Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "27-36" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 200 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Le Goff, Jacques (1924-2014). Autor Czas uświęcony : Jakub de Voragine i "Złota legenda" / Jacques Le Goff ; przełożyła Barbara Szczepańska przy współpracy Jerzego Nowackiego. 2020 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
2

Splendor personae : święta Edyta Stein, patronka Europy / redakcja i korekta: Beata Gołkowska. 2019 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
3
Borkowski, Andrzej (1974- ). Autor Hiob Zalizo : ihumen poczajowski / Andrzej Borkowski. 2017 BG( 3/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
4
Rożek, Michał (1946-2015).. Święty Brat Albert / Michał Rożek. 2017 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
5
Siwiec, Bogdan Piotr (1964- ).. Św. Brat Albert / Rafał B. Siwiec CFA. 2017 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
6
Balon, Marek. Święty Brat Albert : historia życia, spuścizna, kult, modlitwy / Marek Balon. 2016 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
7
Paterek, Anna (religioznawstwo). Święty Brat Albert Chmielowski / [Anna Paterek]. 2016 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
8
Cybulski, Marcin (1978- ).. Zygmunt Szczęsny Feliński - pisarz i człowiek / Marcin Cybulski ; Towarzystwo Miłośników Historii. 2015 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
9
Fiedoruk, Piotr (1983- ).. Dobry pasterz życie swoje oddaje za owce : kapłaństwo w świetle życia i twórczości św. Jana z Kronsztadu 1829-1908 / Piotr Fiedoruk. 2015 BG( 3/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
10
Ochrymiuk, Agata (1987- ).. Święty Gabriel Zabłudowski / Agata Ochrymiuk. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
11
Brzozowska, Zofia Aleksandra (1986- ).. Święta księżna kijowska Olga : wybór tekstów źródłowych / Zofia Brzozowska. 2014 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
12
Charkiewicz, Jarosław (1964- ).. Kanonizacja świętych w prawosławiu / Jarosław Charkiewicz. 2014 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
13
Dolnicki, Damian (1977- ).. Czystość serca a chrześcijańska doskonałość : studium w oparciu o pisma św. Jana Kasjana / Damian Dolnicki. 2014 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
14
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005).. "Jestem bardzo w rękach Bożych" : notatki osobiste 1962-2003 / Karol Wojtyła Jan Paweł II ; [tł. Irena Dulęba, Maria Sarnek, Anna Skucińska]. 2014 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
15
Kindziuk, Milena (1970- ).. Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980-1984 / Milena Kindziuk. 2014 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
16

Życie, męka, nieśmiertelność : uniwersalizm kulturowy życia i dzieła Joanny d’Arc / red. Janusz Smołucha, Andrzej Wadas. 2014 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
17
Aelred (święty ; 1109-1167).. Przyjaźń duchowa / Elred z Rievaulx ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Mirosław Wylęgała. 2013 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
18

Św. Wincenty Pallotti apostoł wiary / red. nauk. Marian Kowalczyk, Mirosław Mejzner. 2013 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
19
Kozłowska-Świątkowska, Elżbieta (1954- ).. Święci Białegostoku / Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, Bernadetta Puchalska-Dąbrowska. 2013 BG( 2/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
20

Święci Konstantyn-Cyryl i Metody : patroni Wschodu i Zachodu. T. 2, Apostołowie Słowian w nowożytnej Europie / oprac. zespół pod red. Aleksandra Naumowa ; Collegium Columbinum Cracoviae. 2013 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
21

Święci Konstantyn-Cyryl i Metody : patroni Wschodu i Zachodu. T. 1, Apostołowie Słowian w dawnej Europie / oprac. zespół pod red. Aleksandra Naumowa ; Collegium Columbinum Cracoviae. 2013 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
22
Roszak, Piotr (1978- ).. Wiarygodność i tożsamość : "teologia wiary" św. Tomasza z Akwinu i współczesność / Piotr Roszak. 2013 BG( 2/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
23

