Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "27-44" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 96 z 96 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Królikowski, Wacław (1964- ). Autor Adnotacje do Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli : studium teologiczno-pastoralne / Wacław Królikowski SJ. 2018 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
2
Franciszek Salezy (święty ; 1567-1622). Wybór pism / Franciszek Salezy ; wyboru dokonał, z języka francuskiego tłumaczył i wstępem poprzedził Jan Rybałt. 2016 BHU( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
3
Zowczak, Magdalena (1956- ).. Religijność na pograniczach : eseje apokryficzne / Magdalena Zowczak ; [recenzenci Mikołaj Olszewski, Lech Mróz] ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. 2015 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
4
Miszczak, Ewa (socjologia). Świętość w religijnej świadomości maturzystów województwa lubelskiego : studium socjologiczne / Ewa Miszczak. 2014 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
5
Sympozjum Piekarskie (23 ; 2014 ; Piekary Śląskie). Rodzina miłością wielka (?) / red. Wojciech Surmiak. 2014 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
6
Andrukiewicz, Piotr (1964- ).. Pielgrzymka jako zgromadzenie agoralne / Piotr Andrukiewicz. 2013 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
7

Gertruda Mieszkówna i jej rękopis : praca zbiorowa / red. Artur Andrzejuk. 2013 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
8
Głaz, Stanisław (1952- ).. Udział Kościoła w integralnym rozwoju młodzieży studiującej = The participation of the Church in the integral development of studying youth / Stanisław Głaz. 2013 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
9
Kmiecik-Jusięga, Karolina. Szpaku : metody pracy księdza Andrzeja Szpaka z Młodzieżą Różnych Dróg / Karolina Kmiecik-Jusięga ; [tł. Magdalena Grabias]. 2013 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
10
Międzynarodowy Kongres Teologiczno-Pastoralny (1997 ; Rio de Janerio). W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 3, Rodzina: dar i zadanie nadzieja ludzkości : akta Międzynarodowego Kongresu Teologiczno-Pastoralnego z okazji II Światowego Spotkania Rodzin z Ojc 2013 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
11

Kultura staropolska - poszukiwanie sacrum odnajdywanie profanum / red. nauk. Bogdan Rok, Filip Wolański. 2013 BHU( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
12

Świętowanie dnia Pańskiego w ekumenicznej refleksji Kościołów / red. Andrzej Czaja, Zygfryd Glaeser. 2012 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
13

Antonio Possevino SJ (1533-1611) : życie i dzieło na tle epoki / pod red. Danuty Quirini-Popławskiej. 2012 BG( 2/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
14

Drogi Jakubowe i inne szlaki pątnicze w Polsce i Czechach = Svatojakubské cesty a jiné poutní stezky v Polsku a v Česku / red. Štěpán Sittek, Norbert Widok. 2012 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
15
Międzynarodowy Kongres Teologiczno-Pastoralny (1994 ; Rzym). W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 2, Rodzina: serce cywilizacji miłości : akta Międzynarodowego Kongresu Teologiczno-Pastoralnego z okazji I Światowego Spotkania Rodzin z Ojcem Świ 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
16
Perru, Laurent. Troska o dusze / Laurent Perru ; przekł. Katarzyna Gembarowska. 2011 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
17

Vita beata : interpretacja pojęcia szczęścia ludzkiego w starożytności chrześcijańskiej / pod red. Dariusza Zagórskiego. 2011 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
18

Gertruda Mieszkówna i jej modlitwy : praca zbiorowa / red. Bożena Listkowska i Artur Andrzejuk. 2010 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
19
Ołdakowski, Krzysztof (1960- ).. Media pod lupą / Krzysztof Ołdakowski. 2010 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
20
Wiesiołowski, Jacek (1940-2016).. Jak poznańska burmistrzowa ze swą krawcową do Rzymu na jubileusz 1500 r. pielgrzymowała / Jacek Wiesiołowski. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
21
Bylina, Stanisław (1936-2017).. Religijność późnego średniowiecza : chrześcijaństwo a kultura tradycyjna w Europie Środkowo-Wschodniej w XIV-XV w. / Stanisław Bylina. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
22
Chłosta, Jan (1938- ).. Doroczne zwyczaje i obrzędy na Warmii / Jan Chłosta ; w oprac. graficznym Jarosława Korzeniewskiego. 2009 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
23

Duchowość chrześcijanina / red. Włodzimierz Gałązka. 2009 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
24

Człowiek i jego życie religijne : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Głaza. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
25
Jagla, Jowita (1972- ).. Wieczna prośba i dziękczynienie : o symbolicznych relacjach między sacrum i profanum w przedstawieniach wotywnych z obszaru Polski Centralnej / Jowita Jagla. 2009 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
26
Krok, Dariusz (1969- ).. Religijność a jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecznych / Dariusz Krok. 2009 BG( 2/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
27

Duchowość krzyża / red.: Stanisław Urbański, Włodzimierz Gałązka. 2009 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
28
Vasiliūbienė, Dalia. Žemaičių Kalvarija : piligriminio centro istorija ir dailė XVII-XIX a. / Dalia Vasiliūbienė. 2009 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
29

Celibat znakiem płodności duchowej w Chrystusie : w 40 lecie encykliki Sacerdotalis caelibatus / pod red. Ireneusza Werbińskiego. 2009 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
30

Świętość na ziemi raciborskiej : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniu 16 stycznia 2009 przez Urząd Miejski w Raciborzu, parafię Wniebowzięcia NMP w Raciborzu oraz Katedrę Hist 2009 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
31
Zieliński, Ariel (1977- ).. W okolice schizmy : społeczności ewangelikalne wywodzące się z katolickiego ruchu charyzmatycznego / Ariel Zieliński. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
32
Żmuda, Ginter (1959- ).. Likwidacja i odbudowa Sanktuarium Panny Maryi Pomocnej (Maria Hilf) w Zlatych Horach : z życia religijnego pogranicza śląsko-morawskiego / Ginter Żmuda. 2009 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
33
Gapiński, Bartłomiej (1982- ).. Sacrum i codzienność : prośby o modlitwę nadsyłane do Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1965-1979 / Bartłomiej Gapiński. 2008 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
34
Kuźma, Inga. Współczesna religijność kobiet : antropologia doświadczenia / Inga Kuźma. 2008 BG( 1/ 1)
BPP( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
35

Małżeństwo - wolność czy kajdany? / materiały pod red. Adama Łuźniaka. 2008 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
36
Manikowska, Halina (1950- ).. Jerozolima - Rzym - Compostela : wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza / Halina Manikowska. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
37
Miąso, Janusz. Pedagogiczno-pastoralny model oddziaływania radia katolickiego w Polsce : studium z zakresu pedagogiki medialnej / Janusz Miąso. 2008 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
38
Nowosielski, Mirosław (1957- ).. Korelaty kryzysu religijnego / Mirosław Nowosielski. 2008 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
39
Skierska, Izabela (1967-2014).. Sabbatha sanctifices : dzień święty w średniowiecznej Polsce / Izabela Skierska. 2008 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
40
Souden, David. Pielgrzymki : [dwadzieścia podróży duchowych] / David Souden ; tł. Piotr Cieśla. 2008 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
41
Bosiacka, Anna. Religijność na Podlasiu w świetle ksiąg cudów z XVI-XVIII wieku / Anna Bosiacka. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
42
Jackowski, Antoni (1935- ).. Pielgrzymki i sanktuaria na dawnej pocztówce / Antoni Jackowski. 2007 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
43

Nasze czasy wołają o świętych nauczycieli : 70. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców Jasna Góra, 30 czerwca - 1 lipca 2007 / [red. ks. Eugeniusz Jankiewicz]. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
44

Religijność : wymiar prywatny i publiczny / pod red. Wiktora Szymborskiego i Pawła F. Nowakowskiego ; Inicjatywa Małopolska im. Króla Władysława Łokietka. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
45
Tokarska, Anna Maria Nicola. Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna na przykładzie świętej siostry Faustyny Kowalskiej / Anna Maria Nicola Tokarska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
46
Andrzejuk, Artur (1965- ).. Gertruda Mieszkówna i jej modlitewnik / Artur Andrzejuk. 2006 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
47

Duchowość i modlitwa : materiały sympozjum naukowego dedykowanego ks. dr. Zygmuntowi Nabzdykowi zorganizowanego przez Katedrę Teologii Moralnej Etyki Społecznej i Duchowości Wydziału Teolog 2006 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
48
Nabzdyk, Zygmunt. Modlitwa błagalna jako kształt wiary chrześcijańskiej / Zygmunt Nabzdyk ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2006 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
49
Riccardi, Andrea (1950- ).. Bóg się nie boi : moc Ewangelii w zmieniającym się świecie / Andrea Riccardi ; [tł. Krystyna Kozak]. 2006 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
50
Schmitt, Jean-Claude (1946- ).. Gest w średniowiecznej Europie / Jean-Claude Schmitt ; przeł. Hanna Zaremska. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
51

Kobiety i kultura religijna : specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce / pod red. Jadwigi Hoff. 2006 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
52
Urszula Ledóchowska (święta ; 1865-1939). Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy! / Urszula Ledóchowska ; wybór tekstów Małgorzata Krupecka. 2006 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
53
Włosiński, Marian (1945-2016).. Apel Jasnogórski w służbie edukacji / Marian Włosiński. 2006 BG( 2/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
54

Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe w województwie śląskim : referaty wygłoszone na sesji naukowej "Historyczne sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe w województwie śląskim" w Katowicach w dnia 2005 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
55
Chałupniak, Radosław (1967- ).. Między katechezą a religioznawstwem : nauczanie religii katolickiej w szkole publicznej w Niemczech w latach 1945-2000 / Radosław Chałupniak. 2005 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
56

Religijność na polskich pograniczach w XVI - XVIII wieku / red. nauk. Dariusz Dolański ; Uniwersytet Zielonogórski. 2005 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
57
Gręźlikowski, Janusz (1954- ).. Świętowanie dnia Pańskiego : ważniejsze zagadnienia prawno-teologiczne / Janusz Gręźlikowski. 2005 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
58

Jubileusz uczy : 900-lecie Kamienia Śląskiego : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Katedrę Liturgiki i Hagiografii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Kamień Śl 2005 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
59
Merton, Thomas (1915-1968).. Doświadczenie wewnętrzne : zapiski o kontemplacji / Thomas Merton ; oprac. i wprow. William H. Shannon ; [tł. Izabela i Piotr Zarębscy]. 2005 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
60
Nowak-Barcińska, Małgorzata Danuta. Świadectwo religijne : gatunek, język, styl / Małgorzata Danuta Nowak. 2005 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
61

Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus władcą nam / [red. Paweł Bejger]. 2004 BG( 2/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
62
Bigdon, Rajmund (1934- ).. Religijność mieszkańców Bytomia w dobie industrializacji / Rajmund Bigdon. 2004 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
63
Pacot, Simone. Powróć do życia / Simone Pacot ; przeł. Damian Weymann. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
64

Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze / red. Rudolf Pierskała, Teresa Smolińska. 2004 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
65
Daniil (ihumen ; -1122).. Ihumena Daniela z ziemi ruskiej pielgrzymka do Ziemi Świętej = "Choženie" igumena Daniila : (relacja z początku XI [i. e. XII] wieku / w przekł. Krzysztofa Pietkiewicza ; do dr. przygot. Joan 2003 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
66
Nowobilski, Józef Andrzej (1948- ).. Pontyfikat przełomu tysiącleci - 25 lat Jana Pawła II na stolicy św. Piotra : katalog wystawy, Rzym, Częstochowa, Radom, Tarnów, Kraków, Wrocław, lipiec-listopad 2003 r. / oprac. Andrzej J 2003 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
67
Piechotta, Franciszek (1849-1916). Autor Nieco z pielgrzymki do Padwy, Loretu, Asyżu i Rzymu w maju roku 1895 / Franciszek Piechotta ; wydał, wstępem, przypisami i aneksem opatrzył Jan Kopiec. 2003 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
68

