Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "27-46/-48" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 90 z 90 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bednarski, Damian (1975- ). Autor Biskup Józef Gawlina jako opiekun Polaków na emigracji / Damian Bednarski. 2019 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
2
Bizior-Ociepa, Renata. Autor Kazanie jako wspólnototwórczy gatunek wypowiedzi w drugiej połowie XIX wieku / Renata Bizior ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
3

Kazanie a literatura : dawniej i dzisiaj / pod redakcją Jerzego Sikory i Jakuba Jurkowskiego. 2017 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
4
Bednarek, Antoni (1948- ).. Sztuka kaznodziejska : od romantyzmu po okres międzywojenny z rekomendacji historyka literatury / Antoni Bednarek. 2015 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
5

Wiara, chrzest, apostolstwo / redakcja naukowa: Marian Kowalczyk SAC, Krzysztof Marcyński SAC, Mirosław Mejzner SAC. 2015 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
6

Kaznodziejstwo średniowieczne - Polska na tle Europy : teksty, atrybucje, audytorium / red. Krzysztof Bracha ; współpr. Andrzej Dąbrówka ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Polskie To 2014 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
7
Lasota, Marek (1960- ).. Wojtyła na podsłuchu / Marek Lasota. 2014 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
8

Media w duszpasterstwie / red. nauk. Monika Przybysz, Tomasz Wielebski. 2014 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
9

Konsekwencje wiary : wykłady otwarte zorganizowane w okresie wielkiego postu 2014 / red. Marcin Worbs. 2014 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
10
Kwosek, Jacek. Kategoria miłosierdzia w kazaniach księdza Piotra Skargi / Jacek Kwosek. 2013 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
11
Szełomow, Aleksander. Duszpasterstwo prawosławne w Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2012 / Aleksander Szełomow. 2013 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
12
Zarembski, Zbigniew (1966- ).. Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II : studium teologicznopastoralne / Zbigniew Zarembski. 2013 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
13

Osoba po obu stronach krat / red. Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth, Jarosław Storoniak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Katedra Personalizmu Chrześcijańskie 2012 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
14

Rzecz o dziele Piotra Skargi SJ : słowo o duchowości, patriotyzmie i wychowaniu / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna, Marzena Chrost. 2012 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
15
Necel, Wojciech (1952- ).. Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa / Wojciech Necel. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
16

Pastoralne aspekty działalności kościołów lokalnych na ziemiach polskich od Vaticanum I do Vaticanum II / pod red. Adama Podolskiego, Stanisława Nabywańca. 2012 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
17
Sikora, Jerzy (1959- ).. Twórczość kaznodziejska ks. Józefa Tischnera : studium literacko-homiletyczne / Jerzy Sikora. 2012 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
18
Lewandowski, Tadeusz (1953- ).. Odnowa kaznodziejstwa polskiego w twórczości homiletów włocławskich XX wieku : od teorii wymowy kościelnej do teorii kaznodziejstwa / Tadeusz Lewandowski. 2011 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
19

"Oaza wolności" : duszpasterstwa akademickie w latach siedemdziesiątych XX w. : materiały pokonferencyjne / pod red. Marty Marcinkiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
20

Współczesna katecheza : kryzysy i nadzieja / red. Radosław Chałupniak ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2010 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
21
Landwójtowicz, Paweł. Duszpasterskie poradnictwo małżeńskie w Polsce : studium pastoralne / Paweł Landwójtowicz. 2010 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
22
Przybyłowski, Jan (1958- ).. Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej : studium teologicznopastoralne / Jan Kazimierz Przybyłowski. 2010 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
23
Włosiński, Marian (1945-2016).. Edukacja i humanizacja = Výchova a humanizácia / Marian Włosiński ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. 2010 BG( 2/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
24
Wyszyński, Stefan (1901-1981).. In principio erat... : przemówienia i listy pasterskie / Stefan Wyszyński ; słowo wstępne Józef Glemp ; red. Andrzej F. Dziuba ; Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardy 2010 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
25
Gałwiaczek, Tomasz (1973- ).. Kształtowanie mentalności chrześcijanina w świetle kazań dominikańskich czasów saskich / Tomasz Gałwiaczek. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
26