Śladami Cyryla i Metodego - od Moraw do Chorwacji = Tragovima Ćirila i Metoda - od Moravske do Hrvatske / redakcja Barbara Sałacińska, Marek Zalewski ; teksty Dubravka Pascuttini- Mossor, Mare 2013 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
24
Walerich, Alicja. Jan od Krzyża i Edyta Stein : wyobraźnia i obraz w procesie mistycznym / Alicja Walerich. 2013 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
25
Ryś, Grzegorz (1964- ).. Brat Albert : inspiracje : zapis rekolekcji wygłoszonych w sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie w dniach 14-22 kwietnia 2010 / Grzegorz Ryś. 2012 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
26
Charkiewicz, Jarosław (1964- ).. Zarys hagiografii prawosławnej / Jarosław Charkiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
27
Moskwa, Jacek (1948- ).. Droga Karola Wojtyły. T. 4, Do Domu Ojca : ostatnia dekada / Jacek Moskwa. 2011 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
28
Moskwa, Jacek (1948- ).. Droga Karola Wojtyły. T. 3, W trzecie tysiąclecie 1990-1998 / Jacek Moskwa. 2011 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
29
Moskwa, Jacek (1948- ).. Droga Karola Wojtyły. T. 2, Zwiastun wyzwolenia 1978-1989 / Jacek Moskwa. 2011 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
30
Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959- ).. Święty Wojciech / Anna Pobóg-Lenartowicz. 2011 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
31
Białuński, Grzegorz (1967-2018).. Misja prusko-litewska biskupa Brunona z Kwerfurtu / Grzegorz Białuński. 2010 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
32
Biffi, Inos (1934- ).. Bernard z Clairvaux, Tomasz z Akwinu / Inos Biffi ; przeł. Paweł Borkowski. 2010 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
33

Bruno z Kwerfurtu : osoba, dzieło, epoka / red. nauk. Marian Dygo, Wojciech Fałkowski ; Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. 2010 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
34
Gałązka, Włodzimierz (1968- ).. Charyzmat zakonny : święty Zygmunt Szczęsny Feliński / Włodzimierz Gałązka. 2010 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
35
González-Balado, José Luis (1933- ).. Matka Teresa z Kalkuty : życie, dzieło, przesłanie / José Luis González-Balado ; [przekł. Roksana Brylska]. 2010 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
36
Jasiński, Bogusław (1953- ).. Popiełuszko zasłyszany / Bogusław Jasiński. 2010 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
37
Kaczmarek, Tomasz (1950- ).. "Seges ecclesiae" : eklezjalny wymiar męczeństwa w nauczaniu św. Augustyna / Tomasz Kaczmarek. 2010 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
38
Laskowski, Jacek Paweł (1961- ).. Kobiety Boga : objawienia w życiu świętych niewiast / Jacek Paweł Laskowski. 2010 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
39

Oblicza prawdy : Edyta Stein - s. Teresa Benedykta od Krzyża / [red. nauk. Jerzy Machnacz] ; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. 2010 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
40
Mikołajczyk, Andrzej (1939- ).. Królowa Polski spod wawelskiego krzyża : O życiu i świętości Królowej Jadwigi / Ks. Andrzej Mikołajczyk SDS. 2010 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
41
Moskwa, Jacek (1948- ).. Droga Karola Wojtyły. T. 1, Na tron Apostołów 1920-1978 / Jacek Moskwa. 2010 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
42
Nastalska-Wiśnicka, Joanna (1968- ).. Rex martyr : studium źródłoznawcze nad legendą hagiograficzną św. Wacława (X-XIV w.) / Joanna Nastalska-Wiśnicka. 2010 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
43
Nikalaûk, Darota (1985- ). Prapadobnaâ Eûfrasinnâ Polackaâ / Darota Nikalaûk. 2010 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
44
Olędzki, Artur (1975- ).. Ksiądz Jerzy Popiełuszko : spotkania po latach, wywiady / Artur Olędzki ; [Jan Sochoń et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
45
Sochoń, Jan (1953- ).. Tama : opowieść o życiu i męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki / Jan Sochoń. 2010 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
46
Sochoń, Jan (1953- ).. Ks. Jerzy Popiełuszko / Jan Sochoń. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
47
Strzelczyk, Jerzy (1941- ).. Apostołowie Europy / Jerzy Strzelczyk. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
48
Urbańska-Szymoszyn, Anna. Bohater religijny w świętej przestrzeni : kult św. Wojciecha na przełomie XX i XXI wieku / Anna Szymoszyn. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
49
Wiewióra, Zofia Teresa. Święty Wojciech w piśmiennictwie Pomorza Wschodniego i Prus do końca XVIII wieku / Zofia Wiewióra. 2010 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
50

Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy - Święta Urszula Ledóchowska / [red. tomu i wybór tekstów Bożena Bobowska ; konsult. Małgorzata Krupecka]. 2009 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
51
Burda, Stanisław Jan. Dzieje kultu bł. Jakuba Strzemię w XX wieku / ks. Stanisław Jan Burda. 2009 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
52
Charkiewicz, Jarosław (1964- ).. Apostołowie : mały leksykon hagiograficzno-ikonograficzny / Jarosław Charkiewicz. 2009 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
53
Di Chio, Alberto. Maria Teresa Carloni : apostołka prześladowanego Kościoła / Alberto di Chio, Luciana Mirri ; tł. Wanda Kapica. 2009 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
54
Gierałtowski, Tomasz (1966- ).. Znaczenie kultu prywatnego kandydatów na ołtarze w sprawach kanonizacyjnych / Tomasz Gierałtowski. 2009 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
55