Duchowość współczesnego człowieka w świetle globalizacji i edukacji / red. Stanisław Urbański. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
69
Augustyn, Józef (1950- ).. Celibat : aspekty pedagogiczne i duchowe / Józef Augustyn. 2002 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
70
Bylina, Stanisław (1936-2017).. Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza / Stanisław Bylina. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
71
Twardowski, Jan (1915-2006).. Zgoda na świat : z ks. Janem Twardowskim rozmawia Milena Kindziuk / [il. Paweł Kołodziejski]. 2001 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
72
Woronowski, Franciszek (1914-2002). Godność i zadania chrześcijanina w świecie / Franciszek Woronowski. 2001 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
73
Hochleitner, Janusz (1966-2018).. Religijność potrydencka na Warmii : (1551-1655) / Janusz Hochleitner. 2000 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
74
Merton, Thomas (1915-1968).. Nowy posiew kontemplacji / Thomas Merton ; przekł. Lidia Zielińska. 1999 BG( 2/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
75
Delumeau, Jean (1923-2020).. Skrzydła anioła : poczucie bezpieczeństwa w duchowości człowieka Zachodu w dawnych czasach / Jean Delumeau ; przeł. Agnieszka Kuryś. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
76
Jackowski, Antoni (1935- ).. Pielgrzymowanie / Antoni Jackowski. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
77
Janiak, Krzysztof (1958- ).. Uwierzyć miłości / Krzysztof Janiak. 1998 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
78
Legutko, Ryszard (1949- ).. Tolerancja : rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu / Ryszard Legutko. 1998 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
79
De Mello, Anthony (1931-1987).. U źródeł : rozważania rekolekcyjne / Anthony de Mello ; [przekł. z ang. Bogusław Steczek]. 1997 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
80
Chélini, Jean (1931- ).. Drogi Boże : historia pielgrzymek chrześcijańskich / Jean Chélini, Henry Branthomme ; przedm. François Marty ; przeł. Elżbieta Sieradzińska, Marzena Stafiej-Wróblewska. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
81
Olszewski, Daniel (1934-2015).. Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku / Daniel Olszewski. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
82
Vauchez, André (1938- ).. Duchowość średniowiecza / André Vauchez ; przeł. Hanna Zaremska. 1996 BG( 2/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
83
Merdas, Alina (1924-2010).. Ocalony wieniec : chrześcijaństwo Norwida na tle odrodzenia religijnego w porewolucyjnej Francji / Alina Merdas. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
84
Przybylski, Ryszard (1928-2016).. Pustelnicy i demony / Ryszard Przybylski. 1994 BHU( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
85

Pielgrzymki w kulturze średniowiecznej Europy : materiały XIII Seminarium Mediewistycznego / pod red. Jacka Wiesiołowskiego. 1993 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
86

Życie religijne w Polsce pod okupacją 1939-1945 : metropolie wileńska i lwowska, zakony : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Zielińskiego. 1992 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
87
Zaleski, Wincenty (1913-1983).. Sanktuaria polskie : katalog encyklopedyczny miejsc szczególnej czci Osób Trójcy Przenajświętszej, Matki Bożej i Świętych Pańskich / Wincenty Zaleski ; oprac. Maria i Jacek Łempiccy. 1988 BG( 2/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
88
Pawłowski, Tomasz (1927-2016).. Siła przebicia / Tomasz Pawłowski. 1986 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
89
Witkowska, Aleksandra (1930- ).. Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa : z badań nad miejską kulturą religijną / Aleksandra Witkowska. 1984 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
90
Bouyer, Louis (1913-2004).. Wprowadzenie do życia duchowego : zarys teologii ascetycznej i mistycznej / Louis Bouyer ; przeł. Lucyna Rutowska. 1982 BG( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
91
Ciupak, Edward (1930-2011).. Religia i religijność / Edward Ciupak. 1982 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
92

Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne / aut.: Józef Keller [et al.]. 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
93
Zaremska, Hanna (1948- ).. Bractwa w średniowiecznym Krakowie : studium form społecznych życia religijnego / Hanna Zaremska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1977 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
94

Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne / aut.: Józef Keller [et al.]. 1974 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
95
Ciupak, Edward (1930-2011).. Kultura religijna wsi : szkice socjologiczne / Edward Ciupak. 1961 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat
96
Mauriac, François (1885-1970).. Cierpienia i szczęście chrześcijanina / François Mauriac ; tł. Henryk Jezierski. 1958 BHU( 1/ 0)

27-44 Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Post. Celibat

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->