Illum oportet crescere : księga pamiątkowa dla uczczenia Kardynała Zenona Grocholewskiego / pod red. Waldemara Irka, Grzegorza Sokołowskiego. 2009 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
27
Kajsiewicz, Hieronim (1812-1873).. O duchu rewolucyjnym : wybór pism / Hieronim Kajsiewicz ; wstępem opatrzył Bogdan Szlachta. 2009 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
28
Orczyk, Adam (1964- ).. Wokół natury, koncepcji i treści katechezy : zarys katechetyki fundamentalnej i materialnej / Adam Orczyk. 2009 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
29
Werra, Zbigniew. Działalność duszpasterska w 2. Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. Władysława Andersa 1941-1947 / Zbigniew Werra. 2009 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
30
Wyszyński, Stefan (1901-1981).. Czego potrzeba Ci, młodzieży : przemówienia i homilie wygłoszone na Jasnej Górze / Stefan Wyszyński ; słowo wstępne Józef Glemp ; red. Andrzej F. Dziuba ; Ośrodek Dokumentacji i Studiów 2009 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
31
Żurek, Jacek (1971- ).. Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956 / Jacek Żurek ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2009 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
32
Związek, Jan (1937- ).. Rzeczywistość historyczna w kazaniach / Jan Związek ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2009 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
33
Czaplicki, Bronisław (1953- ).. Katolicka działalność dobroczynna w Rosji w latach 1860-1918 / Bronisław Czaplicki. 2008 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
34

Contiones Lituanicae : XVIII a. pradžios pamokslai / tekstą pareng., koment., įvadinį straipsnį parašė Juozas Karaciejus ; Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas. 2008 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
35
Mijakowski, Jacek (1597-1647).. Kokosz panom krakowianom w kazaniu za kolędę dana / Jacek Mijakowski ; oprac. Roman Mazurkiewicz ; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 2008 BG( 3/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
36
Sikora, Jerzy (1959- ).. Od słowa do słowa : literackość współczesnych kazań / Jerzy Sikora. 2008 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
37
Wyszyński, Stefan (1901-1981).. Patrzcie ku przyszłości : przemówienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w domu arcybiskupów warszawskich oraz innych kościołach Stolicy do studentów / Stefan Wyszyński ; red. Andrzej F. Dz 2008 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
38

Tavo žodis yra tiesa : kun. Aleksandro Balčiausko pamokslai / Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija ; [sudarytoja Aleksandra Balčiauskienė]. 2007 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
39
Bracha, Krzysztof (1959- ).. Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza : Sermones dominicales et festivales z tzw. kolekcji Piotra z Miłosławia / Krzysztof Bracha. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
40
Dudek, Antoni Kazimierz (1949- ).. Osobno, a jednak razem / Antoni Kazimierz Dudek. 2007 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
41
Puchała, Stanisław (1948- ).. Duszpasterstwo akademickie w diecezji katowickiej w latach 1947-1992 / Stanisław Puchała. 2007 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
42

50 lat kapłańskiej służby / red. t. Jarosław Sokołowski. 2007 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
43

Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
44
Tyszkiewicz, Teresa. Archipelag śladów Boga / Teresa Tyszkiewicz ; [przekł. częśc. w jęz. ukr. Władysława Krynicka]. 2007 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
45

Katecheza parafialna - reaktywacja : duszpasterstwo katechetyczne w parafii / red. Radosław Chałupniak, Jan Kochel, Jerzy Kostorz ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2006 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
46

