Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "27-23/-27" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 225 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Wolny-Zmorzyński, Kazimierz (1957- ). Autor Biblia a korzenie reportażu : glosa do historii i teorii gatunku / Kazimierz Wolny-Zmorzyński. 2020 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
2
Beda (święty ; około 673-735). Autor Komentarz do Apokalipsy świętego Jana = Expositio Apocalypseos / Beda Czcigodny ; wstęp, przekład z języka łacińskiego i opracowanie naukowe Dariusz Sztuk. 2019 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
3
Czerski, Janusz (1935- ). Autor Apokalipsa Świętego Jana : komentarz. Cz. 2, Ap 4-13 / ks. Janusz M. Czerski. 2019 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
4

Genesis : Księga Rodzaju : literatura, kultura, trwanie / redakcja naukowa Anna Szczepan-Wojnarska, Magdalena Ślusarska, Kama Pawlicka. 2019 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
5
Czerski, Janusz (1935- ). Autor Apokalipsa Świętego Jana : wstęp i komentarz. Cz. 1, Ap 1-3 / Janusz M. Czerski. 2018 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
6
Jaskóła, Piotr (1952- ). Autor Bóg rzekł i stało się : zarys protologii / Piotr Jaskóła. 2018 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
7

Biblia i Koran : miejsca zbieżne / [autorzy wyboru tekstów Marianne Beerle-Moore[!], Andriej Diesnickij, Konstantin Kazienin, Tatjana Majska ; opracowanie wydania polskiego Michał Pędracki]. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
8
Czerski, Janusz (1935- ).. Ewangelia i Listy św. Jana : wprowadzenie literackie, historyczne i teologiczne / Janusz M. Czerski ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2016 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
9
Stanford, Peter (1961- ).. Judasz : biografia kulturowa / Peter Stanford ; tłumaczenie: Barbara Gutowska-Nowak. 2016 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
10
Ŝurko, Ûrìj. Termìn zīteō v Êvangelìï vìd sv. Luki : lìngvìstično-ekzegetičnì studìï / Ûrìj Ŝurko ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2016 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
11
Szczepanowicz, Barbara (1950- ).. Muzyka i taniec w Biblii / Barbara Szczepanowicz ; [rysunki Andrzej Ciepłucha]. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
12
Beda (święty ; około 673-735).. Komentarz do Dziejów Apostolskich / Beda Czcigodny ; wprowadzenie, przekład i redakcja Dariusz Sztuk SDB. 2015 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
13
Jasiński, Andrzej Sebastian (1953- ).. Komentarz do księgi proroka Ezechiela : rozdziały 40-48 / Andrzej S. Jasiński OFM. 2015 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
14

Listy mistyczne o. Jana od Jezusa i Maryi : (dokument sztuki przekładowej z XVII wieku ze zbiorów rękopisów Biblioteki im. Ossolińskich we Wrocławiu) / do druku przygotowała i opracowała B 2015 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
15
Nowak-Barcińska, Małgorzata Danuta. Biblia wierszem dziś : studium językowo-stylistyczne / Małgorzata Nowak. 2015 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
16

Scripturae sacrae propagator : księga wydana z okazji 80. rocznicy urodzin ks. profesora Janusza M. Czerskiego / redakcja Krystian Ziaja ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2015 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
17
Czerski, Janusz (1935- ).. Literatura epistolarna Nowego Testamentu. Cz. 2, Listy deuteropawłowe, List do Hebrajczyków, Listy katolickie / Janusz Maria Czerski. 2014 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
18
Plichta, Paweł. Estera w kulturach : rzecz o biblijnych toposach / Paweł Plichta. 2014 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
19

Pedagogiczny potencjał Biblii = Pedagogický potenciál Biblie = Il potenziale pedagogico della Bibbia / pod red. Mariana Włosińskiego ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 2014 BG( 2/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
20
Beda (święty ; około 673-735).. Komentarz do Listu Jakuba = In epistulam Iacobi expositio / Beda Czcigodny ; wstęp, przekł. i red. Dariusz Sztuk. 2013 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
21