Przeznaczeni do głoszenia Ewangelii : rok Świętego Pawła / [red. Waldemar Irek]. 2009 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
56

Święty Brunon : patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Kopiczko. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
57

Cuda św. Urszuli Ledóchowskiej / wybr. i oprac. Małgorzata Krupecka. 2009 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
58
Marecki, Józef (1957- ).. Jak czytać wizerunki świętych : leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych / Józef Marecki, Lucyna Rotter. 2009 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
59

Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje / sudaryt.: Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė ; [Lietuvos Nacionalinis Muziejus, Vilniaus Arkivyskupijos Kurija]. 2009 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
60
Mikołaj Kabasilas (święty ; około 1320-po 1391). Komentarz Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma / Mikołaj Kabasilas ; [przekł. Marek Ławreszuk]. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
61
Montonati, Angelo (1931- ).. Rozpalił płomień wiary : święty Antoni Maria Zaccaria (1502-1539) / Angelo Montonati ; przedm. Joseph Ratzinger ; [tł. Krzysztof Stopa]. 2009 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
62
Nazaruk, Piotr (1971- ).. Prawosławne oblicze Italii / ks. Piotr Nazaruk ; [konsultacja nauk. oraz przekł. tekstów liturgicznych prof. Aleksander Naumow]. 2009 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
63
Półtawska, Wanda (1921- ).. Beskidzkie rekolekcje : dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich / Wanda Półtawska. 2009 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
64
Socci, Antonio (1959- ).. Tajemnice Jana Pawła II / Antonio Socci ; tł. z jęz. wł. Jolanta Kornecka-Kaczmarczyk. 2009 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
65

Ksiądz Jerzy Popiełuszko : 1947-1984, walka, męczeństwo, pamięć / pod red. Leszka Sosnowskiego ; aut. tekstów Jan Paweł II [oraz] Teofil Bogucki, Jerzy Popiełuszko, Stefan Wyszyński ; [f 2009 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
66
Starowieyski, Marek (1937- ).. Sprawiedliwy z wiary żyje : życie i męczeństwo bł. Stanisława Starowieyskiego / Marek Starowieyski. 2009 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
67
Tyszkiewicz, Jan (1939- ).. Brunon z Querfurtu w Polsce i krajach sąsiednich w tysiąclecie śmierci : 1009-2009 / Jan Tyszkiewicz ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. 2009 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
68
Waśko, Anna. Arystokraci ducha : obraz społeczeństwa średniowiecznego w Revelationes św. Brygidy Szwedzkiej / Anna Waśko. 2009 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
69

Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982-1984. T. 1 / wstęp Jan Żaryn ; red. nauk. Jolanta Mysiakowska ; wybór i oprac. Jakub Gołębiewski, Jolanta Mysiakowska, Anna K. Piekars 2009 BG( 3/ 0)
WHS( 3/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
70
Benedykt XVI (papież ; 1927- ).. Paweł - Apostoł Narodów / Benedykt XVI ; [red. i tł. wstępu Bernadeta Tomaszek]. 2008 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
71
Charkiewicz, Jarosław (1964- ).. Męczennicy XX wieku : martyrologia Prawosławia w Polsce w biografiach świętych / Jarosław Charkiewicz. 2008 BG( 2/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
72
Czaczkowska, Ewa K. (1961- ).. Ksiądz Jerzy Popiełuszko / Ewa K. Czaczkowska, Tomasz Wiścicki. 2008 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
73

Jan Paweł II człowiek kultury / pod red. Katarzyny Flader i Witolda Kaweckiego. 2008 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
74
Kowalska, Barbara (historia). Święta Kinga - rzeczywistość i legenda : studium źródłoznawcze / Barbara Kowalska. 2008 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
75
Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 350 Rocznicy Śmierci Świętego Andrzeja Bobol Poleski męczennik - czy patron trudnego pojednania? : materiały międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej 350. rocznicy śmierci świętego Andrzeja Boboli, Brześć, Janów Poleski, 1 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
76
Mokrzycki, Mieczysław (1961- ).. Najbardziej lubił wtorki : opowieść o życiu codziennym Jana Pawła II / Mieczysław Mokrzycki, Brygida Grysiak. 2008 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
77

Rafał Kalinowski : na drodze do świętości : powstaniec 1863 i karmelita bosy / red. Eugeniusz Niebelski, Stanisław Wilk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Katedra Historii Nowo 2008 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
78
Politi, Marco (1947- ).. Papa Wojtyła : pożegnanie / Marco Politi ; przeł. Jarosław Mikołajewski. 2008 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
79
Skoczek, Tadeusz (1955- ).. Jan Paweł II : 1978-2005 : pontyfikat przełomu / Tadeusz Skoczek. 2008 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
80
Starnawska, Maria. Świętych życie po życiu : relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich w średniowieczu / Maria Starnawska. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
81
Teresa z Kalkuty (święta ; 1910-1997).. Matka Teresa : "pójdź, bądź moim światłem" : prywatne pisma "Świętej z Kalkuty" / oprac. i koment. Brian Kolodiejchuk ; przekł. Michał Romanek. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
82
Wilson-Smith, Timothy. Joanna d’Arc : mit i historia / Timothy Wilson-Smith ; z fr. przeł. Joanna Józefowicz-Pacuła. 2008 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
83
Woodward, Kenneth L. Fabryka świętych : kulisy i tajemnice procesów kanonizacyjnych / Kenneth L. Woodward ; [tł. Jan J. Franczak]. 2008 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
84
Birkowski, Fabian (1566-1636).. Mowy kościelne Fabiana Birkowskiego o świętym Jacku = Orationes ecclesiasticae Fabiani Bircovii Hyacinthinae / Fabian Birkowski ; przeł. Beata Gaj ; oprac. Maria Rowińska-Szczepaniak. 2007 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
85
Brown, Peter (1935- ).. Kult świętych : narodziny i rola w chrześcijaństwie łacińskim / Peter Brown ; przekł. Jacek Partyka. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
86
Garbicz, Adam (1943- ).. Filmowe portrety pontyfikatu : Jan Paweł II w 100 odsłonach / Adam Garbicz, Marek Lis. 2007 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
87
Konopka, Bogusław (1949- ).. Błogosławiona Aniela Salawa (1881-1922) : życie i duchowość / Bogusław Konopka. 2007 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
88
Nowobilski, Józef Andrzej (1948- ).. Totus Tuus - Jan Paweł II / Andrzej Józef Nowobilski. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
89

Śladami Serdecznie Dobrego Człowieka : fotobiografia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego / [oprac. tekstu s. M. Laureta Turek ; zdj. Mariusz Obałka, s. M. Laureta, J. J. Cyganek]. 2007 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
90
Urszula Ledóchowska (święta ; 1865-1939).. Byłam tylko pionkiem na szachownicy... : wspomnienia z lat 1886-1924 / Święta Urszula Ledóchowska ; [red. Małgorzata Krupecka, Ancilla Kosicka]. 2007 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
91
Urszula Ledóchowska (święta ; 1865-1939).. Listy : 1907-1914 / M. Urszula Ledóchowska ; [oprac. Jolanta Olech, Ancilla Kosicka, Małgorzata Krupecka]. 2007 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
92
Charkiewicz, Jarosław (1964- ).. Święci Ziemi Białoruskiej / Jarosław Charkiewicz. 2006 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
93
Ciereszko, Henryk (1955- ).. Życie i działalność księdza Michała Sopoćki (1888-1975) : pełna biografia Apostoła Miłosierdzia Bożego / Henryk Ciereszko. 2006 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
94
Lecomte, Bernard (1949- ).. Pasterz / Bernard Lecomte ; [tł. Michał Romanek (przedmowa, rozdz. 15-30, Podsumowanie, Podziękowania, ogólna chronologia Pontyfikatu Jana Pawła II, Podróże Papieża, gdzie są chrześcijan 2006 BG( 2/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
95
Mongini, Maria Adelaide. Rozwój kultu i ikonografii św. Katarzyny ze Sieny w Polsce / Maria Adelaide Mongini. 2006 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
96
Szwoch, Ryszard. Z Auschwitz do nieba : święci i błogosławieni / Ryszard Szwoch. 2006 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
97
Allegri, Renzo (1934- ).. John Paul II : a life of grace / Renzo Allegri ; transl. by Marsha Daigle-Williamson. 2005 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
98

Gruzińscy święci / zebr. i oprac. Jarosław Charkiewicz. 2005 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni
99

Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924) : rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski / [zespół red. Julian Dybiec et al. ; red. nauk. tomu Adam Kubiś, Józef Wołczański]. 2005 BG( 1/ 0)

27-36 Święci. Błogosławieni

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego