Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "27-5" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 119 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego / pod redakcją naukową Andrzeja M. Wyrwy ; Muzeum Pierwszych Piast 2016 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
2
Bazyli (archimandryta ; 1936- ).. Hymn wejścia : elementy doświadczenia liturgicznego sakramentu jedności w Prawosławiu / Bazyli (Gondikakis) ; [tłumaczenie i komentarz Marek Ławreszuk]. 2015 BG( 3/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
3
Gorczyca, Andrzej J. Kult obrazu Jezusa Miłosiernego w Narodowym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Stockbridge (USA) / Andrzej J. Gorczyca ; [recenzenci: Piotr Jaskóła, Andrzej Witko]. 2015 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
4
Kołyszko, Marek. Wizerunki podwójnego krzyża w kulturze Polski / Marek Kołyszko. 2015 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
5
Kubiak, Anna (1962- ).. Pogrzeby to nasze życie / Anna E. Kubiak. 2015 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
6
Matwiejczuk, Paweł (1976- ).. Spowiedź : jej historia w świetle Ksiąg wyznaniowych Kościoła Luterańskiego / Paweł Matwiejczuk ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2015 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
7

Subotnik ili pominnik monasteru supraskiego / do druku przygotował i wstępem opatrzył Antoni Mironowicz. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
8
Potoczny, Mateusz. Consacrare un luogo a Dio : il rito della dedicazione di una chiesa secondo la tradizione bizantina e latina / Mateusz Potoczny ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2015 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
9
Sobeczko, Helmut Jan (1939- ).. Servitium liturgiae : wybór artykułów. T. 2, Księga wydana z okazji 75. rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej ks. profesora Helmuta Jana Sobeczki / Helmut Jan Sobeczko ; redak 2015 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
10
Urbański, Stanisław (1947- ).. Mistyka przeżyciowa kobiet / Stanisław Urbański. 2015 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
11

Wykład obrzędów kościelnych na święta całego roku / Instytut Badań Kościelnych w Łucku. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
12

Blaski i cienie reformy liturgicznej : 50 lat soborowej Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium / praca zbior. pod red. Stanisława Araszczuka. 2014 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
13
Hergesel, Tomasz (1943- ).. Siedem sakramentów świętych / Tomasz Hergesel, Zofia Jarząbek. 2014 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
14
Ławreszuk, Marek (1979- ).. Sakrament małżeństwa : liturgiczna symbolika i znaczenie sakramentu małżeństwa w Kościele prawosławnym / Marek Ławreszuk. 2014 BG( 3/ 1)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
15

Itinera clericorum : kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych / pod redakcją Danuty Quirini-Popławskiej i Łukasza Burkiewicza. 2014 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
16

Camino Polaco : teologia - sztuka - historia - teraźniejszość. T. 1 / pod red. Piotra Roszaka i Waldemara Rozynkowskiego. 2014 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
17
Hochleitner, Janusz (1966-2018).. Warmińskie łosiery : studium lokalnego pielgrzymowania / Janusz Hochleitner. 2013 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
18
Jaskóła, Piotr (1952- ).. Problem małżeństwa w relacjach ewangelicko-rzymskokatolickich : historia i perspektywy nowych rozwiązań / Piotr Jaskóła. 2013 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
19
Kołodziej, Marcin (1981- ).. Zgromadzenie liturgiczne jako rzeczywistość teologiczno-kanoniczna w ministerialnym posługiwaniu Kościoła / Marcin Kołodziej ; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. 2012 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
20
Kracik, Jan (1941-2014).. Staropolskie spory o kult obrazów / Jan Kracik. 2012 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
21

Między liturgiką a performatyką. 1, Rekonesans / red. Erwin Mateja, Zbigniew W. Solski ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2012 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
22

Sanctissima Trinitas et musica : plana, figurata atque instrumentalis / red.: Stanisław Dąbek [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
23
Evdokimov, Paul (1901-1970).. Życie duchowe w mieście / Paul Evdokimov ; przeł. Maria Żurowska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
24

Sakrament pokuty wobec problemów współczesności / red. Konrad Glombik. 2011 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
25
Janczewski, Zbigniew (ksiądz). Ważność sprawowania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego uzdrowienia i święceń w porządku prawnym Kościoła katolickiego / Zbigniew Janczewski. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
26

Początki kultu relikwii na Zachodzie / pod red. Roberta Wiśniewskiego ; z jęz. łac. przeł. i opatrzyli przypisami: Przemysław Nehring [et al.] ; wstępem opatrzył Robert Wiśniewski. 2011 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
27
Szymborski, Wiktor (1981- ).. Odpusty w Polsce średniowiecznej / Wiktor Szymborski. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
28

"Tam wstępują pokolenia..." (Ps 122, 4) : w poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej / red. Stanisław Urbański, Ewa Krawiecka, Włodzimierz Gałązka. 2011 BG( 2/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
29

Słowo Boże w liturgii : obecność - celebracja - aktualizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Araszczuka. 2010 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
30
Grześkowiak, Jerzy (1940- ).. "Tajemnica to jest wielka" : sakramentalne przymierze małżeńskie / Jerzy Grześkowiak. 2010 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
31

Kapłan - świadek miłości Boga do człowieka / praca zbior. pod red. Jacka Kicińskiego. 2010 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
32
Konecki, Krzysztof (1950- ).. Rok liturgiczny i Kalendarz w reformie Soboru Watykańskiego II : kwestie redakcyjne / Krzysztof Konecki. 2010 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
33
Łysiak, Wojciech. Święta przestrzeń : o pielgrzymkach, pielgrzymowaniu, miejscach pielgrzymkowych i pobożności ludowej w dawnym Księstwie Pomorskim / Wojciech Łysiak. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
34

Duchowość chrześcijańska. [T. 1], Początki do XII wieku / red. Bernard McGinn, John Meyendorff, Jean Leclercq ; przekł. Piotr Blumczyński, Sławomir Patlewicz. 2010 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
35
Rogowski, Roman Eugeniusz (1936- ).. Wierność Chrystusa - wierność kapłana : wykład wygłoszony podczas XXXIX Wrocławskich Dni Duszpasterskich 27 i 28 sierpnia 2009 roku / Roman Rogowski. 2010 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
36

Liturgie in kulturellen Kontexten : Messbuchreform als Thema der Liturgiewissenschaft = Liturgia w kontekstach kulturowych : reforma mszału jako temat w nauce o liturgii / red.: Benedikt Kraneman 2010 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
37
Sobeczko, Helmut Jan (1939- ).. Bogactwo tradycji liturgicznej kościoła wrocławskiego : wykład inauguracyjny wygłoszony podczas uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego 2009/2010 na Papieskim Wydziale Teologicznym we W 2010 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
38
Uspenskij, Boris Andreevič (1937- ). Autor Krzyż i koło : z historii symboliki chrześcijańskiej / Boris Uspienski ; przekład i przedmowa Bogusław Żyłko. 2010 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
39
Zagrodzki, Wojciech (1961- ).. Rozwiedzeni są w Kościele / Wojciech Zagrodzki ; przy współpr. Alicji Furmanik i Edmunda Kowalskiego. 2010 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
40
Antonio Rosmini Serbati (błogosławiony ; 1797-1855). Reguły doskonałości chrześcijańskiej / Antonio Rosmini ; przekł. i wprow. Paweł Borkowski ; przedm. do wyd. pol. Umberto Muratore. 2009 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
41
Bartoś, Tadeusz (1967- ).. W poszukiwaniu mistrzów życia : rozmowy o duchowości / Tadeusz Bartoś, Wojciech Eichelberger, Wojciech Szczawiński. 2009 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
42
Liutikas, Darius (1977- ).. Piligrimystė : vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėse : monografija / Darius Liutikas ; Socialinių tyrimų institutas. 2009 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
43

Wezwani do nawrócenia : z teologii pokuty i pojednania : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Helmutowi Sobeczce z okazji 70. rocznicy urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej 2009 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
44
McGinn, Bernard (1937- ).. Fundamenty mistyki (do V wieku) : obecność Boga, historia mistyki zachodniochrześcijańskiej / Bernard McGinn ; przekł. Tomasz Dekert. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
45
Merton, Thomas (1915-1968).. W stronę jedności : dzienniki i pisma z Alaski / Thomas Merton ; tł.: Andrzej Wojtasik, Piotr Ducher. 2009 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
46
Merton, Thomas (1915-1968).. Księga godzin / Thomas Merton ; pomysł i oprac. Kathleen Deignan ; słowo wstępne James Finley ; przekł. Tomasz Dzikowski. 2009 BG( 2/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
47
Słomka, Jan (1959- ).. Wczesnochrześcijańskie nazwy chrztu / Jan Słomka. 2009 BG( 2/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
48

Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 1945-1989 : wybór dokumentów / wstęp i red. Władysław Piotr Wlaźlak, Andrzej Sznajder ; wybór i oprac. Władysław Piotr Wlaźlak [et al.] ; Instytut Pam 2009 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
49
Decyk, Jan (1945-2016).. Chrystus nadzieją wierzących : modlitwy za zmarłych w preces Nieszporów na każdy dzień / Jan Decyk. 2008 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
50

Rozarìj u žittì èpiskopa Adol’fa-Petra Šel’onžeka / oprac. Sabìna-Ìrina Gumkovs’ka ta Benìamìna-El’žbeta Karvovs’ka. 2008 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
51

Mirabile Laudis Canticum : Liturgia Godzin: dzieje i teologia : księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Stefanowi Cichemu biskupowi legnickiemu, przewodniczącemu Komisji do Spraw Kultu 2008 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
52
Sojka, Agnieszka. Człowiek i Bóg w pieśni : studium antropologiczno-pedagogiczne / Agnieszka Sojka. 2008 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
53

W pokornej służbie prawdzie i miłości : księga pamiątkowa ku Czci Ojca Profesora Pawła Placyda Ogórka OCD w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Stanisław Urbański [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
54

Gorzkie żale przybywajcie... : studia i szkice w 300-lecie powstania nabożeństwa Gorzkich żalów / red. Stanisław Urbański, Janusz Śmigiera. 2008 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
55
Wiśniewski, Piotr (1972- ).. Śpiewy Mandatum w polskich drukach muzyczno-liturgicznych XVII wieku / Piotr Wiśniewski. 2008 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
56
Zalewska, Dorota. Reforma liturgii? : Służba Boża w myśli teologicznej Josepha Ratzingera / Dorota Zalewska. 2008 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
57

Oktoih, sirêč osmoglasnik, malyj, obderžaj Voskresnu službu osmi glasov / [red. Jarosław Charkiewicz]. 2007 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
58
Chryssavgis, John (1958- ).. W sercu pustyni : duchowość Ojców i Matek Pustyni / John Chryssavgis ; przedm. Benedicta Ward ; przekł. Marek Chojnacki. 2007 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
59
Evdokimov, Paul (1901-1970).. Sakrament miłości : tajemnica małżeństwa w świetle tradycji prawosławnej / Paul Evdokimov ; przeł. Maria Żurowska. 2007 BG( 1/ 1)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
60
Glaeser, Zygfryd (1963- ).. Eucharystia w dialogu : wokół bilateralnych uzgodnień doktrynalnych Kościoła prawosławnego na temat Eucharystii / Zygfryd Glaeser. 2007 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
61
Głód, Franciszek (1939- ).. Religijność nupturientów : przygotowanie do małżeństwa priorytetem duszpasterstwa rodzin / Franciszek Głód. 2007 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
62
Kucharski, Bartłomiej Józef (1966- ).. Kobiety Bożego Miłosierdzia / Bartłomiej Kucharski. 2007 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
63
Nowicka, Urszula (1978- ).. Szafarz sakramentu małżeństwa : studium historyczno-prawne / Urszula Nowicka ; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. 2007 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
64
Pastwa, Andrzej (1960- ).. Istotne elementy małżeństwa : w nurcie odnowy personalistycznej / Andrzej Pastwa. 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
65

Wrocławskie Święto Eucharystii : pamięć Kongresu w refleksji teologów : praca zbiorowa / pod red. Józefa Patera. 2007 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
66
Siemieniewski, Andrzej Henryk (1957- ).. Nowe narodzenie w dawnych wiekach Kościoła : "Przez wodę i krew" (1 J 5,6) / Andrzej Siemieniewski. 2007 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
67

Modlitwa i miłosierdzie : w Enarrationes in psalmos św. Augustyna / red. Andrzej Uciecha. 2007 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
68
Hortulus animae (pol. ; fragment) (Raj duszny) = Hortulus animae polonice : (Kraków, Florian Ungler i Wolfgang Lern, 1513). 8º. 2006 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
69
Kongres Eucharystyczny Archidiecezji Białostockiej (1 ; 2005 ; Białystok). Miłość - życie - komunia : materiały z I Kongresu Eucharystycznego Archidiecezji Białostockiej / pod red. Radosława Kimszy. 2006 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
70
Leśniewski, Krzysztof (1960- ).. "Nie potrzebują lekarza zdrowi..." : hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka / Krzysztof Leśniewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. 2006 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
71
Malkov, Petr Ûr’evič. Vvedenie v liturgičeskoe predanie : tainstva pravoslavnoj cerkvi / P. Û. Malkov. 2006 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
72
Mateja, Erwin (1958- ).. Śląski kalendarz liturgiczny świętych : geneza i rozwój do czasu reformy papieża Piusa X / Erwin Mateja ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2006 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
73
Sondej, Czesława Margarita (1937- ).. Modlitwa dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach edukacji / Czesława Margarita Sondej, Beata Wawrzkiewicz. 2006 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
74
Franik, Józef. Liturgia wobec wyzwań współczesności : problematyka odnowy liturgii w Kościele holenderskim / Józef Franik. 2005 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
75
Piegsa, Joachim (1930- ).. Małżeństwo sakramentem - rodzina kościołem domowym / Joachim Piegsa ; [tł. pol. Stanisław Frącz]. 2005 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
76

Liturgia w świecie widowisk / red. Helmut Jan Sobeczko, Zbigniew Solski ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny 2005 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
77

Modlitwy eucharystyczne Mszału Rzymskiego : dzieje - teologia - liturgia / red. Helmut Jan Sobeczko ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2005 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
78

Misterium Eucharystii : wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2005 / red. Marcin Worbs. 2005 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
79
Bober, Stanisław (1938- ).. Kult św. Idziego w Polsce w świetle wezwań kościołów / Stanisław Bober ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2004 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
80
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936).. Heretycy / G. K. Chesterton ; przeł. Jaga Rydzewska. 2004 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
81
Janczewski, Zbigniew (ksiądz). Ustanawianie szafarzy sakramentów świętych w kościele łacińskim i kościołach wschodnich / Zbigniew Janczewski. 2004 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
82
Sobeczko, Helmut Jan (1939- ).. Servitium liturgiae : wybór artykułów / Helmut Jan Sobeczko ; red. Erwin Mateja, Rudolf Pierskała, Marcin Worbs ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2004 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
83
Wojtasik, Katarzyna Maria. Modlitwa a osobowość / Katarzyna Maria Wojtasik. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
84
Decyk, Jan (1945-2016).. Eschata w Oficjum za zmarłych Liturgii Godzin / Jan Decyk. 2003 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
85
Szewczyk, Leszek. Recepcja liturgicznego wymiaru homilii : studium homiletyczne na podstawie badań kaznodziejstwa kapłanów archidiecezji katowickiej w latach 1972-1999 / Leszek Szewczyk. 2003 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
86

Szukanie Boga : wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2003 / red. Marcin Worbs. 2003 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
87

Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie Środkowo-Wschodniej / pod red. Ryszarda Knapińskiego. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
88
Kopeć, Wojciech (1957- ).. Eucharystia sakramentem braterstwa / Wojciech Kopeć. 2002 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
89
Ogórek, Paweł Placyd (1938- ).. Mistyka chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu / Paweł Placyd Ogórek. 2002 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
90
Prątnicka, Wanda (1948- ).. Opętani przez duchy : [egzorcyzmy w XXI stuleciu] / Wanda Prątnicka. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
91
Reroń, Tadeusz (1950- ).. Sakrament pokuty w dobie Soboru Trydenckiego : studium historyczno-moralne / Tadeusz Reroń. 2002 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
92
Ruiz Jurado, Manuel (1930- ).. Rozeznawanie duchowe : teologia, historia, praktyka / Manuel Ruiz Jurado ; przekł.: Krzysztof Homa. 2002 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
93

Duchowość osób powołanych / red. Stanisław Urbański, Marek Szymula. 2002 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
94
Wolnik, Franciszek (1953- ).. Liturgia śląskich cystersów w średniowieczu / Franciszek Wolnik. 2002 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
95

Chrzest na nowo odczytany / red. Jan Decyk. 2001 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
96
Kłoczowski, Jan Andrzej (1937- ).. Drogi człowieka mistycznego / Jan Andrzej Kłoczowski. 2001 BG( 2/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
97

Niedziela w społeczeństwie pluralistycznym / red. Erwin Mateja, Rudolf Pierskała ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2001 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
98
Kormaník, Peter (1945- ). Pravoslávna liturgia T. 2 / Peter Kormaník. 2000 BG( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe
99
Tunkiewicz, Michał (1958- ).. Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży : aspekt teologiczno-pastoralny / Michał Tunkiewicz. 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-5 Kult i ceremonie. Liturgia. Modlitwa. Sakramenty. Pielgrzymki. Życie duchowe

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->