Literatura epistolarna Nowego Testamentu. Cz. 1, Listy protopawłowe / red. Janusz Maria Czerski. 2013 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
22
Jasiński, Andrzej Sebastian (1953- ).. Komentarz do księgi proroka Ezechiela : rozdziały 21-30 / Andrzej S. Jasiński. 2013 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
23
Karczewski, Marek (1965- ).. Szatan w Apokalipsie św. Jana / Marek Karczewski. 2013 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
24
Kochel, Jan (1963- ).. Katecheza misyjna w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich : biblijno-katechetyczne studium narracyjne / Jan Kochel. 2013 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
25
Kulwicka-Kamińska, Joanna. Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej / Joanna Kulwicka-Kamińska. 2013 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
26
Parchem, Marek (1966- ).. Obraz Boga w pismach apokaliptycznych okresu Drugiej Świątyni / Marek Parchem. 2013 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
27
Paszkowska, Teresa (1959- ).. Fraternitas : od pragnienia do urzeczywistnienia / Teresa Paszkowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Teologii Duchowości. 2013 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
28
Bartnicki, Roman (1943- ).. Ewangelie synoptyczne : geneza i interpretacja / Roman Bartnicki. 2012 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
29

Będziecie moimi świadkami : księga pamiątkowa dla księdza Józefa Kozyry, Profesora Uniwersytetu Śląskiego w 65. rocznicę urodzin / red. Maciej Basiuk, Artur Malina. 2012 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
30
Biel, Stanisław (1961- ).. Kobiety : między miłościa a zdradą : medytacje biblijne / Stanisław Biel, Krzysztof Biel. 2012 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
31
Czerski, Janusz (1935- ).. Metodologia Nowego Testamentu / Janusz Czerski. 2012 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
32
Prüfer, Paweł (1972- ).. W poszukiwaniu recepty na życie : między codziennością a Ewangelią / Paweł Prüfer. 2012 BG( 2/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
33
Śpiewak, Paweł (1951- ).. Pięć ksiąg Tory : komentarze / Paweł Śpiewak. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
34
Bardski, Krzysztof (1962- ).. Lektyka Salomona : Biblia - symbol - interpretacja / Krzysztof Bardski. 2011 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
35
Biblia. NT. Ewangelia według św. Mateusza (pol.) Ewangelia według Mateusza / przeł. Antoni Ożóg. 2011 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
36
Biel, Stanisław (1961- ).. W miejscach świętych : medytacje biblijne / Stanisław Biel. 2011 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
37

Aniołowie i kosmici : Kościół wobec cywilizacji pozaziemskich / Jacek Bolewski [et al.] w rozmowie z Tomaszem Rowińskim. 2011 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
38

Pierwsze łacińskie komentarze do Apokalipsy : Hipolit, Wiktoryn, Hieronim, Tykoniusz : praca zbiorowa / pod red. Dominiki Budzanowskiej i Waldemara Linke. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
39
Coogan, Michael David. Bóg i seks : co naprawdę mówi Biblia / Michael Coogan ; przeł. Agna Onysymow. 2011 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
40
Demitrów, Andrzej (1971- ).. Quattro oranti nell’elogio dei padri (Sir 44-49) : studio dei testi e delle tradizioni / Andrzej Demitrów. 2011 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
41

Apokryfy syryjskie / przekł. Antoni Tronina ; oprac. Antoni Tronina, Marek Starowieyski ; pod red. Marka Starowieyskiego. 2011 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
42
Gałuszka, Tomasz (1978- ).. Tomasza z Akwinu Lectura super Matheum cap. I-II : studium historyczno-krytyczne i edycja tekstu / Tomasz Gałuszka. 2011 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
43
Górka, Bogusław. Chrześcijaństwo pierwotne jako system religijny / Bogusław Górka. 2011 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
44
Hergesel, Tomasz (1943- ).. Przypowieści : biblijne zamyślenia. [T. 1] / Tomasz Hergesel. 2011 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
45
Iwański, Dariusz (1971- ).. Hiob dla odważnych / Dariusz Iwański. 2011 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
46
Iwański, Dariusz (1971- ).. Wstawiennictwo aniołów w Księdze Henocha (1 Hen) / Dariusz Iwański. 2011 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
47
Jelonek, Tomasz (1937- ).. Biblia w nauczaniu Kościoła / Tomasz Jelonek. 2011 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
48

Trudne fragmenty Biblii / Walter C. Kaiser [et al.] ; konsultacja nauk. wyd. pol. Waldemar Chrostowski ; [tł. Laura Bigaj, Tomasz Fortuna, Grzegorz Grygiel]. 2011 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
49
Karwowska, Marzena (kulturoznawstwo). Symbole Apokalipsy : studia z antropologii wyobraźni / Marzena Karwowska. 2011 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
50
Pietkiewicz, Rajmund (1970- ).. W poszukiwaniu "szczyrego słowa Bożego" : recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej doby renesansu / Rajmund Pietkiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
51
Wray, Tina J. (1958- ).. Kobiety Starego Testamentu / T. J. Wray ; z ang. przeł. Krzysztof Pachocki. 2011 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
52
Adamiak, Elżbieta (1964- ).. Kobiety w Biblii : Nowy Testament / Elżbieta Adamiak. 2010 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
53

"Wy mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie" (J 13, 13) : wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej / pod red. Jerzego Bagrowicza i Stanisława J 2010 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
54
Czerski, Janusz (1935- ).. Adveniat regnum tuum : wybór artykułów : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Januszowi Czerskiemu z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa 75. rocznicy urodzin i 48 lat pracy n 2010 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
55
Jelonek, Tomasz (1937- ).. Kultury anatolijskie a Biblia / Tomasz Jelonek. 2010 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
56
Johnston, Philip S. (1954- ).. Cienie Szeolu : śmierć i zaświaty w biblijnej tradycji żydowskiej / Philip S. Johnston ; przekład Paweł Sajdek. 2010 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
57
Laskowski, Łukasz (1976- ).. Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii / Łukasz Laskowski ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Nauk Biblijnych]. 2010 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
58

Biblia w teologii fundamentalnej / red. Jan Perszon. 2010 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
59
Seweryniak, Henryk (1951- ).. Geografia wiary / Henryk Seweryniak. 2010 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
60

Miserere mei, Deus : Psalm 50 (51) w interpretacji św. Tomasza z Akwinu / tekst w języku łacińskim i tłumaczenie na język polski z komentarzami oprac. i red. Mirosław Mróz. 2010 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
61
Szwarcman-Czarnota, Bella (1945- ).. Cenniejsze niż perły : portrety kobiet żydowskich / Bella Szwarcman-Czarnota ; [il. Marianna Sztyma]. 2010 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
62
Taubes, Jacob (1923-1987).. Teologia polityczna świętego Pawła : wykłady wygłoszone w Ośrodku Badań Ewangelickiej Wspólnoty Studyjnej w Heidelbergu 23-27 lutego 1987 roku / Jacob Taubes ; tł. Magdalena Kurkowska ; w 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
63
Wójcik, Andrzej Stanisław (1958- ).. "Prawda" w Biblii hebrajskiej : analiza logiczno-lingwistyczna / Andrzej Stanisław Wójcik ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2010 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
64
Wroński, Stanisław (1942- ).. Mądrość / Stanisław Wroński. 2010 BG( 2/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
65
Agamben, Giorgio (1942- ).. Czas, który zostaje : komentarz do Listu do Rzymian / Giorgio Agamben ; przeł. Sławomir Królak. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
66
Armstrong, Karen (1944- ).. Biblia : biografia / Karen Armstrong ; przeł. Anna Dzierzgowska. 2009 BHU( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
67
Biblia. ST. Księga Ezechiela (pol.) Księga Ezechiela : tłumaczenie i komentarz / [Ryszard Rumianek]. 2009 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
68
Jasiński, Andrzej Sebastian (1953- ).. Komentarz do księgi proroka Ezechiela : rozdziały 11-20 / Andrzej S. Jasiński. 2009 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
69
Jelonek, Tomasz (1937- ).. Historia literacka Biblii / Tomasz Jelonek. 2009 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
70
Kusz, Gerard (1939- ).. Katecheza w służbie słowa Bożego : księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Gerardowi Kuszowi z okazji 70. rocznicy urodzin, 40-lecia pracy naukowej i 25-lecia sakry biskupiej / Gerar 2009 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
71
Mikołejko, Zbigniew (1951- ).. W świecie wszechmogącym : o przemocy, śmierci i Bogu / Zbigniew Mikołejko. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
72
Modlińska-Piekarz, Angelika (1974- ).. Votum Davidicum : poetyckie parafrazy psalmów w języku łacińskim w XVI i XVII wieku / Angelika Modlińska-Piekarz. 2009 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
73
Muszytowska, Dorota. Apostoł Chrystusa Jezusa : obraz apostoła w 2 Kor w świetle analizy epistolarnej i retorycznej / Dorota Muszytowska. 2009 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
74

Genesis 1-3 : tekst, interpretacje, przemyślenia / pod red. Zdzisława Pawłowskiego. 2009 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
75
Urszula Ledóchowska (święta ; 1865-1939).. Medytacje biblijne / Święta Urszula Ledóchowska ; wybór Małgorzata Krupecka. 2009 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
76
Baldock, John. Kobiety w Biblii / John Baldock ; przeł. z ang. Karolina Lossman. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
77
Basiuk, Maciej (1971- ).. Ofiara Izaaka (Rdz. 22, 1-14) w zachodniej tradycji patrystycznej / Maciej Basiuk. 2008 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
78
Bednarz, Michał (1939- ).. Biblia księgą wiecznego niepokoju / Michał Bednarz. 2008 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
79
Biblia. NT. Apokryfy. Ewangelie apokryficzne (pol.) Ewangelie. 1, Nieznane słowa Jezusa / pod red. Marka Starowieyskiego. 2008 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
80
Biblia. ST. Księga Psalmów (pol.) Psalmy króla Dawida / spolszczył Bohdan Drozdowski. 2008 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
81
Doherty, Catherine de Hueck (1896-1985).. Ewangelia bez kompromisu / Catherine de Hueck Doherty ; [przekł. Maria Partyka, Katarzyna Dudek]. 2008 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
82
Lengiewicz, Ilona Wiktoria. Autor Rośliny biblijne / Ilona Wiktoria Lengiewicz ; redakcja merytoryczna i językowa Joanna Czarkowska ; noty o obrazach Krzysztof Zięba ; rysunki Jerzy Tadeusz Lengiewicz ; fotografie Paweł Wodzy 2008 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
83
Lifschitz, Daniel (1937- ).. Stań się światło! : hagada do rozdziału pierwszego Księgi Rodzaju / Daniel Lifschitz ; tł. Barbara Żurowska ; przedm. Robert Skrzypczak. 2008 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
84
Merton, Thomas (1915-1968).. Modlić się Psalmami ; Gdy otwieramy Biblię / Thomas Merton ; tł. Andrzej Wojtasik. 2008 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
85

Cały świat nie pomieściłby ksiąg : staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne / wydali Wojciech R. Rzepka i Wiesław Wydra ; wstęp napisała Maria Adamczyk. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
86
Wojciechowski, Michał (1953- ).. Biblia o państwie / Michał Wojciechowski. 2008 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
87
Ziaja, Krystian (1951- ).. Motywy etyczne w terminologii "krinō-krisis" w ewangelii Łukasza : studium egzegetyczno-lingwistyczne / Krystian Ziaja. 2008 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
88
Archer, Jeffrey (1940- ).. Ewangelia według Judasza : spisał Beniamin Iskariota / [opowiedział Jeffrey Archer ; pomagał mu Francis J. Moloney ; przeł. z ang. Krzysztof Zarzecki]. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
89

Księgi historyczne Starego Testamentu. Cz. 2, Dziejopisarstwo okresu judaistycznego : Księgi Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Machabejskie, opowiadania historyczne / oprac. Piotr Briks [et al.]. 2007 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
90
Jasnos, Renata. Biblia między literaturą a teologią : przewodnik dla katechetów i formatorów / Renata Jasnos. 2007 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
91

Księga Psalmów : modlitwa, przekład, inspiracja / pod red. Piotra Mitznera. 2007 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
92
Pyttlik, Andrzej (1971- ).. Cierpienia współczesnych Hiobów : studium teologicznomoralne w oparciu o Księgę Hioba / Andrzej Pyttlik. 2007 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
93

Biblia w kulturze europejskiej / [red. nauk. Wojciech Słomski]. 2007 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
94
Zając, Ewa (1972- ). Autor Potop : w tradycji biblijnej oraz literaturze judaizmu okresu Drugiej Świątyni / Ewa Zając ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych. 2007 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
95
Adamiak, Elżbieta (1964- ).. Kobiety w Biblii : Stary Testament / Elżbieta Adamiak. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
96
Bezobrazov, Kassian (1892-1965). Lekcii po Novomu Zavetu : Evangelie ot Ioanna / Kassian (Bezobrazov) ; Svâto-Sergievskij Pravoslavnyj Bogoslovskij Institut v Pariže ; [red. komissiâ Iov Geča]. 2006 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
97

Księgi historyczne Starego Testamentu. Cz. 1, Dziejopisarstwo izraelskie : Księgi Jozuego, Sędziów, Samuela, Królów / oprac. Tadeusz Brzegowy, Jan Łach, Stanisław Wypych. 2006 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
98
Czerski, Janusz (1935- ).. Pierwszy list św. Pawła do Koryntian : wstęp, przekład z oryginału, komentarz. T. 1, Rozdziały 1-6 / Janusz M. Czerski. 2006 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
99
Eilstein, Helena (1922-2009).. Biblia w ręku ateisty / Helena Eilstein. 2006 BG( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego