kulturalna jezuitów galicyjskich w stowarzyszeniach katolickich 1856-1914 / Stanisław Cieślak. 2013 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
72

Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Romana Czai i Andrzeja Radzimińskiego ; oprac. Marian Arszyński [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
73
Czekalski, Ryszard (1962- ).. Communication catechesis model / Ryszard Czekalski. 2013 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
74
Darowski, Roman (1935-2017).. Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku : próba syntezy : słownik pisarzy i wykładowców : antologia tekstów / Roman Darowski. 2013 BG( 2/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
75
Dmowski, Rafał (1974- ).. Unitis viribus : diecezja podlaska w II Rzeczypospolitej / Rafał Dmowski ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przy 2013 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
76
Dziwoki, Julia. Kancelaria kurii diecezjalnych Kościoła Rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej / Julia Dziwoki. 2013 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
77

Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim / red. Sławoj Leszek Głódź, Józef Krukowski, Mirosław Sitarz ; [aut. Francesco Coccopalmerio et al.] ; Stowarzyszenie Kanonistów Polskich. 2013 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
78
Grudziński, Andrzej (1976- ).. Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkół katolickich archidiecezji krakowskiej w latach 1945-1956 / Andrzej Grudziński. 2013 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
79
Hołubowicz, Rafał Jan (1978- ).. "Matrimonium non existens" oraz unieważnienie małżeństwa w polskim prawie rodzinnym w świetle przyczyn stwierdzenia nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego /  2013 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
80
Kiwior, Wiesław (1957- ).. Czynności poprzedzające otwarcie dochodzenia w sprawie wyznawcy / Wiesław Kazimierz Kiwior. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
81
Konior, Jan (1961- ).. Historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych w XVII w. : (na przykładzie misji jezuickich) = The history of polish-chinese cultural contacts in XVII century : (jesuit missions examples)/ Jan 2013 BG( 2/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
82
Lempa, Florian (1951- ).. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki w Kościele katolickim / Florian Lempa. 2013 BG( 4/ 0)
BWP( 6/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
83
Łukaszewska-Haberkowa, Justyna. Pierwsze pokolenie polskich jezuitów w świetle biografii i egzaminów / Justyna Łukaszewska-Haberkowa. 2013 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
84
Lâŭšuk, Uladzìmìr Âŭgen’evìč. Jezuici w Grodnie 1622-1700 : ludzie i dzieje kolegium = Iezuity v Grodno v 1622-1700 : lûdi i istoriâ kollegiuma / Włodzimierz Lawszuk. 2013 BG( 2/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
85
Macek, Wiesław Marian (1949- ).. Ewangelizacja Japonii / Wiesław M. Macek. 2013 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
86

Biskup August Hlond i jego diecezja / red. Jerzy Myszor. 2013 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
87

Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim / ed. dok. i wprow. Jerzy Myszor ; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polskie Towarzystwo Historyczne. 2013 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
88

Klasztor dominikański w Toruniu : w 750. rocznicę fundacji / pod red. Piotra Olińskiego, Waldemara Rozynkowskiego, Juliusza Raczkowskiego. 2013 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
89

Marriage covenant - paradigm of encounter of the "de matrimonio" thought of the East and West / [ed. in chief Andrzej Pastwa]. 2013 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
90

Miłość i odpowiedzialność - wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa / pod red. Andrzeja Pastwy, Moniki Gwóźdź. 2013 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
91
Piela, Michał (1958- ).. Książę Kardynał dr Adolf Johannes Bertram jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec (Fuldajskiej Konferencji Biskupów) w latach 1920-1945. Cz. 1, Do końca istnienia Republiki Weima 2013 BG( 1/ 0)

27-7 Organizacja i struktura Kościoła. Hierarchia. Duchowieństwo. Osoby świeckie. Laikat. Ch
92
Plisiecki, Marek. Osoba prawna w prawie wewnętrznym kościołów o regulacji ustawowej / Marek Plisiecki. 2013 BG( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
93
Stawniak, Henryk (1952- ).. Inkardynacja w misji Kościoła w porządku prawnym Kościoła łacińskiego / Henryk Stawniak. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-74 Prawo religijne. Prawo kanoniczne
94

Nowa ewangelizacja - ożywienie wiary / [red. Andrzej Tomko, Grzegorz Sokołowski ; aut. Stanisław Gądecki et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
95
Zając, Marian (1959- ).. Ewaluacja w nauczaniu religii / Marian Zając ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. 2013 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
96

Edukacja w szkołach urszulańskich (XVII-XX wiek) / red. Urszula Borkowska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
97
Daniluk, Mirosław (1936- ).. Sigla : zbiór skrótów nazw instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz innych instytucji z nimi związanych / Mirosław Daniluk. 2012 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony
98
Doktór, Jan (1952- ).. Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648-1792 / Jan Doktór. 2012 BG( 1/ 0)

27-75/-76 Szkolnictwo kościelne. Katecheza. Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne
99
Dola, Kazimierz (1934- ).. Kapucyni w Nysie 1658-1810 / Kazimierz Dola. 2012 BG( 1/ 0)

27-788/-789 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->