Profilaktyczny wymiar duszpasterskiej troski Kościoła : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Katedrę Teologii Pastoralnej i Duszpasterstwa Rodzin Wydziału Teologicznego Uniwers 2006 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
47
Gocłowski, Tadeusz (1931-2016).. W trosce o tożsamość Ojczyzny / Tadeusz Gocłowski ; wstęp, oprac. i przygot. do dr. Robert Kaczorowski. 2006 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
48
Gogacz, Mieczysław (1926- ).. Życie społeczne w duchu Ewangelii : o nauczaniu społecznym Kościoła / z Mieczysławem Gogaczem rozmawia Stanisław Krajski ; przedm. napisał Tadeusz Klimski ; do dr. przygot. Artur Andrzejuk 2006 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
49
Kogut, Mieczysław Michał (1955- ).. Duszpasterstwo parafialne w archiprezbiteracie Kąty Wrocławskie w latach 1738-1945 / Mieczysław Kogut. 2006 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
50
Pawlik, Stanisław (ksiądz). Posługa charytatywna Kościoła w uchwałach polskich synodów po Soborze Watykańskim II : (studium prawno-historyczne) / Stanisław Pawlik. 2006 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
51
Pelczarski, Kazimierz (1963- ).. Działalność wychowawcza o. Mariana Pirożyńskiego (1899-1964) / Kazimierz Pelczarski. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
52
Płoski, Tadeusz (1956-2010).. Zostań z nami, Panie : nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 30 X 2004 - 4 VI 2006. [1] / Tadeusz Płoski ; [red. Zbigniew Kępa ; Kuria Polowa Wojska Polskiego]. 2006 BG( 2/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
53

Język religii : konstrukcje i dekonstrukcje / pod red. i ze wstępem Lucyny Rożek, przy współpr. Agnieszki Czajkowskiej. 2006 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
54

Caritas w globalnej wiosce / red. nauk. Marek Łuczak, Arkadiusz Wuwer. 2006 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
55
Charkiewicz, Jarosław (1964- ).. Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej "Eleos" 1996-2006 : (monografia) / Jarosław Charkiewicz. 2005 BG( 2/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
56

W służbie Bogu i ludziom : ks. Czesław Jakub Domel (1932-2004) / red. tomu Wojciech Guzewicz. 2005 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
57
Krok, Dariusz (1969- ).. Perswazja w przekazie religijno-moralnym / Dariusz Krok. 2005 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
58
Olszewski, Mieczysław (1943- ).. Duszpasterstwo parafialne : w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski 1967-2000 : studium teologicznopastoralne / Mieczysław Olszewski. 2005 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
59

Kościół w świecie : 40-lecie "Gaudium et Spes" : z naukowej współpracy wydziałów teologicznych uniwersytetów Moguncji i Opola = Die Kirche in der Welt : 40 Jahre "Gaudium et spes" : aus d 2005 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
60
Kożuch, Mieczysław (1948- ).. Antropologiczne podstawy i przebieg kolokwiów wzrostu / Mieczysław Kożuch. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
61
Landwójtowicz, Paweł. Samotne macierzyństwo : studium pastoralne / Paweł Landwójtowicz. 2004 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
62
Kościelny, Robert (1962- ).. Rzeczpospolita Oskarżanych Narodów / Robert Kościelny. 2003 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
63

Status naukowy teologii pastoralnej : materiały z sympozjum polskich pastoralistów, Nysa 8-9 października 2001 r. / red. Józef Mikołajec. 2003 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
64
Przymuszała, Lidia. Struktura i pragmatyka "Postylli" Samuela Dambrowskiego / Lidia Przymuszała. 2003 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
65
Włosiński, Marian (1945-2016).. Polskiej szkole / Marian Włosiński. 2003 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
66
Wolicki, Marian (1941- ).. Logoterapia w praktyce pastoralnej / Marian Wolicki. 2003 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
67

Ks. Antoni Boszko (1942-2001) / zebr. materiałów, przygot. do druku oraz red. Józef M. Dołęga [et al.]. 2002 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
68
Śliwowska, Bożena. Wzgórze naszej Nadziei / Bożena Śliwowska. 2002 BG( 2/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
69

Kapelani wrześniowi : służba duszpasterska w Wojsku Polskim w 1939 r. : dokumenty, relacje, opracowania / pod red. Wiesława Jana Wysockiego ; [ teksty, wybór i oprac. Wiktor Krzysztof Cygan e 2001 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
70
Eckhart, Johannes (około 1260-1327?). Myśli i rozważania / Mistrz Eckhart ; przeł. i wyboru dokonał Wiesław Szymona. 2001 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
71
Peregryn z Opola (około 1260-po 1333). Kazania "de tempore" i "de sanctis" / Peregryn z Opola ; red. nauk. Jerzy Wolny ; [przekł. z jęz. łac. Julia Mrukówna]. 2001 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
72
Skrzyniarz, Ryszard (1964- ).. Kazania Świętokrzyskie : przepowiadanie w XIII wieku / Ryszard Skrzyniarz ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski]. 2001 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
73

Mikalojaus Daukšos 1599 metu Postile ir jos šaltiniai / leidima parenge Jonas Palionis. 2000 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
74
Mikołajec, Józef. Posługa teologów świeckich w kościele w Polsce : studium pastoralne / Józef Mikołajec. 2000 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
75
Tischner, Józef (1931-2000).. Miłość nas rozumie : rok liturgiczny z księdzem Tischnerem / Józef Tischner ; wybór i oprac. Wojciech Bonowicz. 2000 BG( 2/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
76

Charitas : miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczpospolitej XVI-XVIII wieku / pod red. Urszuli Augustyniak i Andrzeja K 1999 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
77

Polonia w Austrii : z dziejów duszpasterstwa i pracy społecznej / pod red. Edwarda Walewandra. 1998 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
78

Jan Paweł II i cierpienie / [teksty oprac. Fiorenzo Angelini, José Luis Redrado, Felice Ruffini ; przekł. z jęz. wł. Tadeusz Wojda, Jan Kupka ; zdj. Arturo Mari et al. ; red. Massimiliano Fer 1996 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
79
Capps, Donald. Agents of hope : a pastoral psychology / Donald Capps. 1995 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
80

Złoty jubileusz kapłaństwa i trzydziestolecie posługi biskupiej Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Władysława Jędruszuka Biskupa Drohiczyńskiego. 1993 BG( 2/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
81
Żdżarski, Jan. Z orłem i z krzyżem : duszpasterskie podróże Prymasa Polski / Jan Żdżarski. 1991 BG( 2/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
82
Skarga, Piotr (1536-1612).. Kazania sejmowe i Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego / Piotr Skarga ; wstęp, oprac. tekstu i przypisy Mirosław Korolko. 1985 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
83
Tauler, Johann (około 1300-1361). Kazania / Jan Tauler ; przeł. i oprac. Wiesław Szymona. 1985 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
84
Skarga, Piotr (1536-1612).. Kazania sejmowe / Piotr Skarga ; oprac. Janusz Tazbir ; przy współudz. Mirosława Korolki. 1984 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
85
Wyszyński, Stefan (1901-1981).. Głos z Jasnej Góry / Stefan Wyszyński. 1984 BG( 2/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
86
Glemp, Józef (1929-2013).. Przez sprawiedliwość ku miłości : listy pasterskie, kazania i przemówienia w pierwszym roku pasterzowania na stolicy prymasowskiej / Józef Glemp. 1982 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
87
Strzelecki, Stanisław (1931-2015).. Wkład księdza Michała Sopoćki w formację duchowieństwa / Stanisław Strzelecki. 1982 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
88
Jan Paweł II (papież 1920-2005). Kazania 1962-1978 / Karol Wojtyła. 1979 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
89
Wyszyński, Stefan (1901-1981).. Prymat człowieka w ładzie społecznym / Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. 1976 BG( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo
90
Skarga, Piotr (1536-1612).. Kazania sejmowe / Piotr Skarga ; oprac. Janusz Tazbir przy współudziale Mirosława Korolki. 1972 BG( 8/ 0)
BHU( 5/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-46/-48 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna. Kaznodziejstwo

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego