Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "27-675" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 43 z 43 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Jaskóła, Piotr (1952- ). Autor Ut sint unum : wprowadzenie do ekumenizmu / Piotr Jaskóła. 2018 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
2
Rosik, Mariusz (1968- ).. Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.) : na rozdrożu / Mariusz Rosik. 2016 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
3
Muszyński, Henryk Józef (1933- ).. Początek wspólnej drogi : dialog katolicko-żydowski w Polsce w latach 1986-1994 / Henryk J. Muszyński. 2015 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
4

Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny : historia początków oraz wczesnego rozwoju / Hershel Shanks red. ; Waldemar Chrostowski przekł. 2013 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
5

Ekumenizm duchowy - duchowość pojednania / red. Rajmund Porada ; [Marek Chmielewski et al.]. 2012 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
6

Człowiek dialogu : księga pamiątkowa dedykowana księdzu arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi z okazji 80. rocznicy urodzin, 55. rocznicy święceń kapłańskich oraz 35. rocznicy święceń bisk 2012 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
7
Składanowski, Marcin (1979- ).. Tożsamość wyznaniowa : studium ekumeniczne / Marcin Składanowski. 2012 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
8

Niech słowa religii będą zawsze słowami pokoju : materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 6-7 listopada 2009 roku / pod red. Jerzego Bagrowicza ; Kuria Diecezjalna w Toruniu 2010 BG( 2/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
9
Jaskóła, Piotr (1952- ).. Podstawy ekumenizmu / Piotr Jaskóła. 2010 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
10

Drogi pojednania w Europie : z naukowej współpracy uniwersytetów w Lwowie, Opolu i Moskwie = Chemins de réconciliation en Europe : dans la coopération et le dialogue entre les représentants 2010 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
11
Chrostowski, Waldemar (1951- ).. Kościół, Żydzi, Polska / z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają : Grzegorz Górny i Rafał Tichy. 2009 BG( 2/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
12
Nossol, Alfons (1932- ).. Jedność kościoła i Europy / Alfons Nossol ; red.: Piotr Jaskóła, Joachim Kobienia. 2009 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
13

Religia i kultury : odwaga nowego dialogu : materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 9-10 listopada 2007 roku / pod red. Jerzego Bagrowicza ; Kuria Diecezjalna w Toruniu [et al. 2008 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
14
Dąbrowska-Macura, Wiesława. Wspólnota - klucz do jedności : Kościół jako koinonia według dokumentów końcowych z dialogu katolicko-zielonoświątkowego / Wiesława Dąbrowska-Macura. 2008 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
15

Pontyfikat ekumenicznej nadziei : z Janem Pawłem II na drogach ekumenii / red. Zygfryd Glaeser. 2008 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
16

Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce / pod red. Grzegorza Ignatowskiego. 2008 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
17
Kostorz, Jerzy (1968- ).. Ekumeniczny wymiar posoborowej katechezy w Polsce / Jerzy Kostorz. 2007 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
18
Krajewski, Stanisław (1950- ).. Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła / Stanisław Krajewski. 2007 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
19

Chrześcijaństwo a jedność Europy / red. Eugeniusz Cyran, Andrzej Czaja, Piotr Gutowski ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II]. 2006 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
20
Pałka, Damian. Kościół katolicki wobec Żydów w Polsce międzywojennej / Damian Pałka. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
21

Chrystus światłem ekumenii : w drodze na trzecie europejskie zgromadzenie ekumeniczne w Sibiu / red. Rajmund Porada. 2006 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
22
Sakowicz, Eugeniusz (1958- ).. Pryncypia dialogu Kościoła katolickiego z religiami Dalekiego Wschodu i Indii w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II oraz dokumentów posoborowych / Eugeniusz Sakowicz. 2006 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
23
Ibn-Al-Munağğim (816-888).. Korespondencja między chrześcijaninem a muzułmaninem / przekł. Janusz Alfred Szymańczyk. 2005 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
24
Czajkowski, Michał (1934- ).. Żydzi i chrześcijanie - wspólne dziedzictwo wiary / Michał Czajkowski, Mirosław Mróz. 2004 BG( 2/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
25
Jaskóła, Piotr (1952- ).. Zagadnienia ekumeniczne / Piotr Jaskóła. 2004 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
26
Kijas, Zdzisław (1960- ).. Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm / Zdzisław Józef Kijas. 2004 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
27

Ekumeniczna odpowiedzialność na początku trzeciego tysiąclecia / red. tomu Leonard Górka, Sławomir Pawłowski. 2003 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
28

Bliżej wspólnoty : katolicy i luteranie w dialogu 1965-2000 / red., wprow. i tł. tekstów Karol Karski, Stanisław Celestyn Napiórkowski. 2003 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
29

Dialog chrześcijańsko-żydowski : antologia tekstów / zebrała i oprac. Helen P. Fry ; przekł. Ewa Dargiewicz, Anna Kuśmirek. 2003 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
30
Budniak, Józef (1952- ).. Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego : studium historyczno-pastoralne / Józef Budniak. 2002 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
31

"Kościoły siostrzane" w dialogu / red. Zygfryd Glaeser. 2002 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
32
Horoszewicz, Michał (1922-2012).. Przez dwa millenia do rzymskiej synagogi : szkice o ewolucji postawy Kościoła katolickiego wobec Żydów i judaizmu / Michał Horoszewicz. 2001 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
33
Vercruysse, Jos E. (1931- ).. Wprowadzenie do teologii ekumenicznej / Jos E. Vercruysse ; przekł. Mieczysław Stebart. 2001 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
34
Zembrzuski, Zbigniew (1964- ).. Ekumenizm w Warszawie : studium historyczno-teologiczne / Zbigniew Zembrzuski. 2001 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
35
Nossol, Alfons (1932- ).. Ekumenizm jako imperatyw chrześcijańskiego sumienia : przez dialog i pojednanie ku ekumenicznej jedności / Alfons Nossol ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. Instytut Ekumenizmu i Bada 2000 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
36
Porada, Rajmund (1969- ).. Kościół w dziele usprawiedliwienia : ekumeniczno-dogmatyczne studium dokumentów dialogu katolicko-luterańskiego na forum światowym / Rajmund Porada ; Uniwersytet Opolski - Wydział Teologicz 2000 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
37
Belejkanič, Imrich (1953- ).. Unionizmus ako ekleziologický problém / Imrich Belejkanič. 1999 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
38
Hryniewicz, Wacław (1936-2020).. Na drogach pojednania : medytacje ekumeniczne / Wacław Hryniewicz. 1998 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
39

Ku chrześcijaństwu jutra : wprowadzenie do ekumenizmu / pod red. Wacława Hryniewicza, Jana Sergiusza Gajka, Stanisława Józefa Kozy. 1997 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
40

Colloquium Charitativum Secundum : materiały konferencji międzynarodowej zorganizowanej w Toruniu 13-15 października 1995 r. w 350 rocznicę "Rozmowy Braterskiej" / pod red. Kazimierza Maliszew 1996 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
41
Górka, Leonard (1936- ).. Kościoły czy Kościół : wybrane zagadnienia z ekumenizmu / Leonard Górka, Stanisław Celestyn Napiórkowski. 1995 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
42

Nauka, Kościół, Ekumenizm : studia ofiarowane księdzu Bogdanowi Trandzie / pod red. Karola Karskiego. 1994 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski
43
Wolanin, Adam (1945- ). Autor Dialog chrześcijaństwa z innymi religiami / Adam Wolanin SJ. 1993 BG( 1/ 0)

27-675 Ekumenizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego